Povezanost dječje astme s polimorfizmima gena na kromosomu 17q12-21 [Polymorphisms in region 17q12-21 and their associations with asthma presence, asthma severity and lung function among Croatian schoolchildren]

Blekić, Mario (2017) Povezanost dječje astme s polimorfizmima gena na kromosomu 17q12-21 [Polymorphisms in region 17q12-21 and their associations with asthma presence, asthma severity and lung function among Croatian schoolchildren]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img] PDF
Download (3MB)

Abstract

Background: Polymorphisms in 17q12-21 region are associated with asthma across different populations. Objective: We sought to replicate those associations and extensively investigate the genes in this region amongst Croatian schoolchildren. Methods: 423 children with asthma and 414 healthy controls aged 6-18 years were recruited. 51 haplotype tagging SNPs were genotyped in 17q12-21 region. Data on exposure to smoking and pet ownership were collected using ISAAC questionnaire. Information on acute asthma exacerbations resulting in hospital admission were retrieved from hospital notes. All asthma cases underwent spirometry. Results: We found 2 SNPs to be associated with asthma. Among children with asthma, 4 SNPs were associated with hospital admissions and 8 SNPs with lung function. Nine markers showed interaction with early-life ETS exposure in relation to asthma and 2 with furry pet ownership. Among children with asthma, we observed significant interactions between early-life ETS exposure, 3 SNPs and lung function, also early-life ETS exposure, 3 SNPs and hospital admission. Three SNPs interacted with current pet ownership in relation to hospital admissions. Conclusions: Several genes in the 17q12-21 region are associated with asthma. Polymorphisms in 17q12-21 region interact with pet and early-life ETS exposure in relation to asthma presence and asthma severity.

Abstract in Croatian

Dosadašnje spoznaje: Polimorfizmi u regiji 17q12-21 povezani su s astmom u različitim populacijama, ali su nedovoljno istraživana moguća međudjelovanja genetskih varijanti s okolišem. Vrlo je malo radova pratilo međudjelovanje genetskih varijanti u regiji 17q12-21 i izlaganja djeteta pušenju u ranom životu s pojavom astme, njezinom težinom i plućnom funkcijom. Međutim, nisu istražena međudjelovanja polimorfizama iste regije s okolišnim činiteljem, kao što je posjedovanje kućnog ljubimca (mačke i psa), na pojavu astme, težinu astme i plućnu funkciju. Cilj rada: replicirati povezanost SNP-ova na lokusu 17q12-21 s pojavom astme u dječjoj dobi u Republici Hrvatskoj te detaljno istražiti povezanost genetskih varijanti u ovoj regiji s pojavom astme, težinom astme i plućnom funkcijom (zasebno i kada su u međudjelovanju s okolišnim činiteljima). Metode: U istraživanje je uključeno 837-ero djece dobi od 6 do18 godina. 423-oje djece imalo je dijagnosticiranu astmu, a 414-ero ispitanika bez astme sačinjavala su kontrolnu skupinu. Genotipiziran je 51 SNP u regiji 17q12-21 (GSDMA, GSDMB, ORMDL3, IKZF3, ZPBP2, TOP2). Podatci o izloženosti djece pušenju majke tijekom trudnoće i posjedovanju kućnih ljubimaca (psa i mačke) prikupljeni su pomoću standardiziranog upitnika. Podatci o akutnim, teškim egzacerbacijama astme, koji su rezultirali prijemom u bolnicu dobiveni su iz bolničkih povijesti bolesti. Svim ispitanicima s astmom učinjena je procjena plućne funkcije (spirometrija). Rezultati: Otkrili smo dva SNP-a (jedan po prvi put otkriven, rs9635726 na genu IKZF3) povezana s astmom. Kod djece s astmom 4 SNP-a (na genima ZPBP2, GSDMB i GSDMA) povezana su s prijemom u bolnicu zbog teže akutne egzacerbacije astme i 8 SNP-ova povezano je s plućnom funkcijom. Jedan SNP (rs9635726) ostao je značajno povezan s FEV-om1 i nakon korekcije za višestruka testiranja. Devet genetskih varijanti u cijeloj regiji značajno je povezano s ranim izlaganjem djece pušenju majke (tijekom trudnoće) i astmom, a 2 genetske varijante s posjedovanjem krznenog kućnog ljubimca (mačke i psa) i astmom. Kod djece s astmom potvrđena su značajna međudjelovanja ranog izlaganja djece pušenju, 3 SNP-a i plućne funkcije te između ranog izlaganja djeteta pušenju, 3 SNP-a (na genima ORMDL3 i GSDMA) i prijema djece u bolnicu zbog akutne egzacerbacije astme. Tri SNP-a (na genu ORMDL3) u značajnom su međudjelovanju s posjedovanjem krznenog ljubimca za vrijeme istraživanja i prijemom djeteta u bolnicu zbog akutne egzacerbacije astme. Zaključak: Analizirani rezultati pokazuju da je više gena u regiji 17q12-21 povezano s astmom. U značajnom su međudjelovanju polimorfizami u regiji 17q12-21, okolišni činitelji (izlaganje djece kućnim ljubimcima ili rano izlaganje djeteta pušenju) te astma, težina astme i plućna funkcija. Ovo istraživanje potvrđuje da bi u genetske studije povezanosti trebalo uključiti izlaganje okolišnim činiteljima.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Aberle, Neda
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 167
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Blekić, MarioUNSPECIFIED
Date: 12 June 2017
Date Deposited: 13 Jun 2018 11:55
Last Modified: 13 Jun 2018 11:55
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2958

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year