Značenje fluorescentne in situ hibridizacije (FISH UroVysion®) u ranoj dijagnostici recidiva karcinoma mokraćnog mjehura [Meaning of fluorescence in situ hybridisation (FISH UroVysion) in early detection of bladder cancer reccurence]

Reljić, Ante (2011) Značenje fluorescentne in situ hibridizacije (FISH UroVysion®) u ranoj dijagnostici recidiva karcinoma mokraćnog mjehura [Meaning of fluorescence in situ hybridisation (FISH UroVysion) in early detection of bladder cancer reccurence]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (544kB) | Preview

Abstract

The primary objective of this study were to determine the clinical utility of FISH UroVysion test in comparison with conventional cytological examination in early detection of bladder cancer reccurence. The second aim were to establish relationship between conventional hystological predictors of prognosis and the type of genetical disorder detectable by means of FISH UroVysion test. We analysed 113 patients with reccurent bladder cancer and 40 patients with benign urological disease as controls. All respondents were tested by cytology, FISH UroVysion and cystoscopy. In presence of tumor transurethral resection and hystological examination of tissue were performed. Overall sensitivity and diagnostic accuracy was significantly higher in favour of FISH UroVysion (p=0,001 and p<0,001). Specificity of two methods was without statistical significance (p=0,162) although FISH UroVysion showed a better result (87,5% vs.75,2%). When tumors were stratified by stage and grade the sensitivity of FISH UroVysion was significantly higher for noninvasive (Ta, p<0,001) and poorly differentiated (G3, p=0,038) tumors. When FISH UroVysion test reveal genetic stable tumor one can exclude invasive (T≥1) and poor differentiated (G3) likewise probably G2 (p=0,058) tumors. On te contrary, if FISH UroVysion detect an unstable tumor, this finding is not informative in terms of stage but one can safely rule out well differentiated (G1) tumors. FISH UroVysion test can reliable reduce the number of unnecessary cystoscopies in case of following up the TaG1 tumors. If one deal with G3 tumors FISH UroVysion is preferable method in order to secure early accurate diagnosis of this dangerous reccurent tumors. We consider it advisebly to perform further study in TaG1 tumors, using the FISH UroVysion method, with the aim of defining prognosis on the basis of genetic changes and whether they can distinguish different types of this tumors.

Abstract in Croatian

Rak mokraćnog mjehura je najčešća bolest urološke prakse zbog svoje izrazite tendencije recidiviranju i/ili progresiji u viši stadij bolesti. Takva biološka karakteristika nameće potrebe učestalih višegodišnjih kontrolnih pregleda, koji se konvencionalno provode citološkim i cistoskopskim nadzorom bolesnika. Zbog uočenih nedostataka citologije te invazivnosti cistoskopije, posljednjih desetak godina raste interes za neinvazivnom dijagnostikom korištenjem urinarnih markera. Jedan od novijih obećavajućih markera je FISH UroVysion test koji detektira numeričke i strukturalne promjene genoma u stanicama sedimenta urina. Hipoteza ovog istraživanja glasi kako FISH UroVysion test većom ukupnom točnošću detektira recidiv raka mokraćnog mjehura, a vrsta kromosomskog poremećaja, detektabilna ovom metodom, korelira s patohistološkim parametrima prognoze uključivči stadij i gradus tumora. Analizirali smo uzorke spontano izmokrenog urina u skupini bolesnika s recidivnim rakom mjehura i kontrolnoj skupini. Nakon izuzimanja ispitanika koji nisu zadovoljili uključne kriterije analiza je provedena na 113 ispitanika s rakom mjehura i 40 ispitanika kontrolne skupine. Postavljeni su slijedeći ciljevi istraživanja: 1. utvrditi osjetljivost, specifičnost i točnost FISH UroVysion analize u detekciji recidivnog raka mokraćnog mjehura, 2. usporediti te parametre s istima za citološku pretragu sedimenta urina, 3. usporediti vrijednost dvije navedene metode obzirom na stadij i gradus tumora, 4. utvrditi vrijednost FISH UroVysion analite u ispitanika s inkonkluzivnim (suspektnim) nalazima citologije, 5. utvrditi postojanje povezanosti konvencionalnih patohistoloških pokazatelja prognoze bolesti s vrstom genetskog poremećaja detektabilnim FISH UroVysion metodom, 6. pokušati definirati vrijednost i mjesto FISH UroVysion analize u dnevnoj urološkoj praksi. Ukupna osjetljivost (p=0,001) i točnost (p<0,001) FISH UroVysion pretrage bila je značajno bolja u usporedbi s citologijom dok se specifičnosti dvije pretrage nisu znatno razlikovale (p=0,162). Analizirajući osjetljivost obje pretrage u odnosu na stratifikaciju tumora prema stadiju i gradusu utvrdili smo da FISH UroVysion značajno većom osjetljivošću detektira neinvazivne (Ta, p<0,001)) i slabo diferencirane (G3, p=0,038) tumore. Kada smo tumore klasificirali u ovisnosti o kombinaciji stadija i gradusa bolesti, FISH UroVysion je pokazao značajno bolju osjetljivost u detekciji TaG1 kategorije tumora (p=0,009) dok u drugim kategorijama značajnost razlike statistički nismo dokazali. Analizom citoloških inkonkluzivnih (suspektnih) nalaza FISH UroVysion, u toj skupini, nije pokazao značajnu prednost osjetljivosti u odnosu na ukupnu populaciju svih analiziranih tumora (p=0,196). Tumori svih stadija i gradusa bili su značajno češće nestabilne genetske strukture osim dobro diferenciranih (G1, p=0,767) tumora koji su podjednako često stabilni i nestabilni. Ukoliko FISH UroVysion nalaz govori o genetski stabilnom tumoru možemo pouzdano isključiti invazivni (T≥1) i loše diferencirani (G3) karcinom dok je razlika između učestalosti dobro i srednje diferenciranog karcinoma na granici signifikantnosti (p=0,058). Nalazi FISH UroVysion analize koji ukazuju na genetski nestabilni tumor nisu informativni u procjeni stadija ali s visokom sigurnošću (G1 vs. G2, p=0,022) možemo isključiti dobro diferencirane tumore. Kategorija TaG1 ne razlikuje se značajno po učestalosti stabilnih i nestabilnh tumora (p=0,516). Temeljem navedenih rezultata i zaključaka smatramo kako FISH UroVysion analiza, u nekim kategorijama tumora (Ta i G3) može većom ukupnom točnošću zamijeniti standardnu citološku pretragu. Nadalje, upotrebom FISH UroVysion analize u praćenju TaG1 tumora moguće je racionalno reducirati broj kontrolnih cistoskopija ukoliko je FISH nalaz negativan. Nadzor bolesnika u kojeg je već ranije dijagnosticiran G3 tumor savjetujemo povjeriti FISH UroVysion metodi budući da ona osigurava bolju ranu detekciju tih potencijalno letalnih tumora. Kategorija TaG1 zahtijeva daljnje analize detekcije, učestalosti recidiva i progresije bolesti praćenjem bolesnika FISH UroVysion metodom budući da konvencionalni klinički i patohistološki pokazatelji u ovoj kategoriji objedinjavaju tumore različite genetske strukture.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Kraus, Ognjen
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 83
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Reljić, AnteUNSPECIFIED
Date: 11 July 2011
Date Deposited: 14 Mar 2013 13:05
Last Modified: 14 Mar 2013 13:05
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1795

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year