Kliničke osobitosti kaheksija u bolesnika sa srčanim popuštanjem i tumorskim bolestima [Clinical characteristics of cachexias in patients with congestive heart failure and tumor diseases]

Letilović, Tomislav (2013) Kliničke osobitosti kaheksija u bolesnika sa srčanim popuštanjem i tumorskim bolestima [Clinical characteristics of cachexias in patients with congestive heart failure and tumor diseases]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

Most of the published data define cachexia just as a loss of certain amount of body weight in a certain time frame. Recently new definition was published and aside from this major criterion it demands fulfillment of 3 out of 5 addiotional clinical or laboratory criteria for the diagnosis of cachexia. The principal aim of this study was to establish if this new definition influences the prevalence of cachexia. The study shows that significant number of patients that met major criterion did not fulfill 3 out of 5 additional criteria which led to a significant reduction in prevalence of cachexia. Given the uniformity of definition and a general lack of comparative studies between patients diagnosed with diseases related to cachexia patients were divided into three subgroups: patients with solid hematological tumors, patients with other solid tumors and patients with congestive heart failure. Differences in presentations of additional diagnostic criteria, given by the new definition and considered to be fundamental to cachexia, were analysed between these subgroups and significant differences were found. Together with differences observed in some typical anthropometric variables one can conclude that there are indeed significant diffences between cachectic patients that are related to the disease that is responsible for cachexia. Value of measuring urea excretion in 24-hour urin sample was investigated as a method for evaluation of enhanced proteolysis which is believed to be critical in development of cachexia. Data from this study show that measuring urea excretion in 24-hour urin sample is not an adequate method for such evaluation.

Abstract in Croatian

U većini dosad objavljenih istraživanja kaheksija je bila definirana kao gubitak određenog dijela tjelesne težine u određenom vremenskom periodu. Odnedavna postoji nova definicija koja uz navedeni temeljni kriterij zahtijeva i zadovoljenje 3 od 5 dodatnih kliničko-laboratorijskih kriterija za dijagnozu kaheksije: smanjenje mišićne snage, umor, gubitak apetita, snižen indeks nemasne mase te poremećaj jednog od tri rutinska laboratorijska parametra (hemoglobin, C-reaktivni protein, albumin). Ovo je istraživanje ispitalo utječe li na prevalenciju kaheksije, i ako da - na koji način, dopuna definicije ovim dodatnim kriterijima. Utvrdilo se kako statistički značajan broj bolesnika koji ispunjava temeljni kriterij ne zadovoljava 3 od 5 dodatnih kriterija zadanih novom definicijom, što u stvari dovodi do smanjenja prevalencije sindroma kaheksije. Obzirom na uniformnost definicije kao i nedostatak komparativnih studija među bolesnicima koji boluju od različitih bolesti povezanih sa sindromom kaheksije, bolesnici su podijeljeni u tri podskupine, i to na bolesnike sa solidnim hematološkim tumorima, bolesnike s drugim solidnim tumorima i bolesnike sa srčanim popuštanjem. Analizom dodatnih kriterija nove definicije, koji se smatraju temeljnim odlikama kaheksije, utvrđena je značajna razlika u njihovoj učestalosti s obzirom na podskupinu kojoj su bolesnici pripadali. Osim toga su pokazane i razlike, s obzirom na podskupine prema dijagnozi, u nekim antropometrijskim varijablama koje se tipično određuju u kahektičnih bolesnika. Zbirno gledano ovi podaci o različitosti u dodatnim kriterijima i tipičnim antropometrijskim varijablama ukazuju na različitost u prezentaciji kaheksije s obzirom na bolest koja do nje dovodi. Naposlijetku je pokušano utvrditi vrijednost mjerenja izlučivanja ureje u 24-satnom uzorku urina kao metode za procjenu stupnja proteolize koja se smatra temeljnim patofiziološkim procesom u nastanku kaheksije. Analizom podataka utvrđeno je kako mjerenje izlučivanja ureje u 24-satnom urinu nije bila adekvatna metoda za procjenu stupnja proteolize u skupini bolesnika u ovom istraživanju.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Vrhovac, Radovan
Departments: Katedra za internu medicinu
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 69
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Letilović, TomislavUNSPECIFIED
Date: 20 May 2013
Date Deposited: 19 Jun 2013 09:07
Last Modified: 19 Jun 2013 09:07
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1888

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year