Morfološke i citogenetičke promjene, razina ekspresije WT1 te duplikacija gena FLT3 u novootkrivenim akutnim mijeloičnim leukemijama sa znacima mijelodisplazije [Morphologic and cytogenetic alterations, level of WT1 expression, and duplication of FLT3 gene in de novo acute myeloid leukaemia with myelodysplasia-related changes]

Ries, Sunčica (2014) Morfološke i citogenetičke promjene, razina ekspresije WT1 te duplikacija gena FLT3 u novootkrivenim akutnim mijeloičnim leukemijama sa znacima mijelodisplazije [Morphologic and cytogenetic alterations, level of WT1 expression, and duplication of FLT3 gene in de novo acute myeloid leukaemia with myelodysplasia-related changes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (3MB) | Preview

Abstract

AML with myelodysplasia related-changes (AML-MRC) is considered as high-risk leukaemia. AML-MRC is associated with higher age and unfavorable cytogenetics. FLT3 gene mutations occur in one third of patients with AML. It is unknown weather they are linked to AML-MRC. The WT1 gene can act both as a tumor-suppressor gene and an oncogene. The aim of this study was to set scoring criteria for dysgranulocytopoiesis, dyseryhrocytopoiesis and dysmegakaryocytopoiesis, to compare morphologic alterations with cytogenetic abnormalities, to asses the expression of WT1 and frequency of FLT3-ITD and relate them to morphologic alterations and cytogenetic abnormalities in patients with AML-MRC. No association between severe dysplastic changes and unfavorable karyotypes was found. Scoring dysplastic changes has not been demonstrated to be a good predictor of cytogenetic abnormalities. Positive correlation between trilineage dysplasia and overexpression of WT1 gene was found. No relationship was found between severe morphological alterations and FLT3-ITD mutation or between FLT3-ITD and unfavorable cytogenetics. The hypothesis that morphologic alterations in de novo diagnosed AML with myelodysplasia related-changes are stronger in patients with unfavorable cytogenetics, FLT3- ITD mutation and overexpression of the WT1 gene was not confirmed.

Abstract in Croatian

AML sa znacima mijelodisplazije je akutna leukemija s minimalno 20% blasta u koštanoj srži i/ili perifernoj krvi i morfološkim znacima displazije na dvije ili više staničnih loza u koštanoj srži. Smatra se da su AML sa znacima mijelodisplazije grupa visoko rizičnih leukemija, koje se obično javljaju u starijoj dobi i povezane su sa citogenetičkim promjenama koje imaju lošu prognozu. Molekularne promjene u AML sa znacima mijelodisplazije nisu još dovoljno istražene. Mutacije FLT3 gena javljaju se u 1/3 bolesnika s AML i otvoreno je pitanje mogu li one biti povezane s morfološkim promjenama u AML sa znacima mijelodisplazije. Prema današnjim saznanjima gen WT1 se može ponašati dvojako, kao tumor-supresorski gen i kao onkogen. U zdravim stanicama krvi i koštane srži ekspresija WT1 je niska. Pojačana ekspresija WT1 nađena je u većini akutnih leukemija, mijelodisplastičnom sindromu i blastičnoj krizi kronične mijeloične leukemije. Značenje ekspresije WT1 u bolesnika s AML još je uvijek predmet istraživanja. Cilj ovog rada bio je postaviti kriterij bodovanja morfoloških promjena zrelih stanica u AML sa znacima mijelodisplazije, ispitati povezanost morfoloških promjena sa citogenetičkim promjenama, utvrditi učestalost FLT3-ITD mutacije i ispitati razinu ekspresije WT1 gena u ovoj skupini bolesnika te utvrditi moguću povezanost razine ekspresije WT1 gena i učestalosti FLT3-ITD s morfološkim i citogenetičkim promjenama. U ovom istraživanju nije nađena povezanost između bolesnika s jače izraženim displastičnim promjenama (broj bodova >4) i nepovoljnim kariotipovima. Bodovanje displastičnih promjena koje je osmišljeno za ovo istraživanje nije se pokazalo dobrim prediktorom citogenetičkih abnormalnosti. Pojačana ekspresija WT1 gena nalazi se u 83% bolesnika, nije dokazana povezanost jačine morfoloških i citogenetičkih promjena s razinom ekspresije WT1 gena. U bolesnika s displastičnim promjenama na sve tri loze dokazana je s pojačana ekspresija WT1 gena. FLT3- ITD mutacija je nađena u svega 13% bolesnika. Nije dokazana povezanost jačine morfoloških promjena s FLT3-ITD mutacijom, kao ni povezanost FLT3-ITD mutacije s nepovoljnim citogenetičkim promjenama. Ovim istraživanjem nije potvrđena hipoteza da su u novootkrivenim AML sa znacima mijelodisplazije citomorfološke promjene jače u bolesnika koji imaju nepovoljne promjene kariotipa, FLT3-ITD mutaciju i pojačanu ekspresiju WT1 gena.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Zadro, Renata
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 58
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Ries, SunčicaUNSPECIFIED
Date: 17 April 2014
Date Deposited: 15 May 2014 10:40
Last Modified: 15 May 2014 10:44
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2103

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year