Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Upute za korištenje


Prebiranje (Browsing)

Ako ne znate što točno tražite, prebiranje je odličan način pristupa dokumentima. Prebirati možete prema oznakama National Library of Medicine klasifikacije (NLM Classification), prema autoru rada (Author), mentoru (Mentor) i vrsti rada (Item type).

Za prebiranje po repozitoriju odaberite Browse ili na početnoj stranici repozitorija ili u navigacijskoj traci pri vrhu ekrana. Zatim odaberite prema kojem svojsvtu želite prebirati, npr. prema autoru - klikom na Author. Pred vama će se tada pojaviti popis svih autora čiji su radovi zastupljeni u repozitoriju. Odabirom jednog imena prikazuje se popis pripadajućih radova. Za prisutp željenom radu kliknite na naslov.

Pretraživanje (Searching)

Repozitorij nudi dvije vrste pretraživanja - jednostavno i složeno. Jednostavnom pretraživanju pristupate s početne stranice klikom na Simple Search ili, sa svih razina repozitorija, klikom na Search u navigacijskoj traci pri vrhu ekrana. Složeno pretraživanje slično je jednostavnom, ali nudi mogućnost sužavanja pretrage kombinacijom više polja. Za složeno pretraživanje odaberite Advanced Search na početnoj stranici repozitorija ili poveznicu ponuđenu tijekom jednostavnog pretraživanja.

Pretraživanje je moguće prema sljedećim poljima:
Title - naslov
Authors - autori
Creators - stvaratelji
Croatian abstract - sažetak na hrvatskom jeziku
English abstract - sažetak na engleskom jeziku
Full Text - puni tekst
Date - datum
MeSH Keywords - predmetnice MeSH, na hrvatskom i engleskom jeziku
Institution - institucija
Editors - urednici
Journal/Publication Title - naslov časopisa/publikacije

Tekstualna polja za pretraživanje

Ova se polja koriste za pretraživanje npr. po autoru ili sažetku. Sastoje se od polja za unos teksta i padajućeg izbornika s desne strane. Nakon unosa izraza za pretraživanje koji se može sastojati od jedne ili više riječi, odabirom jedne od opcija iz padajućeg izbornika određuje se način provođenja pretraživanja.

Match all, in any order (pronađi sve, bez obzira na redoslijed)

Sustav traži zapise koji sadrže sve zadane izraze.

Match any (pronađi barem jedan)

Sustav traži zapise koji sadrže barem jedan od zadanih izraza.

Match as a phrase (pronađi točan izraz)

Sustav traži zapise koji sadrže upisani izraz za pretraživanje sključivo u zadanom obliku - kao frazu.

Popisi zadanih vrijednosti

Pri naprednom pretraživanju na raspolaganju su vam i popisi zadanih vrijednosti čijim izborom možete suziti pretragu (npr. Subjects ili Status). Ako ne odaberete ni jednu od zadanih vrijednosti sustav će polje zanemariti.

Godine (Years)

Pretraživanje je moguće ograničiti na jednu godinu kao i na određeni raspon godina, npr:

1999
pronalazi zapise o dokumentima nastalim 1999. godine;
1996-2001
pronalazi zapise o dokumentima nastalim od 1996. do 2001. godine, uključujući navedene granične godine;
1995-
pronalazi zapise o dokumentima nastalim 1995. godine i kasnije;
-2002
pronalazi zapise o dokumentima nastalim do 2002. godine, uključivo.