Biomehanika šake u bolesnika s akromegalijom

Matovinović Osvatić, Martina (2010) Biomehanika šake u bolesnika s akromegalijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (22MB) | Preview

Abstract

By definition clinical feature of patient with acromegaly characterize increase size of limbs in compare with healthy individuals. Term of disease is derived from Greek terms acro-megas and does not cover all clinical presence. The fact that patients with acromegaly have reduced ability in biomechanics possibilities is property clinic doctor and in that segment of medical activity use of analogy is not discutable. Doubt begins when clinical experience needs transform in explanation which is consisted of question why mentioned reduction appears. So, need of includement of mechanics principals of human locomotors system appeared. Suitably matter of fact how is mechanics to become obligation guide at observation almost at all physiological and pathological events in biology, application mechanic aspect function of fist at patients sickness from acromegaly is logical procedure at science analysis. Suitably mentioned mechanic access at observation biological alternation at acromegaly have own full justification because: Search results database NSBI, USA Pub med www.pubmed.gov based on key word «biomechanics and acromegaly» and «dynamometry and acromegaly» show how all until 2010 year there is none other publications which will be correspondent theme this dissertation. Digital evaluation of partial fist forces by different finger positions just same pieces of fist is not made how be avoid possible mistake in first step at application mechanics on alternation which cause mentioned illness. The main goal of this study was the digital confirm of clinical analog observations impaired functions of fist dominant and nondominant hands in patients with acromegaly regardless of the preoperative or postoperative stage of the disease. Therefore it was necessary: to determine all value force of fist dominant and nondominant hands using dynamometry, determine the angle what closing lines thumb and middle finger and compare them with standard values of healthy people and finally, to determine the value according to Krömer canon in patients with acromegaly and compare them with a European population. In this dissertation analog procedure is replaced and complemented by mechanics principle and result bring to next conclusions: 1.Impaired harmonic interaction of fist according to Krömer canon. 2.Impaired in possibility a create three basic geometric form of fist,quadric, sphere and cylinder on account of alternation normal values magnitude angle what closing lines thumb and middle finger. 3.Impaired in all value force of fist what confirm the hypothesis.

Abstract in Croatian

Klinička slika oboljelog od akromegalije karakterizirana je povećanjem veličina okrajina u usporedbi s zdravim osobama. Naziv bolesti kovanica je dvosložnih riječi posuđene iz starogrčkog riječnika «akro - megas» i ne pokriva cijelu kliničku sliku. Spoznaja kako su oboljeli od akromegalije reducirani u svojim biomehaničkim mogućnostima svojina je kliničara i u tom segmentu liječničke djelatnosti pri primjeni analogije nema spornog pitanja. Spor nastaje onog trenutka kad kliničko iskustvo treba pretvoriti u objašnjenje koje u sebi krije pitanje zašto navedene redukcije nastaju. Tako se nametnula potreba uključivanja zakona mehanike u biologiju lokomotornog aparata čovjeka. S obzirom na činjenicu kako je mehanika postala obligatan pratilac pri motrenju skoro kod svih fizioloških i patoloških događanja u biologiji, primjena mehaničkog motrišta funkcije šake kod oboljelih od akromegalije logičan je postupak pri znanstvenoj analizi nastalih promjena pri navedenoj bolesti. Shodno rečenom mehanički pristup pri motrenju bioloških promjena kod akromegalije ima svoje puno opravdanje to tim više jer rezultati pretraživanja baze podataka NSBI, USA PubMed www.pubmed.gov na temelju ključnih riječi «biomechanics and acromegaly» te «dynamometry and acromegaly» ukazuju kako sve do 2010. god. nema publikacije koja bi bila korespodentna temi ovog kvalifikacijskog rada. Digitalna valorizacija veličina sila pojedinih dijelova šake pri različitim pozicijama prstiju kao dijelova iste nije rađena kako bi se izbjegla moguća pogreška već pri prvom koraku kod aplikacije zakona mehanike na promjene koje generira navedena bolest. Cilj ovog rada bio je digitalna potvrda kliničkih analognih zapažanja poremećaja funkcije šake dominantne i nedominantne ruke kod bolesnika s tumorom hipofize i kliničkom slikom akromegalije neovisno o preoperativnoj ili postoperativnoj fazi bolesti. Stoga je bilo potrebno: odrediti veličinu zbirnih sila šake dominantne i nedominantne ruke metodom dinamometrije, veličinu kuta kojeg tvore osi palca i prsta srednjaka i usporediti ih sa standardnim vrijednostima zdravih osoba te utvrditi vrijednosti kanona po Krömeru kod ispitanika i dobivene vrijednosti usporediti s europskom populacijom. U ovom radu postupak analognog promatranja zamijenjen je i dopunjen korištenjem zakonima mehanike, a rezultati dovode do spoznaja izraženim u zaključcima kako slijedi : 1.Narušen je harmonijski odnos šake prema Krömerovom kanonu. 2.Narušena je mogućnost kreiranja triju osnovnih geometrijskih oblika šake, kvadra, kalote kugle i valjka zbog promjene standardnih vrijednosti veličine kuta što ga zatvaraju osne linije palca i prsta srednjaka. 3.Reducirane su ukupne zbirne veličine sila šake što potvrđuje hipotezu ovog rada

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Vrkljan, Milan
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 106
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Matovinović Osvatić, MartinaUNSPECIFIED
Date: 15 December 2010
Date Deposited: 15 Nov 2012 14:09
Last Modified: 15 Nov 2012 14:09
Subjects: WK Endocrine System > WK 500-590 Pituitary Gland
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1687

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year