Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 834.

Almahariq, Fadi (2020) Anatomska podjela subtalamičke jezgre [Anatomical subdivison of the subthalamic nucleus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grubelić Ravić, Katja (2020) Povezanost polimorfizama gena za serotoninski transportni sustav s fenotipom Crohnove bolesti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vukojević, Jakša (2020) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na ishemijsko/reperfuzijske ozljede u mozgu štakora [The effect of pentadecapeptide BPC 157 on ischemic/reperfusion injuries in rat brain]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Božin, Tonći (2020) Povezanost kliničkih, laboratorijskih i termografskih nalaza u bolesnika s ulceroznim kolitisom [Association between clinical, laboratory and thermographic findings in patients with ulcerative colitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Frković, Marijan (2020) Aktivnost eritrocitne glutation S-transferaze u djece oboljele od HenochSchönleinove purpure [Erythrocyte glutathione S-transferase activity in children with Henoch-Schönlein purpura]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stojsavljević, Sanja (2020) Povezanost grelina i grelinskoga receptora sa stupnjem displazije u adenomima debeloga crijeva [Correlation of ghrelin and ghrelin receptor with the grade of dysplasia in colonic adenomas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mandac Rogulj, Inga (2020) Izražaj cirkulirajućih mikronaRNA (miR-125a, miR-125b, miR-126, miR-99b, miR-let7a) u bolesnika s mijelodisplastičnim sindromom [Expression of circulating microRNA (miR-125a, miR-125b, miR-126, miR-99b, miR-let7a) in myelodysplastic syndrome patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matić, Ivica (2020) Osjećaj koherentnosti, zdravlje i kvaliteta života adolescenata tijekom srednjoškolskoga obrazovanja [Sense of Coherence, Health and Quality of Life in Adolescents During Secondary Education]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marković, Marija (2020) Utjecaj stresne hiperglikemije na bolnički ishod akutne egzacerbacije kronične opstruktivne plućne bolesti [Impact of stress hyperglycemia on hospital outcome of acute exacerbation of chronic oobstructive pulmonary disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Meter, Ana (2020) Povezanost debljine lamele s vidnom oštrinom nakon stražnje slojevite transplantacije rožnice [Correlation of lamella thickness on visual acuity after Descemet's stripping automated endothelial keratoplasty]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Crnogorac, Matija (2020) Prognostički čimbenici vaskulitisa povezanih s antineutrofilnim citoplazmatskim protutijelima koji zahvaća bubreg [Prognostic factors in antineutrophyllic cytoplasmatic antibodies associated vasculitis with kidney involvement]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ostojić, Vedran (2019) Promjene razine izotipova specifičih imunoglobulina u atopičara i zdravih ispitanika prije i tijekom prirodne izloženosti peludu biljke Ambrosia elatior L. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavlinović, Silvana (2019) Ovisnost adolescenata o internetu [Internet addiction in adolescents]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ganoci, Lana (2019) Utjecaj farmakogenetičkih varijacija CYP2D6 i ABCB1 na liječenje pripravkom risperidona s produljenim oslobađanjem [Impact of pharmacogenetic variations of CYP2D6 and ABCB1 on the long-acting risperidone treatment]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bobić Lucić, Lana (2019) Učinak terapijskih vježbi propriocepcije na bol i funkcionalnu sposobnost u usporedbi sa standardnim vježbama u bolesnika s osteoartritisom koljena. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gereš, Natko (2019) Significance of traditional masculinity for the prediction of injuries and accidents in male adolescents [Značenje tradicionalne maskulinosti u predviđanju ozljeda i nesreća adolescenata muškog spola]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Majerović, Matea (2019) Transrektalna elastografija u razlikovanju Crohnove bolesti i ulceroznoga kolitisa [Transrectal elastography in differentiation between Crohn's disease and ulcerative colitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Solak Mekić, Meliha (2019) Otkrivanje prognostičkih čimbenika u bolesnika s karcinomom prostate pomoću proteomske analize tumorskoga tkiva [Discovering prognostic factors in prostate cancer patients using tumor tissue proteomic analysis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Doko, Ines (2019) Procjena funkcije šake elektoničkim dinamometrom u bolesnika s reumatoidnim artritisom [Evaluation of the hand function using an electronic dynamometer in patients with rheumatoid arthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Roguljić, Ana (2019) Imunohistokemijska analiza izraženosti antigena skupine rak-testis u neinvazivnim duktalnim karcinomima dojke [Immunohistochemical analysis of cancer/testis antigens in noninvasive ductal breast cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prijić, Radovan (2019) Arterijska krutost kao pokazatelj vaskularnoga starenja u bolesnika s upalnim bolestima crijeva [Arterial stiffness as a marker of vascular aging in IBD patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škegro, Ivan (2019) Povezanost operacije senilne katarakte i vrste implantirane leće s kvalitetom spavanja [Association between cataract surgery and type of implanted intraocular lens with sleep quality]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ostojić, Ana (2019) Povezanost polimorfizma gena za kemokine CXCL9 i CXCL10 s pojavom akutnog odbacivanja jetrenoga presatka [Association between CXCL9 and CXCL10 chemokine gene polymorphisms and acute graft rejection after liver transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vlaić, Josip (2019) Usporedba biomehaničkih svojstava tetiva mišića plantarisa i gracilisa za rekonstrukciju medijalnoga patelofemoralnoga ligamenta [Comparison of biomechanical properties of the plantaris and gracilis tendons for medial patellofemoral ligament reconstruction]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krčmar, Tomislav (2019) Akutna okluzija koronarne arterije kao pretkazatelj ishoda bolesnika s akutnim infarktom miokarda [Acute coronary occlusion as a predictor of outcome in patients with acute myocardial infarction]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Piskač Živković, Nevenka (2019) Dijagnostička vrijednost ultrazvučnoga pregleda prsnoga koša u razlikovanju pleuralnih izljeva maligne i nemaligne etiologije [Diagnostic validity of thoracic ultrasound in distinguishing malignant and nonmalignant pleural effusions]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavlović, Nikola (2019) Comparison of irrigated multi-electrode radiofrequency ablation and point-by-point ablation for pulmonary vein isolation in patients with persistent atrial fibrillation with persistent atrial fibrillation. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Savić, Aleksandar (2019) Identifying characteristics of thalamo-cortical changes and their relationship with symptoms in schizophrenia [Utvrđivanje obilježja talamo-kortikalnih promjena i njihovog odnosa sa simptomima u shizofreniji]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćelić, Ivan (2019) Utjecaj supstitucijske terapije i zaraženosti virusom hepatitisa C na kvalitetu života ovisnika o opijatima [Influence of substitution therapy and hepatitis C virus infection on the quality of life of individuals with opioid dependence]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Završnik, Matej (2019) Polymorphisms of inflammatory genes as potential predictors of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes [Polimorfizam upalnih gena kao mogući predskazatelj diabetičke nefropatije u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matijaca, Hana (2019) Učinak produljenoga radnoga vremena na aktivaciju hemostatskoga sustava [The effect of prolonged working time on activation of hemostatic system ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ehrenfreund, Tin (2019) Razvoj topline u zoni bušenja kosti - usporedba utjecaja svrdla vođenoga rukom ili strojno [Heat Buildup In The Bone Drilling Zone: Machine Vs. Hand Guided Drill]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ostojić, Zvonimir (2019) Vrijednost testova agregacije trombocita u procjeni paravalvularne regurgitacije nakon transkateterske ugradnje aortnog zaliska [Validity of platelet aggregation tests in the assessment of paravalvular regurgitation after transcatheter aortic valve implantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mašina, Tonći (2019) Povezanost antropometrijskih osobina, motoričkih sposobnosti, zdravih životnih navika i samopoštovanja studenata medicine [Relationship between anthropometric characteristics, motor abilities, healthy habits and self-esteem among medical students]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Žunić Išasegi, Iris (2019) Analiza mikrostrukture prolaznih fetalnih zona i segmenata bijele tvari ljudskoga mozga histološkim metodama i magnetskom rezonancijom [Microstructural analysis of transient fetal zones and white matter segments of human brain using histological methods and magnetic resonance imaging]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kelava, Iva (2019) Dijagnostička vrijednost širokopojasne timpanometrije u pacijenata oboljelih od otoskleroze [Diagnostic value of wideband tympanometry in patients with otosclerosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bubalo, Pero (2019) Osteometrijsko određivanje spola žrtava Domovinskoga rata temeljem dimenzija acetabuluma, aurikularne i retroaurikularne plohe zdjelične kosti [Osteometric sex determination based on dimension of acetabulum, auricular and retroauricular surface of pelvic bone in victims of the War of Independence in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dawidowsky, Barbara (2019) Povezanost insuficijencije konvergencije očnih jabučica sa sindromom poremećaja pažnje u djece [Relationship between convergence insufficiency and attention deficit hyperactivity disorder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bolanča, Željana (2019) Vrijednost trihoskopije u dijagnostici primarnih ožiljnih alopecija. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Galunić Bilić, Lea (2019) Učinkovitost i nuspojave radioterapije infradijafragmalnih polja u bolesnika s limfomima [The efficancy and the side-effects of infradiaphragmal radiotherapy fields in patients with lymphoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurin, Ivana (2019) Povezanost izraženosti rezistina s histološkom slikom aterosklerotskoga plaka [Expression of resistin in atherosclerotic plaque]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ninković, Dorotea (2019) Omjer S-adenozilmetionina i S-adenozilhomocisteina i polimorfizmi gena za S-adenozilhomocistein hidrolazu u novorođenčadi s prirođenim srčanim greškama i njihovih majki [Concentration of S-adenosylmethionine, S-adenosylhomocysteine and S-adenosylhomocysteine hydrolase gene polymorphisms in newborns with congenital heart diseases and their mothers]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bažadona, Danira (2019) Procjena vrijednosti testa skrivenoga objekta u ranoj dijagnostici Alzheimerove bolesti [Evaluation of the hidden goal test in early diagnosis of mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dasović Buljević, Andrea (2019) Analiza ishoda liječenja djece sa sindromom hipoplastičnoga lijevoga srca u Hrvatskoj [Analysis of treatment outcome in children with hypoplastic left heart syndrome in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ramosaj-Morina, Atifete (2019) Clinical, biochemical and immunogenetical characteristics of celiac disease in Albanian pediatric patients from Kosovo. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Podrimaj-Bytyqi, Arjeta (2019) Microncronucleus index in epithelial exfoliated cells of urothelium and buccal mucosa, and peripheral blood lymphocytes of patients with papillary urothelial carcinoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Planinić, Pavao (2019) Kliničko značenje određivanja limfnoga čvora čuvara u ranim stadijima raka vrata maternice FIGO stadija IA2–IIA1. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prenc, Ema (2019) N-glikozilacija imunoglobulina G u kroničnoj bolesti presatka protiv primatelja nakon presadbe alogeničnih matičnih krvotvornih stanica [N-glycosylation of immunoglobulin G in chronic graft-versus-host disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Halužan, Damir (2019) Termičke promjene tijekom cijeljenja prijeloma distalnoga radijusa [Thermal changes during healing of distal radius fractures]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bruketa, Tomislav (2019) Medicinsko svrdlo s protočnim hlađenjem otvorenoga tipa u koštano-zglobnoj kirurgiji [Medical drill with open type internal cooling in bone and joint surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bakula, Marija (2019) Vrednovanje klasifikacijskih kriterija za sistemski eritemski lupus [Validation of classification criteria for systemic lupus erythematosus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Cvitanović, Hrvoje (2019) Utjecaj stresa na kliničke manifestacije infekcije humanim papiloma virusom [Influence of stress on clinical manifestations of human papilloma virus infection]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grizelj, Danijela (2019) Adiponektin i omentin u masnom tkivu vrata i serumu bolesnika s metaboličkim rizikom [Adiponectin and omentin in the adipose tissue of the neck and in blood serum of patients with metabolic risk]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lila, Albert (2019) Impact of obesity on ovarian reserve [Utjecaj debljine na ovarijalnu rezervu]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prkačin, Ivana (2019) Pojavnost mutacije gena BRAF u displastičnom nevusu i melanomu in situ. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zekan, Šime (2019) Čimbenici povezani s promjenama antiretrovirusne terapije u bolesnika koji su započeli s liječenjem u Hrvatskoj u razdoblju od 1998. – 2013. [Factors related to antiretroviral drug modifications in individuals starting therapy in Croatia between 1998 and 2013]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Skoblar Vidmar, Marija (2019) Procjena oštećenja bubrežne funkcije i kvalitete života bolesnika nakon poslijeoperacijske radiokemoterapije zbog karcinoma želuca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Blažeković, Antonela (2019) Genetski mehanizmi lizosomske disfunkcije u Parkinsonovoj bolesti [Genetic mechanisms of lysosomal dysfunction in Parkinson's disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Markovinović, Leo (2019) Usporedba kliničke djelotvornosti probiotika Lactobacillusa reuteri i enteroadsorbenta polimetilsiloksana u liječenju rotavirusnog gastroenteritisa u djece u dobi od 6 do 36 mjeseci [Comparison of clinical efficacy of probiotic Lactobacillus reuteri versus enteroadsorbent polymethylsiloxane (Enterosgel®) in the treatment of rotaviral gastroenteritis in children 6-36 months old]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Roglić, Srđan (2019) Antimikrobni peptidi u bronhoalveolnom ispirku djece s infekcijom donjih dišnih putova uzrokovanom respiratornim sincicijskim virusom [Antimicrobial peptides in bronchoalveolar lavage fluid in children with respiratory syncytial virus lower respiratory tract infection]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Behin Šarić, Ivana (2019) Postnatalni porast tjelesne mase kao prognostički čimbenik za razvoj retinopatije nedonoščadi [Postnatal weight gain as a prognostic factor for retinopathy of prematurity]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Balog, Marta (2019) Utjecaj kroničnoga stresa i starenja na lipidne splavi moždanih stanica u štakora [Influence of chronic stress and aging on lipid rafts in rat brain cells]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zejnullahu Raçi, Pranvera (2019) High-risk HPV infection in Kosovar female population. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Granec, Darija (2019) Utjecaj multimodalne analgezije metamizolom na poslijeoperacijsku bol i ranu rehabilitaciju u bolesnika nakon ugradbe totalne endoproteze koljena [The influence of multimodal analgesia with metamizole on the postoperative pain and early rehabilitation in patient with total knee replacement]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sedmak, Dora (2019) Calretinin neurons in the primate prefrontal cortex [Kalretininski neuroni u prefrontalnom korteksu primata]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gulin, Dario (2019) Primjena balona s otpuštanjem lijeka u postraničnu granu bifurkacije koronarnih arterija [Use of drug-eluting balloons in side branch of bifurcation lesions on coronary arteries]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Domazet, Ivan (2019) Utjecaj ugradnje umjetnoga vratnoga intervertebralnoga diska na biomehaniku vratnoga dijela kralježnice [Influence of implementing the artificial cervical intervertebral disc on the biomechanics of the cervical spine]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Galić, Slobodan (2019) Rani biokemijski biljezi i napredni hemodinamski nadzor u procjeni uzroka akutne ozljede bubrega u djece nakon kardiokirurškoga liječenja [Early biomarkers and advanced hemodynamic monitoring in assessment of acute kidney injury causes in children after cardiac surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prka, Željko (2019) Prognostičko značenje izraženosti Fas, FasL i c-FLIP u klasičnom Hodgkinovom limfomu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marković, Ivana (2019) Utjecaj polimorfizma rs3812718 gena SCN1A na učinkovitost lamotrigina u bolesnika s parcijalnom epilepsijom [Influence of rs3812718 polymorphism in the SCN1A gene on lamotrigine efficacy in patients with partial epilepsy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Nenadić Baranašić, Nataša (2019) Evaluacija strukture i organizacije spavanja te procjena poremećaja disanja u spavanju u djece s epileptičkim encefalopatijama cjelonoćnom video-polisomnografijom [Evaluation of sleep structure and organisation and assessment of sleep-disordered breathing in children with epileptic encephalopathies using all-night polysomnography]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Borlinić, Tajana (2019) Čimbenici rizika za razvoj zloćudnih nemelanomskih tumora kože nakon transplantacije bubrega [Risk factors for development of non-melanoma skin cancer after renal transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vukoja, Ivan (2019) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na tubularnu nekrozu u štakora izazvanu gentamicinom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vidas Pauk, Sania (2019) Procjena debljine lipidnoga sloja mjerenjem pucanja suznoga filma ručnim instrumentom [Non-invasive tear break-up time measurement using handheld lipid layer thickness assessment tool]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kralj, Tamara (2019) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na posljedice kauterizacije episkleralnih vena štakora [The effect of pentadecapeptide BPC 157 on consequences of episcleral vein cauterization in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Biščević, Alma (2019) Prospective comparison of two excimer laser platforms in treatment of high astigmatism with laser in situ keratomileusis [Prospektivna usporedba dvije laserske platforme u tretiranju visokog astigmatizma laser in situ keratomijeluzom]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Filipec, Manuela (2019) Utjecaj terapijskoga vježbanja na smanjenje sakroilijakalne disfunkcije u trudnoći [The influence of exercise on reduction of sacroiliac dysfunction in pregnancy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Flegar, Darja (2019) Karakterizacija reakcije osteoklastnih progenitora i pojačane osteoresorpcije u mišjem modelu reumatoidnoga artritisa [Characterization of osteoclast progenitor responses and increased osteoresorption in mouse model of rheumatoid arthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Milivojević, Iva (2019) Učestalost patološkoga odgovora na ortostatsku provokaciju u bolesnika oboljelih od klinički izoliranoga sindroma [Prevalence of pathological response to orthostatic provocation in patients with clinically isolated syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mesar, Ines (2019) Izraženost Wnt 4 u presađenim bubrezima [Expression of Wnt 4 in transplant kidneys]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škifić, Marijana (2019) Biološke značajke mezenhimskih matičnih stanica umnoženih in vitro u mediju s lizatom ljudskih trombocita [Biological properties of mesenchymal stem cells expanded in vitro in medium with human platelet lysate]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Batista, Maja (2019) Psihološka prilagodba i sociokulturni stavovi u adolescentica s anoreksijom nervozom [Psychological maladjustment and sociocultural attitudes towards appearance in adolescents with anorexia nervosa]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lulić, Fabijan (2018) Neinvazivna metoda za određivanje parametara matematičkoga modela plućne cirkulacije [Noninvasive method for parameter identification of the mathematical model of pulmonary circulation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gashi, Goneta (2018) The frequency of micronuclei in peripheral blood lymphocytes and buccal exfoliated cells in women with cervical cancer. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jakupi, Xhevat (2018) Molecular Epidemiology of Hepatitis C virus in Prishtina region of Kosovo [Molekularna epidemiologija virusa Hepatitisa C u regiji Priština na Kosovu]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jakšić Jurinjak, Sandra (2018) Povezanost ehokardiografskih pokazatelja funkcije desne klijetke srca i vrijednosti širine distribucije volumena eritrocita u bolesnika sa sustavnom sklerozom [Relationship between echocardiographic right ventricular function parameters and red cell distribution width in patients with systemic sclerosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Maksimović, Bojana (2018) Utjecaj odgođene funkcije presatka na progresiju kroničnih histoloških promjena u presađenom bubregu [The impact of delayed graft function on progression of chronic histological changes in transplanted kidney]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Basara, Latinka (2018) Biološki, psihološki i socijalni čimbenici kao predskazatelji zapuha u bolesnika s kroničnim opstrukcijskim bolestima pluća [Biological, psychological and social factors as dyspnea predictors in patients with chronic obstructive respiratory diseases]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petković Ramadža, Danijela (2018) Nedostatna aktivnost S-adenozilhomocistein hidrolaze i omjer S-adenozilmetionina i S-adenozilhomocisteina u osoba s trajno povišenom aktivnošću kreatin kinaze [S-adenosylhomocysteine hydrolase deficiency and the ratio S-adenosylmethionine/S-adenosylhomocysteine in patients with persistently increased activity of creatine kinase]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Skelin, Marta (2018) Estradiol i signalni putevi regulacije sekrecijske aktivnosti humanog endocerviksa [Estradiol and signaling pathways in the regulation of human endocervix secretory activity]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pajtak, Alen (2018) Uloga pentadekapeptida BPC 157 i sustava NO u prevenciji incizijskih ventralnih hernija i njihov utjecaj na vlačnu čvrstoću rane [The Role of Pentadecapeptide BPC 157 and NO-system on Incisional Ventral Hernia Prevention and Wound Tensile Strength Impact]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sokol Karadjole, Vesna (2018) Opravdanost primjene heparina male molekulske mase u trudnica s nasljednom trombofilijom kao uzrokom opetovanih zadržanih pobačaja [Adequacy of low-molecural-weight heparin prophylaxis in pregnant women with hereditary trombophilia as a cause of recurrent pregnancy loss]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zukanović, Goran (2018) Učinci pentadekapeptida BPC 157, L-NAME i L-arginina na serijski prijelom rebara u štakora. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brajević - Gizdić, Igna (2018) Značaj osobina ličnosti i stilova privrženosti u odabiru supstitucijske farmakoterapije ovisnika o opijatima [The importance of personality traits and attachemt styles in choosing substitution pharmacoterapy in opioid addictive patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ladić, Agata (2018) Polimorfizam gena tiopurinmetiltransferaze u bolesnika s upalnom bolešću crijeva [Polymorphism of thiopurinementhyltranserase gene in patients with the inflammatory bowel disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ilić, Katarina (2018) Povezanost sastava gangliozida i izražaja neuroplastina s neurodegenerativnim promjenama [Association of ganglioside composition and neuroplastin expression with neurodegenerative changes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ramić, Snježana (2018) Fosforilirani receptor HER-2 kao pokazatelj rezistencije karcinoma dojke na terapiju trastuzumabom [Phosphorylated HER-2 receptor as an indicator of breast cancer resistance to trastuzumab]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pažur, Vedran (2018) Upalne stanice u stijenci aneurizme trbušne aorte aterosklerotskoga podrijetla [Inflammatory cells in the atherosclerotic abdominal aortic aneurysm]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rešković Lukšić, Vlatka (2018) Poremećaj deformacije miokarda procijenjen dvodimenzijskom studijom deformacije u hipertoničara s hipertrofijom interventrikulskoga septuma u izgonskom traktu lijeve klijetke [Myocardial deformation abnormalities assessed by two-dimensional deformation study in hypertensive patients with basal interventricular septal hypertrophy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ljubičić, Đivo (2018) Povezanost kronične opstruktivne plućne bolesti s povišenim kardiovaskularnim rizikom [The association of chronic obstructive pulmonary disease and elevated cardiovascular risk]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Miletić, Daliborka (2018) Obilježja involucijskoga entropija donje vjeđe [Characteristics of involutional lower eyelid entropion]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barić, Hrvoje (2018) Sustavni pregled i meta-analiza kliničkih pokusa metodama komplementarne i alternativne medicine u liječenju generaliziranoga anksioznoga poremećaja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ostojić, Jelena (2018) Prognostičko značenje izraženosti proteina NEDD9 u transbronhalnim bioptatima u bolesnika s karcinomom pluća [Prognostic significance of NEDD9 in small biopsies of lung cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Panek, Marina (2018) Sastav crijevne mikrobiote i čimbenici upale u bolesnika s upalnim bolestima crijeva [Gut microbiota composition and inflammatory markers in IBD patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kekin, Ivana (2018) Brzina cerebralnoga protoka u bolesnika s prvom psihotičnom epizodom [Velocity of Cerebral Blood Flow in Patients with First Psychotic Episode]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krstonijević, Zoran (2018) Učinci pentadekapeptida BPC 157 na posttraumatski osteoartritis koljena u štakora [Effects of pentadecapeptide BPC 157 on post-traumatic knee osteoarthritis in the rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurin, Maja (2018) Dugotrajno neurološko i kognitivno praćenje prvoga i drugoga dvojajčanoga blizanca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavlov, Marin (2018) Inhibitor aktivatora plazminogena 1 u procjeni dugoročnoga ishoda bolesnika s akutnim infarktom srca s elevacijom ST spojnice liječenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [Prognostic value of plasminogen activator inhibitor 1 on long term outcome in patients with acute myocardial infarcton with ST elevation treated with primary percutaneous coronary intervention]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kovač Bilić, Lana (2018) Stupanj metilacije gena ASC/TMS1 i MyD88 u uzorcima zdravog tkiva i tkiva karcinoma pločastih stanica grkljana. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Anić Jurica, Sonja (2018) Utjecaj prekomjerne tjelesne mase, debljine i visceralne masti na spermiogram i hormonski status [Influence of overweight, obesity and visceral fat on spermiogram and hormonal status]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Živković, Krešimir (2018) Učinak lateralne epiziotomije na funkciju zdjeličnoga dna i seksualnu funkciju poslije vaginalnoga porođaja u prvorodilja [Effect of lateral episiotomy on the function of pelvic floor and sexual function after vaginal delivery in primiparas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Habek, Nikola (2018) Izraženost i učinci urogvanilina u mozgu miša [Expression and effects of uroguanylin in the mouse brain]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ejubović, Emina (2018) Povezanost koncentracije preovulacijskoga i postovulacijskoga progesterona u serumu i ishoda izvantjelesne oplodnje [The relationship between the preovulatory and postovulatory progesterone serum concentration and the outcome of in vitro fertilization]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Črne Fureš, Nataša (2018) Povezanost sindroma niskoga trijodtironina, stanja kronične upale i malnutricije s komorbiditetom i smrtnošću bolesnika u terminalnoj fazi kronične bubrežne bolesti [The correlation between low T3 syndrome, state of chronic inflammation and malnutrition and morbidity and mortality of patients in end-stage renal disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Svetina, Lucija (2018) Utjecaj izvantjelesne cirkulacijske potpore na viskoelastična svojstva krvnoga ugruška i funkcije trombocita [Impact of extracorporeal life support on blood clot viscoelastic properties and platelet aggregation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kelava, Lidija (2018) Uloga suvremenih metoda refrakcijske kirurgije u istodobnom oporavku vidne oštrine na blizinu i na daljinu [Role of modern refractive surgery methods in simultaneous recovery of visual acuity at near and distance]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Đurić, Krešimir Saša (2018) Biomehanička analiza stabilnosti mješovitoga sustava transpedikularnih vijaka i sublaminarnih kukica računalnim modelom konačnih elemenata [Biomechanical stability analysis of transpedicular screws combined with sublaminar hook-rod system using finite element model]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bobuš Kelčec, Iva (2018) Imunohistokemijska izraženost estrogenskih receptora beta u papilarnom karcinomu štitnjače [Immunohistochemical expression of estrogen receptor beta in papillary thyroid carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Klobučar, Aleksandra (2018) Povezanost trihotilomanije i poremećaja nedostatka pažnje s hiperaktivnošću u djece i adolescenata [Correlations between Trichotillomania and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in children and adolescents]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bumber, Boris (2018) Uloga metaloproteinaza matriksa i njihovih inhibitora u razvoju vratnih metastaza papilarnoga karcinoma štitne žlijezde [Role of matrix metalloproteinases and their inhibitors in the development of cervical metastases in papillary thyroid cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tomić, Vlatka (2018) Progesteronska potpora žutom tijelu u stimuliranim ciklusima izvantjelesne oplodnje. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kurtović, Biljana (2018) Procjena analgezije opioidima i neopioidima intermitentnom primjenom i samostalna kontrola pumpom nakon lumbalne diskektomije [Opioid and nonopioid analgesia assessment through intermittent application and patient controlled analgesia pump after lumbar discectomy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dežmalj Grbelja, Lidija (2018) Analiza refleksa treptaja u oboljelih od multiple skleroze [Analysis of the blink reflex in multiple sclerosis patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Božek, Tomislav (2018) Utjecaj polimorfizama gena za dopamin beta hidroksilazu i katekol-O-metil transferazu na učinkovitost liječenja inzulinom detemir u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti [ The influence of dopamine beta hydroxylase and catechol-O-methyltransferase gene polymorphisms on the efficacy of detemir therapy in patients with type 2 diabetes mellitus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marić Bajs, Maja (2018) Kvaliteta propisivanja i racionalnost izvanbolničke potrošnje kardiovaskularnih lijekova u Gradu Zagrebu [The Quality of Prescribing and Rational Outpatient Utilization of Cardiovascular Drugs in the City of Zagreb]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Žigman, Tamara (2018) Utjecaj genetičkoga testiranja nasljednoga raka dojke na preživljenje, kvalitetu života i troškove liječenja [The influence of hereditary breast cancer genetic testing on survival, quality of life and treatment costs]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kiđemet-Piskač, Spomenka (2018) Vrednovanje određivanja ukupnih i fosforiliranih tau proteina u likvoru radi razlikovanja Alzheimerove bolesti i vaskularne demencije [Evaluation of measurement of total and phosphorylated tau proteins in cerebrospinal fluid for differentiation of Alzheimer's disease and vascular dementia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jerković Gulin, Sandra (2018) Korelacija histoloških i imunohistoloških svojstava T-staničnoga limfoma kože (Mycosis fungoides) s kliničkom slikom, stadijem i ishodom bolesti u desetogodišnjem razdoblju [Correlation of histological and immunohistochemical properties of T-cell skin lymphoma (mycosis fungoides) with the clinical picture, stage and patient outcome in ten-year period]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Solak, Mirsala (2018) Pretkazatelji kliničkoga ponašanja adenoma hipofize [Predictors of clinical behavior of pituitary adenomas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rešić, Arnes (2018) Vrijednost određivanja vaskularnoga endotelnoga čimbenika rasta u serumu i bazičnoga čimbenika rasta fibroblasta u urinu u djece s hemangiomima [Importance of determining vascular endothelial growth factor in serum and basic fibroblast growth factor in urine in children with hemangiomas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mašić, Silvija (2018) Ekspresija plakofilina 3 u difuznom malignom pleuralnom mezoteliomu [Expression of plakophilin 3 in diffuse malignant pleural mesothelioma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matković, Zinka (2018) Evaluation of nutritional status and physical performance in patients with chronic obstructive pulmonary disease [Procjena nutritivnog statusa i fizičke sposobnosti bolesnika s kroničnom opstrukcijskom bolešću pluća]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Raguž, Marina (2018) Učinak perinatalne hipoksijsko – ishemijske encefalopatije na projekcijske puteve moždanoga debla u nedonoščeta [Impact of hypoxic-ischemic encephalopathy on projection pathways of the premature infant brainstem]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Miklić Bublić, Martina (2018) Usporedba djelovanja trajne infuzije i pojedinačnih doza rokuronija u anesteziji za lumbalnu diskektomiju na mišićnu snagu i kvalitetu oporavka bolesnika [Comparison of the effect of continuous infusion and bolus doses of rocuronium during anesthesia for lumbal discectomy on muscle strength and quality of patient recovery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tomljenović, Dejan (2018) Odnos specifične i nespecifične nosne hiperreaktivnosti u bolesnika sa sezonskim alergijskim rinitisom [Relationship between specific and nonspecific nasal hyperreactivity in patients with seasonal allergic rhinitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Miletić, Vladimir (2018) Učinak toksina botulinuma tipa – A na nemotoričke simptome u bolesnika s fokalnom distonijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prejac, Juraj (2018) Spolne razlike u osteotropnim elementima u ljudskoj kosi i krvi [Gender dependent differences in osteotrophic elements in human hair and blood]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pauk Gulić, Maja (2018) Uloga pro-angiogenih citokina i njihovih receptora u neovaskularizaciji presađene rožnice [The role of pro-angiogenic cytokines and its receptors in development of corneal neovascularization after penetrating keratoplasty]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Velagić, Vedran (2018) Inducibilnost paroksizmalne fibrilacije atrija nakon krioablacije plućnih vena [Induction studies after cryoablation therapy for atrial fibrillation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pezo Nikolić, Borka (2017) Primjena intrakardijalnih elektrograma u optimizaciji resinkronizacijskoga elektrostimulatora srca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lukenda, Adrian (2017) Ekspresija i prognostička vrijednost imunohistokemijskih biljega matičnih stanica raka u bolesnika s melanomom srednje očne ovojnice [Expression and prognostic value of cancer stem cell markers in patients with uveal melanoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Martinović, Željka (2017) Utjecaj imunosupresiva na brzinu agregacije trombocita u bolesnika s transplantiranim bubregom [Effect of immunosupressive agents on platelet aggregation in renal transplant patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kekez, Tihomir (2017) Dvostruko slijepa randomizirana studija o učinkovitosti topičke primjene 2% lidokaina u liječenju simptomatskih hemoroida [Double blinded randomized clinical trial of the efficacy of topical 2% lidocaine for the treatment of symptomatic hemorrhoids]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marinšek, Martin (2017) Usporedba učinaka losartana i ramiprila u liječenju akutnoga infarkta srca s elevacijom ST spojnice [The comparison of the efficacy of ramipril and losartan in treatment of ST-elevation myocardial infarction]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ažman, Dražen (2017) Novi ultrazvučni dijagnostički indeks u procjeni sindroma karpalnoga kanala [Novel ultrasound diagnostic index in confirmation of carpal tunnel syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dujmović, Anto (2017) Utjecaj estetskih rezultata poštedne operacije karcinoma dojke na kvalitetu života i pojavu simptoma depresivnih poremećaja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krasniqi, Valon (2017) Genetic polymorphism of CYP2C19, CYP2C9 and VKORC1 in Kosovo population [Genetički polimiorfizam CYP2C19, CYP2C9 i VKORC1 u kosovskoj populaciji]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Trogrlić, Mate (2017) Scintigrafija somatostatinskih receptora pomoću oktreotida obilježenoga Tehnecijem-99m u bolesnika s neuroendokrinim tumorima [Somatostatin receptor scintigraphy in neuroendocrine tumour patients using Technetium-99m octreotide]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Thaçi, Kujtim (2017) Immunoglobulin G glycosylation in patients with colorectal cancer. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Podobnik, Josip (2017) Povezanost polimorfizama gena za katehol-o-metil-transferazu i monoaminooksidazu tipa B i aktivnosti trombocitne monoaminooksidaze s agresivnim ponašanjem i psihopatološkim osobinama adolescenata u odgojnim domovima. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Neretljak, Ivan (2017) Utjecaj tipa dijalize prije transplantacije na ishod transplantacije bubrega [The effect of pretransplant dialysis modality on the outcome of renal transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vrdoljak, Ozren (2017) Antropometrijske posebnosti stopala djece u dobi od druge do sedme godine. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Košec, Andro (2017) Prognostička vrijednost tkivnog proteomskog profila u stadijima I i II malignoga melanoma kože glave i vrata [Prognostic significance of proteomic profiling applied to stages I and II cutaneous malignant melanoma of the head and neck in stages I and II]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kinda, Emil (2017) Izloženost operacijskog osoblja udisanju ugljičnog monoksida tijekom peritonektomije [Operating theater staff exposure to carbon monoxide during peritonectomy procedure]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurčić, Petra (2017) Imunohistokemijska izraženost NEDD9 i E-kadherina u bolesnika s metastatskim i nemetastatskim kolorektalnim karcinomima [Immunohistochemical expression of NEDD9 and E-Cadherin in Patients with Metastatic and Non-Metastatic Colorectal Carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Crnogorac, Maja (2017) Tvrdoća benignih i malignih promjena dojke mjerena sonoelastografijom posmičnoga vala [Shear-wave sonoelastography stiffness of benign and malignant breast lesions]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gorgievska-Sukarovska, Biljana (2017) Varijacije u kliničkoj slici i epidemiologiji dubokih dermatomikoza vlasišta [The clinical pattern variations and epidemiology of deep seated tinea capitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dediol, Iva (2017) Kvaliteta života i psihijatrijski komorbiditet u dermatoveneroloških bolesnika. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mutvar, Andrea (2017) Značenje jednofotonske emisijske tomografije i kompjuterizirane tomografije u otkrivanju limfnog čvora "čuvara" u bolesnika s karcinomom dojke i malignim melanomom [The value of single photon emission tomography and computed tomograpy in detection of sentinel lymph node in breast cancer and melanoma patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kafka, Anja (2017) Promjene u strukturi gena i izraženosti proteina DVL-1, DVL-2, DVL-3 te transkripcijskih faktora TCF-1 i LEF-1 u astrocitnim tumorima mozga [Changes in gene structure and protein expression of DVL-1, DVL-2, DVL-3 and transcription factors TCF-1 and LEF-1 in astrocytic brain tumors]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rašić, Ivan (2017) Klinički značaj izraženosti gena BORIS i MYC u karcinomu pločastih stanica hipofarinksa [Clinical significance of BORIS and MYC expression in hypopharyngeal squamous cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pegan, Alan (2017) Klinička važnost izražaja metiltransferaze EZH2 i demetilaze histona H3 JMJD3 u karcinomima pločastih stanica hipofarinksa [Clinical Significance of Methyltransferase EZH2 and Demethylase JMJD3 Expression in Malignant Hypopharyngeal Tumors]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Murgić, Lucija (2017) Profesionalna etička osposobljenost kao instrument za vrednovanje etičnosti i etičke osposobljenosti studenata medicine [Professional ethical competences questionnaire as a tool for evaluating medical students' professional ethical competences]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Polšek, Dora (2017) Značajke neuroinflamacije tijekom kronične intermitentne hipoksije na mišjem modelu opstruktivne apneje spavanja [Characteristics of neuroinflammation during chronic intermittent hypoxia, a mouse model of obstructive sleep apnea]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Unić, Daniel (2017) Utjecaj kontinuirane infuzije inzulina na lučenje endotelina-1 tijekom operacije aortokoronarnog premoštenja u bolesnika sa šećernom bolešću [Influence of continuous insulin infusion on endothelin-1 expression during coronary artery bypass grafting in diabetics]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šućur, Alan (2017) Fenotipska i funkcijska karakterizacija osteoklastnih progenitora u bolesnika s reumatoidnim artritisom [Phenotypic and functional characterization of osteoclast progenitors in patients suffering from reumathoid arthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Maloča Vuljanko, Ivana (2017) Spiroergometrijsko testiranje djece s gastroezofagusnom refluksnom bolesti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Carkaxhiu Hyseini, Linda (2017) Prevalence of new diabetes and impaired fasting glucose in Kosovo. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Žutelija Fattorini, Matija (2017) Analiza degeneracije diska magnetskom rezonancijom u adolescenata s idiopatskom skoliozom : moguća povezanost s bolnom kralješnicom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Fila, Branko (2017) Promjer vene nakon intraoperativne dilatacije kao pretkazatelj uspjeha krvožilnoga pristupa za hemodijalizu [Vein diameter after intraoperative dilatation as a predictor of success of hemodialysis arteriovenous fistulas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bokun, Tomislav (2017) Procjena tumora jetre kvantitativnom ultrazvučnom elastografijom [Assessment of liver tumours using quantitative sonoelastography]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šakić, Livija (2017) Utjecaj primjene deksametazona u spinalnoj anesteziji kod prijeloma bedrene kosti [Influence of dexamethasone administration in spinal anesthesia for femur fracture]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćurković, Marko (2017) Razvoj instrumenta za procjenu profesionalnih odnosa među bolničkim liječnicima [Development of an instrument for the evaluation of professional interpersonal relationships among hospital physicians]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Benčina, Goran (2017) Epidemiološki modeli programa prevencije, dijagnostike i liječenja melanoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jakovina, Trpimir (2017) Privrženost, samopoštovanje i emocionalna prilagodba u bolesnica s bulimijom nervozom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Devrnja, Antonela (2017) Povezanost intenziteta aktivnosti i biljega oksidacijskoga stresa u nogometaša [Association between activity intensity and oxidative stress biomarkers in football players]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sauerborn, Damir (2017) Utjecaj sternokleidomastoidnoga mišića na protočnost unutarnje jugularne vene nakon disekcije vrata. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Blekić, Mario (2017) Povezanost dječje astme s polimorfizmima gena na kromosomu 17q12-21 [Polymorphisms in region 17q12-21 and their associations with asthma presence, asthma severity and lung function among Croatian schoolchildren]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Moslavac, Sandra (2017) Ekspresija Piwil2 i HMGA2 u papilarnom karcinomu štitnjače [Expression of piwil2 and HMGA2 in papillary thyroid carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Murgić, Jure (2017) MRI guidance in high-dose-rate brachytherapy for prostate cancer. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Perić, Sanja (2017) Korelacija debljine sloja živčanih vlakana te makularnoga područja mrežnice i oštećenje vidnoga polja kod unilateralne ambliopije [The correlation between the thickness of the layer of nerve fibers and the macular area of the retina and changes in the visual field, with unilateral amblyopia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mandić, Krešimir (2017) Utjecaj morfologije druza na sloj fotoreceptora u senilnoj makularnoj degeneraciji [Influence of drusen morphology on disruption of photoreceptor layer in age-related macular degeneration]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Miljanović, Maja (2017) Psihosocijalne odrednice zadovoljstva bolničkom skrbi u odraslih bolesnika s uznapredovalim rakom [Psychosocial determinants of the satisfaction with hospital care in adult patients suffering from advanced metastatic cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Đurđević, Dragan (2017) Učinkovitost koštanoga morfogenetskoga proteina BMP1-3 u procesu cijeljenja kosti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vuk, Tomislav (2017) Ispitivanje statusa željeza u dobrovoljnih davatelja krvi u Republici Hrvatskoj [Investigation of iron status in Croatian blood donors]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bičanić, Ivana (2017) Morfološke promjene projekcijskih neurona strijatuma u miša s humaniziranim oblikom gena Foxp2 [Changes in morphology of projection striatal neurons in mice with humanized version of Foxp2 gene]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lucijanić, Marko (2017) Analiza gena i proteina signalnih puteva Wnt i Sonic Hedgehog u primarnoj i sekundarnoj mijelofibrozi [Analysis of genes and proteins of WNT and Sonic Hedgehog signaling pathways in primary and secondary myelofibrosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kovačić, Jelena (2017) Istraživanje čimbenika rizika za nastanak alergijskih dišnih bolesti s pomoću Bayesovih mreža temeljenih na podacima iz više izvora [Exploring the risk factors for the development of allergic respiratory diseases by Bayesian networks built on multiple-source data]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Babić, Željka (2017) Povezanost polimorfizama citokinskih gena TNFalpha (-308G>A, -238G>A), IL1alpha (-889C>T) i IL10 (-1082G>A) s atopijskim respiracijskim bolestima [Associations between cytokine gene polymorphisms TNFalpha (-308G>A, -238G>A), IL1alpha (-889C>T) and IL10 (-1082G>A)]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bohač, Maja (2017) Usporedba femtosekundnoga lasera i mehaničkih mikrokeratoma pri laserskoj disekciji rožnice [Comparison of femtosecond laser and mechanical microkeratomes for laser in situ keratomileusis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mikačić, Ivana (2017) Sistemska izloženost i nuspojave, te mjere smanjenja rizika nakon bevacizumaba primijenjenoga intravitrealno u liječenju senilne makularne degeneracije [Systemic exposure, systemic adverse reactions and risk minimization measures of bevacizumab applied intravitreally in senile macular degeneration treatment]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gregurić, Tomislav (2017) Kliničko značenje nalaza kompjutorizirane tomografije paranazalnih sinusa u bolesnika s kroničnim rinosinuitisom [Clinical significance of paranasal sinus computed tomography findings in chronic rhinosinusitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kristović, Darko (2017) Kardioprotektivni učinak sevoflurana s obzirom na vrijeme primjene pri operacijama aortokoronarnoga premoštavanja [Cardioprotective effect of sevoflurane with regard to time of application in patients undergoing coronary artery bypass grafting]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stemberger Marić, Lorna (2017) Kemokini CXCL10, CXCL11 i CXCL13 u aseptičnom meningitisu, neuroboreliozi i akutnom diseminiranom encefalomijelitisu u djece [Chemokines CXCL10, CXCL11 and CXCL13 in aseptic meningitis, neuroborrelioses and acute disseminated enchephalomyelitis in children]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jančić, Ervin (2017) Polimorfizam promotorske regije gena inhibitora aktivatora plazminogena-1 u bolesnika s moždanim udarom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dembitz, Vilma (2017) Autofagija i metaboličke promjene u diferencijaciji staničnih linija akutne mijeloične leukemije [Autography and metabolic changes in differentiation of acute myeloid leukemia cell lines]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Džoić Dominković, Martina (2017) Elastografske vrijednosti tkiva dojke u žena [Elastographic values of breast tissue in women]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Starčević, Neven (2017) Utjecaj BPC 157 na cijeljenje frakture, ektopičnu kost i heterotopnu osifikaciju u štakora [The effect of BPC 157 on fracture healing, ectopical bone and heterotopic ossification in the rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Presečki Stanko, Aleksandra (2017) Molekularna analiza gena nim i inducibilne rezistencije na metronidazol u kliničkih izolata grupe Bacteroides fragilis [Molecular analysis of nim genes and inducible metronidazole resistance in Bacteroides fragilis clinical isolates]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Srdić, Dražena (2017) Tumorska kaheksija kao predskazatelj kemoterapijske toksičnosti i vremena do tumorske progresije u bolesnika s proširenim karcinomom pluća [Cancer cachexia as a predictor of chemotherapy toxicity and time-to-tumor progression in patients with advanced non-small cell lung cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kovjanić, Jadranko (2017) Važnost mjesta osteotomije pri planiranju korektivnih osteotomija loše srasloga prijeloma palčane kosti u tipičnoj zoni [Importance of osteotomy line in planning corrective osteotomies of malunited distal radius fractures]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barić, Marko (2017) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje rektovaginalnih fistula u štakora [The effect of pentadecapeptide BPC 157 on healing of rectovaginal fistulas in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barbarić, Katarina (2017) Mjerenje stabilnosti acetabularne komponente totalne endoproteze kuka ovisno o veličini učinjenoga defekta dna acetabuluma na modelu svinjske zdjelice [Measurement of acetabular component stability in total hip arthroplasty in correlation to the size of acetabular medial wall defect in pig pelvis model]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavić, Mato (2017) Usporedba kriterija Svjetske zdravstvene organizacije i studije "HAPO" u dijagnostici gestacijskoga dijabetesa [Comparison between World Health Organization criteria and HAPO study criteria in the diagnosis of gestational diabetes mellitus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mikecin, Lili (2017) Pseudokolinesteraza i pokazatelji oksidacijskoga stresa u djece s tumorskom bolešću u središnjem živčanom sustavu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Leci-Tahiri, Laura (2016) Apoptoza u stijenci nativne vene u neuspjehu arteriovenskih fistula za hemodijalizu [Apoptosis in native vein wall in failure of hemodialysis arteriovenous fistulas ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kruljac, Ivan (2016) Hiperglikemijske krize u bolesnika sa šećernom bolesti u Republici Hrvatskoj. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mazalin Protulipac, Josipa (2016) Utjecaj fitosterola na omjer debljina intime i medije karotidnih i femoralnih arterija te metaboličke pokazatelje u bolesnika s metaboličkim sindromom [Phytosterol effects on carotid and femoral IMT and metabolic parameters in patients with metabolic syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Potočnjak, Ines (2016) Serumska endotelna lipaza, lipidni i upalni pokazatelji u bolesnika s akutnim zatajivanjem srca i metaboličkim sindromom [Serum endothelial lipase, lipids and inflammatory markers in acute heart failure patients with metabolic syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dojčinović, Bojan (2016) Uloga polimorfizma veznoga mjesta Sp1 gen COL1A1 u ranjivosti ligamenata i tetiva. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Blaslov, Kristina (2016) Povezanost serumske aktivnosti dipeptidil peptidaze-4 s inzulinskom rezistencijom, metaboličkim sindromom i mikrovaskularnim komplikacijama u osoba sa šećernom bolešću tipa 1 [Relationship between serum dipeptidyl peptidase-4 activity and insulin sensitivity, metabolic syndrome and microvascular complications prevalence in type 1 diabetic patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rukavina, Iva (2016) Učinak pentadekapeptida BPC-157, L - NAME i L - arginina na adjuvantni artritis u štakora posredovan NO - sustavom uz promjene na srcu i bubregu [Effect of pentadecapeptide BPC - 157, L - NAME and L - arginin on adjuvant arthritis in rats mediated by NO - system along with kidney and heart lesions]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Drvar, Željko (2016) Plućni žilni permeabilni indeks i izvanžilna plućna tekućina u bolesnika sa sepsom [Pulmonary vascular permeability index and extravascular lung water in patients with sepsis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čukljek, Snježana (2016) Povezanost prethodne izobrazbe i stavova studenata studija sestrinstva o sestrinstvu kao profesiji [Correlation of formal education and nursing students' attitudes toward nursing as a profession]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vrkić Kirhmajer, Majda (2016) Značenje ultrazvučnih pokazatelja krutosti i debljine arterijske stijenke u perifernoj arterijskoj bolesti [The importance of arterial stiffness and intima-media thickness measured by ultrasound in peripheral arterial disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Fuštar-Preradović, Ljubica (2016) Citološko predoperacijsko razlikovanje promjena u paratireoidnim žlijezdama [Cytologic preoperative differentiation of parathyroid lesions]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brida, Margarita (2016) Interatrijsko provođenje u bolesnika s izoliranom fibrilacijom atrija [Interatrial conduction in lone atrial fibrillation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Padjen, Ivan (2016) Analiza uzroka smrti u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom praćenih u tercijarnom bolničkom centru tijekom desetogodišnjega razdoblja od 2002. - 2011. [Analysis of cause of death of patients with systemic lupus erythematosus followed-up in a tertiary hospital center during a ten-year period (2002-2011)]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Banić, Tihomir (2016) Usporedba različitih oblika konzervativnog liječenja prijeloma torakolumbalnog prijelaza kralježnice u odnosu na intenzitet i obrasce širenja boli [Comparison of different conservative treatment options of spinal thoracolumbar junction fractures regarding pain intensity and pain distribution patterns]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mladinov, Mihovil (2016) Raspodjela i izraženost dopaminskih D2 receptora u prefrontalnoj moždanoj kori čovjeka i miša [Localization and expression of the dopamine D2 receptors in the prefrontal cortex of man and mouse]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stambolija, Vasilije (2016) Antagonizacija učinka intramuskularne aplikacije sukcinilkolina u štakora primjenom pentadekapeptida BPC 157 [Antagonisation of intramuscular application of succinycholine in rats by pentadecapeptide BPC 157]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Srkalović Imširagić, Azijada (2016) Provjera postavki biopsihosocijalnoga modela u pojavi postpartalnih psihičkih smetnji [Settings of the biopsychosocial model in the postpartum mental disturbances]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barbarić, Jelena (2016) Osobitosti trendova incidencije i mortaliteta od melanoma kože u Hrvatskoj i zemljama jugoistočne Europe [Characteristics of incidence and mortality trends of malignant melanoma of the skin in Croatia and South-Eastern European countries]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dimnjaković, Damjan (2016) Vrijednost blijede staze u artroskopskim zahvatima u prednjem dijelu gležnja [Value of tourniquet use in anterior ankle arthroscopy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petričević, Nina (2016) Promjena koncentracije hormona grelina i PYY i uhranjenosti djece nakon godinu dana [Changes in ghrelin and PYY and weight status in children after a one year follow up]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dabelić, Nina (2016) Ekspresija gena za protein visoke pokretljivosti 2 skupine A (HMGA2) u diferenciranim karcinomima i benignim bolestima štitnjače [High-mobility group A protein 2 (HMGA2) gene expression in differentiated carcinoma and benign thyroid diseases]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mulliqi Kotori, Vjosa (2016) Metabolic parameters and fetal development in offspring of mothers with gestational diabetes. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Herceg, Davorin (2016) Molekularna dijagnostika bakterijemije i fungemije u bolesnika s febrilnom neutropenijom i malignom bolesti [Molecular diagnostics of bacteremia and fungemia in patients with febrile neutropenia and malignant disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Radulović, Bojana (2016) Važnost početne hipokloremije za razvitak hiponatrijemije i ishoda bolesti u bolesnika s akutizacijom kroničnog srčanog zatajenja [The importance of initial hypochloremia in developing hyponatremia and adverse outcome in patients with acute heart failure]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vukasović, Andreja (2016) Analiza građe autolognoga hrskavičnoga presatka uzgojenoga u bioreaktoru za liječenje koštano-hrskavičnih oštećenja na modelu ovce [Structural analysis of bioreactor - engineered autologous cartilage graft for treatment of osteochondral defects in sheep model]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bilić, Ivan (2016) Uloga polimorfizama gena dihidropirimidin-dehidrogenaze i UDP-glukuronil-transferaze u toksičnosti kemoterapije fluoropirimidinima i irinotekanom [The role of dihydropyrimidine-dehydrogenase and UDP-glucuronyl transferase polymorphisms in fluoropyrimidine and irinotecan toxicity]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Celić, Dijana (2016) Istraživanje povezanosti krvne grupe i bazocelularnoga i planocelularnoga karcinoma kože [Association between blood group and nonmelanoma skin cancers - basal cell and squamous cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Igrec, Jasminka (2016) Usporedba različitih dijagnostičkih protokola kompjutorizirane tomografije u dijagnostici udruženoga prijeloma lica i baze lubanje [Comparison of different computed tomography diagnostic protocols in the diagnosis of associated fractures of the face and skull base]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kasumović, Merima (2016) Evaluacija uspješnosti rekonstrukcije usne šupljine podlaktičnim i perforatorskim režnjem [The effectivness of oral cavity reconstruction using forarm and perforator flaps]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grubišić, Frane (2016) Kvaliteta života osoba oboljelih od psorijatičnoga artritisa u usporedbi s reumatoidnim artritisom i degenerativnom bolešću zglobova [Quality of life in patients with psoriatic arthritis in comparison to rheumathoid arthritis and degenerative joint disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dumić-Čule, Ivo (2016) Utjecaj koštanih morfogenetskih proteina 2 i 7 na volumen kosti u štakora s uklonjenom štitnom i doštitnim žlijezdama [Effects of bone morphogenetic protein 2 and 7 on bone volume in rats with removed thyroid and parathyroid glands]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hladnik, Ana (2016) Tangencijalna migracija stanica telencefalona čovjeka i majmuna u ranom fetalnom razdoblju [Tangential migration of cells in human and monkey telencephalon during early fetal period]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Knežević, Tamara (2016) Povezanost perifernih morfoloških promjena mrežnice i genotipskih promjena u bolesnika sa senilnom makularnom degeneracijom [The association of the peripheral morphological retinal changes and genotypic changes in the patients with age-related macular degeneration]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lodeta, Branimir (2016) Usporedba dviju shema biopsije prostate radi odabira optimalnoga protokola na osnovi lokalizacije pozitivnih bioptata i serumske koncentracije PSA u dijagnostici karcinoma [Comparison of two prostate biopsy schemes and selection of optimal protocol regarding PSA serum levels and localisation of positive cores in cancer diagnostics]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jukić, Mladen (2016) Uloga višeslojne kompjutorizirane tomografije u dijagnostici i procjeni kliničke važnosti koronarnih arterija intramiokardnoga tijeka. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Suton, Petar (2016) Prognostička vrijednost izraženosti koštanoga morfogenetskoga proteina 6 u planocelularnim karcinomima usne šupljine [Prognostic significance of bone morphogenetic protein 6 (BMP6) expression in oral squamous cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Badovinac, Sonja (2016) Prediktivni značaj nespecifičnih laboratorijskih parametara za tijek kemoterapije u bolesnika s lokalno uznapredovalim i metastatskim karcinomom pluća ne-malih stanica [Predictive significance of nonspecific laboratory parameters in patients with locally advanced and metastatic non-small cell lung cancer treated with chemotherapy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zlatar, Mirna (2016) Učinak retrobulbarno apliciranoga pentadekapeptida BPC 157 na djelovanje retrobulbarno aplicirane L-NAME u štakora [Effect of retrobulbar application pentadecapeptide BPC 157 on effect of retrobulbar application L-NAME in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hukeljić Berberović, Behija (2016) Ishod bolesti u bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST-elevacijom i šećernom bolesti tipa 2 liječenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom i ishemijskim postkondicioniranjem. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Filipović, Boris (2016) Neurogena upala moždanih ovojnica i bol u području glave i vrata. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vidović, Domagoj (2016) Povezanost samostigme i uvida u bolest s depresivnošću i suicidalnošću u oboljelih od shizofrenije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kogler, Jana (2016) Učinci magnezija primijenjenoga epiduralno u perioperacijskom liječenju torakokirurških bolesnika [Effects of epidural magnesium on perioperative treatment in thoracic surgical patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavičić-Astaloš, Jasna (2016) Usporedba mjerenja aksijalne duljine očne jabučice ispunjene silikonskim uljem pomoću optičke biometrije i magnetske rezonancije [Comparison of axial length measurement of silicone oil filled eyes using optical coherent biometry and magnetic resonance biometry]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kust, Davor (2016) Prognostičko značenje izražaja gena za citokeratin-20 u stanicama periferne krvi bolesnika s rakom debeloga crijeva [Cytokeratin-20 positive cells in blood of colorectal cancer patients as a prognostic marker]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gašljević, Gorana (2016) Određivanje HER2 statusa karcinoma želuca i metastatskih limfnih čvorova upotrebom tkivne mikropostrojbe. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matković Puljić, Vlatka (2016) Učinkovitost savjetovanja pri testiranju na virus humane imunodeficijencije na promjenu rizičnog ponašanja [Effectivenes of the HIV counselling and testing on risk behaviour change]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Goluža, Trpimir (2016) Mastociti u fetalnim sjemenicima čovjeka [Mast cells of the human foetal testis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hercigonja-Novković, Vesna (2016) Objektivizacija simptoma hiperkinetskog poremećaja testom varijabli pažnje. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Radić, Jasna (2016) Usporedba izraženosti koneksina 43 u tkivu karcinoma debelog crijeva u bolesnika sa sinkronim jetrenim presadnicama i bez njih [Comparison of connexin 43 expression in colorectal carcinomas in patients with and without synchronous liver metastases]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Varda Brkić, Dijana (2016) Detekcija gena virulencije otoka patogenosti cag i gena dupA izolata Helicobacter pylori nakon višestruke neuspjele eradikacijske terapije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zmijanac Partl, Jasenka (2016) Diferencijacija stanica trofoblasta u normalnoj i patološkoj trudnoći [Differentiation of human trophoblast cells in normal and pathological pregnancy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Žigman, Tomislav (2016) Promjene električnoga potencijala kostiju tijekom operativnoga liječenja prijeloma [Changes in the electrical potential of bone during the surgical treatment of fractures]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bošnjak, Hrvojka (2016) Procjena opravdanosti primjene MSCT koronarografije u pojedinim rizičnim skupinama bolesnika sa sumnjom na koronarnu bolest [Assessment of the clinical utility of MSCT coronary angiography across the PROCAM risk categories in patients with suspected coronary artery disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Curić Radivojević, Renata (2016) Uloga mjerenja koncentracije paratireoidnoga hormona u ranom poslijeoperacijskom otkrivanju hipokalcemije nakon operacije štitnjače [The role of parathyroid hormone measurement in early postoperative finding of hypocalcaemia after thyroid gland surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Premužić, Vedran (2016) Krutost velikih arterija u terminalnoj fazi endemske nefropatije [Large-artery stiffness in end-stage Endemic nephropathy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čavka, Vlatka (2016) Utjecaj humanoga papiloma virusa na razvoj nemelanomskih tumora kože [The influence of human papillomavirus on nonmelanoma skin cancer etiology]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Borić, Marta (2016) Analiza koncentracije joda u mokraći trudnica koje uzimaju dodatak prehrani koji sadrži jod [An analysis of ionide concentration in urine in pregnant women who are taking ionide supplementation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lukić, Edita (2016) Intrinzična inzulinska rezistencija u nedijabetičara i pojava hiperglikemije u teškoj akutnoj bolesti [ Intrinsic insulin resistance among nondiabetics and occurrence of hyperglycemia in critical illness]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurišić, Darko (2016) Praćenje promjena koncentracije topljivoga receptora za TGF beta III specifičnoga biomarkera u plazmi bolesnica s karcinomom dojke [Monitoring of plasma concentration changes of specific biomarker TGF beta III soluble receptor in breast cancer patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kurečić Filipović, Sanja (2016) Procjena djelotvornosti cjepiva protiv gripe u sezoni 2010.-11. [Influenza vaccine effectiveness estimate in season 2010-11.]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kovačić, Dražen (2016) Uloga mikrobiološke dijagnostike ejakulata u dijagnostici sindroma kroničnoga prostatitisa [The role of semen microbiological diagnostics in the diagnosis of chronic prostatitis syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grgić, Tihomir (2016) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje kolovezikalne fistule u štakora [Effect of the pentadecapeptide BPC 157 on the colovesical fistula healing in rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Penezić, Ana (2016) Procjena terapijskih mogućnosti u bolesnika s apscesom mozga [The estimation of therapeutical possibilities in patients with brain abscess]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zenko Sever, Anita (2016) Hepatoprotektivni učinak BPC-a 157 na modelu bilijarne ciroze u štakora [Hepatoprotective effect of BPC 157 on model of biliary cirrhosis in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Nemir, Jakob (2016) Neurokirurško značenje sfenoidnoga kuta i kuta klivus-tentorij u anatomskim varijacijama subtentorijskoga prostora [Neurosurgical importance of sphenoid angle and clivus-tentorium angle in anatomical variations of subtentorial space]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hrkać Pustahija, Ana (2016) Uloga magnetske rezonancije u obradi BIRADS 4 i 5 mikrokalcifikata otkrivenih mamografijom [Role of breast MRI in the evaluation of mammographicaly detected BIRADS 4 and 5 microcalcifications]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mažar, Mirabel (2016) Učinak hemodilucije na bubrežnu funkciju nakon izloženosti izvantjelesnom krvotoku [Effects of hemodilution on renal function after exposure of cardiopulmonary bypass]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Magdić Turković, Tihana (2016) Povezanost perkutane traheotomije i ventilacijske pneumonije [Correlation between percutaneous tracheotomy and ventilator-associated pneumonia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Desnica, Lana (2016) Role of clinical markers of inflammation in assessing chronic graft versus host disease activity and severity. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Banović, Maja (2016) Vrijednost genotipizacije humanoga papiloma virusa u praćenju bolesnica s premalignim promjenama i početnim karcinomom vrata maternice nakon liječenja konizacijom [The value of HPV-HR DNA testing during the follow-up after the treatment of preinvasive disease of cervix uteri]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Limani, Rinë (2016) Correlation between periacinar retraction clefting and the expression of E-cadherin and Beta-catenin proteins in prostatic adenocarcinoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gorup, Dunja (2016) Uloga TLR2 u modulaciji sinaptičke plastičnosti i oporavka poslije ishemijskoga oštećenja mišjega mozga [The role of TLR2 in synaptic plasticity and functional recovery after ischemic lesion of mice brain]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bagat, Mario (2016) Model planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima u sustavu zdravstva u Republici Hrvatskoj [Human resource planning and management model in health care system in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Župčić, Miroslav (2016) Sinergistički učinak lokalnih anestestika na hemodinamske promjene tijekom primjene paravertebralnoga bloka [The synergistic effect of local anesthetics on hemodynamic changes during the application of paravertebral block]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Folnegović Grošić, Petra (2016) Objektivnost terapijskog odgovora u liječenju prve epizode shizofrenih bolesnika novim antipsihoticima. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Radočaj, Tomislav (2016) Uloga receptora 5HT1a i 5HT2a unutar preBotzingerova kompleksa i ventalne respiracijske grupe u postizanju respiracijskog odgovora na sistemsku primjenu selektivnih agonista serotonina [The role of 5HT1a and 5HT2a receptors within the preBötzinger complex (pBC) and ventral respiratory column (VRC) in eliciting respiratory response to systemic administration of selective serotonin agonists]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Udovičić, Mario (2016) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na plućno srce u štakora inducirano monokrotalinom [Effect of pentadecapeptide BPC 157 on monocrotaline induced cor pulmonale in rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Fučkar, Krunoslav (2016) Otpornost na acetilsalicilnu kiselinu u kasnom poslijeoperacijskom razdoblju nakon kirurške revaskularizacije miokarda [Aspirin resistance in late postoperative period after coronary artery bypass grafting]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tišljar, Miroslav (2016) Utjecaj pretvorbenog čimbenika rasta beta i endotelina-1 na tijek primarnog glomerulonefritisa [The influence of transforming growth factor beta and endothelin-1 in the course of primary glomerulonephritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pustišek, Nives (2016) Utjecaj strukturirane edukacije na klinički tijek atopijskoga dermatitisa u dječjoj dobi [The impact of structured education on the clinical course of atopic dermatitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zmajević Schönwald, Marina (2016) Intraoperacijske promjene motoričkih evociranih potencijala tijekom neurokirurških operacija tumora mozga i kralješnične moždine u područjima odgovornim za motoričke funkcije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćosić, Vesna (2016) Demografske i javnozdravstvene odrednice razvoja porodništva i primaljstva u Slavonskom Brodu tijekom 19. stoljeća [Demographic and public health guidelines for the development of obstetrics and midwifery in the town of Slavonski Brod in 19th century]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Medjedović Marčinko, Vesna (2016) Izraženost simptoma anksioznosti i depresije u trudnica s pozitivnom i negativnom anamnezom ranijih spontanih pobačaja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šalamon, Lea (2016) Arterijska hipertenzija u bolesnika s reumatoidnim artritisom i bolesnika s osteoartritisom [Arterial hypertension in patients with rheumatoid arthritis and patients with osteoarthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kosi, Nina (2016) Diferencijacija i sinaptičko povezivanje živčanih matičnih stanica transplantiranih u mozak miša zahvaćen ishemijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gulin, Tonko (2016) Povezanost leptina i adiponektina sa smrtnošću tijekom prve godine nakon osteoporotskog prijeloma proksimalnog femura [Association of leptin and adiponectin with one year mortality after osteoporotic fracture of the proximal femur]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Radulović, Petra (2015) Imunohistokemijska izraženost NEDD9, gamma-katenina i e-kadherina u adenokarcinomu gušterače [Immunohistochemical expression of NEDD9, gamma catenin and e-cadherin in pancreatic adenocarcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tomac, Aran (2015) Psihopatološke specifičnosti adolescenata sa samoozljeđujućim ponašanjem [Psychopathological features of adolescents who self-harm]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matošević, Petar (2015) Prognostička vrijednost imunohistokemijske ekspresije 8-okso-7,8-dihidro-2'-deoksigvanozina u bolesnika s kolorektalnim karcinomom [Prognostic value of 8-oxo-7,8dihydro-2'-deoxyguanosine immunohistochemical expression in patients with colorectal cancer ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sakan, Sanja (2015) Promjena koncentracije čimbenika rasta fibroblasta 23 u odnosu na stadij akutnoga zatajenja bubrega [Fibroblast growth factor 23 concentration changes in relation to acute kidney failure stage]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vučemilo, Luka (2015) Uvažavanje prava bolesnika na obaviještenost o medicinskom postupku tijekom bolničkoga liječenja u Hrvatskoj [Respecting patients' right to information regarding the medical procedure during hospital treatment in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kranjčec, Darko (2015) Sastavnice metaboličkog sindroma kao nezavisni čimbenici rizika u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom [Components of the metabolic syndrome as independent risk-factor in patients with acute coronary syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Orešković, Zrinka (2015) Korist transfuzija autologne krvi kod operacija ugradnje totalne endoproteze kuka [The benefit of autologous blood transfusion in total hip arthroplasty]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lončarić-Katušin, Mirjana (2015) Učinak pregabalina na kroničnu bol i kvalitetu života nakon operacije preponske kile [The effect of pregabalin on a chronic pain and the quality of life after inguinal hernia surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šitum, Andrej (2015) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje rane u uvjetima inducirane ishemije stražnjih nogu štakora [Pentadecapeptide BPC 157 and wound healing after hind limb ischemia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sabolić Pipinić, Ivana (2015) Međudjelovanje genskog polimorfizma filagrina i načina života kod atopijskih bolesti u mladoj odrasloj populaciji [Interaction of filaggrin gene polymorphisms and environmental factors with atopic diseases in young adult population]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Belošić Halle, Željka (2015) Neuroleptici, donji jednjačni i pilorički sfinkter, sustav dušik oksida i pentadekapeptid BPC 157. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavelić Turudić, Tatjana (2015) Učinak pentadekapeptida BPC 157 i uloga sustava dušikova oksida na oštećenje stijenke maternice cisteaminom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Strinić, Dean (2015) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na produljeni QT interval u štakora uzrokovan ponavljanim dozama antipsihotika i antiemetika [The influence of pentadecapeptide BPC 157 on prolonged QT interval in rats caused with repetitive doses of antipsyhotics and antiemetics]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Karanović, Sandra (2015) Molekularno profiliranje karcinoma prijelaznog epitela gornjega dijela mokraćnoga sustava u nefropatiji aristolohične kiseline [Molecular profiling of the upper urinary tract transitional cell cancers associated with aristolochic acid nephropathy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barić, Davor (2015) Udaljeno ishemijsko prekondicioniranje kao metoda zaštite srčanog mišića od ishemije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Goranović, Tatjana (2015) Utjecaj primjene sugamadeksa na glikemijski status [The effect of sugammadex on glycemic status]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Alduk, Ana Marija (2015) Povezanost morfoloških i kinetičkih osobitosti duktalnoga invazivnoga karcinoma dojke dobivenih magnetnom rezonancijom s patohistološkim prognostičkim pokazateljima [Correlation of morphological and kinetic features at magnetic resonance imaging and pathohistological prognostic factors in invasive ductal breast cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vukić, Tamara (2015) Procjena kvalitete života u odnosu na ishod protetičke rehabilitacije nakon amputacije donjega uda. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bazina, Antonela (2015) Genetski biljezi ateroskleroze u cerebrovaskularnoj bolesti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Džombeta, Tihana (2015) Nazočnost i opseg peritumorskih pukotina te izraženost matriksne metaloproteinaze 2 u urotelnim papilarnim karcinomima pTa i pT1 mokraćnog mjehura [The presence and extent of peritumoral retraction clefting and expression of matrix metalloproteinase 2 in pTa and pT1 papillary urothelial carcinoma of the bladder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Majer, Marjeta (2015) Prediktivna vrijednost preuhranjenosti u ranom otkrivanju metaboličkoga sindroma u školske djece [Predictive value of overweight in early detection of metabolic syndrome in schoolchildren]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurić, Ivana (2015) Učestalost čimbenika rizika razvoja kroničnog zatajenja bubrega u bolesnika starije životne dobi. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Andrijević Derk, Biljana (2015) Morfološke i angiografske promjene periferne mrežnice u bolesnika sa senilnom makularnom degeneracijom [Morphologic and angiographic peripheral retinal changes in patients with age related macular degeneration]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ivanac Janković, Renata (2015) Koštani morfogenetski protein-7 u dijabetičkoj nefropatiji [ Bone morphogenetic protein-7 in diabetic nephropathy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Turčić, Marijana (2015) Raspodjela genotipova moždanoga neurotrofnoga čimbenika (BDNF Val66Met) i razina N-glikana u plazmi kao pokazatelji prekomjerne tjelesne mase u djece [Distribution of the brain derived neurographic factor (BDNF) genotypes and plasma N-glycans levels as predictors of overweight in children]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čavčić, Anamarija (2015) Kemokini CXCL10 i CXCL11 u patogenezi enterovirusnoga meningitisa [Chemokines CXCL10 and CXCL11 in the pathogenesis of enteroviral meningitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Veček, Nenad (2015) Uloga obojenoga doplera u dijagnostici fetalnih nakaznosti [The role of color Doppler in diagnosis of fetal malfomation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rožanković, Marjan (2015) Primjena umjetnoga diska u kirurškom liječenju degenerativne bolesti vratne kralježnice. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Koršić, Marta (2015) Promjene količine masnoga i krtoga tkiva u bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolešću i metaboličko značenje humoralnih čimbenika [Proportion of body fat and lean mass in patients with chronic obstructive disease and metabolic role of humoral factors]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Perović, Darko (2015) Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje ozljeda sakrokokcigealne kralježnične moždine u štakora [Sacrococcygeal spinal cord injury in rat – therapeutic effect of pentadecapeptide BPC 157]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kraljević, Ivana (2015) Klinička i hormonska obilježja incidentaloma nadbubrežne žlijezde [Clinical and biochemical caracteristisc of patients with adrenal incidentalomas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lojo, Nermin (2015) Učinak pentadekapeptida BPC 157 i visokih doza diklofenaka na inducirani sindrom kratkoga crijeva [Massive small intestine resection, diclofenac, L-NAME, BPC 157 and L-arginine]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Štulhofer Buzina, Daška (2015) Određivanje vrijednosti antigena buloznoga pemfigoida 1 i 2 za procjenu aktivnosti bolesti [Determination of antigen bulous pemphigoid 1 and 2 values for assessment of disease activity]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brunetta Gavranić, Bruna (2015) Obilježja bolesnika liječenih plazmaferezom [Characteristics of patients treated with plasmapheresis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bekavac Vlatković, Ivanka (2015) Značaj ukupne i fetalne slobodne DNA iz majčine krvi u neinvazivnom otkrivanju fetalnih aneuploidija [The significance of total and fetal cell free DNA from maternal blood in noninvasive detection of fetal aneuploidies]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gomerčić Palčić, Marija (2015) Ekspresija i distribucija kaveolina-1 i transformirajućeg čimbenika rasta beta u hepatocitima bolesnika s nealkoholnom masnom bolešću jetara [Expression and distribution of caveolin-1 and transforming growth factor beta in hepatocytes of patients with nonalcoholic fatty liver disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Džaja, Domagoj (2015) Morfološka i kemijska obilježja kalretininskih neurona u neokorteksu primata [Morphological and chemical characteristics of calretinin neurons in the primate neocortex]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Juras, Josip (2015) Dijabetes i metabolički sindrom nakon gestacijskoga dijabetesa [Diabetes and metabolic syndrome after gestational diabetes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Fodor, Ljiljana (2015) Prognostičko značenje serumske razine BNP na uspjeh endovaskularne intervencije u renovaskularnoj hipertenziji. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Makar-Aušperger, Ksenija (2015) Utjecaj kombinacije polimorfizma gena CYP2C9, VKORC1 i MDR1 na individualizaciju terapije varfarinom [Influence of combination of CYP2C9, VKORC1 and MDR1 gene polymorphisms on individualization of warfarine therapy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Polić Vižintin, Marina (2015) Značajke izvanbolničke potrošnje psihofarmaka od 2001.-2010. godine u Gradu Zagrebu [The characteristics of outpatient utilization of psychopharamaceuticals in Zagreb 2001-2010]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rojnić Putarek, Nataša (2015) Povezanost biljega polimofizma gena HLA razreda II, CTLA-4 i PTPN22 te specifičnih autoantitijela protiv beta stanica Langerhansovih otočića s nastankom dijabetesa melitusa tipa 1 u bolesnika s autoimunom bolešću štitnjače [The association of HLA class II, CTLA-4 and PTPN22 genetic polymorphisms and autoantibodies to beta Langerhans islet cells in development of type I diabetes in patients with autoimmune thyroid disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vukić Dugac, Andrea (2015) Endotelna funkcija i fenotipska obilježja bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti sklonih čestim egzacerbacijama [Endothelial function and phenotypic characteristics of patient with chronic obstructive pulmonary disease and frequent exacerbations]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Knezović, Ana (2015) Kolinergični sustav u mozgu štakorskoga modela eksperimentalne Alzheimerove bolesti izazvane streptozotocinom [Cholinergic system in the brain of the streptozotocin-induced rat model of sporadic Alzheimer's disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lacmanović Lončar, Valentina (2015) Usporedba vidnog ishoda i komplikacija nakon operacije katarakte i vađenja silikonskog ulja aktivnom i pasivnom metodom [Comparison of visual outcomes and complication after cataract extraction and silicone oil removal with active and passive methods]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Madžar, Tomislav (2015) Psihološki predskazatelji sportskih ozljeda u profesionalnih nogometaša i rukometaša. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Drmić, Ivan Domagoj (2015) Protektivan učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje oštećenja želuca, duodenuma, jetara i mozga uzrokovanih visokom dozom celekoksiba u štakora [Protective effect of pentadecapeptide BPC 157 on healing of gastric, duodenal, liver and brain lesions induced by high dose of celecoxib in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Glasnović, Anton (2015) Poremećaji izražaja osteoresorptivnoga citokina RANKL u bolesnika s multiplom sklerozom na kliničkom početku bolesti [Disturbed expression of the osteoresorptive cytokine RANKL in patients with multiple sclerosis at clinical onset]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brborović, Hana (2015) Prezentizam i apsentizam zdravstvenih djelatnika i kultura sigurnosti bolesnika [Presenteeism and absenteeism of health care workers and patient safety culture]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ević, Jelena (2015) Čimbenici koji utječu na želju studenata medicine za specijalizacijom iz obiteljske medicine [Factors influencing medical students in their career choice of family medicine]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grahovac, Gordan (2015) Utjecaj orhidektomije na izvanorbitalnu suznu žlijezdu štakora [Effect of orchiectomy on extra orbital lacrimal gland of the rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šepac, Ana (2015) Kardiomiociti diferencirani iz ljudskih pluripotentnih stanica kao eksperimentalni model za prekondicioniranje potaknuto anesteticima [Cardiomyocytes differentiated from human pluripotent stem cells as an experimental model for anesthetic-induced preconditioning ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bečejac, Tomislav (2015) Učinak pentadekapeptida BPC 157 u terapiji lezija jezika, jednjaka, želuca i dvanaesnika izazvanih 96%-tnom otopinom alkohola u štakora [The effect of pentadecapeptide BPC 157 in the therapy of lesions of the tongue, esophagus, stomach and duodenum caused by 96% alcohol in rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Perkov, Dražen (2015) Utjecaj endovaskularnoga liječenja aterosklerotskoga suženja bubrežne arterije na aortnu krutost [Effect of endovascular treatment of atherosclerotic renal artery stenosis on aortic stiffness]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Cvjetičanin, Bruno (2015) Učinak koštanoga morfogenetskoga proteina na remodeliranje miokarda u modelu akutnoga infarkta miokarda u štakora [Bone morphogenetic protein impact on myocardial remodelling in acute myocard infarction rat model]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Radonić, Jelena (2015) Biokemijski pokazatelji cerebralne ishemije i vazospazma u bolesnika liječenih zbog cerebralne aneurizme. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vuković Lela, Ivana (2015) Bubrežno oštećenje u dvjema različitim populacijama endemskoga žarišta [Kidney damage in two different population of endemic focus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tršek, Denis (2015) Transosealna fiksacija tetive infraspinatusa ovce jednim redom sidara [Transosseous fixation of the infraspinatus tendon in a sheep with suture anchor technique]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gregl, Ana (2015) Poremećaji ponašanja kod djece s govorno-jezičnim poteškoćama u predškolskoj dobi i emocionalna kompetencija njihovih majki [Problems of behaviour in preschool children with speech and language impairment and emotional competence of their mothers]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavić, Ivana (2015) Značenje imunohistokemijske izraženosti FHIT-a, EGFR-a i Bcl-2 u bolesnika s oralnim lihenom planusom [The significance of immunohistochemical expression of FHIT, EGFR and Bcl-2 in patients with oral lichen planus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bralić Lang, Valerija (2015) Klinička inercija liječnika obiteljske medicine u regulaciji glikemije oboljelih od šećerne bolesti tip 2 [Family physician's clinical inertia in glycemic control among patients with type 2 diabetes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Novosel, Irena (2015) Pokazatelji intenziteta intoksikacije terminske posteljice duhanskim dimom [Indicators of the intensity of intoxication of the term placenta by tobacco smoke]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Papić, Neven (2015) The role of liver sinusoidal endothelial cells in HCV infection. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mužić, Vedrana (2015) Utjecaj promjene temperature i epigenetskih lijekova na razvoj pupoljaka udova štakora ex vivo [Effects of temperature changes and epigenetic drugs on ex vivo rat limb bud development]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marić Bešić, Kristina (2015) Procjena pouzdanosti i učinkovitosti primjene balona s izlučivanjem lijeka u perkutanoj koronarnoj intervenciji u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom bez elevacije ST-segmenta [Drug-eluting balloons in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kosović, Vilma (2015) Korelacija nalaza kalcificiranih arterija dojki s aterosklerotskim promjenama karotidnih arterija [Correlation between breast arterial calcifications and atherosclerotic changes of carotid arteries]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Homolak, Damir (2015) Uporabna vrijednost sadašnjih kriterija u određivanju indikacije za biopsiju limfnog čvora čuvara u bolesnika s primarnim melanomom kože [Values of the current criteria in determining the indications for the sentinel lymph node biopsy among the patients with primary skin melanoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pećin, Ivan (2015) Aldosteron u metaboličkom sindromu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zibar, Karin (2015) Povezanost plazmatske koncentracije peptida 1 sličnog glukagonu i čimbenika rasta fibroblasta-21 s regulacijom glikemije, lipidemijom i mikrovaskularnim komplikacijama u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 [The relationship of plasma concentrations of glucagone-like peptide 1 and fibroblast growth factor-21 with glucoregulation, lipidemia and microvascular complications in diabetes mellitus type 1 individuals]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kuhar, Martin (2015) Eugenika u hrvatskoj medicini i njezin utjecaj na javnost u razdoblju od 1859. do 1945. [Eugenics in Croatian medicine and its public influence 1859-1945]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mayer, Dijana (2015) Povezanost pušenja duhana adolescenata s medijskim porukama o pušenju [The association of tobacco smoking habits of adolescents with media messages about smoking]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Batinić, Josip (2015) Otkrivanje rezidualne bolesti u bolesnika s multiplim mijelomom [Detection of residual disease in multiple myeloma patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ozretić, David (2015) Endovaskularno liječenje intrakranijskih aneurizmi zavojnicama uz ugradnju potpornice [Endovascular treatment of intracranial aneurysms with stent assisted coiling]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lalić, Hrvoje (2015) Uloga signalnoga puta AMPK/mTOR u diferencijaciji leukemijskih stanica [The role of AMPK/mTOR signaling pathway in differentiation of leukemia cells]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matak, Ivica (2015) Central antinociceptive activity of botulinum toxin A [Središnje antinociceptivno djelovanje botulinum toksina A]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Qëndresë, Daka (2015) Classification and quantification of risk factors and treatment strategies for ocular hypertension and primary open-angle glaucoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bielen, Luka (2015) Ispitivanje učinkovitosti različitih shema doziranja fosfomicina u liječenju infekcija urinarnog trakta uzrokovanih sojevima E. coli i K. pneumoniae koje proizvode beta laktamaze proširenoga spektra [Prospective controlled clinical trial of different fosfomycin dose regiments in the treatment of urinary tract infections caused by extended spectrum beta lactamase producing strains of E. coli and K. pneumoniae]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Baranović, Senka (2015) Utjecaj opće anestezije i interskalenskoga bloka brahijalnoga spleta na koncentracije hormona štitnjače i kortizola nakon elektivnih operacija ramena [Influence of general anaesthesia and interscalene block anaesthesia on thyroid hormones and cortisol levels after elective shoulder surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavić, Predrag (2015) Uloga Dopplera u planiranju revaskularizacijskoga zahvata u perifernoj arterijskoj bolesti [The role of Doppler in revascularisation procedure planning in peripheral arterial disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jandrić, Ivan (2014) Učinci pentadekapeptida BPC 157 na modelima stresne inkontinencije kod ženki štakora [The effects of pentadecapeptide BPC 157 in stress urinary incontinence models in female rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Budimir, Ivan (2014) Dijagnostičke ocjenske ljestvice kao predskazatelj ishoda liječenja u bolesnika s krvarenjem iz vrijeda želuca i dvanaesnika [Diagnostic scores as predictors of outcome in patients with bleeding gastric and duodenal ulcers]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Punda, Marija (2014) Uloga modificiranoga upitnika kao mjernoga instrumenta u predviđanju niske vrijednosti mineralne gustoće kosti [The role of a modified questionnaire as a tool in prediction of low bone mineral density]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Iveković, Hrvoje (2014) Ocjena potrebe za ranom endoskopskom intervencijom u bolesnika s akutnim krvarenjem iz gornjega dijela probavne cijevi. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Berisha-Muharremi, Venera (2014) Osteocalcin and type 2 diabetes mellitus. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hodžić, Damir (2014) Kvaliteta života bolesnica nakon "sling" operacija zbog statičke urinarne inkontinencije [Quality of life in patients after "sling" operations for stress urinary incontinence]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bobek, Dubravka (2014) Značenje alarmina HMGB1 i S100A12 te njihova receptora RAGE u juvenilnom idiopatskom artritisu [The significance of alarmins HMGB1 and S100A12 and their receptor RAGE in juvenile idiopathic arthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Adamec, Ivan (2014) Akutno liječenje bolesnika s vestibularnim neuronitisom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurjević, Ivana (2014) Učinak prekida komunikacije na različitim mjestima unutar likvorskoga sustava na tlak i volumen likvora. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rinčić, Martina (2014) Molekularna citogenetika nekih neurorazvojnih poremećaja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bakota, Bore (2014) Metaanaliza uspješnosti i sigurnosti opće, regionalne i lokalne anestezije kod otvorenih operacija preponskih kila u odraslih. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šmigovec, Igor (2014) Ultrazvučni probir necentriranih kukova u djece oboljele od cerebralne paralize. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kudumija Slijepčević, Marija (2014) Predisponirajući čimbenici agresivnoga ponašanja u muškaraca oboljelih od paranoidne shizofrenije [Predictive factors of aggressive behavior in men suffering from paranoid schizophrenia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Aras, Ivana (2014) Kvaliteta života roditelja djece sa smetnjama sluha i govora [Health related quality of life in parents of children with speech and hearing impairment]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Solter, Darko (2014) Osjetljivost osi hipofiza-hormoni štitnjače u hipotireoidnih i atireoidnih bolesnika [Pituitary-thyroid feedback control in hypothyroid and athyreotic patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Erjavec, Igor (2014) Utjecaj serotoninemije na metabolizam koštane pregradnje [Effect of serotoninemia on bone remodeling metabolism]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prijić, Sanja (2014) P-glikoprotein i aktivirane molekule signalnih putova PI3K/Akt i MAPK u blastima akutne mijeloične leukemije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mustapić, Matej (2014) Prediktivna vrijednost inicijalnoga pregleda kralježnice magnetskom rezonancijom za klinički ishod liječenja vertebralnoga osteomijelitisa [The predictive value of initial spinal MRI findings for post-therapeutic clinical outcome of vertebral osteomyelitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krnić, Nevena (2014) Kliničke, biokemijske i molekularne karakteristike bolesnika s neklasičnom kongenitalnom adrenalnom hiperplazijom zbog manjka 21-hidroksilaze [Clinical, biochemical and molecular characteristics of the patients with nonclassical congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bajs Janović, Maja (2014) Povezanost promjene gama-aminomaslačne kiseline mjerene spektroskopijom putem magnetske rezonancije s obilježjima kliničke slike i terapijskog odgovora u depresivnom poremećaju [Correlation of the change of the gama-aminobutyric acid measured with the magnetic resonace spectroscopy in correlation with clinical state and therapy response in depression]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krakar, Goran (2014) Ultrasonografski biljezi mozga u dijagnozi kongenitalne citomegalovirus infekcije [Brain ultrasonographic markers in the diagnosis of congenital cytomegalovirus infection]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bilić, Petar (2014) Povezanost terapijske rezistencije u oboljelih od shizofrenije i varijabilnosti gena DAT, SERT i MDR1/ABCB1. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ledić Drvar, Daniela (2014) Izraženost transmembranskih receptora tirozin kinaze, faktora proliferacije Ki67 i proteina p53 u planocelularnom karcinomu kože [Expression of transmembrane receptors of tyrosine kynase, proliferation marker Ki67 and protein p53 in cutaneous squamous cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Navratil, Marta (2014) Lokalni i sistemski biomarkeri upale u djece s kontroliranom i nekontroliranom astmom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marinić, Igor (2014) Integrirani dijagnostički postupak za posttraumatski stresni poremećaj [Integrative diagnostic algorithm for posttraumatic stress disorder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sekelj, Sandra (2014) Utjecaj vaskularnog endotelnog čimbenika rasta na odbacivanje transplantata ljudske rožnice [Prediction of corneal graft reaction/rejection due to preoperative measurement of vascular endothelial growth factor in recipient cornea]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bagarić, Dario (2014) Usporedba depresivnoga i demoralizacijskoga sindroma kao predskazatelja suicidalnosti u kroničnoj fazi shizofrenije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krajinović, Vladimir (2014) Procjena težine sepse i utjecaj na ishod bolesnika s infektivnim endokarditisom [Sepsis severity estimation and influence on outcome of patients with infective endocarditis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dujmović, Dino (2014) Izvanstanična cirkulirajuća DNA kao prognostički biljeg u bolesnika s limfomom [Cell-free circulating DNA (cfDNA) as a marker in patients with lymphoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Janković Makek, Mateja (2014) Epidemiologija i klinička važnost plućnih infekcija uzrokovanih netuberkuloznim mikobakterijama [Epidemiology and clinical relevance of nontuberculous mycobacteria isolated from pulmonary samples in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kranjčević, Ksenija (2014) Učinkovitost sustavne intervencije na ukupni kardiovaskularni rizik i određivanje glomerularne filtracije u prevenciji kardiovaskularne i kronične bubrežne bolesti u obiteljskoj medicini. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Samardžić, Jure (2014) Uloga polimorfizma gena CYP2C19 i određivanja reaktivnosti trombocita na klopidogrel u predviđanju kliničkoga ishoda i opravdanosti individualiziranoga antitrombocitnoga liječenja u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom [Role of CYP2C19 polymorphism and determining platelet reactivity on clopidogrel in predicting clinical outcome and justification of individualized approach to antiplatelet treatment of patients with acute coronary syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mirošević Skvrce, Nikica (2014) Utjecaj farmakogenetičkih varijacija metaboličkih enzima i transportnih proteina na nastanak nuspojava inhibitora 3-hidroksi-3-metil-glutaril koenzim A (HMG-CoA) reduktaze. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šelović, Alen (2014) Povezanost antropometrijskih pokazatelja trudnica i fetusaRelationship between anthropometric indicators of pregnant woman and fetuses]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Perić, Zinaida (2014) Plasmacytoid dendritic cells, effector T-lymphocytes and inflammatory cytokines in graft-versus-host disease. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Munivrana Škvorc, Helena (2014) Čimbenici rizika atopijskih bolesti u školske djece [Risk factors for atopy diseases in schoolchildren]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gabelić, Tereza (2014) Procjena oštećenja moždanoga debla vestibularnim evociranim miogenim potencijalima (VEMP) u relapsno-remitirajućoj multiploj sklerozi. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mihaljević, Sanea (2014) Utjecaj duhovnosti na suicidalnost i brzinu oporavka u oboljelih od depresije [The influence of spirituality on suicidality and recovery rate from depression]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Duduković, Mladen (2014) Određivanje anatomske lokalizacije pupka uz pomoć matematičkoga modela [Determination of an anatomical localization of umbilicus using mathematical model]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Konjhodžić, Rijad (2014) Identifikacija polimorfizama kontrolne regije mitohondrijske DNA u populaciji Bosne i Hercegovine i razvoj protokola za njihovu forenzičku primjenu [Identification of the mitochondrial DNA control region polymorphisms in population of Bosnia and Hercegovina and the development of the protocol for their forensic application]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavić, Tajana (2014) Utjecaj bilijarne opstrukcije na koncentraciju grelina, kolecistokinina, humoralnih pokazatelja upale i nutritivni status [Effect of biliary obstruction on ghrelin, cholecystokinin, inflammatory markers and nutritional status]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grošić, Vladimir (2014) Terapijski odgovor i promjena koncentracije N-acetil aspartata u liječenju shizofrenije novim antipsihoticima [Terapeutical effect and change in N-acetyle aspartate concentration in treatment of schizoprenic patients with atypical antipsychotics]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krebs, Bojan (2014) Primjena sinbiotika u prijeoperacijskoj pripremi bolesnika za elektivnu operaciju debeloga crijeva [Synbiotics application in the preoperative preparation of patients for elective colorectal cancer surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Žokalj, Ivan (2014) Razlikovanje karcinoma bubrega s pomoću kompjutorizirane tomografije [Differentiation of renal cell carcinoma using computed tomography]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vlahović, Sanja (2014) Vrijednosti neuralne povratne telemetrije i psihoakustičkih parametara kod djece s umjetnom pužnicom ovisno o dobi pri operaciji. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bišćanin, Alen (2014) Izraženost koneksina Cx43 u adenomatoznim polipima debeloga crijeva [Connexin 43 expression paterns in adenomatous colonic polyps]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ries, Sunčica (2014) Morfološke i citogenetičke promjene, razina ekspresije WT1 te duplikacija gena FLT3 u novootkrivenim akutnim mijeloičnim leukemijama sa znacima mijelodisplazije [Morphologic and cytogenetic alterations, level of WT1 expression, and duplication of FLT3 gene in de novo acute myeloid leukaemia with myelodysplasia-related changes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lamot, Lovro (2014) Poremećaji genskoga izražaja u bolesnika s juvenilnim seronegativnim spondiloartropatijama [Distinctive gene expression in patients with juvenile seronegative spondyloarthtopathy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rebić, Damir (2014) Čimbenici rizika oboljenja srčanožilnoga sustava kod bolesnika na kontinuiranoj ambulatornoj peritonejskoj dijalizi [Risk factors for cardiovascular disease in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Golubić, Karlo (2014) Genski polimorfizmi estrogenskog receptora alfa, androgenog receptora i aromataze u izoliranoj fibrilaciji atrija [Genetic polymorphisms of the estrogen receptor alpha, androgen recptor, and aromatase in lone atrial fibrillation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Božina, Tamara (2014) Utjecaj interakcija gena i okolišnih čimbenika na pojavnost metaboličkoga sindroma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petričević, Mate (2014) Perioperacijska procjena rizika krvarenja kardiokirurških bolesnika primjenom impendacijske agregometrije i tromboelastometrije [Perioperative bleeding risk assessment in patients following cardiac surgery using whole blood impedance aggregometra and rotational thromboelastometry]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prstačić, Ratko (2014) Osobitosti metastaza papilarnog karcinoma štitnjače u lateralnim regijama vrata [Characteristics of papillary thyroid carcinoma metastases in lateral neck levels]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čivljak, Rok (2014) Učinak propisanog snopa postupaka na smanjenje rizika profesionalne izloženosti bolničkog osoblja infekcijama koje se prenose krvlju [The impact of a care bundle on reducing the risk of occupational exposure to blood-borne infections among hospital personnel]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Meštrović, Tomislav (2014) Učinkovitost azitromicina, doksiciklina i levofloksacina in vitro na urogenitalne sojeve Chlamydia trachomatis [In vitro efficacy of azithromycin, doxycycline and levofloxacin against urogenital Chlamydia trachomatis strains]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Meštrović, Tomislav (2014) Razvoj modela za predviđanje operacijskoga mortaliteta bolesnika s rupturom aneurizama trbušne aorte [Data mining in development of prediction model for operative mortality in ruptured abdominal aortic aneurysms]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ivezić-Lalić, Dragica (2014) Metabolički sindrom, pandemija pretilosti i učinkovitost intervencije liječnika obiteljske medicine [Metabolic syndrme, obesity pandemia and effectiveness of intervention of family practitioners]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vučak, Jasna (2013) Učinak programirane intervencije liječnika obiteljske medicine na stavove pacijenata prema preventivnim aktivnostima i na čimbenike rizika za cerebrovaskularne bolesti [The effects of the programmed intervention of familly medicine doctors on the patients' attitudes towards preventive activities and the risk factors for cerebbrovascular diseases]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hadžimuratović, Emina (2013) Hipoksično oštećenje bubrega u donešene novorođenčadi kao pokazatelj njihova neurološkog ishoda [Hypoxic renal injury in term newborns as an indicator of neurological outcome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Đanić Hadžibegović, Ana (2013) Utjecaj ekstraezofagealnog refluksa na učestalost komplikacija i kvalitetu glasa bolesnika s govornom protezom [Influence of extraesophageal reflux on the occurrence of voice prosthesis complications and voice quality after total laryngectomy and voice prosthesis implantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kljaić Bukvić, Blaženka (2013) Povezanost endotoksina i polimorfizma gena za CD14 i TLR4 u djece s astmom [The association of endotoxin and polymorphisms in CD14 and TLR4 among children with asthma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Topić Grahovac, Iva (2013) Regulacija diferencijacije stanica akutne promijelocitne leukemije koštanim morfogenetskim proteinima [Effect of bone morphogenetic proteins on differentiation of human promyelocytic leukemia cells]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Drača, Nataša (2013) Učinkovitost sevelamera na koštanu masu u štakorskom modelu osteoporoze [The effect of sevelamer on the bone volume in the rat model of osteoporosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ries, Mihael (2013) Prognostička vrijednost intraoperativne telemetrije umjetne pužnice [Prognostic value of intraoperative cochlear implant telemetry]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Knežević Štromar, Ivana (2013) Vrijednost citološke analize, DNA kvantifikacije protočnom citometrijom i određivanja ekspresije topoizomeraze II-α u procjeni stupnja displazije sluznice debelog crijeva. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bulj, Nikola (2013) Prognostička vrijednost ehokardiografije i plazmatskih razina srčanih biljega u bolesnika s akutnom plućnom embolijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Abdović, Slaven (2013) Procjena kvalitete života djece oboljele od upalnih bolesti crijeva. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čavka, Mislav (2013) Radiološka obrada mumificiranih ostataka iz Egipatske zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu [Radiological analysis of mummified remains of Egyptian Collection of Zagreb Archeological Museum]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ikić Matijašević, Marina (2013) Diferencijacija i aktivnost osteoblasta i osteoklasta u mišjem modelu reumatoidnoga artritisa [Differentiation and activity of osteoblasts and osteoclasts in a mouse model of rheumatoid arthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Baković, Marija (2013) Karboksihemoglobin kao pokazatelj ulazne strijelne rane nastale pucanjem iz blizine [Evaluation of carboxyhemoglobin as an indicator of close range entrance wound]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sedmak, Goran (2013) Razvojno porijeklo intersticijskih neurona i regionalne razlike u njihovoj raspodjeli, brojnosti i fenotipovima u mozgu čovjeka [Developmental origin of white matter interstitial neurons and their regional differences in distribution, morpology and phenotype in human brain]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grubišić-Čabo, Filip (2013) Promjene koncentracije magnezija u serumu bolesnika s upalom sluznice probavnoga sustava kao posljedicom kemoterapije [Changes in serum concentration of magnesium in patients with chemotherapy induced alimentary tract mucositis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Alimović, Sonja (2013) Razvoj funkcionalnog vida kod djece s perinatalnim oštećenjem mozga. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Treiber, Milena (2013) Cistatin-C kao endogeni marker bubrežne funkcije u novorođenčadi [Cystatin-C as a marker of glomerular filtration rate in the newborn]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škoro, Ivan (2013) Dugoročni rezultati i učinkovitost laminektomije sa spondilodezom u usporedbi s laminoplastikom u bolesnika s degenerativnom lumbalnom stenozom [Long term results and efficacy of facet sparing laminectomy with fusion vs. Young laminoplasty for the treatment of degenerative spinal stanosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ajduk, Jakov (2013) Promjene regulacijskih limfocita T nakon specifične imunoterapije cjelogodišnjim i sezonskim uzročnim alergenima [Regulatory T cells during immunotherapy with chronic and seasonal allergens]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kutleša, Marko (2013) Procjena učinka terapijske hipotermije na ishod bolesnika s upalnim bolestima središnjega živčanoga sustava [Efficacy of therapeutic hypothermia in patients with inflammatory diseases of the central nervous system]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćuk, Mario (2013) Utjecaj nedostatne aktivnosti S-adenozilhomocistein hidrolaze na metilaciju proteina [Impact of S-Adenosylhomocysteine hydrolase deficiency on protein methylation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Perović Mihanović, Marta (2013) Uspješnost početnog antiretrovirusnog liječenja u Hrvatskoj u razdoblju od 1998. do 2007. godine [The success of initial antiretroviral treatment in Croatia in the period 1998-2007]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mustapić, Željka (2013) Čimbenici rizika za razvoj eritricitoze nakon transplantacije bubrega [Risk factors for development of erythrocytosis after kidney transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dobrivojević, Marina (2013) Učinak natriuretskih peptida na signalni put bradikinina nakon ishemijskog oštećenja mišjeg mozga [The effect of natriuretic peptide on the bradykinin signaling pathway after ischemic injury in the mouse brain]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kozina, Viviana (2013) Reinkeovi kristali u muškaraca s kriptorhizmom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Baršić, Neven (2013) Važnost povišenih vrijednosti gama-glutamil transpeptidaze za otkrivanje i procjenu težine nealkoholnoga steatohepatitisa [Importance of elevated gamma-glutamyl transpeptidase in detection and prediction of severity of non-alcoholic steatohepatitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kralik, Marko (2013) Objektivizacija mjerenja radnoga opterećenja radiologa i procjena trenda u jedanaestogodišnjem razdoblju [Objectification of measuring the workload of radiologists and estimate of the trend in the eleven-year period]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šarac, Helena (2013) Koncentracija serotonina u trombocitima i polimorfizam serotoninskoga transportera u bolesnika sa Sjögrenovim sindromom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bogović, Anamarija (2013) Osobni prostor oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja [Personal space of inidividuals with posttraumatic stress disorder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šekerija, Mario (2013) Uzroci smrti osoba sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj [Causes of death in persons with diabetes mellitus in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Cerovečki Nekić, Venija (2013) Uspješnost liječenja ovisnika o opijatima zamjenskom terapijom metadonom u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj [The efficacy of tretment of patients with opioid dependence treated with methadone in a family medicine setting in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Benko, Goran (2013) Prognostička vrijednost izraženosti EpCAM-a i connexina 43 u adenokarcinomu prostate [Prognostic value of EpCAM and connexin 43 expression in prostate cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Letilović, Tomislav (2013) Kliničke osobitosti kaheksija u bolesnika sa srčanim popuštanjem i tumorskim bolestima [Clinical characteristics of cachexias in patients with congestive heart failure and tumor diseases]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavić, Ivan (2013) Dijagnostička vrijednost interferona gama iz limfocita djece mlađe od pet godina s latentnom tuberkuloznom infekcijom [Diagnostic value of interferon gamma from lymphocytes of children under five years with latent tuberculosis infection]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dediol, Emil (2013) Učestalost visokorizičnih tipova humanoga papiloma virusa u karcinomima usne šupljine u bolesnika bez rizičnih čimbenika. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bogdanić, Branko (2013) Analiza uporabe antimikrobnih lijekova i mikrobioloških nalaza kao metoda praćenja prevalencije bolničkih infekcija u kliničkoj bolnici [Analysis use of antimicrobial drugs and microbiology findings as a method for hospital infection prevalence in a clinical hospital]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Silić, Ante (2013) Povezanost metaboličkoga sindroma, trombocitnoga serotonina, kortizola i čimbenika upale u bolesnika s velikim depresivnim poremećajem [Metabolic syndrome, platelet 5-HT, cortisol and inflammatory markers in patients suffering from major depressive disorder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kuliš, Tomislav (2013) Prevencija gubitka koštane mase pamidronatom nakon transplantacije bubrega [Efficacy of pamidronate in prevention of bone loss after renal transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pejnović Franelić, Iva (2013) Sklonost studenata prve godine sveučilišnih studija prema kockanju i klađenju [Affinity of first year university students towards gambling and betting]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hadžibegović, Irzal (2013) Ekspresija glikoziltransferaza u leukocitima bolesnika s akutnim koronarnim sindromom [Expression of glycosyltransferases in leukocytes of patients with acute coronary syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Berberović, Edina (2013) Utjecaj glikemije i lipidemije dijabetičnih trudnica na metabolizam ugljikohidrata i lipida fetusa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sičaja, Mario (2013) Povezanost eozinofilnoga kationskoga proteina s uznapredovalošću ateroskleroze karotidne arterije i sveukupnim preživljenjem bolesnika na programu kronične hemodijalize [Correlation of eosinophil cationic protein with severity of carotid atherosclerosis and all-cause mortality in patients on hemodialysis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Osmanović Barilar, Jelena (2013) Inzulinski sustav mozga u eksperimentalnom štakorskom modelu sporadične Alzheimerove bolesti [Insulin signaling in the brain of exprimental sporadic Alzheimer disease rat model]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Maraković, Jurica (2013) Učinak promjene osmolarnosti krvi i cerebrospinalnog likvora na volumen i tlak cerebrospinalnog likvora [Effect of changes in serum and cerebrospinal fluid osmolarity on cerebrospinal fluid volume and pressure]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vasung, Lana (2013) Analiza kvantitativnih i kvalitativnih promjena fetalnih zona, prikazanih magnetskom rezonancijom, kao pokazatelja glavnih histogenetskih događaja u normalnom razvoju ljudskog mozga. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Arbanas, Goran (2013) Metabolički sindrom u osoba s posttraumatskim stresnim poremećajem [Metabolic syndrome in subjects with posttraumatic stress disorder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marton, Ingrid (2013) Izraženost HIF-1 (alpha) i VEGF u neuroendokrinima karcinomima dojke. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Špiček Macan, Jasna (2013) Utjecaj pozitivnoga tlaka na kraju ekspirija na oksigenaciju i hemodinamske promjene tijekom operacije na plućima u bolesnika s redukcijom plućne funkcije [Influence of ePEEP on oxygenation and hemodynamic changes during lung operation in patients with reduction of lung function]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Aljinović, Ana (2013) Određivanje i uloga centra rotacije kuka na poslijeoperacijske rezultate u osoba sa sekundarnim osteoartritisom zbog displazije kuka. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mayer, Miroslav (2012) Model praćenja sustavnog eritemskog lupusa analizom bolničkog morbiditeta te specifičnog mortaliteta mapiranjem [The SLE surveilance model using hospital morbidity and mortality data mapping]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lovrić, Eva (2012) Izraženost glipikana-3, beta-katenina i CD34 u hepatocelularnom karcinomu bolesnika s transplantiranom jetrom [Expression of glypican-3, beta-catenin and CD34 in hepatocellular carcinoma in patients with orthotopic liver transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Leniček, Tanja (2012) Povezanost pojave peritumoralnih pukotina u duktalnom invazivnom karcinomu dojke s miofibroblastičnom reakcijom strome i gustoćom limfnih žila [The correlation of peritumoral clefts with myofibroblastic stromal reaction and lymph vessel density in invasive ductal breast carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zgarebu.

Cepika, Alma-Martina (2012) Toll-uslični receptori u patogenezi sistemskog eritemskog lupusa [Toll-like receptors in pathogenesis of systemic lupus erythematosus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bohaček, Ivan (2012) Uloga receptora TLR2 u odgovoru mozga nakon ishemijskoga oštećenja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kurelac, Ivan (2012) Stanična imunost tijekom liječenja kroničnog hepatitisa C [Cellular immune response during therapy of chronic HCV virus infection]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dotlić, Snježana (2012) Imunohistokemijski algoritmi subklasifikacije difuznog B-velikostaničnog limfoma [Immunohistochemical algorithms for diffuse large B cell lymphoma subclassification]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petriček, Goranka (2012) Iskustvo bolesnika oboljelih od šećerne bolesti tip 2 i infarkta miokarda u kontekstu svakodnevnog rada obiteljskog liječnika [The experience of the diabetes mellitus type 2 patients and myocardial infarction patients in the general practitioner everyday working context]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Furić Čunko, Vesna (2012) Izražaj koštanih morfogenetskih proteina u kirurški odstranjenim presađenim bubrezima. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jendričko, Tihana (2012) Razvoj psihičkih poremećaja u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Žura, Marijana (2012) Imunomodulacijski utjecaj opće i regionalne anestezije na serumsku razinu proupalnih i protuupalnih citokina [Immunomodulation effect of spinal and general anaesthesia on serum concentration of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Starčević, Mirta (2012) Rani neurološki ishod novorođenčadi s intrauterinim zastojem u rastu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prpić, Marin (2012) Učinak različitih terapijskih aktivnosti radioaktivnog joda (131I) na ablaciju ostatnog tkiva štitnjače u bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače [The effect of applying the different therapeutic activities of radioiodine (131I) on thyroid remnant ablation in patients with differentiated thyroid carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dika, Živka (2012) Evaluacija dijagnostičkih kriterija za endemsku nefropatiju. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Banović, Vladimir (2012) Antenatalni čimbenici rizika i mogućnosti prenatalne dijagnostike oštećenja mozga magnetskom rezonancijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vranić, Semir (2012) Human Epidermal Growth Factor Receptors 1 and 2 (EGFR/HER1 and HER-2/NEU) status in invasive apocrine carcinoma of the breast. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Katušić, Ana (2012) Učinak zvučnih vibracija frekvencije 40 Hz na spastičnost i motoričke funkcije u djece sa cerebralnom paralizom [The effect of 40 Hz sound wave vibration on spasticity and motor functions in children with cerebral palsy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zlatar, Marijan (2012) Usporedba učinkovitosti hrvatskog integralnog zdravstva i drugačijih organizacijskih modela u zbrinjavanju ranjenika [Comparison of the effectiveness of Croatian for integral health and other organizational models in the management of the injured]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kapuralin, Katarina (2012) Izražaj gena Stam2 u živčanom sustavu miša određen na razini mRNA, bjelančevine, te pomoću lacZ reporterskog sustava [Stam2 expression in the mouse nervous system at the mRNA and protein level and using lacZ reporter system]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pjevač, Neda (2012) Utjecaj organizirane edukacije iz područja medicinske nastave na kvalitetu rada nastavnika medicinskog fakulteta. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Štajduhar, Emil (2012) Ekspresija autokrinog hormona rasta, receptora hormona rasta, plakoglobina i NEDD9 u duktalnom invazivnom karcinomu dojke s i bez metastaza. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Macolić Šarinić, Viola (2012) Nuspojave lijekova supstrata metaboličkog enzima citokroma P450 CYP2C9 i transportnog P-glikoproteina. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čuljat, Marko (2012) Razvojne promjene mediosagitalnog presjeka korpusa kalozuma kao pokazatelji perinatalnog rasta interhemisferičnih veza u mozgu čovjeka [Developmental changes in the midsagittal are of the corpus callosum as indicators of perinatal growth of interhemispheric connections in humans]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sinčić, Nino (2012) Utjecaj 5-azacitidina na razvoj eksperimentalnog teratokarcinoma u miša. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lazić Mosler, Elvira (2012) Uloga receptora Fas u sazrijevanju osteoblasta sinovijskoga podrijetla i artritisu potaknutom antigenom u miša [The role of the Fas/Fas ligand system in synovia-derived osteoblasts and murine model of antigen induced arthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bradarić, Anteo (2012) Analiza dinamike pokazatelja respiracijske izmjene plinova i srčane frekvencije tijekom kardio - pulmonalnog testa opterećenja [Analysis of dynamic of indicators for respiratory gas exchange and heart frequencies during cardiopulmonary exercise testing]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čerimagić, Denis (2012) Elektroneurografska procjena pouzdanosti Wormserovoga i Phalenovoga testa u dijagnostici sindroma karpalnoga tunela [Electroneurographic assessment of Wormser's and Phalen's tests reliability in the diagnosis of carpal tunnel syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hrabar, Davor (2012) Prognostička vrijednost izraženosti sindekana-1 i sindekana-2 u adenokarcinomu gušterače [Prognostic value of syndecan-1 and -2 expression in pancreatic adenocarcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kaić, Bernard (2012) Utjecaj medikamentnog liječenja na trajanje opsežnih lokalnih reakcija nakon primjene kombiniranih acelularnih cjepiva protiv pertusisa [Effect of medication on the duration of large local reactions following administration of combination acellular pertussis vaccines]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Cerovec, Mislav (2012) Obilježja bolesnika oboljelih od sistemskog eritemskog lupusa u Republici Hrvatskoj. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Slaviček, Jasna (2012) Citokini u serumu bolesnika s kroničnim hepatititsom C na hemodijalizi [Cytokine serum levels in patients with chronic hepatitis C infection of regular hemodialysis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kirac, Iva (2012) Utvrđivanje učestalosti rizičnih genskih polimorfizama rs10795668 (LOC338591), rs16892766 (EIF3H ), rs3802842 (LOC120376) i rs4939827 (SMAD7) u pacijenata s kolorektalnim karcinomom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jelavić, Boris (2012) Prognostička vrijednost kolonizacije rinosinusne sluznice s bakterijom Helicobacter pylori na učinkovitost funkcijske endoskopske kirurgije sinusa [Prognostic value of Helicobacter pylori sinonasal colonization for efficacy of functional endoscopic sinus surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kaić, Gordana (2012) Povezanost broja Foxp3+ limfocita u citološkim otiscima sentinel limfnih čvorova s prognostičkim čimbenicima kod bolesnika oboljelih od melanoma kože [Foxp3+ lymphocyte counts in cytologic imprints of sentinel lymph nodes in reletion to prognostic factors in cutaneous melanoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šimić Klarić, Andrea (2012) Povezanost dinamike rasta opsega glave i neurorazvojnih poremećaja u predškolske djece rođene nakon intrauterinog zastoja rasta [The relationship of postnatal head growth dinamics and neurodevelopmental impairment in preschool children born with intrauterine growth retardation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Žižić Mitrečić, Marica (2012) Uloga gena Noto u razvoju kaudalnog notokorda u zametku miša [The role of Noto in development of the caudal part of notochord in mouse embryo]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Cvitković, Ante (2012) Međudjelovanje dijagnostičkih biljega endemske nefropatije [Interaction of markers endemic nephropathy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čikara, Igor (2012) Mogućnosti ultrazvuka visoke rezolucije u prikazu i nadzoru biopsija mamografski suspektnih nakupina mikrokalcifikacija [Role of the high resolution ultrasound in the detection and biopsy guidance of mammographically suspicious microcalcification clusters]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vujaklija Brajković, Ana (2012) Hiperglikemija u teškoj akutnoj bolesti - rizični čimbenik kasnijeg poremećaja metabolizma glukoze [Hyperglycemia in critical illness – risk factor for later development of glucose metabolism abnormalities]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Car, Siniša (2012) Serumska koncentracija mokraćne kiseline i ishod akutnog koronarnog sindroma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Badžek, Saša (2012) Prognostički značaj serumske koncentracije HER2/ECD u bolesnica s lokaliziranim tumorima dojke. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćorić-Martinović, Valentina (2012) Učinak pentadekapeptida BPC 157 i losartana na nefrotoksičnost epirubicina u eksperimentalnih životinja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ulamec, Monika (2012) Odnos pojavnosti periglandularnih pukotina i izraženosti proteina vanstaničnog matriksa tenascina, fibronektina i galektina u adenokarcinomu prostate. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Klinar, Ivana (2012) Uloga specijaliziranog internetskog portala u edukaciji bolesnika [The role of specialized Internet portal in the education of patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stamenić, Valerija (2012) Čimbenici rizika za rak dojke u populacijskom probiru žena u dobi 50-69 godina u Republici Hrvatskoj [Breast cancer risk factors among women aged 50-69 in population-based screening program in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Erdeljić, Viktorija (2012) Utjecaj primjene antimikrobne terapije na selekciju mikroorganizama koji produciraju beta-laktamaze proširenog spektra (AmpC i ESBL) i ishod liječenja bolesnika [The impact of antimicrobial consumption on the selection of extended-spectrum beta-lactamases producing (ESBL, AmpC) strains and on patients outcomes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Macan, Marija (2012) Utjecaj antilipidnih lijekova na esteraze, lipide i leptin u biološkom materijalu štakora [The influence of antilipid drugs on esterases, lipids and leptin in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Balen Topić, Mirjana (2011) Bolničke infekcije krvotoka u mehanički ventiliranih infektoloških bolesnika starije životne dobi [Intensive care unit acquired bloodstream infections – impact of the patient`s age]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Santini, Marija (2011) Ishod liječenja bolesnika starije životne dobi oboljelih od teških infekcija u jedinici intenzivne medicine [Outcome of treatment of elderly patients suffering from severe infections in the intensive care unit]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kuçi, Zyrafete (2011) Phenotypic and functional characterization of mesenchymal stromal cells generated from human bone marrow CD271+ mononuclear cells. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ožanić Bulić, Suzana (2011) Utjecaj izraženosti E-kadherina i N-kadherina u primarnom melanomu i metastazama u limfnim čvorovima na prognozu bolesti [Expression of E-cadherin and N-cadherin in primary cutaneous melanoma and nodal metastases as prognostic markers]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Župić, Tomislav (2011) Ploidnost tumorskih stanica i tip humanog papiloma virusa u cervikalnim intraepitelnim neoplazijama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škerk, Vedrana (2011) Povezanost ventrikulske tahikardije i endotelne disfunkcije u bolesnika s koronarnom bolešću. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Demirović, Alma (2011) Povezanost izraženosti VEGF-a i HIF-1α s promjenama bubrežne arterije u bolesnika s karcinomom bubrežnih stanica [Correlation of VEGF and HIF-1α expression with pathological renal artery changes in patients with renal cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grubišin, Jasmina (2011) Značenje anhedonije i poremećaja emocionalne percepcije za opće funkcioniranje u shizofreniji [The significance of anhedonia and deficits in emotion perception for global functioning in schizophrenia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Maurac, Ivana (2011) Signalni put HH-GLI i njegova interakcija s genima BRCA1 i BRCA2 u zloćudnim epitelnim novotvorinama jajnika [Interaction of the Hh-Gli signaling pathway with BRCA1 and BRCA2 gene in ovarian cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Huzjan Korunić, Renata (2011) Vrijednost ciljanog ultrazvučnog pregleda u dijagnostici lezija uočenih na magnetskoj rezonanciji dojke na postkontrastnim suptrakcijskim sekvencama [The value of second look US examination in diagnosis of MRI detected breast lesions on dynamic postcontrast sequences]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zlopaša, Gordan (2011) Adipokini u bolesnica sa sindromom policističnih jajnika [Adipokines in patients with polycystic ovary syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Boričević Maršanić, Vlatka (2011) Povezanost usklađenosti roditelja u odgoju s emocionalnim i ponašajnim problemima adolescenata [The relationship between coparenting and adolescent emotional and behavioral problems]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tabain, Irena (2011) Virološke, kliničke i epidemiološke osobitosti adenovirusnih dišnih infekcija u djece u Zagrebu i okolici [Virological, clinical and epidemiological features of adenovirus respiratory infections in children in Zagreb region]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Golubić Ćepulić, Branka (2011) Izvori grešaka i njihova kontrola: Model upravljanja neželjenim događajima u kliničkoj transfuziologiji. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škrgatić, Lana (2011) Varijacije odabranih gena u bolesnica sa sindromom policističnih jajnika [Polymorphisms of selected genes in polycystic ovary syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vukušić Rukavina, Tea (2011) Razvoj mjernog instrumenta za procjenu stigmatizacije duševnih smetnji u tiskanim medijima. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bago Rožanković, Petra (2011) Utjecaj CagA antigena bakterije Helicobacter pylori u razvoju aterosklerotske karotidne bolesti [Influence of CagA-positive Helicobacter pylori strains on atherosclerotic carotid disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marušić, Srećko (2011) Utjecaj farmakoterapijskog savjetovanja bolesnika na učestalost hospitalizacije i hitnih pregleda [Inpatient pharmacotherapeutic counseling and the incidence of hospital readmission and emergency department visits]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brangan, Sanja (2011) Razvoj formula čitkosti za zdravstvenu komunikaciju na hrvatskom jeziku [Developing readability formulas for healthcare communication in Croatian language]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vokač, Damijan (2011) Idiopatska ventrikulska tahikardija iz istisnog dijela desne klijetke novi pristup liječenja radiofrekventnom ablacijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćupurdija, Kristijan (2011) Izraženost survivina u karcinomu želuca i metastaskim limfnim čvorovima. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hunyadi-Antičević, Silvija (2011) Analiza čimbenika koji utječu na osposobljenost polaznika organiziranog programa trajnog usavršavanja iz područja reanimacije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Naumovski-Mihalić, Slavica (2011) Novi prognostički parametri u ranom prepoznavanju teških oblika akutnog pankreatitisa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šverko, Ana (2011) Povezanost pojavnosti i proširenosti bubrežnog karcinoma i tkivne ekspresije citokroma P450 [The oxidation/antioxidant profile and cytochrome P450 in RCC]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brinar, Marko (2011) Uloga alelnih varijanata MDR1 gena u patogenezi upalnih bolesti crijeva i odgovoru na liječenje glukokortikoidima. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Špero, Martina (2011) Magnetna rezonancija tehnikom „zadržavanja daha“ u dijagnostici i preoperativnoj procjeni proširenosti malignih tumora bubrega [Magnetic resonance imaging in diagnosis and preoperative staging of renal cell carcinoma using “breath-hold” technique]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Boban, Ana (2011) Metabolizam kosti u bolesnika s hemofilijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Karaman Ilić, Maja (2011) Povoljni učinak vremenskog usklađivanja elektivnih kirurških zahvata u bolesnika s buloznom epidermolizom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petriček, Igor (2011) Utjecaj suznoga filma na vidnu funkciju [The influence of tear film on visual function]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Trbušić, Matias (2011) Ekspresija i lokalizacija endotelne lipaze u karotidnom aterosklerotskom plaku. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vurnek Živković, Maja (2011) Psihološki status i percepcija bolesti u bolesnika s melanomom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Knežević, Nikola (2011) Leydigove stanice u muškaraca s neopstruktivnom azoospermijom [Leydig cells in patients with non-obstructive azoospermia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hrelec Patrlj, Maša (2011) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na stvaranje ugrušaka u aortnoj anastomozi u štakora [Effect of pentadecapeptide BPC 157 on clot formation at aortal anastomosis in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Anzić, Srđan, Ante (2011) Povezanost laringofaringealnog refluksa i kroničnog rinosinuitisa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dobec Meić, Biserka (2011) Prikaz anatomskih varijacija sfenoidnog sinusa kompjutoriziranom tomografijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kotrulja, Lena (2011) Utjecaj liječenja izotretinoinom na kliničku sliku i psihološki status bolesnika s acne vulgaris. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćorić, Mario (2011) Procjena učinaka dviju metoda laparoskopskog liječenja endometrioma na pričuve jajnika pomoću biokemijskih i ultrazvučnih parametara [Two laparoscopical methods in the treatment of ovarian endometriomas and its effect on the ovarian reserve assessed by known biochemical and ulstrasonographic parameters]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Borić, Igor (2011) Procjena i klasifikacija početnog oštećenja hrskavice koljena magnetskom rezonancijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Fišter, Kristina (2011) Preventabilni čimbenici rizika za abdominalnu pretilost u žena fertilne dobi [Modifiable risk factors for abdominal obesity in women of childbearing age]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šupe, Svjetlana (2011) Uloga genskog polimorfizma CYP2C9 i VKORC1 u individualizaciji terapije varfarinom kod pacijenata sa akutnim moždanim udarom [The role of genetic polymorphism of CYP2C9 and VKORC1 in the individualization of warfarin therapy in patients with acute stroke]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavić Šimetin, Ivana (2011) Samoprocjena zdravlja učenika i socioekonomsko okruženje [Pupils’ subjective health and socioeconomic surrounding]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marković-Pleše, Silva (2011) Mehanizmi djelovanja interferona beta u liječenju pacijenata s multiplom sklerozom [Immunomodulatory mechanisms of interferon beta in patients with multiple sclerosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dobrić, Ivan (2011) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na refluksni ezofagitis tijekom akutnog pankreatitisa [The effect of pentadecapeptide BPC 157 on reflux esophagitis during acute pancreatitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vadla, Draženka (2011) Značaj samoprocjene zdravlja za ocjenu mentalnog zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite starijih osoba. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kojić Katović, Sandra (2011) Intratumorska heterogenost izraženosti citokina CXCR4 i CXCL12 i njihova prognostička vrijednost u planocelularnim karcinomima grkljana [Intratumoral heterogeneity of CXCR4 and CXCL12 expression and their prognostical value in laryngeal squamous cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vasilj, Ankica (2011) Prognostička vrijednost intratumorske heterogenosti ekspresije beta-katenina i E-kadherina u planocelularnim karcinomima grkljana [Prognostic value of intratumoral heterogeneity of beta-catenin and e-kadherin in the squamous cell laryngeal carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Augustin, Goran (2011) Termičko oštećenje kosti tijekom bušenja dvostupnjevanim svrdlom i svrdlom s protočnim hlađenjem [Thermal osteonecrosis during drilling with two-step drills and internally cooled drills]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bošnjak, Jelena (2011) Vidni evocirani potencijali kod ispitanika s cistično promijenjenom pinealnom žlijezdom [Visual evoked potentials in patients with pineal gland cyst]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zgaga, Lina (2011) Utjecaj genomske heterozigotnosti na kompenzaciju akutnog psihološkog stresa [The effect of genome heterozygosity on compensation of acute psychological distress]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Štambuk, Krešimir (2011) Utjecaj produžene primjene enoksaparina na incidenciju ishemijskih komplikacija i krvarenja u bolesnika nakon ugradnje koronarnog stenta. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pleško, Sanja (2011) Učinak azitromicina na ekspresiju TLR-4, TNFalfa i TGFbeta u crijevnoj sluznici miševa s eksperimentalnim kolitisom [The effect of azithromycin on TLR-4, TNF alpha and TGF beta expression in bowel mucosa in a murine model of experimental colitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Davidović-Mrsić, Sanja (2011) Prognostička vrijednost citogenetskih promjena u liječenju akutne leukemije [The value of chromosomal findings in treatment of acute myeloid leukemia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rakovac, Marija (2011) Središnja temperatura tijela u procjeni anaerobnog praga pri progresivnom testu opterećenja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Benjak, Vesna (2011) Strukturne promjene korpus kalozuma i periventrikularnih križanja putova u terminskoj dobi u nedonoščadi s abnormalnim kliničko-laboratorijskim nalazima u prvom postnatalnom tjednu [Structural changes of the corpus callosum and periventricular crossroads of pathways at term-equivalent age in preterm born infants with abnormal clinical and laboratory findings during the first postnatal week]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Reljić, Ante (2011) Značenje fluorescentne in situ hibridizacije (FISH UroVysion®) u ranoj dijagnostici recidiva karcinoma mokraćnog mjehura [Meaning of fluorescence in situ hybridisation (FISH UroVysion) in early detection of bladder cancer reccurence]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bagić, Anto (2011) Uloga socio-demografskih i iskustvenih čimbenika u formiranju stavova i socijalne distance prema epilepsiji i oboljelima [The role of socio-demographic and empiric factors in the formation of attitudes and social distance towards epilesy and people with epilepsy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matijević, Vesna (2011) Povezanost koncentracije urične kiseline u serumu i ishoda sustavnog trombolitičkog liječenja akutnog infarkta mozga alteplazom [Correlation of serum uric acid level and the efficacy of systemic thrombolyses with alteplase in acute ischemic stroke]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tadić, Mario (2011) Protein IMP3 u solidnim lezijama gušterače. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Radeljić, Vjekoslav (2011) Usporedba prognostičke vrijednosti atrijskog električkog potencijala i razine natriuretičkih peptida na pojavu asimptomatske fibrilacije atrija kod bolesnika s totalnim atrioventrikulskim blokom i elektrostimulatorom srca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čolak, Željko (2011) Poremećaj kognitivnih funkcija i uloga cerebralne oksimetrije kod kirurške revaskularizacije srca [Congitive dysfunction and the role of cerebral oximetry in patients with coronary artery bypass graft surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Milković Periša, Marija (2011) Imunohistokemijska izraženost i prognostička vrijednost proteina nm23-H1 i COX-2 u papilarnom karcinomu štitnjače. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petrinović-Dorešić, Jelena (2011) Retinopatija nedonoščadi – pojavnost, rizični čimbenici, liječenje i ishod. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rudić, Milan (2011) Uloga angiotenzina II i 4-hidroksinonenala na stanice slične osteoblastima s posebnim osvrtom na metabolizam stapesa [The role of Angiotensin II and 4-Hydroxynonenal on Osteoblast like Cells and Stapes Metabolism]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu; Universite Paris. Diderot (Paris 7).

Jadrijević, Stipislav (2011) Dinamika koštanog metabolizma nakon transplantacije jetre. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bulum, Joško (2011) Učinak manualne aspiracije tromba na učestalost pojave restenoze u stentu u bolesnika s akutnim infarktom miokarda liječenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [The impact of successful manual thrombus aspiration on the occurrence of in stent restenosis in the patients with ST segment elevation acute myocardial infarction treated with primary PCI]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Topić, Antea (2011) Dokaz bakterije Mycoplasma genitalium u muškaraca sa sindromom kroničnog prostatitisa: prevalencija, dijagnostički kriteriji te rutinski probir [Detection of Mycoplasma genitalium in men with chronic prostatitis syndrome: prevalence, diagnostic criteria and population-based screening]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rumboldt, Zoran (2011) Magnetska rezonanca u dijagnostici cerebralnih aneurizmi [Magnetic Resonance in Diagnostic Evaluation of Cerebral Aneurysms]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ljubičić Ćalušić, Anita (2011) Uloga pH kondenzata izdaha u procjeni učinaka profesionalne izloženosti organskoj prašini na dišni sustav [The role of EBC pH in the assessment of respiratory effects of occupational exposure to organic dust]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šimurina, Tatjana (2011) Model predviđanja povraćanja nakon opće anestezije pri laparoskopskim ginekološkim zahvatima [Predictive model for postoperative vomiting in patients undergoing general anesthesia for laparoscopic gynecological surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Popović, Alek (2011) Prognostička vrijednost izraženosti sindekana-1 i sindekana-2 u adenokarcinomu prostate [Prognostic value of syndecan-1 and syndecan-2 in prostatic adenocarcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Butković, Diana (2011) Učestalost i osobitosti boli djece sa solidnim malignim tumorima [Incidence and characteristics of pain in children with solid malignant tumors]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stasenko, Sandra (2011) Procjena izloženosti otrovnim metalima i njihovih učinaka na funkcije posteljice u zdravih rodilja [Assessment of exposure to toxic metals and their effects on placental functions in healthy parturients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Roje Bedeković, Marina (2011) Vazoreaktivnost stražnjeg moždanog krvotoka u bolesnika s relapsno remitirajućom multiplom sklerozom [Vasoreactivity of the posterior circulation in patients with relaps-remitting multiple sclerosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barada, Ante (2011) Imunoterapija u subakutnoj proksimalnoj dijabetičkoj neuropatiji [Immunotherapy in subacute proximal diabetic neuropathy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bumči, Igor (2011) Procjena stabilnosti osteosinteza Kirschnerovim žicama na arteficijelnom modelu loma tibijalnog maleola [Evaluation of stability of osteosynthesys with K-wires on artificial model of tibial maleolus fracture]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pažanin, Leo (2011) Povezanost izraženosti IGFBP-2 i IGFBP-5 s pokazateljima angiogeneze te njihov prognostički značaj kod glioblastoma [Correlation of IGFBP-2 and IGFBP-5 expressions with the markers of angiogensis in glioblastoma and their prognostic significance]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stepanić, Vesna (2011) Kliničko značenje određivanja limfnog čvora čuvara u početnom stadiju raka stidnice [Clinical significance of sentinel lymph node detection in early vulvar cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Margetić, Eduard (2011) Ispitivanje učinka trimetazidina na periproceduralno oštećenje miokarda tijekom elektivne perkutane intervencije na nativnim koronarnim arterijama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Margetić, Petra (2011) Utjecaj provokacijske diskografije na kirurško liječenje bolesnika s kroničnom križoboljom [Impact of provocative discography to surgical outcome in patients with chronic low back pain]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Altabas, Velimir (2011) Utjecaj stresne hiperglikemije u akutnom infarktu miokarda na klinički ishod u bolesnika bez šećerne bolesti [Influence of stress hyperglycaemia in acute myocardial infarction on clinical outcomes in patients without diabetes mellitus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Laganović, Mario (2011) Utjecaj intrauterinog zastoja u rastu na visinu arterijskog tlaka i bubrežnu funkciju u odrasloj dobi [Influence of intrauterine growth retardation on blood pressure values and kidney function in adult age]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tomičić, Maja (2011) Serološke, molekularne i kliničke osobine aloimune neonatalne neutropenije [Serological, molecular and clinical characteristics of alloimmune neonatal neutropenia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Peternel, Renata (2011) Utjecaj sezonskih fluktuacija i prostorne raspodjele peludnog spektra na učestalost peludnih alergija u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji [Effect of seasonal fluctuations and spatial distribution of pollen spectrum on the frequency of pollen allergies in Zagreb and Zagreb County]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Nikolić, Marko (2011) Vrijednost praćenja koncentracije grelina i leptina u serumu u procjeni učinkovitosti liječenja intragastričnim balonom i barijatrijskim zahvatom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matoković, Damir (2011) Važnost ultrazvučnog praćenja promjena na velikim zglobovima u bolesnika s kroničnim bubrežnim zatajivanjem [The role of ultrasonographic monitoring for large joint changes in patients with chronic renal failure]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gjadrov Kuveždić, Koraljka (2011) Citomorfološka i imunocitokemijska analiza u dijagnostici T i B nodalnih i Hodgkinovih limfoma [Cytomorphologic and immunocytochemical analyses in nodal T- and B-cell and Hodgkin´s lymphoma diagnostics]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pleština, Sanja (2011) Učestalost, obilježja i liječenje kronične maligne boli u bolesnika s karcinomom pluća ne-malih stanica [Frequency, characteristics and managing of chronic malignant pain in non-small-cell lung cancer patients]. PhD thesis, Sveučište u Zagrebu.

Gazdek, Davorka (2011) Informirani pristanak u liječenju ovisnosti o opijatima [Informed consent in opioid dependence treatment]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Huljev, Dubravko (2011) Tipizacija vrste tkiva u kroničnim ranama na temelju digitalne fotografije rane. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Balenović, Antonija (2011) Trovremenska scintigrafija kosti u utvrđivanju lokalnog recidiva bolesti kod osteosarkoma i sarkoma Ewing donjih ekstremiteta. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jergović, Matijana (2011) Prisutnost metala i drugih rijetkih elemenata i utjecaj na zdravlje stanovništva Istočne Hrvatske [Presence of metals and other rare elements and health influence on eastern Croatian population]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Majić, Gordan (2011) Funkcioniranje obitelji djeteta s recidivirajućom abdominalnom boli neorganskog porijekla. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kovačić, Sanja (2011) Djelovanje dušik (II) oksida na propusnost krvno-moždane barijere u šarana (Cyprinus carpio L.) [Role of nitric oxide on blood-brain permeability in common carp (Cyprinus carpio L.)]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škrtić, Anita (2011) Izraženost proteina NOTCH1 i JAGGED1 u monoklonalnoj gamapatiji neodređenog značenja i multiplom mijelomu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ledina, Dragan (2011) Markeri endotelne disfunkcije i kronične bubrežne promjene u hrvatskih vojnika inficiranih hantavirusima u Domovinskom ratu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vidović, Tomislav (2011) Vizualno senzorni deficiti u ranoj dijagnostici multiple skleroze [Visual sensory impairment in early stage of multiple sclerosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kalafatić, Držislav (2011) Aktivacija Hh-Gli signalnog puta u zloćudnim epitelnim tumorima jajnika. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurčević, Slavica (2011) Osobitosti sjećanja oca i majke na traumatski događaj nestanka i posmrtne identifikacije sina deset godina poslije nestanka : kvalitativna analiza. PhD thesis, Sveučilište u u Zagrebu.

Zovko, Siniša (2011) Utjecaj politike smanjenja šteta zlouporabe droga na promjenu zdravstvenog ponašanja intravenskih korisnika droga [Influence of harm reduction to intravenous drug users health behaviour changes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barišić, Zvonimir (2011) Uropatogena Escherichia coli : povezanost otpornosti na kinolone s prisutnošću činitelja virulencije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šarić, Dean (2010) Vrijednost frequency-doubling perimetrije u ranom otkrivanju glaukoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čolak, Božo (2010) Morfologija testikularnih i ejakuliranih spermija u procjeni plodnosti muškarca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kelava, Tomislav (2010) Učinak glukagona i cikličnog adenozin-monofosfata na akutno oštećenje jetre paracetamolom [Effect of glucagon and cyclic adenosine monophosphate on paracetamol-induced liver injury]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tomašković, Igor (2010) Procjena vrijednosti određivanja izraženosti proteina c-myc i caveolina-1 na bioptatima u otkrivanju signifikantnog raka prostate u skupini bolesnika niskog rizika [Immunohistochemical expression of c-myc and caveolin-1 on biopsy cores in detection of significant prostate cancer in low risk patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Poljičanin, Tamara (2010) Uloga praćenja dijabetičkih bolesnika pomoću registra CroDiab u prevenciji komplikacija. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Musić Milanović, Sanja (2010) Demografske, bihevioralne i socio-ekonomske odrednice debljine odraslih u Hrvatskoj. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kuljanac, Ilko (2010) Značenje Dermatophagoides pteronyssinus-a u nastanku i pogoršanju atopijskog dermatitisa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Horvatić Herceg, Gordana (2010) Kliničko značenje urokinaznog aktivatora plazminogena i njegovog inhibitora PAI-1 u bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kovačić, Zrnka (2010) Polimorfna regija vezana za gen serotoninskog transportera u bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šikić Vagić, Jozica (2010) Psihosocijalne karakteristike kao čimbenici rizika u hospitaliziranih koronarnih bolesnika u Hrvatskoj. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ivaniš, Ana (2010) Značajke autorstva znanstvenih članaka u akademskoj medicini. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kulić, Ana (2010) Uloga i značenje telomeraze u raku dojke. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kusačić-Kuna, Sanja (2010) Usporedba različitih doza joda 131 u ablaciji ostatnog tkiva štitnjače zbog papilarnog karcinoma, te uloga rekombinantnog humanog tireotropina (rhTSH) kod ablacije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matovinović Osvatić, Martina (2010) Biomehanika šake u bolesnika s akromegalijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mahovlić, Vesna (2010) Morfometrijski i kinetički parametri (AgNOR, DNK-citometrija) u citodijagnostici hiperplastičnog i malignog endometrija [Morphometric and kinetic parameters (AgNOR, DNA cytometry) in cytodiagnostics of hyperplastic and malignant endometrium]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marušić, Ante (2010) Epidemiologija, slikovni prikaz i kliničko značenje infekcija uzrokovanih netuberkuloznim mikobakterijama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dušek, Tina (2010) Mineralna gustoća kosti i biljezi koštane pregradnje u bolesnika sa somatotropinomom [Bone mineral density and bone turnover markers in patients with somatotropinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sorić, Maroje (2010) Povezanost antropometrijskih i kardiorespiratornih funkcionalnih obilježja s pokazateljima tjelesne aktivnosti adolescenata i odraslih - longitudinalno istraživanje. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dodig-Ćurković, Katarina (2010) Učestalost raznih oblika autodestruktivnog i heterodestruktivnog ponašanja kod adolescenata i njihova karakteristična obilježja [Frequency of various forms of autodestructive and heterodestrucitve behaviors in adolescents and their characteristic feature]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mrzljak, Anna (2010) Čimbenici rizika i etiologija kronične bubrežne bolesti nakon transplantacije jetre [Chronic kidney disease afther liver transplantation - risk factor and etiology]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tudor, Mario (2010) Neuroprotektivni učinak egzogenog pentadekapeptida BPC 157 pri eksperimentalnoj kraniocerebralnoj ozljedi. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grgurević, Ivica (2010) Uloga koštanih morfogenetskih proteina i srodnih molekula u procesu eksperimentalno izazvane fibroze jetre u štakora. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vlašić, Željka (2010) Kondenzat izdaha kao komplementarna metoda u dijagnostičkoj procjeni djece s astmom i djece s gastroezofagealnom refluksnom bolešću. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Skorić, Boško (2010) Osobitosti otpornosti na antitrombocitne lijekove u bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST-elevacijom liječenih standardnim dozama acetilsalicilne kiseline i klopidogrela [The characteristics of resistance to antiplatelet drugs in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction treated with standard doses of acetylsalicylic acid and clopidogrel]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Habek, Mario (2010) Primjena genomske analize u istraživanju biomarkera razvoja multiple skleroze u bolesnika s optičkim neuritisom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Knežević, Bojana (2010) Stres na radu i radna sposobnost zdravstvenih djelatnika u bolnicama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćavar, Ivan (2010) Uloga prostanoida u mehanizmima akutnog toksičnog oštećenja jetre [The role of prostanoids in acute acetaminophen hepatotoxicity]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ljubić, Nives (2010) Uloga adhezijskih molekula i izvanstanične potke u mijelodisplastičnom sindromu [Role of Adhesion Molecules and Extracellular Matrix in the Myelodysplastic Syndromes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Štimac, Goran (2010) Detekcija karcinoma prostate u ponovljenoj biopsiji na osnovi pojavnosti proliferativne upalne atrofije u inicijalnoj biopsiji prostate [Detection of prostate carcinoma on repeat biopsy by the presence of proliferative inflammatory atrophy on initial biopsy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kolenc, Danijela (2010) Imunohistokemijska koekspresija 4-hidroksinonenala i prominina-1 u glijalnim tumorima mozga [The coexpression of 4-hydroxynonenal and prominin-1 in glial tumors of the brain]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rudman, Franjo (2010) Odnos debljine melanoma i debljine kože kao prognostički pokazatelj metastaza u sentinel limfnom čvoru [Melanoma thickness and skin thickness ratio as the prognostic factor of sentinel lymph node metastasis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Miškić, Blaženka (2010) Ovisnost ultrazvučnih parametara petne kosti u dječjoj dobi o genskim polimorfizmima [The association of ultrasonography indicators of the pediatric bone mineral density and genetic polymorpisms]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dilber, Daniel (2010) Distribucija prirođenih srčanih grešaka u Hrvatskoj, analiza rizičnih čimbenika i ishoda liječenja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vrabec Branica, Božica (2010) Primjena lužnate lize u izolaciji DNA kao novi pristup analizi genskih biljega bronhalne sluznice iz rutinskih citoloških uzoraka dobivenih tijekom bronhoskopije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mrak, Goran (2010) Učinak ultrazvuka visoke energije na tkivo intervertebralnog diska [The application of the high energy ultrasound on intervertebral disc tissue]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marušić, Zlatko (2010) Miofibroblastična i upalna reakcija strome u neinvazivnom (Ta) i invazivnom (T1) papilarnom urotelnom karcinomu mokraćnog mjehura [Myofibroblastic and inflammatory stromal reaction in non-invasive (pTa) and invasive (pT1) papillary urothelial carcinoma of the urinary bladder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Senečić-Čala, Irena (2010) Koštani status u djece oboljele od kronične upalne bolesti crijeva [Bone status in children with inflammatory bowel disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sardelić, Sanda (2010) Metalo-β-laktamaze u kliničkih sojeva Pseudomonas aeruginosa otpornih na karbapenemske antibiotike [Metalo-β-lactamases in carbapenem-resistant clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petričević, Branka (2010) Utjecaj agonista Toll-like receptora 7/8 (CL097) na ekspresiju signalnih molekula IRAK-M i Bcl-3, važnih za imunosupresiju induciranu protrahiranom sepsom i malignim tumorom [The influence of Toll-like receptor 7/8 (CL097) agonist on the expression of signalling molecules IRAK-M and Bcl-3, hallmarks of immunosuppression in prolonged sepsis and cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vuksan-Ćusa, Bjanka (2010) Bipolarni poremećaj raspoloženja, metabolički sindrom i alostatsko opterećenje-multidimenzionalna analiza. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Benjak, Tomislav (2010) Kvaliteta života i zdravlje roditelja djece s pervazivnim razvojnim poremećajima. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćurić, Josip (2010) Niskodozni protokol CT urografije u obradi bolesnika s makrohematurijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Golubić, Rajna (2010) Domene kvalitete života kao prediktori radne sposobnosti bolničkih zdravstvenih djelatnika. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hojsak, Iva (2010) Lactobacillus GG u prevenciji gastrointestinalnih i respiratornih infekcija u hospitalizirane djece i djece u kolektivu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Manola, Šime (2010) Utjecaj atrioventrikulskog intervala na interventrikulsku disinkroniju i udarni volumen u bolesnika s totalnim AV blokom i implantiranim DDD elektrostimulatorom srca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sviben, Mario (2010) Osobitosti infekcije parazitom Trichomonas vaginalis u muškaraca sa simptomima uretritisa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jakovljević, Gordana (2010) Odnos tumorske neoangiogeneze i vaskularnog endotelnog čimbenika rasta, te njihov značaj u bolesnika s neuroblastomom [Relationship between tumor neoangiogenesis and vascular endothelial growth factor, and their significance as prognostic factors in patients with neuroblastoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kalac, Matko (2010) Uloga epigenetski usmjerene terapije u liječenju difuznog B-velikostaničnog limfoma [Role of epigenetically oriented therapy in the diffuse large B-cell lymphoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bokarica, Pero (2010) Značaj preoperativnih vrijednosti koncentracije spermija i ukupnog broja progresivno pokretnih spermija u procjeni uspješnosti varikocelektomije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vogrin, Matjaž (2010) Utjecaj faktora rasta aktiviranih trombocita na uraštanje presatka, kod rekonstrukcije prednje ukrižene sveze koljenskog zgloba. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hercigonja-Szekeres, Mira (2010) Vrijednost tekstualnih podataka u opservacijskim epidemiološkim istraživanjima [Value of textual data in observational epidemiological research]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kostović, Krešimir (2010) Procjena djelotvornosti lokalne fotodinamičke terapije u bolesnika s površinskim bazaliomom pomoću Ki-67, bcl-2, p53 i p63 [Assessment of topical photodynamic therapy efficacy in patients with superficial basalioma by Ki-67, bcl-2, p53 and p63 determination]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brborović, Ognjen (2010) Povezanost formalne edukacije i pritiska okoline sa subjektivnim osjećajem duševnog i tjelesnog zdravlja [Association of formal education and pressure for changing health habits to self-perceived mental and physical health]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prutki, Maja (2010) Mineralna gustoća kosti u bolesnika sa seronegativnim spondiloartropatijama [Bone mineral density in patients with seronegative spondylarthropathies]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Herceg, Miroslav (2010) Uloga vrste antipsihotika i drugih čimbenika na rehospitalizaciju bolesnika nakon prve epizode shizofrenije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Trtica–Majnarić, Ljiljana (2010) Uzroci smanjenja imunosne reaktivnosti na cjepivo protiv influence u osoba starijih od pedeset godina. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lepur, Dragan (2010) Procjena vrijednosti određivanja CO2 reaktivnosti moždanih arterija transkranijskim Dopplerom u infekcijama središnjeg živčanog sustava. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Milošević, Milan (2010) Izrada mjernog instrumenta stresa na radnom mjestu bolničkih zdravstvenih djelatnika i procjena njegove uporabne vrijednosti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jelinčić, Željko (2010) Terapijski efekt BPC 157 na ishemijsku leziju slezene štakora s reperfuzijskim efektom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pastorčić-Grgić, Marija (2010) Prognostička vrijednost određivanja nm23, MAGE-3 i NY-ESO-1 u planocelularnim karcinomima glave i vrata. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vidović, Anđelko (2010) Međudjelovanje endokrinog sustava i imunosustava u osoba s posttraumatskim stresnim poremećajem: longitudinalno istraživanje. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Džepina, Davor (2010) Kliničko-patološke osobitosti papilarnog mikrokarcinoma štitnjače. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Džepina, Davor (2010) Kliničko-patološke osobitosti papilarnog mikrokarcinoma štitnjače [Clinical and pathological characteristics of papillary microcarcinoma of the thyroid gland]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grubić, Marina (2010) Utjecaj ranog izlaganja androgenima na ponašanje povezano sa spolom u bolesnika s kongenitalnom adrenalnom hiperplazijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brajković, Lovorka (2010) Pokazatelji zadovoljstva životom u trećoj životnoj dobi. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stipančić, Gordana (2010) Incidencija, klinička prezentacija i regionalne razlike u tipu 1 šećerne bolesti u djece u dobi od 0 do 14 godina u Hrvatskoj: devetogodišnje praćenje. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grgić, Ozren (2010) Metode probira u dijagnostici prijevremenog poroda. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bujas, Tatjana (2009) Imunohistokemijska analiza izraženosti antigena MAGE-A3/4 i NY-ESO-1 u metastatskom karcinomu pločastih stanica jednjaka. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Janjanin, Saša (2009) Izolacija i karakterizacija mezenhimskih matičnih stanica iz nepčanih tonzila. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bićanić, Goran (2009) Ugradnja endoproteze modificiranim izravnim lateralnim pristupom u bolesnika s izrazitom displazijom kuka [Total hip arthroplasty through a modified direct lateral approach in patients with high hip dysplasia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čikeš, Maja (2009) A study of regional and global myocardial morphology and function in various substrates of cardiac remodelling [Ispitivanje regionalne i globalne morfologije te funkcije miokarda u različitim oblicima srčanog remodeliranja]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vlajčić, Zlatko (2009) Ispitivanje biomehaničkih karakteristika modificiranih šavova fleksornih tetiva na animalnom modelu [Biomechanical trial of modified flexor tendon sutures - in vitro study]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Džakula, Aleksandar (2009) Društvene i osobne odrednice zdravstvenog stanja i ponašanja žena u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na zdravstvenu zaštitu žena domaćica. PhD thesis, Sveučilište uZagrebu.

Sambunjak, Dario (2009) Mentorstvo i preporučiteljski odnos u akademskoj medicini. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Boban, Marina (2009) Vrijednost određivanja ukupnog i fosforiliranog tau proteina iz likvora u diferencijalnoj dijagnozi sindroma demencije [CSF total tau phosphorylated tau proteins in the differential diagnosis of dementia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Smojver-Ježek, Silvana (2009) Morfometrija i statička DNA citometrija makrofaga u bronhoalveolarnom ispirku bolesnika sa sarkoidozom [Morphometry and statical DNA cytometry of macrophages in bronchoalveolar lavage fluid in patients with sarcoidosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Franić, Miljenko (2009) Meta-analiza uspješnosti prednjeg i stražnjeg operacijskog pristupa u trodimenzijskom ispravljanju idiopatske torakalne skolioze. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gjergja Juraški, Romana (2009) Klinički značaj interiktalne jednofotonske emisijske kompjuterizirane tomografije mozga u procjeni funkcionalnog oštećenja mozga u djece s parcijalnom epilepsijom [Clinical value of interictal photon emision computerized tomography in evaluation of functional brain impairment in children with partial epilepsy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Žitnjak, Daniela (2009) Koštani fenotip miševa s transgenom za interleukin 7 (IL-7) [Bone phenotype of IL-7 transgenic mice]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grgić, Marko Velimir (2009) Prediktori učinkovitosti kirurškog liječenja polipoznog sinuitisa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Filipec Kanižaj, Tajana (2009) Utjecaj eradikacije Helicobacter pylori i čimbenika virulencije na promjenu premalignih obilježja sluznice želuca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ivanuša, Zrinka (2009) Afazija i hemodinamske promjene analizirane transkranijskom dopler sonografijom u bolesnika s moždanim udarom [Aphasia and hemodynamic changes analyzed by transcranial doppler sonography in patients with stroke]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mitrović, Zdravko (2009) Utjecaj genskih polimorfizama FcγRIIIa i FcγRIIa receptora te izražaja survivina i kaspaze-3 na prognozu bolesnika s difuznim B-velikostaničnim limfomom liječenih kombinacijom rituksimaba i kemoterapije po shemi CHOP. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Štingl, Katarina (2009) Uloga rezultata analize mikrosatelitskih lokusa u transplantaciji hematopoetskih matičnih stanica [The role of the microsatellite analysis results in the hematopoietic stem cell transplatation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mažuran, Berislav (2009) Utjecaj sile zatezanja suspenzijskih šavova na uspješnost transvaginalnih suspenzijskih operacija u žena sa statičkom inkontinencijom mokraće. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ivanac, Gordana (2009) Konvencionalni ultrazvuk i obojeni dopler u dijagnostici promjena na zglobovima oboljelih od reumatoidnog artritisa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hrabak Paar, Maja (2009) Količina i raspodjela abdominalne masti u osoba s morfološkim promjenama aorte kod MSCT aortografije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bojanić, Ines (2009) Sakupljanje krvotvornih matičnih stanica iz krvi postupkom leukafereze velikog volumena krvi. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petric Vicković, Ivanka (2009) Prognostička vrijednost endotelina-1 za razvoj glaukomskog oštećenja kod bolesnika s eksfolijativnim sindromom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Klobučar, Hrvoje (2009) Istraživanje čvrstoće fiksacije tetive infraspinatusa ovce transosealnom metodom i metodom dva reda koštanih sidara. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hudetz, Damir (2009) Utjecaj biofilma kod stafilokokne infekcije oko čeličnih i titanijskih implantata. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ivković, Alan (2009) Cijeljenje oštećenja zglobne hrskavice nakon liječenja genski promijenjenim ugruškom autologne koštane moždine. PhD thesis, Sceučilište u Zagrebu.

Krnić, Anton (2009) Povezanost insuficijencije venskih perforatora s dubokom i površinskom kroničnom venskom insuficijencijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Obad, Ante (2009) Utjecaj ronjenja na komprimirani zrak i primjene vitamina C i E na izabrane funkcije ljudskog srca i endotelnu funkciju nadlaktične arterije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Daraboš, Nikica (2009) Utjecaj Interleukina 1 na proširenje koštanog tunela nakon operacijske rekonstrukcije prednje ukrižene sveze koljenskog zgloba. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Cigrovski Berković, Maja (2009) Uloga citokina i čimbenika rasta u nastanku i napredovanju gastroenteropankreatičnih neuroendokrinih tumora (GEP-NET) [The role of cytokines and growth factors on development and progression of neuroendocrine tumors of gastrointestinal tract and pancreas (GEP-NETs)]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ajduk, Marko (2009) Mogućnost detekcije potencijalno vulnerabilnih karotidnih plakova višeslojnom kompjuteriziranom tomografijom - korelacija rezultata analize sa nalazima histološke analize. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marinović, Darko (2009) Stavovi i trend promjena stavova studenata medicine prema uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju medicinskih sadržaja. Masters thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vilibić Čavlek, Tatjana (2009) Seroprevalencija i faktori rizika za infekciju virusom hepatitisa C u skupinama rizičnog spolnog ponašanja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kolčić, Ivana (2009) Populacijsko-genetičke i okolišne odrednice metaboličkog sindroma u populaciji otoka Visa [Population-genetics and environmental determinants of metabolic syndrome in the population of island Vis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vrsalović, Mislav (2009) Sezonske promjene pojedinih upalnih i hemostatskih pokazatelja i njihova povezanost s klimatskim faktorima u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom [Seasonal variations of some inflammatory and haemostatic markers and their association with climatic data in patients with acute coronary syndromes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mišak, Zrinjka (2009) Razrada dijagnostičkog postupnika za celijakiju u djece mlađe od dvije godine starosti [Diagnostic algorithm for coeliac disease in children younger than two years of age]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gaćina, Petar (2009) Koncentracija inhibitora faktora tkivnog puta u bolesnika s dubokom venskom trombozom liječenih nefrakcioniranim i niskomolekularnim heparinom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vagić, Davor (2008) Odnos upalne stanične infiltracije i biljega aktivacije upalnih stanica u bolesnika s kroničnim čeljusnim rinosinuitisom [Relation between cellular infiltration and markers in patients with chronic rhinosinusitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zemba, Mladen (2008) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na senzorno-motorni oporavak štakora nakon primjene intravenskih anestetika [The antagonistic effect(s) of pentadecapeptide BPC 157 in general anaesthesia in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Spajić, Borislav (2008) Procjena rizika biokemijskog relapsa karcinoma prostate nakon radikalne prostatektomije na osnovi patohistoloških obilježja bioptata. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jukić, Tomislav (2008) Utjecaj unosa joda na epidemiološka i kliničko - patohistološka obilježja karcinoma štitnjače. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Turk, Nikša (2008) Metabolička bolest kostiju u Crohnovoj bolesti [Metabolic bone disease and Crohn's disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Crnčević-Urek, Marija (2008) Učinak omeprazola na simptome astme u bolesnika s astmom i GERB-om. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lončar, Božo (2008) Poremećaj funkcije gena FHIT u karcinomima debelog i završnog crijeva. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ljubin Sternak, Sunčanica (2008) Kliničke i molekularno-epidemiološke karakteristike infekcije humanim metapneumovirusom u Hrvatskoj. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kopić, Jasminka (2008) Usporedba sevofluranske anestezije i TIVA-e s obzirom na hemodinamske i biokemijske pokazatelje funkcije srca nakon velikih abdominalnih operacija. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Turčinov, Drago (2008) Učestalost i rizični čimbenici lipodistrofije i dislipidemije u oboljelih od zaraze virusom humane imunodeficijencije liječenih vrlo djelotvornom kombinacijom antiretrovirusnih lijekova. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Galetović, Davor (2008) Uloga oksidativnog stresa pri fotokoagulaciji retine kod neproliferacijske dijabetičke retinopatije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Duraković, Nadira (2008) Uloga primateljevih dendritičkih stanica u adoptivnoj imunoterapiji nakon transplantacije koštane srži [The role of host dendritic cells in adaptive immunotherapy after bone marrow transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hrstić, Irena (2008) Mutacije virusa hepatitisa C u hipervarijabilnoj regiji 1 i razvoj kvazispecijesa u bolesnika s kroničnim hepatitisom C [Determination of hepatitis C virus quasispecies in hypervariabile region 1 in patients with chronic hepatitis C]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bućan, Kajo (2008) Odnos između dijabetičke retinopatije, mikroalbuminurije i asimptomatske disfunkcije lijeve srčane klijetke u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 [The relationship between diabetic retinopathy, microalbuminuria and asymptomatic left ventricular dysfunction in patients with type 1 diabetes mellitus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Filipčić, Igor (2008) Učestalost depresije i utjecaj liječenja depresije na kvalitetu života bolesnika koji boluju od kroničnih tjelesnih bolesti [The prevalence of depression and the impact of depression treatment upon the quality of life in patients with chronic somatic illnesses]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Starčević, Vito (2008) Sadržaj lipida u posteljicama trudnica s tipom 1 šećerne bolesti [The content of lipids in the placenta of the pregnant women with type 1 of the diabetes mellitus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Puljiz, Ivan (2008) Beta kemokini i metaloproteinaze u imunopatogenezi pneumonije uzrokovane mikoplazmom pneumonije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Smoljanović , Tomislav (2008) Pojavnost ozljeda i oštećenja sustava za kretanje vrhunskih veslača. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škrinjarić-Cincar, Sanda (2008) Razina imunoreaktivnog endotelina-1 u plazmi i induciranom iskašljaju bolesnika s astmom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šendula Jengić, Vesna (2008) Kriminogene specifičnosti psihotičnih počinitelja kaznenih djela. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mišković, Berivoj (2008) Obrasci fetalnog ponašanja u normalnim i patološkim trudnoćama ispitani pomoću četverodimenzionalnog ultrazvuka. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Giljević, Zlatko (2008) Značenje stimulirajućeg hormona štitnjače (TSH) na koštanu masu u štakorskom modelu osteoporoze i u bolesnica sa smanjenom mineralnom gustoćom kosti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ivančan, Višnja (2008) Učinak primjene kortikosteroida na upalni odgovor i rani poslijeoperacijski tijek nakon operacijskog zahvata totalne korekcije prirođene srčane greške uz primjenu izvantjelesnog krvotoka. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jelčić, Jozo (2008) Odnos polimorfizma gena za vitamin-D receptor, alfa-1 lanac kolagena I i estrogeni receptor i koštane mase u bolesnika s hipertireozom [The association of polymorphisms of the vitamin-D receptor gene, collagen type I alpha-1 gene and estrogen receptor gene and bone mineral density in patients with hyperthyroidism]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rodin, Urelija (2008) Model klasifikacije uzroka perinatalnih smrti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kardum-Skelin, Ika (2008) Morfometrijski i kinetički parametri kao dijagnostički i prognostički čimbenici leukemijskih oblika kroničnih limfoproliferativnih bolesti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Koić, Oliver (2008) Promjene regulacijskih mehanizama hipotalamusa tijekom liječenja shizofrenije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tomić, Karla (2008) Patološke promjene bubrežnih arterija u bolesnika s karcinomom bubrežnih stanica [Pathological renal artery changes in patients with renal cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavliša, Goran (2008) Karakterizacija intrakranijskih tumora difuzijski mjerenim snimkama magnetne rezonancije i kvantifikacijom pojavnog difuzijskog koeficijenta [Characterisation of intracranial tumors by diffusion-weighted magnetic resonance imaging and quantification of apparent diffusion coefficient]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Likić, Robert (2008) Utjecaj integracije problemom usmjerenog učenja u kolegiju Racionalna primjena lijekova na studentsko znanje i zadovoljstvo nastavom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Polašek, Ozren (2008) Znanstvena uspješnost znanstvenih novaka [ Scientific successfulness of research trainees ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mehulić, Muharem (2008) Učestalost senzibilizacije na pelude u odrasle populacije s atopijom u Zagrebu i okolici. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mareković, Ivana (2008) Značenje molekularnih metoda u dijagnostici izvanbolničkih pneumonija uzrokovanih bakterijama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kolarić, Branko (2007) Druga generacija nadzora nad HIV infekcijom: seroprevalencija u grupama s povećanim rizikom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pintarić, Hrvoje (2007) Elektrofiziološki predskazatelji učinkovitosti propafenona u prevenciji kružne atrioventrikularne nodusne i ortodromne atrioventrikularne tahikardije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vujić, Goran (2007) Prognostička vrijednost angiogeneze i sadržaja DNA tumorskih stanica u bolesnica sa seroznim rakom jajnika. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Cebalo, Ljiljana (2007) Imunoreakcije uzrokovane infekcijom virusima Hantaan i Andes u MRC-5 i HEK 293 stanicama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lisak, Marijana (2007) Neinvazivno ispitivanje moždanog krvotoka tijekom kortikalne aktivacije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barišin, Stjepan (2007) Prolongirani hemodinamski učinak, sigurnost primjene i kardioprotektivni učinak levosimendana na funkciju miokarda tijekom i nakon aortokoronarnog premoštenja bez primjene izvantjelesnog krvotoka [Prolonged hemodynamic effect, safety and cardioprotective effect of levosimendan on myocardial function during and after off-pump coronary artery bypass grafting]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mirić Tešanić, Danka (2007) Određivanje volumena fetalnih pluća trodimenzionalnim ultrazvukom [Fetal lung volume determination using 3-D ultrasonography]. PhD thesis, Sveučilite u Zagrebu.

Vukojević, Nenad (2007) Minimalna argon laser fotokoagulacija retinalnog pigmentnog epitela kod dijabetičkog makularnog edema [ Minimal argon laser photocoagulation of retinal pigment epithelium in diabetic macular edema ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šember, Marijan (2007) Vrjednovanje biomedicinskih časopisa u otvorenom pristupu s pomoću citatnih pokazatelja [ Evaluation of biomedical open access journals using citation indicators ]. Masters thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zovak, Mario (2007) Korelacija ekstranodalnih depozita i kliničkopatoloških faktora u bolesnika operiranih zbog mucinoznog kolorektalnog karcinoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ivanuša, Mario (2007) Procjena rizika bolesnika s akutnim infarktom miokarda u županijskoj bolnici na temelju odrednica intrahospitalnog letaliteta. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bojanić, Ivan (2007) Učinak primjene pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje medijalnog kolateralnog ligamenta u štakora. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brozović, Gordana (2007) Genotoksični i citotoksični učinak inhalacijskih anestetika i cisplatine na zdrave i stanice Ehrlich ascites tumora u Swiss albino miševa [ Genotoxic and cytotoxic effects of inhalation anaesthetic and cisplatin on healthy and Ehrlich ascites tumour cells of Swiss albino mice ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hećimović, Ivan (2007) Značenje kliničkih i radiologijskih pokazatelja za prognozu liječenja strijelnih kraniocerebralnih ozljeda i indiciranje operacijskog liječenja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Blajić, Jozo (2007) Čimbenici angiogeneze placente u zdravih i dijabetičnih trudnica. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Martinović-Kaliterna, Dušanka (2007) Utjecaj estrogena na razinu antikardiolipinskih protutijela u bolesnica sa sistemskim eritemskim lupusom [Influence of estrogens on the level of anticardiolipin antibodies in females with systemic lupus erythematosus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Milić, Astrid (2007) Uloga odnosa kalpaina 3 i titina u etiopatogenezi pojasne mišićne distrofije tip 2A (LGMD2A) [The role of Calpain 3 and Titin relationship in the Ethiopatogenesis of limb girdle muscular dystrophy type 2A (LGMD2A)]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jakopović, Marko (2007) Posljedice disfunkcije inzulinu sličnih čimbenika rasta i njihovih receptora u karcinomu pluća nemalih stanica [The consequences of Insulin–like growth factors/receptors dysfunction in non–small cell lung cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šagud, Marina (2007) Trombocitni serotonin, trombocitna monoaminooksidaza i serumski lipidi u dijagnostici i liječenju poremećaja raspoloženja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Neralić-Meniga, Inja (2007) Prognostička vrijednost CT morfoloških karakteristika nemikrocelularnih karcinoma pluća u IA i IB stadiju bolesti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Starčević, Boris (2007) Koncentracija cirkulirajućeg oksidiranog LDL-a (oxLDL) i protutijela na oxLDL u koronarnih bolesnika prije i nakon revaskularizacije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Borovečki, Ana (2007) Proteinska ekspresija diferencijacijskih gena, translokacija t(14; 18)(q32; q21) i abnormalnosti regije 3q27 u primarnom difuznom B velikostaničnom i folikularnom limfomu stupnja 3. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čužić, Snježana (2007) Ekstracelularni matriks kod primarnih glomerulonefritisa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mihaljević, Slobodan (2006) Fotopletizmografsko ispitivanje simpatičke blokade izazvane lumbalnom epiduralnom anestezijom bupivakainom i S-(+) ketaminom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćorić, Vedran (2006) Usporedba NT-proBNP-a i bodovnog sustava Euro-SCORE u predikciji mortaliteta nakon kardiokirurške revaskularizacije miokarda. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stipoljev, Feodora (2006) Značaj genotipizacije polimorfizma angiotenzin I-konvertirajućeg enzima kao molekularnog biljega trudnoćom potaknute hipertenzije [ The significance of angiotensin I-converting enzyme gene polymorphism as a molecular marker of pregnancy-induced hypertension ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bilić, Vedran (2006) Super-ego u oboljelih od koronarne bolesti [ The super-ego of coronary patients ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćurlin, Marija (2006) Izražaj gena Stam2 određen na miševima preinačenim genskom zamkom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavliša, Gordana (2006) Razina eritropoetina, angiogenetskih faktora i upalnih citokina u sermu prije i nakon korekcije teške hipoksemije u bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća [ Serum level of erythropoietin, angiogenic factors and cytokine before and after the severe hypoxaemia correction in chronic obstructive pulmonary disease patients ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurlina, Martin (2006) Akustička rinometrija : povezanost vrijednosti minimalne površine poprečnog presjeka nosa i tjelesne površine u zdravih ispitanika [ Acoustic rhinometry : correlation between the minimal cross-sectional area of the nasal cavity and body surface area in normal patients ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bach-Rojecky, Lidija (2006) Antinociceptivno djelovanje botulinum toksina tipa A [Antinociceptive effect of botulinum toxin type A ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Strozzi, Maja (2006) Redukcija restenoze u stentu implantacijom stent graftova u koronarne arterije pri akutnom koronarnom sindromu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kolundžić, Robert (2006) Utjecaj polimorfizama u genima za interleukin 6 (IL-6), tumor nekrotizirajući čimbenik alfa 1 (TNF-α1) i transformirajući čimbenik rasta beta 1 (TGF-β1) na stabilnost endoproteza zgloba kuka [Association of single nucleotide polymorphisms in gene interleukin 6 (IL-6), tumor necrosis factor alpha (TNF-α1) and transoforming growth factor beta 1 (TGF-β1) with stability of the total hip endoprosthesis ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Radončić, Erden (2006) Čimbenik rasta vaskularnog endotela i posteljični čimbenik rasta u serumu i folikulinskoj tekućini pacijentica podvrgnutih izvantjelesnoj oplodnji. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Muljačić, Ante (2006) Utjecaj vrijednosti koštanog izoenzima na prognozu tijeka i brzine koštanog cijeljenja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mitrečić, Dinko (2006) Razvoj kaudalnog dijela zametka u mišjih mutanata splotch i truncate [ Development of the caudal part of splotch and truncate mouse embryos ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lešin, Joško (2006) Značenje angiogeneze i tipa HPV-a za terapiju i prognozu invazivnog karcinoma vrata maternice. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Boras, Jozo (2005) Lipoprotein (a) kao pretkazatelj progresije debljine intime-medije karotidnih arterija u osoba s tipom 2 šećerne bolesti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kozumplik, Oliver (2005) Čimbenici u primjeni mjera prisilnog liječenja osoba s duševnim smetnjama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dujšin, Margareta (2005) Uloga anorektalne manometrije u predviđanju ishoda liječenja djece s poremećenom defekacijom [ The role of anorectal manometry in prediction of therapy outcome in children with defecation disorders ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Milas, Ivan (2005) Prognostičko značenje ekspresije proteina Cox-2 u bolesnica s rakom dojke. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kardum, Duško (2005) Koncentracija endotelina-1 i serumska aktivnost angiotenzin konvertirajućeg enzima u serumu uz Doplersku procjenu jetrenih protoka krvi u kroničnih jetrenih bolesnika. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Božina, Nada (2005) Uloga farmakogenetičkih varijacija u terapiji depresije [ The role of pharmacogenetic variations in the therapy of depression ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lukić, Ivan Krešimir (2005) Mehanizmi nastanka koštanog fenotipa u generaliziranom limfoproliferativnom poremećaju u miša [ Mechanism of development of bone phenotype in murine generalised lymphoproliferative disorder ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Antabak, Anko (2005) Oštećenje periostalne cirkulacije nakon osteosinteze pločicama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Samardžija, Marina (2005) Povezanost polimorfizma CYP2C9 s dozom i komplikacijama terapije oralnim antikoagulansom varfarinom [Association between CYP2C9 polymorphism and warfarin anticoagulant therapy dose and complications ]. PhD thesis, Medicinski fakultet.

Žele-Starčević, Lidija (2005) Vrijednosti različitih molekularnih metoda za tipizaciju humanih papiloma virusa u dijagnostici genitalnih infekcija. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marton, Ulla (2005) Značaj trodimenzionalnog ultrazvuka i trodimenzionalnog obojenog doplera u procjeni ishoda izvantjelesne oplodnje. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jelušić, Marija (2005) Analiza proupalnog (IL-18) i protuupalnog (IL-10) citokina u bolesnika s juvenilnim idiopatskim artritisom [ Analysis of pro-inflammatory (IL-18) and anti-inflammatory (IL-10) cytokne and regulatory T cells in patients with juvenile idiopathic arthritis (JIA). PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćorić, Marijana (2005) Intratumorska heterogenost ekspresije katepsina D, ciklina D1, nm23 i nm23 H1 gena u planocelularnom karcinomu grkljana [ Intratumoral heterogeneity of cathepsin D, cyclin D1, nm23 and nm23H1 gene expression in laryngeal squamous cell carcinoma ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sjekavica, Ivica (2005) Uloga obojenog i pulsirajućeg doplera u procjeni aktivnosti Crohnove bolesti temeljem protoka u gornjoj mezenteričnoj arteriji i u zadebljanoj stijenci crijeva. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mrčela, Milanka (2005) Angiogeneza cervikalnih intraepitelnih neoplazija (CIN) : kvantitativna morfometrijska analiza [ Angiogenesis of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) : quantitative morphometric analysis ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Žarković-Palijan, Tija (2005) Značajke osobnosti alkoholičara počinitelja i nepočinitelja kaznenih djela. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Forempoher, Gea (2005) Klinička važnost otkrivanja proliferacijskih i antiproliferacijskih pokazatelja ljudskih meningeoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Korušić, Anđelko (2005) Učestalost akutne plućne ozljede nakon operacija na otvorenom srcu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Nola, Ivana (2005) Kliničko-patološki čimbenici i značajke staničnog ciklusa u predviđanju ishoda melanoma kože. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čulić, Srđana (2004) Serumski citokini u djece i odraslih s akutnom autoimunom trombocitopenijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Radonić, Radovan (2004) Uloga određivanja laktata u krvi u diferencijalnoj dijagnozi akutne boli u prsištu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Boras, Zagorka (2004) Citokinski profil limfocita T iz krvi i bronhoalveolarnog ispirka u bolesnika s plućnom tuberkulozom [ Cytokine profile of T-lymphocytes from peripheral blood and bronchoalveolar lavage fluid in patients with active pulmonary tuberculosis ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Poljaković, Zdravka (2004) Razina hormona rasta i IGF-I u serumu i likvoru oboljelih od multiple skleroze. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gašparov, Slavko (2004) Trisomija 3, onkoprotein BCL 10 i MALT želuca kod infekcije s Helicobacter pylori. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Toth, Tibor (2004) Električna aktivnost materničnog mišića tijekom indukcije poroda oksitocinom i preparatima prostaglandina [ Electrical activity of myometrium during labor induction by oxytocine and shapes of prostaglandine ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Novak-Lauš, Katia (2004) Analiza kvalitativnih i kvantitativnih svojstava dermatoglifa digito-palmarnog kompleksa u bolesnika s primarnim glaukomom otvorenog kuta. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Degoricija, Vesna (2004) Uloga sekundarnog hiperaldosteronizma i atrijskog natriuretskog peptida u održavanju ravnoteže soli i ishodu bolesti u cirozi jetre. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šmalcelj, Ružica (2004) Odnos koncentracija citokina i biokemijskih pokazatelja koštane pregradnje u serumu bolesnika s presađenim bubregom [ Relationship of cytokine concentrations and biochemical bone turnover markers in kidney transplant recipients serum ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Strelec, Mihajlo (2004) Usporedba dviju izvornih tehnika rekonstrukcije stijenke maternice pri laparoskopskoj enukleaciji intramuralnog mioma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barbić, Jerko (2003) Molekulska i stanična svojstva imunopatofiziološkog odgovora na klicu i cjepivo Bordetellae pertussis u mišjem modelu [Molecular and cellular properties of immunopathophysiologic response to Bordetella pertussis bacterium and vaccine in the mouse model]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bedalov, Goran (2003) Usporedba učinaka transuretralne resekcije prostate i endoskopske laserske ablacije prostate na postoperativni imunološki status bolesnika s adenomom prostate [ Comparison between TURP and ELAP on postoperative immunological status in patients with BPH ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Duić, Željko (2003) Liječenje infertiliteta uzrokovanog HLA-D statusom roditelja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Balija, Melita (2003) Serotoninski sustav u trombocitima zdravih ljudi [ Platelet serotonin system in healthy human ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Filipović Grčić, Boris (2003) Utjecaj postojeće regionalizacije zdravstvene zaštite novorođenčadi na pomor novorođenčadi vrlo niske porodne težine u dvogodišnjem razdoblju (1998-1999.) u Republici Hrvatskoj [ Influence of present regionalization of neonatal health care on mortality of very low birth weight infants in a two-year period (1998-1999.) in Republic of Croatia ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vrca-Botica, Marija (2003) Dijabetičar kao učestali posjetilac ordinacije obiteljske medicine. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavlov, Neven (2003) Odnos otpora dišnih puteva i krivulje protok-volumen u djece s astmom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marinović, Branka (2003) Određivanje prisutnosti bakterije Treponema pallidum u bolesnika s primarnim stadijem ranog sifilisa i u kasnom latentnom sifilisu [ Determining the presence of T. pallidum in patients with primary-stage of early syphilis and late latent syphilis. ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavković, Pajica (2003) Osobitosti hiperlipoproteinemija u inzulin neovisnom dijabetesu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Wed Jul 24 03:45:07 2024 UTC.