Značajke autorstva znanstvenih članaka u akademskoj medicini

Ivaniš, Ana (2010) Značajke autorstva znanstvenih članaka u akademskoj medicini. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

Background The number and quality of published scientific articles are among the most important measures of a scientist’s productivity. The increasing pressure to publish was found to be associated with unethical research practices and misuse of authorship. In an attempt to ensure honest practices, the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) defined contributions making a person eligible for authorship on a scientific article. However assessment of authorship contribution is often based on unreliable questionnaires and many researchers in biomedicine do not agree with ICMJE criteria or do not know what they are. We performed a cross-sectional study to analyze medical students’, graduate students’ and doctors’ and medical teachers’ perceptions of research contributions as criteria for authorship in relation to the ICMJE authorship criteria. Another cross-sectional study was conducted to assess the association between authors' perceived importance of different contributions for authorship and the level of their participation in that contribution category for manuscripts submitted to a general medical journal. The aim of last study was to assess if the use of different formats for the disclosure of authorship contributions influenced authors’ compliance with the ICMJE criteria for authorship. ----- Methods In the first cross-sectional study, we asked medical students with (n = 152) or without (n = 85) prior instruction on ICMJE criteria, graduate students/doctors (n = 125) and medical teachers (n = 112) to rate the importance of 11 contributions for authorship. They also reported single contributions eligible for authorship and acceptable combinations of two or three qualifying contributions. The second study included authors (n=1181) of 265 manuscripts submitted to the Croatian Medical Journal who were asked to rate their contribution in 11 categories in the preparation of the submitted manuscript (0 – none to 4 – full) and to rate the importance of the same contributions as authorship qualifications (0 – none to 4 – full). They were randomly allocated into 3 groups as follows: the first group (n=90 manuscripts, n=404 authors) first received the contribution disclosure form and then the importance rating questionnaire; the second one (n=88 manuscripts, n=382 authors) first received the questionnaire and then the contribution disclosure form, whereas the third group (n=87 manuscripts, n=395 authors) received both questionnaires at the same time. We compared the perceived importance of contribution categories of authors who did and did not declare a specific contribution, authors who were identified as deserving and non-deserving authors according to the ICMJE criteria, and authors who reported ≤3 contribution categories with those who reported >3 contribution categories. The third study included 865 authors of 181 manuscripts submitted to the Croatian Medical Journal from January to July 2005. These authors were randomly allocated into 2 groups as follows: 456 authors (94 manuscripts) received an ordinal rating form to rate their contributions to the submitted manuscript in 12 categories on a scale from 0 (none) to 4 (full), whereas 409 authors (87 manuscripts) received a binary rating form to mark the categories in which they made a contribution. ----- Results Our study showed that Conception and design, Analysis and interpretation, and Drafting of article formed the most important cluster in all four groups. Students without prior instruction rated Critical revision and Final approval lower than the other three groups. Final approval was a part of the least important cluster in all groups except among students with instruction. In the study with authors from Croatian Medical Journal, we received responses from 1014 (85.9%) authors of 235 manuscripts. The authors who declared the contribution to a specific category rated it as more important for authorship than those authors who did not contribute to the same category. Authors identified as deserving authors according to ICMJE criteria rated all contribution categories higher than the authors identified as non-deserving authors. The same was true for authors who declared >3 contribution categories in comparison with those with ≤3 reported contributions, except for Administrative or technical or logistic support, Obtaining of funding, and Provision of study materials or patients. The ordinal rating form identified twice as many authors (87.9%) as meeting the ICMJE criteria in comparison with the binary rating form (39.2%, P<0.001). The group answering the ordinal rating form also had 5 times more manuscripts (71.6%) with all authors meeting the ICMJE criteria than the binary rating form group (15.5%, P<0.001). The proportion of authors who reported contributions on each item on the binary rating form was similar to the proportion of authors who reported at least moderate participation to the same items on the ordinal rating form except Final approval of the article. ----- Conclusions Conception and design, Analysis and interpretation, and Drafting of article were recognized as the most important ICMJE criteria by all participants. They can be considered independent of previous instruction or experience. Final approval and Critical revision should be actively taught as important authorship criteria to future scientists. Authors who did not make a substantial contribution to submitted manuscript evaluated all contributions in manuscript preparation lower than their coworkers who contributed more. Ordinal scales for reporting authors’ contributions to manuscripts were more sensitive than tick boxes for assessing the appropriateness of authorship. The exception was the Final approval of the article, which should be considered a dichotomous variable and thus considered separately.

Abstract in Croatian

Osnova Broj i kvaliteta objavljenih znanstvenih članaka najvažnija su mjerila znanstvene produktivnosti. Povećani pritisak na znanstvenike da objavljuju velik broj članaka povezuje se s neetičkom znanstvenom praksom i zlouporabom autorstva. U nastojanju da promovira znanstvenu čestitost, Međunarodno udruženje urednika medicinskih časopisa (ICMJE prema engl. International Committee of Medical Journal Editors) definiralo je kriterije autorstva. Međutim, autorstvo se često procjenjuje nepouzdanim upitnicima, a mnogi istraživači u biomedicini se ne slažu s ICMJE kriterijima ili nisu upoznati s njima. Proveli smo presječno istraživanje u kojem smo analizirali stavove studenata medicine, studenata poslijediplomskog studija, liječnika i nastavnika na Medicinskom fakultetu u Zagrebu o važnosti istraživačkih doprinosa kao kriterija autorstva i usporedili ih s ICMJE kriterijima autorstva. Također smo proveli istraživanje s autorima koji su predali članke na objavu u jedan opći medicinski časopis kako bismo ustanovili postoji li povezanost između stavova autora o važnosti istraživačkih doprinosa za zadovoljavanje kriterija autorstva i razine njihovog sudjelovanja u tim doprinosima u pripremi članka. Cilj trećeg istraživanja bio je ocijeniti utječe li format obrasca za autore na postotak autora koji zadovoljavaju ICMJE kriterije autorstva. ----- Metode Pitali smo studente medicine koji prethodno jesu (n = 152) ili nisu (n = 85) bili upoznati s ICMJE kriterijima, studente poslijediplomskog studija/liječnike (n = 125) i nastavnike na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (n = 112) da ocijene važnost 11 doprinosa za kvalifikaciju za autorstvo. Također su naveli doprinose koji su sami dostatni za autorstvo, kao i kombinacije dva ili tri doprinosa potrebna za dobivanje autorstva. Zamolili smo autore (n=1181) 265 radova predanih u Croatian Medical Journal da ocijene svoj doprinos u pripremi predanog članka u 11 kategorija (0 – nimalo do 4 – u potpunosti) i da ocijene važnost tih doprinosa za kvalifikaciju za autorstvo (0 – nimalo do 4 – u potpunosti). Autori su bili randomizirano raspodijeljeni u 3 skupine. Prva (n=90 radova, n=404 autora) je prvo dobila obrazac za autore, a potom upitnik o stavovima o važnosti doprinosa; druga (n=88 radova, n=382 autora) je prvo dobila upitnik, a potom obrazac za autore, a treća je skupina (n=87 radova, n=395 autora) oba dijela upitnika dobila u isto vrijeme. Usporedili smo ocjenjenu važnost kategorija doprinosa autora koji su sudjelovali u pojedinom doprinosu i onih koji nisu sudjelovali, autora koji su identificirani kao pravi i onih koji su identificirani kao lažni autori prema ICMJE kriterijima, te autora koji su prijavili sudjelovanje u tri ili manje od tri kategorije doprinosa i onih koji su prijavili više od tri kategorije doprinosa. U presječno istraživanje bilo je uključeno 865 autora koji su predali 181 rad na objavu u Croatian Medical Journal i bili randomizirano podijeljeni u dvije skupine, od kojih je u jednoj 456 autora (94 rada) moralo procijeniti svoj doprinos u 12 kategorija na obrascu za autore s ordinalnom ljestvicom od 0 – nimalo do 4 – u potpunosti, dok je u drugoj 409 autora (87 radova) moralo na obrascu s binarnom ljestvicom označiti kategorije u kojima su sudjelovali. ----- Rezultati Naše je istraživanje pokazalo da „zamisao i ustroj istraživanja,“ „analiza i interpretacija podataka“ i „pisanje članka“ čine najvažniji klaster u sve četiri skupine. Studenti koji nisu dobili poduku niže su ocijenili „kritičku procjenu“ i „završno odobrenje članka“ nego preostale tri skupine. „Završno odobrenje članka“ bio je ICMJE kriterij uvršten u najmanje važan klaster u svim skupinama osim kod studenata koji su dobili poduku. U istraživanju s autorima iz Croatian Medical Journala primili smo odgovore 1014 (85.9%) autora (235 radova). Autori koji su sudjelovali u pojedinoj kategoriji smatrali su tu kategoriju važnijom za autorstvo od autora koji u istoj kategoriji nisu sudjelovali. Autori koji su zaslužili autorstvo prema ICMJE kriterijima ocijenili su sve doprinose više od lažnih autora. Isto je uočeno kod autora koji su prijavili doprinos u više od tri kategorije doprinosa u odnosu na one koji su sudjelovali u tri ili manje od tri kategorije doprinosa. Iznimka su bili „administrativna, tehnička ili logistička podrška“, „prikupljanje financijskih sredstava“ i „davanje materijala i pacijenata.“ Obrazac s ordinalnom ljestvicom identificirao je dvostruko više autora (87.9%) koji su zadovoljavali ICMJE kriterije nego obrazac s binarnom ljestvicom (39.2%, P<0.001). Skupina koja je ispunjavala obrazac s ordinalnom ljestvicom također je imala 5 puta više članaka (71.6%) u kojima su svi autori zadovoljili ICMJE kriterije nego skupina s binarnim obrascem (15.5%, P<0.001). Udio autora koji je prijavio doprinos binarnim obrascem bio je sličan udjelu autora koji su prijavili umjereni doprinos ordinalnim obrascem za sve doprinose osim za „završno odobrenje članka.“ ----- Zaključci „Zamisao i ustroj istraživanja“, „analiza i interpretacija podataka“ i „pisanje članka“ mogu se smatrati intuitivnima, jer ih važnima za autorstvo smatraju svi ispitanici neovisno o znanju i iskustvu. „Završno odobrenje članka“ i „kritička procjena članka“ morali bi biti dio aktivne poduke budućim generacijama znanstvenika, jer su ih kao važne prepoznali samo ispitanici koji su dobili poduku o kriterijima autorstva i nastavnici iskusni u znanstvenoistraživačkom radu. Autori koji nisu značajno doprinijeli nastanku članka predanog u časopis dali su niže ocjene svim kategorijama doprinosa od svojih kolega koji su više doprinijeli. Ordinalna ljestvica osjetljivija je za procjenu autorovih doprinosa u procjenjivanju zasluga za autorstvo od binarne ljestvice. Iznimka je „završno odobrenje članka“ koje se može smatrati dihotomnom varijablom i stoga bi ga trebalo zasebno ocjenjivati.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Marušić, Matko
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 113
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Ivaniš, AnaUNSPECIFIED
Date: 17 December 2010
Date Deposited: 07 Feb 2011
Last Modified: 23 Sep 2011 16:11
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/931

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year