Usporedba sevofluranske anestezije i TIVA-e s obzirom na hemodinamske i biokemijske pokazatelje funkcije srca nakon velikih abdominalnih operacija

Kopić, Jasminka (2008) Usporedba sevofluranske anestezije i TIVA-e s obzirom na hemodinamske i biokemijske pokazatelje funkcije srca nakon velikih abdominalnih operacija. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

A lot of surgical patients with colorectal cancer are older patients, often with a significant coexisting cardiac disease. Despite improvements in surgery and anesthesiology, postoperative morbidity and mortality in this group of patients have changed little during the last decade. Clinical studies of myocardial preconditon with a volatile anesthetic, especially with sevofluran, have identified beneficial effects in a group of cardiac surgery patients. Based on these facts, this study has investigated the influence of volatile anesthesia with sevofluran on perioperative cardiac function and occurance of ischemic events in abdominal surgery patients. 80 surgical patients with colorectal cancer, undergoing elective abdominal surgery, were devided in two groups. 42 patients in the first group were anesthetized with sevoflurane-balanced anethesia, 38 patients in the second group with a total intravenous anesthesia. Investigation was approved by Ethic committee of General hospital “Dr. Josip Benčević” and Ethic committee of Medical school of University in Zagreb. All patients were given written informed consent. Categorical data was tested with the chi-squared and Fisher′s exact test and continuous data was tested with the Mann-Whitney U test. Groups were comparable regarding sex, age and cardiac risk index. Troponin I and CKMb were analyzed, as well as cardiac index, cardiac function index and BNP, which represent cardiac ischemic injury and cardiac disfunction, respectively. Heat shock protein (HSP 70) was analyzed as a mediator of the preconditioning process and unspecific response of the cells to stress. There were recorded ICU days, hospital days and hospital mortality as endpoints. There were no statistic differences between groups regarding Troponin I and CKMb level during perioperative period. During the perioperative period 7,1% of patients in the sevoflurane group and 2,6 patients in the TIVA group had myocardial ischemia. Most patients were ischemic 4 hours after the onset of the operation. There were no statistic differences regarding hemodynamic variables CI and CFI between the groups. BNP level has raised in both groups of patients after 24 hours, but with no significant difference. The level of HSP 70 has almost doubled after 24 hours in both groups of patients, but with no signifficant difference between the investigated groups. It suggests that surgical stress has caused synthesis of HSP 70, with no influence of the anesthesia technique. There were no significant differences between the groups regarding hospital stay, ICU stay and hospital mortality. The results of our study didn′t confirm the preconditioning effect of sevoflurane, which was observed in cardiac surgery patients. The small number of patients in connection with the possibility of unfavourable cardiac events is the limitation of this study. But nevertheless results are a valuable contribution to a better insight into clinical relevance of the preconditioning phenomenon in general surgical patients

Abstract in Croatian

Kirurški bolesnici podvrgnuti abdominalnim operacijama zbog kolorektalnog karcinoma su uglavnom bolesnici starije životne dobi, često sa značajnim kardijalnim komorbiditetom. Poslijeoperacijski pobol i smrtnost se u tih bolesnika, usprkos napretku i kirurgije i anestezije, u zadnjem desetljeću nisu značajnije promijenili. Klinička istraživanja prekondicionirajućeg učinka inhalacijskih anestetika na funkciju srca, osobito sevoflurana, pokazala su ohrabrujuće rezultate u skupini kardiokirurških bolesnika. Temeljem tih spoznaja, ovo istraživanje je provedeno s ciljem izučavanja utjecaja sevofluranske anestezije na ishemijske događaje i funkciju srca u perioperacijskom razdoblju velikih abdominalnih operacija. Istraživanje je provedeno na 80 bolesnika podvrgnutih planiranoj operaciji resekcije crijeva zbog kolorektalnog karcinoma, od kojih su 42 bolesnika anestezirana balansiranom anestezijom sa sevofluranom, a 38 bolesnika TIVA-om. Istraživanje je odobreno od strane Etičkog povjerenstva Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” i Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta u Zagrebu a ispitanici su na njega dali pismeni pristanak. Testiranje numeričkih varijabli je pokazalo da većina varijabli nije bila normalno raspodijeljena pa su stoga kvalitativni podaci analizirani Fisherovim i Hi kvadrat testom, a kvantitativni neparametrijskim Mann-Whitney testom. Među ispitanicima istraživanih skupina nije bilo statistički značajne razlike u odnosu na dob, spol i index kardijalnog rizika. Praćeni su Troponin I i CKMb kao biokemijski pokazatelji ishemije i/ili nekroze miokarda, indeksirana vrijednost minutnog volumena srca (CI) i indeksirana vrijednost kontraktilne funkcije srca (CFI) kao hemodinamski pokazatelji i BNP (natriuretski peptid mozga) kao biokemijski pokazatelj funkcije srca. Također se pratio HSP 70 kao nespecifični pokazatelj stanične prilagodbe na stres i jedan od posrednika procesa prekondicioniranja. Ishod liječenja je prosuđivan temeljem duljine boravka u JIL-u i u bolnici i temeljem bolničke smrtnosti. Među ispitanicima istraživanih skupina nije bilo statistički značajne razlike u razini Troponina I i CKMb tijekom perioperacijskog razdoblja. Ishemiju je tijekom cijelog istraživanog razdoblja imalo 7,1 % ispitanika sevofluranske i 2,6% ispitanika TIVA skupine. Najviše ispitanika je imalo ishemiju 4 sata nakon početka operacije. U odnosu na hemodinamske pokazatelje i BNP kao biokemijski pokazatelj funkcije srca, također nije bilo statistički značajne razlike među ispitanicima istraživanih skupina. U obje skupine je zabilježen porast BNP-a 24 sata nakon operacije u odnosu na početnu razinu. U obje skupine je zabilježen značajan, gotovo dvostruki porast razine HSP-a 70 24 sata nakon početka operacije u odnosu na početne vrijednosti, ali bez statistički značajne razlike među ispitanicima istraživanih skupina. To upućuje na zaključak da operacijski stres potiče sintezu HSP-a 70, a da izbor anestezije nema utjecaja na intenzitet njegove sinteze. U odnosu na duljinu boravka u JIL-u, duljinu boravka u bolnici i bolničku smrtnost također nije bilo statistički značajne razlike među ispitanicima istraživanih skupina. Rezultati ovog istraživanja upućuju da se kod bolesnika podvrgnutih abdominalnoj operaciji zbog kolorektalnog karcinoma nije očitovao prekondicionirajući učinak sevoflurana koji je pokazan kod kardiokirurških bolesnika. Nedostatak istraživanja je mali broj ispitanika u odnosu na vjerojatnost nepovoljnih kardijalnih događaja. Ipak, dobiveni rezultati mogu doprinijeti istraživanja fenomena prekondicioniranja u općih kirurških bolesnika, kod kojih se ovaj biološki mehanizam još nije izučavao, osobito kao dio budućih meta-analiza.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Majerić-Kogler, Višnja
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 74
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Kopić, JasminkaUNSPECIFIED
Date: 24 November 2008
Date Deposited: 15 Nov 2012 14:18
Last Modified: 15 Nov 2012 14:18
Subjects: WO Surgery > WO 200-460 Anesthesia > WO 275-297 General Anesthesia
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1682

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year