Afazija i hemodinamske promjene analizirane transkranijskom dopler sonografijom u bolesnika s moždanim udarom [Aphasia and hemodynamic changes analyzed by transcranial doppler sonography in patients with stroke]

Ivanuša, Zrinka (2009) Afazija i hemodinamske promjene analizirane transkranijskom dopler sonografijom u bolesnika s moždanim udarom [Aphasia and hemodynamic changes analyzed by transcranial doppler sonography in patients with stroke]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (2MB) | Preview

Abstract

The aim of the study was to determine whether there is a connection between the recovery from aphasia in patients with first ischemic stroke and hemodynamic changes in brain circulation analyzed by transcranial Doppler sonography (TCD). In-hospital patients with stroke and aphasia treated from the 1st April 2004 to 1st February 2008 were analyzed. The stroke burden was measured by National Institutes of Health Stroke Scale. Aphasia was assesed by Reinvang's Grunntest. Hemodynamic changes were measured by TCD on the third, seventh and ninetieth day of stroke occurence. Statistical analysis has been performed by using the STATISTIKA analytical system. Out of total 36 patients included (50% men; 50% women) there are 31 patients who survived. Non-parametric correlation analysis has proved a connection between Grunntest and mean velocities on the third day from the occurence of stroke in carotid syphone and middle cerebral artery (MCA) on the both sides. The examinees having no determined MCA occlusion (27/36; 75%) show better survival. The MCA occlusion was recoded with one fourth of examinees and global aphasia was characterized by a worse outcome. Therefore, this group of patients should be included in intensive rehabilitation program.

Abstract in Croatian

Cilj istraživanja bio je utvrditi postoji li povezanost oporavka od afazije kod pacijenata s prvim ishemijskim moždanim udarom (MU) i hemodinamskim promjenama u moždanom krvotoku ispitivanih transkranijskom dopler sonografijom (TCD. Analizirani su podatci svih bolnički liječenih pacijenata s MU i afazijom u razdoblju od 1. travnja 2004. do 1. veljače 2008. godine. Dijagnoza MU temeljila se na kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije. Težina MU mjerena je ljestvicom National Institutes of Health Stroke Scale, a težina afazije Reinvangovim Grunntestom za afazije. Hemodinamske promjene u intrakranijskom krvotoku mjerene su TCD-om trećeg, sedmog i devedesetog dana od nastanka MU. Analizirana je povezanost Grunntesta i vrijednosti srednjih brzina strujanja krvi (SBSK) u intrakranijskim krvnim žilama. Statistička analiza, temeljena na uporabi parametrijskih i neparametrijskih testova, učinjena je uporabom analitičkog sustava STATISTICA. Od ukupno uključenih 36 ispitanika (50% muškaraca i 50% žena), njih 31 je preživjelo razdoblje praćenja od 90 dana, a pet ispitanika (14%) je umrlo nakon sedmog dana od nastanka MU. Afazija se češće javlja kod ispitanika starije životne dobi (prosječna životna dob: 72,08 ± 9,0 godina), uz visoku učestalost čimbenika rizika (najčešće arterijskaq hipertenzija, hiperkolesterolemija i atrijska fibrilacija), a klinički se prezentira slikom umjerenog do srednje teškog neurološkog deficita, lokaliziranog najčešće temporalno i u području bazalnih ganglija. Neparametrijska korelacijska analiza stupnja i smjera asocijacije utvrdila je povezanost pozitivnog smjera vrijednosti Grunntesta s protocima trećeg dana od nastanka MU u karotidnom sifonu (CS) obostrano i srednjoj mozgovnoj arteriji (ACM) obostrano, dok je u prednjoj mozgovnoj arteriji (ACA) obostrano registrirana povezanost negativnog smjera. Statistički značajna povezanost pozitivnog smjera između vrijednosti Grunntesta i ACA lijevo ustrajala je do 7. dana od nastanka MU. Ispitanici koji nisu imali utvrđenu okluziju ACM (27/36; 75%) imaju bolje preživljenje. Okluzija ACM je registrirana kod 9 od 36 ispitanika, najćešće se manifestira globalnom afazijom, a karakterizira je loš ishod bolesti i lošiji oporavak. Praćenjem hemodinamskih promjena metodom TCD-a tijekom 90 dana od nastanka prvog ishemijskog MU moguće je izdvojiti skupinu bolesnika s globalnom afazijom i okluzijom ACM koja bi, zbog visokog rizika od smrtnog ishoda, trebala biti uključena u intenzivni rehabilitacijski program.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Šerić, Vesna
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Ivanuša, ZrinkaUNSPECIFIED
Date: 29 September 2009
Date Deposited: 29 Oct 2012 13:20
Last Modified: 29 Oct 2012 13:20
Subjects: WL Nervous System > WL 200-405 Central Nervous System. Disorders. Therapeutics > WL 348-362 Brain Diseases
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1647

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year