Učinkovitost savjetovanja pri testiranju na virus humane imunodeficijencije na promjenu rizičnog ponašanja [Effectivenes of the HIV counselling and testing on risk behaviour change]

Matković Puljić, Vlatka (2016) Učinkovitost savjetovanja pri testiranju na virus humane imunodeficijencije na promjenu rizičnog ponašanja [Effectivenes of the HIV counselling and testing on risk behaviour change]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img] PDF
Download (1MB)

Abstract

Aim: The aim of this study was to explore effectiveness of HIV counselling on sexual behaviour change among persons who seek HIV testing. Methods: This was a cross-sectional study with one group of respondents, and paired analysis in two time points in order to evaluate behavior change. Main studied outcome was sexual risk behavior, defined by number of unprotected sexual intercourses in last 6 months with the person who’s serostatus is unknown or discordant. We included 209 clients in the firts time point (T1) that have sought free, anonymus HIV testing in HIV testing center of the the University Hospital for Infectious Diseases „Dr. Fran Mihaljević“ in Zagreb from February 2009 to June 2010. Of 209 clients, 31(14,8%) has come to second visit, after 6 months (T2). In the study we used questionnaire to collect socio-demographic data, data on sexual behaviors, data on self risk-perception and risk reduction plan, and data on health protective sexual communication. Biological samples were collected to test for HIV and HBV/HCV. Intervention in this study was standard client-centered HIV counseling. Results: The median age was 26 (Q1-Q3 23-31) years and 92 (44%) clients were younger than 26 years of age. Overall 144 (68,9%) clients were men. Majority of the clients, 180 (86,1%) were from urban area and half, 106 (50,7%) have high school education. As expected, younger clients (65 of 91) were less educated than older clients (48 of 117; P<0,01). Almost all of the participants 201 (96,2%) returned for their test results. Three (1,4%) of them were HIV positive. Same number tested positive on HCV, and one (0,5%) on HBV. Condom was used more frequently after the intervention of HIV counseling: from 31% before HIV testing to 71% after HIV testing and counseling, in second assessment (P = 0,024). Moreover, more frequent condom use was noticed also with casual partners, from 33% before HIV testing and counselling to 82% in second assessment (P = 0,049). Participants who do not drink alcohol at all have significantly reduced their number of unprotected sexual intercourses (2,56, Q1-Q3 0,58-3,75) in comparison to first assessment (28,5, Q1-Q3 5,77-58,56; P = 0,028). Conclusion: In this study we found that participants use condoms more frequently after being HIV counselled. Moreover, the study showed that condom is being used more frequenly with casual partner too. With this study we gathered important knowledge about effectiveness of HIV counselling among persons who seek testing for HIV; and impact of the counselling on number of risk behaviours. Our findings suggest that HIV counselling have positive impact on more frequent condom use but not on other sexually protective behaviours.

Abstract in Croatian

Svrha: Svrha ovog istraživanja bila je ispitati učinkovitost HIV savjetovanja na smanjenje rizičnih spolnih ponašanja kod osoba koje se dobrovoljno i anonimno testiraju na HIV. Metode: Ovo je presječno istraživanje s jednom skupinom ispitanika, te s analizom parova u dvjema vremenskim točkama kako bi se utvrdila promjena ponašanja. Primarni mjereni ishod je rizično spolno ponašanje, definiran brojem nezaštićenih spolnih odnosa s partnerom nepoznatog ili suprotnog HIV statusa u posljednjih šest mjeseci. U istraživanje je uključeno 209 ispitanika u prvom posjetu (T1) koji su došli na anonimno i besplatno testiranje na HIV u Centru za testiranje i savjetovanje na HIV u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu u razdoblju od veljače 2009. godine do lipnja 2010. godine. Od toga je 31 (14,8%) ispitanik došao u drugi posjet, nakon šest mjeseci (T2). U istraživanju se rabio upitnik za ispitanike kojim smo prikupili sociodemografske podatke; podatke o spolnim aktivnostima ispitanika; o osobnoj procjeni rizika i planu smanjenja rizičnih spolnih ponašanja te podatke o zdravstveno-protektivnoj spolnoj komunikaciji. Biološki uzorci, krv, uzeti su od svakog ispitanika kako bi se testirali na HIV i HCV. Intervencija u istraživanju je standardno klijentu orijentirano savjetovanje za HIV. Rezultati: Prosječna dob ispitanika iznosila je 26 (Q1 – Q3 23 – 31) godina. Mlađe od 26 godina bila su 92 (44%) ispitanika. Muškog spola bilo je 144 (68,9%) ispitanika. Većina ispitanika, njih 180 (86,1%), iz velikog je grada. Polovica ispitanika, njih 106 (50,7%), ima završenu srednju stručnu spremu. Očekivano, mlađi ispitanici (65 od 91) su slabije obrazovani od ispitanika starije dobi (48 od 117; P<0,01). Gotovo svi ispitanici, njih 201 (96,2%), došli su po svoj nalaz. Troje ispitanika (1,4%) je bilo pozitivno na HIV. Isti broj ispitanika bio je pozitivan na HCV, a jedan ispitanik (0,5%) na HBV. Analizom parova utvrđeno je da nakon šest mjeseci od savjetovanja na HIV postoji znatno povećanje učestalosti uporabe kondoma, sa 31% u prije testiranja na 71% u drugom posjetu (P = 0,024). Također, nađeno je povećanje upotrebe kondoma s povremenim partnerom (sa 33% u prvom ispitivanju na 82% u drugom ispitivanju (P = 0,049). Ispitanici koji uopće ne piju znatno su smanjili broj nezaštićenih spolnih odnosa u drugom ispitivanju (2,56, Q1 – Q3 0,58 – 3,75) u odnosu na prvo ispitivanje (28,5, Q1 – Q3 5,77 – 58,56; P = 0,028). Zaključak: Ovo je istraživanje pokazalo da su ispitanici znatno češće upotrebljavali kondom nakon HIV savjetovanja. Znatno češće su ispitanici upotrebljavali kondom kod spolnih odnosa s povremenim partnerom. Ovo istraživanje ponudilo je važne informacije o učinkovitosti HIV savjetovanja kod osoba koje se dolaze testirati na HIV i njegovom utjecaju na pojedina rizična ponašanja. Naši rezultati sugeriraju da HIV savjetovanje ima pozitivan utjecaj na učestalost uporabe kondoma, no ne i na ostala spolno protektivna ponašanja.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Begovac, Josip
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 126
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Matković Puljić, VlatkaUNSPECIFIED
Date: 20 June 2016
Date Deposited: 12 Jan 2017 10:33
Last Modified: 12 Jan 2017 10:33
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2633

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year