Inhibitor aktivatora plazminogena 1 u procjeni dugoročnoga ishoda bolesnika s akutnim infarktom srca s elevacijom ST spojnice liječenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [Prognostic value of plasminogen activator inhibitor 1 on long term outcome in patients with acute myocardial infarcton with ST elevation treated with primary percutaneous coronary intervention]

Pavlov, Marin (2018) Inhibitor aktivatora plazminogena 1 u procjeni dugoročnoga ishoda bolesnika s akutnim infarktom srca s elevacijom ST spojnice liječenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [Prognostic value of plasminogen activator inhibitor 1 on long term outcome in patients with acute myocardial infarcton with ST elevation treated with primary percutaneous coronary intervention]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img] PDF
Download (2MB)

Abstract

Prognostic value of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) in patients with acute ST elevation myocardial infarction (STEMI) treated with primary percutaneous coronary intervention (PCI) was not studied extensively. Patients treated for STEMI with primary PCI within Sestre milosrdnice University Hospital Centre were included in the study. Beside routine treatment, two additional blood samples were taken for PAI-1 activity analyses: first one on admission, second one 24 hours after admission. PAI-1 activity was analysed using commercial test Berichrom PAI (Siemens, Marburg, Germany). A total of 87 patients aged 61,1±12,2 were included in the study, with 71,3% males. First sample PAI-1 activity correlated with anthropometric parameters, while percental increment in second sample negatively correlated with weight, body mass index and waist and hip circumference. Difference between two measurements higher than 3,7 U/mL was significantly more prevalent in females, patients with anterior myocardial infarction and affected left anterior descending artery, acute heart failure, worse final TIMI flow, slow flow, use of thrombaspiration, higher peak creatin-kinase level, and lower body weight. Long-term outcome data was available for 84 patients. Rise in PAI-1 activity related to worse short- and long-term survival, and higher occurrence of intermediate- and long-term composite endpoint.

Abstract in Croatian

Infarkt miokarda jedna je od najdramatičnijih prezentacija koronarne bolesti. Značaj inhibitora aktivatora plazminogena-1 (PAI-1) na dugoročni ishod bolesnika s infarktom miokarda do sada nije analiziran. Istraživanje je provedeno u KBC-u Sestre milosrdnice na bolesnicima liječenim primarnom perkutanom koronarnom intervencijom (PCI) zbog akutnog infarkta miokarda s elevacijom ST spojnice (STEMI). Uz standardni protokol liječenja, bolesnicima su odmah po prijemu i nakon 24 sata uzeti uzorci krvi za analizu PAI-1 aktivnosti testom Berichrom PAI (Siemens, Marburg, Njemačka). Bolesnici su praćeni tijekom četiri godine te su putem intervjua zabilježene pojavnosti smrtnog ishoda, moždanog udara, recidiva infarkta miokarda i sindroma nestabilne angine pektoris u navedenom razdoblju. U istraživanje je uključeno 87 bolesnika u dobi od 61,1±12,2 godina, udio muškaraca iznosio je 71,3%. Udio transferiranih bolesnika iz bolnica u Sisku i Karlovcu bio je 37,9%, a bolesnika s anamnezom šećerne bolesti 16,1%. Fenomen sporog koronarnog protoka utvrđen je u 26,4%, a vrijednost vršnog CPK iznosila je 3212±2234 U/L. Vrijednosti PAI-1 aktivnosti za prvo i drugo mjerenje iznosile su 3,25±1,99 U/mL i 4,71±2,35 U/mL i statistički značajno su se razlikovale. Prva vrijednost PAI-1 aktivnosti korelirala je s antropometrijskim parametrima (težina, indeks tjelesne mase (BMI), opseg struka i bokova), a za postotni porast PAI-1 aktivnosti utvrđena je negativna korelacija s težinom, BMI i opsegom bokova. Razlika PAI-1 aktivnosti viša od 3,7 U/mL (granica određena ROC analizom) bila je povezana od kategorijskih varijabli sa ženskim spolom, infarktom miokarda prednje stjenke, zahvaćenom lijevom silaznom koronarnom arterijom, srčanim popuštanjem, završnim TIMI protokom, trombaspiracijom i fenomenom sporog koronarnog protoka, a od kvantitativnih s vršnim CPK i težinom (negativna povezanost). Podatci o dugoročnom ishodu bili su dostupni za 84 bolesnika. Porast PAI-1 aktivnosti bio je povezan s ranim i kasnim smrtnim ishodom te s intermedijarnim i kasnim skupnim ishodom. Prediktivna vrijednost u predviđanju ukupne smrtnosti perzistira i u logističkoj regresiji s više klinički važnih varijabli. Može se zaključiti da je porast PAI-1 aktivnosti unutar prvih 24 sata liječenja bolesnika sa STEMI infarktom povezan s brojnim nepovoljnim karakteristikama akutnog infarkta miokarda u akutnoj fazi bolesti te s nepovoljnim kratkoročnim, intermedijarnim i dugoročnim ishodom liječenja takvih bolesnika.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Degoricija, Vesna
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Anja Majstorović
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 117
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Pavlov, MarinUNSPECIFIED
Date: 14 September 2018
Date Deposited: 11 Jan 2019 13:07
Last Modified: 11 Jan 2019 13:07
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/3017

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year