Usporedba različitih dijagnostičkih protokola kompjutorizirane tomografije u dijagnostici udruženoga prijeloma lica i baze lubanje [Comparison of different computed tomography diagnostic protocols in the diagnosis of associated fractures of the face and skull base]

Igrec, Jasminka (2016) Usporedba različitih dijagnostičkih protokola kompjutorizirane tomografije u dijagnostici udruženoga prijeloma lica i baze lubanje [Comparison of different computed tomography diagnostic protocols in the diagnosis of associated fractures of the face and skull base]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img] PDF
Download (19MB)

Abstract

INTRODUCTION: The proposed MSCT protocol allows early detection of associated facial and skull base fractures, while the classification of the fracture patterns can help in the selection of therapeutic treatment. OBJECTIVES: To determine the value of a defined radiological CT protocols and the incidence of radiologically diagnosed cranial base fractures associated with facial fractures, describe the imaging features of the associated fractures and to classify certain types of fractures in the fracture patterns SUBJECTS AND METHODS: The study included 180 patients with associated fractures of the face and skull base diagnosed by CT. The group of respondents consisted of 158 men and 22 women, median age 41 years, range 18 years to 88 years. For the purpose of comparing different diagnostic computed tomography protocols, the study included 109 patients who have had an examination done on SSCT and 16-slice CT device. For the purpose of the classification of fractures in the fracture patterns, the study included 180 patients with associated face and skull base fractures who have had an examination done on 16-slice CT device. RESULTS: The incidence of associated facial fractures and skull base in patients with blunt head injury int he study is 45.2%. Multislice CT, in 99.4% of patients with craniofacial fractures, adequately shows the extent of the fracture. Statistical analysis singled out three fracture patterns of the associated facial and skull base fractures. CONCLUSION: MSCT is better in depiction and localization of the associated face and skull base fracture than SSCT, and thus better for the diagnostic method. The analysis of this type of imaging display enables development oft he new fracture patterns or classifications. Clearly defined MSCT protocol applied in all patients with blunt head injury and a suspicion of craniofacial fracture enables the systematic standardization of the diagnostic treatment of patients with such indication.

Abstract in Croatian

UVOD: Predloženi MSCT protokol omogućuje pravovremeno prepoznavanje udruženog prijeloma kostiju lica i baze lubanje, dok podjela u frakturne obrasce može pomoći u odabiru terapijskog postupka. CILJEVI: utvrditi vrijednost definiranog radiološkog CT protokola i pojavnost radiološki dijagnosticiranih prijeloma baze lubanje udruženih sa prijelomom kostiju lica, opisati slikovne karakteristike udruženog prijeloma i razvrstati pojedine tipove prijeloma u frakturne obrasce ISPITANICI I METODE: U istraživanje je uključeno 180 ispitanika sa udruženim prijelomom kostiju lica i lubanjske baze dijagnosticiranog CT-om. Skupinu ispitanika sačinjavalo je 158 muškaraca i 22 žene, srednje životne dobi 41 godina, u rasponu 18 godina do 88 godina. U svrhu usporedbe različitih dijagnostičkih protokola kompjutorizirane tomografije u istraživanje je uključeno 109 ispitanika kojima je CT pregled učinjen na jednoslojnom i 16-slojnom CT uređaju. U svrhu podjele prijeloma u frakturne obrasce u istraživanje je uključeno 180 ispitanika s udruženim prijelomom kostiju lica i baze lubanje kojima je učinjen pregled na 16-slojnom CT uređaju. REZULTATI: Učestalost udruženog prijeloma kostiju lica i lubanjske baze kod ispitanika u istraživanju iznosi 45,2%. Višeslojni CT uređaj u 99,4% ispitanika sa kraniofacijalnim prijelomom adekvatno prikazuje opseg prijeloma. Statističkom obradom podataka izdvojila su se tri frakturna obrasca udruženog prijeloma kostiju lica i lubanjske baze. ZAKLJUČAK: MSCT je kvalitetniji u prikazu opsega i lokalizaciji prijeloma od SSCT, a time i bolji u dijagnostičkom postupku. Analiza prijeloma takvih slikovnih prikaza omogućuje izradu novih frakturnih obrazaca ili podjela. Jasno definiranim MSCT protokolom primjenjenim kod svih pacijenata s tupom ozljedom glave i postavljenom sumnjom na kraniofacijalni prijelom postiže se sustavna standardizacija u dijagnostičkoj obradi pacijenata sa takvom indikacijom.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Ivanac, Gordana
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 88
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Igrec, JasminkaUNSPECIFIED
Date: 12 September 2016
Date Deposited: 17 May 2018 10:22
Last Modified: 17 May 2018 10:22
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2954

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year