Utjecaj sternokleidomastoidnoga mišića na protočnost unutarnje jugularne vene nakon disekcije vrata

Sauerborn, Damir (2017) Utjecaj sternokleidomastoidnoga mišića na protočnost unutarnje jugularne vene nakon disekcije vrata. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img] PDF
Download (2MB)

Abstract

Classic radical neck dissection is a procedure that removes all lymphatic tissue of the neck together with internal jugular vein, accessory nerve and sternocleidomastoid muscle (SCM) for treatment and control of metastatic disease in the neck. Modern perception of the neck dissection includes preservation of all important neck structures with the purpose of minimizing morbidity and increasing quality of life. There are numerous advantages of preservation of internal jugular vein during neck dissection, although unilateral ligation of the vein is not associated with severe morbidity. Preservation of vein prolongs surgical procedure while, in many studies, vein becomes thrombotic in postoperative period (from 0 to 30% of cases). According the literature, many different factors may cause internal jugular vein thrombosis. After a literature review, at the beginning of our study, we did not find any study that relates internal jugular vein thrombosis to preservation or sacrifice of SCM. In this prospective study, we compared preservation and sacrifice of SCM according to patency and thrombosis of the internal jugular vein after neck dissection. We also analysed influence of postoperative radiotherapy and microvascular reconstruction on internal jugular vein patency and thrombosis after neck dissection. We included 70 internal jugular veins that were divide in 2 groups. The first group included 47 cases with selective or modified radical neck dissection and preservation of the SCM, while second group included 23 cases with selective or modified radical neck dissection and resection of the SCM. For measurement of patency we used Doppler ultrasound, with first measurement being preoperative, second measurement 1 to 2 weeks postoperative, third measurement 3 to 4 months postoperative and fourth measurement 9 to 12 months postoperative. In our analysis, we found significant lower proportion of thrombosis in the group with preserved SCM. Major number of thrombosis occurred in the early postoperative period. In follow up, large number of thrombosed veins underwent recanalization. Flow speed did not change significantly. Flow volume was significantly lower in early postoperative period in both groups and recovered in postoperative period in both groups. Postoperative radiotherapy and microvascular reconstruction did not have impact on thrombosis, change of flow speed and flow volume in both groups.

Abstract in Croatian

Klasicna radikalna disekcija vrata je metoda kojom se odstranjuje limfni sustav vrata zajedno sa unutarnjom jugularnom venom, akcesornim živcem te sternokleidomastoidnim mišicem (SCM) zbog lijecenja i kontrole metastatske bolesti u vratu. Suvremeno shvacanje disekcije vrata podrazumijeva cuvanje svih važnijih anatomskih struktura u vratu u svrhu smanjenja morbiditeta i povecanja kvalitete života. Brojne su prednosti cuvanja unutarnje jugularne vene tijekom disekcije, iako jednostrano podvezivanje vene nije popraceno znacajnijim morbiditetom. Cuvanjem vene produžuje se operativni zahvat dok je u mnogim radovima opisana tromboza vene u kasnijem postoperativnom tijeku (od 0 do 30% slucajeva). U dosadašnjim radovima opisani su razliciti faktori koji mogu dovesti do tromboze unutarnje jugularne vene. Temeljitom analizom dostupne literature, na pocetku našeg istraživanja, nije na�ena niti jedna studija koja uzima u obzir cuvanje ili žrtvovanje SCM u odnosu na pojavu tromboze unutarnje jugularne vene. U ovom prospektivnom istraživanju usporedili smo utjecaj cuvanja i žrtvovanja SCM na protocnost i pojavu tromboze unutarnje jugularne vene nakon disekcije vrata. Tako�er smo analizirali utjecaj postoperativne radioterapije i mikrovaskularne rekonstrukcije na protocnost i pojavu tromboze unutarnje jugularne vene nakon disekcije. U studiju je ukljuceno ukupno 70 unutarnjih jugularnih vena koje su podijeljene u 2 skupine. U prvoj skupini imali smo 47 slucajeva kod kojih je ucinjena selektivna ili modificirana radikalna disekcija sa cuvanjem SCM, dok smo u drugoj skupini imali 23 slucaja kod kojih je ucinjena selektivna ili modificirana radikalna disekcija sa žrtvovanjem SCM. Za mjerenje protocnosti korišten je Doppler ultrazvuk i to neposredno prije operacije (1. mjerenje), 1 do 2 tjedna nakon operacije (2. mjerenje), 3 do 4 mjeseca nakon operacije (3. mjerenje) i 9 do 12 mjeseci nakon operacije (4. mjerenje). Analizom dobivenih rezultata utvrdili smo znacajno manji broj tromboza u skupini sa cuvanim SCM. Najveci broj tromboza nastao je u ranom postoperativnom periodu. U postoperativnom pracenju došlo je do ponovne uspostave protocnosti u velikom broju tromboziranih vena. Brzine protoka nisu se znacajnije mijenjale. Volumni protok je bio znacajno niži u ranom postoperativnom periodu u obje skupine te se postupno oporavljao u obje skupine. Postoperativna radioterapija i mikrovaskularna rekonstrukcija nisu utjecale na pojavu tromboze, na promjene brzine protoka niti na promjene volumnog protoka u obje skupine.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Virag, Mihajlo
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 90
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Sauerborn, DamirUNSPECIFIED
Date: 13 June 2017
Date Deposited: 23 Mar 2018 09:20
Last Modified: 23 Mar 2018 09:20
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2933

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year