Učinkovitost azitromicina, doksiciklina i levofloksacina in vitro na urogenitalne sojeve Chlamydia trachomatis [In vitro efficacy of azithromycin, doxycycline and levofloxacin against urogenital Chlamydia trachomatis strains]

Meštrović, Tomislav (2014) Učinkovitost azitromicina, doksiciklina i levofloksacina in vitro na urogenitalne sojeve Chlamydia trachomatis [In vitro efficacy of azithromycin, doxycycline and levofloxacin against urogenital Chlamydia trachomatis strains]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (6MB) | Preview

Abstract

Although the resistance of sexually transmitted bacterium Chlamydia trachomatis was not of great concern due to its excellent sensitivity to standard antibiotic therapy, treatment failures associated with laboratory-confirmed resistance have been described in the literature. Croatia is a country with a high rate of antimicrobial drug prescriptions which can give rise to resistant or less sensitive chlamydial strains. Due to the laborious methodology, chlamydial isolates so far have not been subjected to antimicrobial susceptibility testing in our country. The aim of this study was to evaluate in vitro efficacy of azithromycin, doxycycline and levofloxacin for 40 urogenital chlamydial strains isolated from Croatian patients over a period of three years. 23 isolates from cervical swabs, 16 isolates from male urethral swabs, 1 isolate from expressed prostatic secretions and 2 reference strains were subjected to antimicrobial susceptibility testing on McCoy cells. Minimal inhibitory concentration (MIC) as the lowest concentration of antibiotic without microscopically visible inclusions and minimal chlamydicidal concentration (MCC) as the concentration without visible inclusions after one passage in antibiotic-free cell culture have been determined for each strain. All strains were susceptible to azithromycin, doxycycline and levofloxacin in vitro (MIC < 4 μg/ml), hence “homotypic” or “heterotypic” resistance pattern has not been found in any of the tested isolates. MCC values were equal to MIC values, or were one to five dilutions higher. For all strains together MIC ranged from 0.064 to 0.125 μg/ml for azithromycin, from 0.016 to 0.125 μg/ml for doxycycline, and from 0.125 to 1.0 μg/ml for levofloxacin; MCC ranged from 0.064 to 2.0 μg/ml for azithromycin, from 0.032 to 1.0 μg/ml for doxycycline, and from 0.125 to 2.0 μg/ml for levofloxacin. Concentrations of tested reference strains (serovar E Bour and serovar F ICCal) were in concordance with medians of urogenital chlamydial strains from Croatian patients, or were one dilution higher. Comparison of MIC and MCC values of antimicrobial drugs revealed statistically significant difference in their in vitro efficacy. The strongest antimicrobial effect was shown by doxycycline, followed by azithromycin, whilst levofloxacin was the least effective. Our in vitro results are in accordance with the results of clinical research in our country and abroad, although we lack studies that directly compare the efficacy of levofloxacin with the effectiveness of azithromycin and doxycycline in the treatment of chlamydial infections in vivo. Statistically significant correlation was found for MCC in the case of two pairs of antimicrobials: azithromycin and levofloxacin, and doxycycline and levofloxacin. In both of those cases strains that require higher concentrations of azithromycin or doxycycline for chlamydicidal effect also necessitate a higher concentration of levofloxacin. Comparison of medians for different clinical samples did not show any statistically significant difference. Although resistant strains have not been found, certain isolates exhibited a significantly higher concentration values. The value of MCC for azithromycin was 1 μg/ml or higher in 29.4% of isolates from male urethral swabs and expressed prostatic secretions, i.e. in 15% of all the tested isolates, which is relevant when compared to the available literature. Since we still lack information on whether C. trachomatis is evolving in vivo in response to selection pressure of antimicrobial treatment, it is essential to continue with this kind of resistance surveillance – particularly in countries with high antibiotic consumption.

Abstract in Croatian

Iako se dosad rezistenciji spolno-prenosive bakterije Chlamydia trachomatis nije pridavala velika pažnja zbog dobrog kliničkog odgovora na standardnu antibiotsku terapiju, neuspjesi liječenja povezani s laboratorijski dokazanom rezistencijom opisani su u literaturi. Hrvatska je zemlja s visokom stopom propisivanja antimikrobnih lijekova što može utjecati na pojavu rezistentnih ili slabije osjetljivih klamidijskih izolata. Zbog zahtjevne metodologije dosad u našoj zemlji nije provedeno testiranje njihove antimikrobne osjetljivosti. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učinkovitost azitromicina, doksiciklina i levofloksacina in vitro za 40 urogenitalnih klamidijskih izolata iz hrvatskih pacijenata izoliranih u razdoblju od tri godine. 23 izolata iz obrisaka vrata maternice, 16 izolata iz obrisaka muške uretre, 1 izolat iz eksprimata prostate te 2 referentna soja podvrgnuta su testiranju antimikrobne osjetljivosti na McCoy stanicama. Za svaki izolat određena je minimalna inhibitorna koncentracija (MIC) kao najmanja koncentracija antibiotika bez mikroskopski vidljivih inkluzija, te minimalna klamicidna koncentracija (MCC) kao ona koncentracija antibiotika kod koje nije bilo vidljivih inkluzija nakon pasaže soja na staničnu kulturu bez antibiotika. Svi ispitivani sojevi bili su osjetljivi na azitromicin, doksiciklin i levofloksacin u uvjetima in vitro (MIC < 4 μg/ml), a obrazac „homotipne“ ili „heterotipne rezistencije“ nije pronađen kod niti jednog testiranog izolata. Vrijednosti MCC-ova bile su jednake vrijednostima MICova, ili su bile više u rasponu od jednog do pet razrijeđenja. Za sve izolate raspon MIC-a azitromicina iznosio je 0,064 – 0,125 μg/ml, doksiciklina 0,016 – 0,125 μg/ml, a levofloksacina 0,125 – 1,0 μg/ml; raspon MCC-a azitromicina iznosio je 0,064 – 2,0 μg/ml, doksiciklina 0,032 – 1,0 μg/ml, a levofloksacina 0,125 – 2,0 μg/ml. Koncentracije testiranih referentnih sojeva (serovar E Bour i serovar F ICCal) bile su podudarne s medijanima ili za jedno razrjeđenje više od medijana urogenitalnih klamidijskih izolata iz hrvatskih pacijenata. Uspoređivanjem vrijednosti MIC-ova i MCC-ova antimikrobnih lijekova pronađene su statistički značajne razlike u njihovoj učinkovitosti in vitro. Najjači antimikrobni učinak na testirane sojeve pokazao je doksiciklin, slijedi ga azitromicin, dok je najslabiju aktivnost iskazao levofloksacin. Rezultati dobiveni in vitro podudaraju se s rezultatima kliničkih istraživanja u Hrvatskoj i svijetu, premda nedostaju studije koje bi direktno usporedile učinkovitost levofloksacina s učinkovitošću azitromicina i doksiciklina u terapiji klamidijskih infekcija in vivo. Statistički značajna korelacija pronađena je u slučaju dva antimikrobna para za MCC-ove: azitromicina i levofloksacina, te doksiciklina i levofloksacina. U oba slučaja sojevi kojima je potrebna veća koncentracija azitromicina ili doksiciklina za postizanje klamicidnog efekta trebaju i veću koncentraciju levofloksacina. Usporedba medijana za različite kliničke uzorke nije ukazala na statistički značajnu razliku. Premda rezistentni sojevi nisu pronađeni, određeni izolati pokazuju značajno više koncentracijske vrijednosti. Tako je vrijednost MCC-a azitromicina iznosila 1 μg/ml ili bila veća kod 29,4% izolata iz obrisaka muške uretre i eksprimata prostate, tj. kod 15% svih testiranih izolata, što je relevantno u usporedbi s dostupnom literaturom. Kako još uvijek nije jasno može li C. trachomatis razviti rezistenciju in vivo uslijed selekcijskog pritiska antimikrobnog liječenja, nužno je nastaviti s ovakvom vrstom istraživanja – poglavito u zemljama s velikom potrošnjom antibiotika.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Ljubin-Sternak, Sunčanica
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 163
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Meštrović, TomislavUNSPECIFIED
Date: 14 February 2014
Date Deposited: 07 Mar 2014 13:42
Last Modified: 07 Mar 2014 13:42
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2066

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year