Utjecaj postojeće regionalizacije zdravstvene zaštite novorođenčadi na pomor novorođenčadi vrlo niske porodne težine u dvogodišnjem razdoblju (1998-1999.) u Republici Hrvatskoj [ Influence of present regionalization of neonatal health care on mortality of very low birth weight infants in a two-year period (1998-1999.) in Republic of Croatia ]

Filipović Grčić, Boris (2003) Utjecaj postojeće regionalizacije zdravstvene zaštite novorođenčadi na pomor novorođenčadi vrlo niske porodne težine u dvogodišnjem razdoblju (1998-1999.) u Republici Hrvatskoj [ Influence of present regionalization of neonatal health care on mortality of very low birth weight infants in a two-year period (1998-1999.) in Republic of Croatia ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

This is the first national study of survival of very-low-birth-weight (VLBW) infants to discharge from hospital in Republic of Croatia. In the period 1.1.1998.-31.12.1999., 672 VLBW infants were live-born, and they consisted 0.72% of all liveborns. Among them, 663 had known outcome, and 51.9% of them survived to discharge from hospital. Out of 672 infants, 25.2% were born in maternities with level I. neonatal facilities, 13.5% in maternities with level II. neonatal facilities, and 61.3% in maternities with level III. neonatal facilities, respectively. The number of newborns which were born in maternities with level III. neonatal facilities is smaller than that in countries with regionalized perinatal care. In further analysis the influence of risk factors to survival to discharge was investigated. Number of infants in this group was reduced to these who fulfilled the criteria (N=538). Average birth-weight was 1177.9 ± 227.3 g, average gestational age was 29.5 ± 2.9 completed weeks, and average CRIB score was 4.86. Survival to discharge from hospital in this group was 61%, early neonatal mortality was 28.1%, and neonatal mortality was 36.1%. In investigated population of very low birth weight infants neonatal and postneonatal mortality is greater than in more developed countries. CRIB score is shown to be better predictor of survival of these infants to discharge from hospital than birth weight and gestational age. Analysis of standardized mortality ratio by CRIB score showed that survival to discharge was greatest in infants who were born in maternities with level III. neonatal facilities, than in infants who were born in maternities with level II. neonatal facilities, and lowest in infants who were born in maternities with level I. neonatal facilities. Ranking of different levels of neonatal facilities by survival obtained by crude mortality was the same as ranking obtained by standardized mortality ratio by CRIB score. Overall 98 infants were transferred to neonatal facilities of higher organizational level in the first 36 hours of age. Outcomes of all infants were attributed to the levels of neonatal facilities where they were treated longer period from 12th to 72nd hours of life. Of 538 infants, 58 were treated in level I. neonatal facilities, 73 in level II. neonatal facilities, and 407 in level III. neonatal facilities, respectively. Ranking of these patient subgroups and levels of neonatal facilities by survival obtained by crude mortality was different than ranking by survival obtained by standardized mortality ratio by CRIB score. Level III. neonatal facilities were found to be the best place for delivery, but also for the treatment of such infants. Level III. neonatal facilities also improved the survival for infants postnataly transferred from level I. and level II. neonatal facilities. It can be concluded that is necessary, in the aim of increasing survival of these infants, to increase proportion of infants to be born in maternities with level III. neonatal facilities by forcing transportation "in utero". For those infants born in maternities with level I. and II., postnatal transportation should be forced toward level III. neonatal facilities. Also, it can be suggested to collect the data for completing the CRIB score of such infants routinely, in attempt to compare the outcome between perinatal and neonatal facilities more fairly, taking into account the specificities of each patient caused by severity of initial disease.

Abstract in Croatian

Ovim su istraživanjem obuhvaćena sva živorođena novorođenčad porodne težine 500 – 1499 g, rođena u Republici Hrvatskoj od 1.1.1998. – 31.12.1999. godine. Tih je 672 novorođenčadi činilo 0.72% sve živorođene novorođenčadi u tom razdoblju. Za 663 ispitanika je bio poznat ishod liječenja, i njihovo preživljavanje do otpusta iz bolnice je bilo 51.9%. Rano neonatalno je umrlo 37.7%, u neonatalnom je razdoblju umrlo 44.8%, i svi koji su umrli prije otpusta iz bolnice (48.1%) umrli su u dojenačkom razdoblju. Od 672 ispitanika 169 (25.2%) ih je rođeno u rodilištima s neonatalnim ustanovama I. razine, 91 (13.5%) u rodilištima s neonatalnim ustanovama II. razine, i 412 (61.3%) u rodilištima s neonatalnim ustanovama III. razine. Ova raspodjela ispitanika po razinama neonatalnih ustanova rođenja se može uspoređivati s podatcima zemalja Zapadne Europe. Međutim, u usporedbi s regionaliziranom perinatalnom zdravstvenom zaštitom, kakva je razvijena u npr. Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, podatci za Republiku Hrvatsku pokazuju da se razmjerno velik broj takve novorođenčadi rađa uz neonatalne ustanove I. i II. razine, a malen broj uz neonatalne ustanove III. razine. Ovo prvo populacijsko istraživanje preživljavanja novorođenčadi PT 500 – 1499 g do otpusta iz bolnice u Republici Hrvatskoj pokazalo je da je preživljavanje ispitanika bilo niže nego u razvijenijim zemljama. Istraživan je utjecaj stupnja težine bolesti i razine neonatalnih ustanova na preživljavanje ispitanika. Od ukupno 672, iz tog istraživanja je po raznim kriterijima isključeno 134 ispitanika, pa se daljnji rezultati temelje na podatcima skupine od 538 ispitanika. Ova je skupina ispitanika imala prosječnu PT od 1176.7 ± 227.3 g, prosječnu dob trudnoće od 29.5 ± 2.9 navršenih tjedana i prosječan CRIB zbroj 4.86. Od ispitanika ove skupine do otpusta iz bolnice ih je preživjelo 328 (61%), a umrlo 210 (39%). Rano neonatalno je umrlo 28.1%, a neonatalno 35.7% ispitanika. Pokazano je da je CRIB zbroj uspješniji u predikciji preživljavanja ispitanika od porodne težine i dobi trudnoće, što otvara mogućnost primjene CRIB zbroja kao mjere stupnja težine bolesti i za druga istraživanja slične populacije u Hrvatskoj. Preživljavanje ispitanika do otpusta iz bolnice unutar istog razreda CRIB zbroja je bilo manje nego u u drugim istraživanjima. Uspješnost neonatalnih ustanova različitih organizacijskih razina u kojima su ispitanici liječeni većinu vremena od 12. – 72. sata života ili do smrtnog ishoda ukoliko je on nastupio prije, po preživljavanju ispitanika do otpusta iz bolnice je rangirana temeljem nađene smrtnosti i temeljem prema CRIB zbroju standardiziranog omjera smrtnosti. Tim dvama načinima rangiranja neonatalnih ustanova dobiven je isti redoslijed uspješnosti različitih razina neonatalnih ustanova. Najbolje su rangirane neonatalne ustanove III. razine. Neonatalne ustanove II. razine su rangirane bolje nego neonatalne ustanove I. razine, ali su i jedne i duge imale prema CRIB zbroju standardizirani omjer smrtnosti iznadprosječno visok. Uspješnost neonatalnih ustanova različitih razina u kojima su ispitanici liječeni većinu vremena od 12. - 72. sata života ovisno o premještaju iz neonatalnih ustanova uz koje su ispitanici rođeni, po preživljavanju ispitanika do otpusta iz bolnice je rangirana temeljem nađene smrtnosti i temeljem prema CRIB zbroju standardiziranog omjera smrtnosti. Uspješnost neonatalnih ustanova po preživljavanju ispitanika do otpusta iz bolnice je tim dvama načinima različito rangirana. Rangiranjem prema CRIB zbroju standardiziranom omjeru smrtnosti najveće preživljavanje je nađeno za podskupinu ispitanika rođenih i liječenih u neonatalnim ustanovama III. razine, zatim za podskupinu ispitanika rođenih uz neonatalne ustanove I. razine i premještenih u neonatalne ustanove II. razine, ali je tumačenje tog rezultata ograničeno malim brojem ispitanika (N=8). Potom je najbolje preživljavanje nađeno u podskupini ispitanika rođenih uz neonatalne ustanove I. razine premještenih u neonatalne ustanove III. razine, zatim u podskupini ispitanika rođenih uz neonatalne ustanove II. razine i premještenih u neonatalne ustanove III. razine, i zatim u podskupini ispitanika rođenih i liječenih u neonatalnim ustanovama II. razine. Najslabije je rangirana podskupina ispitanika rođenih i liječenih u neonatalnim ustanovama I. razine. Najbolje mogućnosti za liječenje ispitanika imale su neonatalne ustanove III. razine, dok su ispitanici rođeni i liječeni uz neonatalne ustanove I. i II. razine najslabije rangirani. Podskupine ispitanika koje su iz neonatalnih ustanova I. i II. razine premješteni u neonatalne ustanove III. razine su rangirane između te dvije krajnosti. Za ovakvu skupinu bolesnika predlaže se dalje poticati transport «in utero» prema rodilištima s neonatalnim ustanovama III. razine, a za one bolesnike koji se rode u rodilištima s neonatalnim ustanovama I. i II. razine organizirati postnatalni transport u neonatalne ustanove III. razine. Preživljavanje ovakvih bolesnika je najmanje izgledno ukoliko se rode i nastave liječiti u neonatalnim ustanovama I. i II. razine. Također se predlaže uvođenje novog načina izvješćivanja o ishodima ovakvih bolesnika koji će osim dosadašnjih podataka obuhvatiti i podatke potrebne za određivanje CRIB zbroja, da bi se u budućnosti mogle raditi usporedbe ishoda ovakvih ispitanika između pojedinih regija i bolnica, uvažavajući specifičnosti svakog pojedinog ispitanika uzrokovane stupnjem težine bolesti.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Dražančić, Ante
MeSH: Infant , Very Low Birth Weight - Croatia ; Intensive Care , Neonatal ; Survival Rate - in infancy and childhood - Croatia ; Quality of Health Care - Croatia [ Dojenče vrlo niske porođajne težine - Hrvatska ; Intenzivna skrb , neonatalna ; Kvaliteta zdravstvene skrbi - Hrvatska ; Stopa preživljavanja - u dojenačkoj dobi - Hrvatska ]
Departments: Katedra za pedijatriju
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 164
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Filipović Grčić, BorisUNSPECIFIED
Date: 10 April 2003
Date Deposited: 06 Nov 2006
Last Modified: 03 Oct 2011 13:49
Subjects: WS Pediatrics > WS 1-100 Reference Works. General Works
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/5

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year