Uloga gena Noto u razvoju kaudalnog notokorda u zametku miša [The role of Noto in development of the caudal part of notochord in mouse embryo]

Žižić Mitrečić, Marica (2012) Uloga gena Noto u razvoju kaudalnog notokorda u zametku miša [The role of Noto in development of the caudal part of notochord in mouse embryo]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

A caudal part of notochord in mouse develops between 10.5 and 12.5 days of embryo development. In that stage, a caudal tip of the embryo contains a compact group of cells referred as the tail bud. Differentiation of the tail bud, which is a remnant of the primitive streak, leads to formation of the tail cord, which gives rise to the caudal notochord and the tail gut. Noto is evolutionary conserved gene and it is active exclusively in the caudal notochord. Mouse line Noto eGFP allows tracing of expression of Noto in heterozygous embryos. Expression of Noto was found in the central part of the tail bud, which was continuous with a fully formed caudal notochord. We showed that the tail bud contains several subpopulations of cells and that their differentiation leads to formation of structures present in the caudal portion of the embryo. Noto eGFP embryos lack notochord in the caudal portion. Tail cord gives rise to the tail gut only, while a ventral portion of the medullary cord gives rise to only few scattered cells which are not able to form a normal notochord. Consequently, somites and secondary neural tube are malformed. Analyses of expression of Noto in the caudal portion of Noto eGFP embryo revealed disturbed distribution of Noto expressing cells in the tail bud. Many of these cells, instead of central axis, populate sclerotome of somites, which leads to a segmental lack of the notochord. This dissertation showed that Noto represents the first known gene marker for the caudal notochord. Presence of such a marker and a specific phenotype of Noto eGFP mouse confirm hypothesis about development of caudal structures from the tail bud mesenchyme.

Abstract in Croatian

Kaudalni dio notokorda u miša razvija se između 10,5 i 12,5 dana razvoja zametka. Zametak je u tom periodu obilježen prisutnošću kompaktne nakupine stanica u kaudalnom vrhu koja se naziva repni pupoljak. Diferencijacija repnog pupoljka kao post-gastrulacijskog ostatka primitivne pruge dovodi do nastanka repnog tračka kao osnove za kaudalni notokord i repno crijevo. Gen Noto je evolucijski konzerviran gen prisutan samo u kaudalnom notokordu. Mišja linija Noto eGFP omogućila je praćenjem izražaja gena Noto u normalnih heterozigotnih zametaka pokazati izražaj gena Noto u stanicama smještenim u središnjem dijelu repnog pupoljka te pratiti kontinuitet izražaja od repnog pupoljka do zrelog kaudalnog notokorda. Tim nalazom pokazano je kako je repni pupoljak građen od nekoliko subpopulacija stanica te da njihovom diferencijacijom nastaju strukture u kaudalnom dijelu zametka. U Noto eGFP zametaka nedostaje notokord u kaudalnom dijelu zametka. Repni tračak oblikuje samo repno crijevo, dok se od ventralnog dijela moždinskog tračka odvajaju neke stanice koje ne uspijevaju oblikovati notokord. Posljedično, poremećen je izgled somita te sekundarne neuralne cijevi. Analiza izražaja gena Noto u kaudalnom vrhu zametka Noto eGFP homozigota pokazala je da je poremećen raspored stanica koje izražavaju Noto u samom repnom pupoljku. Mnoge od tih stanica se umjesto u aksijalnoj ravnini nalaze u sklerotomu somita, što objašnjava nedostatak notokorda. Značaj ove disertacije je u tome što je pokazala kako gen Noto predstavlja prvi poznati specifični biljeg za notokord u kaudalnom dijelu zametka te da postojanje takvog biljega i nalaz specifičnog fenotipa odgovarajuće mišje linije potvrđuju hipotezu o razvoju kaudalnih struktura zametka diferencijacijom iz mezenhima repnog pupoljka.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Gajović, Srećko
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 64
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Žižić Mitrečić, MaricaUNSPECIFIED
Date: 25 May 2012
Date Deposited: 31 Jul 2012 11:28
Last Modified: 31 Jul 2012 11:28
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1604

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year