Razvoj formula čitkosti za zdravstvenu komunikaciju na hrvatskom jeziku [Developing readability formulas for healthcare communication in Croatian language]

Brangan, Sanja (2011) Razvoj formula čitkosti za zdravstvenu komunikaciju na hrvatskom jeziku [Developing readability formulas for healthcare communication in Croatian language]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (4MB) | Preview

Abstract

The aim of this PhD thesis is to develop a model for quantitative assessment of written text complexity. This will be the basis for developing an instrument for health literacy assessment, as neither the readability formula nor the health literacy assessment instrument exist yet for Croatian language. Adequate readability of written materials, i.e. text complexity tailored to a specific target population, is important for collection of patient data, for patient educational materials, and for documents which will gurantee the active role of patients in making healthcare decisions. Contrastive analysis of texts in English and their existing translations in Croatian language provided an insight into text variables necessary for readability assessment by readability formulas. The existing readibility formulas validated for English language may be used for Croatian texts provided the formulas are modified or their scores converted as presented here, because the score trends are comparable. Readability formulas are recommended here as rough estimates of the difficulty of written materials for patients since reading tests applied to test comprehension are not applicable for Croatian language because of its orthographic transparency, and readability formulas correlate well with comprehension tests. The importance of this study lies in the potential practical application of its results in the preparation of written materials for patients since it may contribute to decreasing the health inequalities in the use of healthcare services from the aspect of communication. This should result in a more dominantly patient-centred health care, increased quality of health care, and reduced health care costs.

Abstract in Croatian

Cilj ove disertacije je razvoj modela za kvantitativnu ocjenu kompleksnosti pisanih materijala, što je polazište za izradu instrumenta za ocjenu zdravstvene pismenosti, a takav model ni instrument ne postoje za hrvatski jezik. Adekvatna čitkost pisanih materijala, odnosno prilagođena razina težine teksta specifičnoj ciljnoj populaciji, važna je ne samo kod prikupljanja podataka od ispitanika, već i kod tekstova za edukaciju pacijenata i dokumenata koji jamče aktivnu ulogu pacijenta u odlučivanju o vlastitom zdravlju. U ovom je radu kontrastivnom analizom tekstova na engleskom jeziku i njhovih postojećih prijevoda na hrvatskom jeziku omogućen uvid u one varijable jezika koje su nužne za računanje čitkosti pisanih materijala upotrebom formula čitkosti. Postojeće formule čitkosti validirane za engleski jezik mogu se koristiti za tekstove na hrvatskom jeziku uz konverziju indeksa čitkosti odnosno modifikaciju formula kako je prikazano u rezultatima ovog istraživanja, jer pokazuju usporedive trendove indeksa. Preporučuje se upotreba formula čitkosti za grubu procjenu težine pisanih materijala za pacijente, jer zbog ortografske transparentnosti hrvatskog jezika nije moguće korištenje testova čitanja za testiranje razumijevanja, a formule čitkosti dobro koreliraju s testovima razumijevanja. Važnost ovog rada ogleda se i u mogućoj praktičnoj primjeni rezultata ovog istraživanja kod pripreme pisanih materijala za pacijente, jer se očekuje da to može pridonijeti smanjivanju zdravstvenih nejednakosti u korištenju zdravstvene zaštite s komunikacijskog aspekta, što bi za posljedicu trebalo imati veću orijentiranost ka pacijentu u odnosu liječnik-pacijent, te povećanje kvalitete zdravstvene zaštite uz istodobno smanjenje troškova u zdravstvenom sustavu.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Vuletić Mavrinac, Gorka
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 113
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Brangan, SanjaUNSPECIFIED
Date: 21 November 2011
Date Deposited: 16 Dec 2011 13:06
Last Modified: 16 Dec 2011 13:06
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1414

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year