Promjer vene nakon intraoperativne dilatacije kao pretkazatelj uspjeha krvožilnoga pristupa za hemodijalizu [Vein diameter after intraoperative dilatation as a predictor of success of hemodialysis arteriovenous fistulas]

Fila, Branko (2017) Promjer vene nakon intraoperativne dilatacije kao pretkazatelj uspjeha krvožilnoga pristupa za hemodijalizu [Vein diameter after intraoperative dilatation as a predictor of success of hemodialysis arteriovenous fistulas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img] PDF
Download (935kB)

Abstract

Introduction: Vascular access is “the life line” for patients on chronic hemodialysis. The autogenous arteriovenous fistula provides the best access to the circulation because of low complication rate, long-term use, and lower cost, compared to arteriovenous graft and central venous catheter. Vessel characteristics are the most important factors affecting success in angioaccess surgery. Vein diameter after intraoperative dilatation is a new predictor and has never been investigated. Objectives: The primary objective of this prospective study was to investigate the predictive value of vein diameter after intraoperative dilatation with vessel probes on hemodialysis fistula maturation. Methods: From February 1, 2006 to January 31, 2009 ninety-three fistulas were investigated. Following characteristics were included in statistical analysis: age, gender, body-mass index, diabetes, hypertension, central venous catether, first fistula construction, location of access, vein diameter, artery diameter and vein diameter after intraoperative dilatation. Results: Early failure occurred in 20 % of fistulas and 70 % matured sufficiently for cannulation. Variables with significant impact on the failure to mature by univariate analysis were: body-mass index (P = 0,041), artery diameter (P < 0,001), vein diameter (P = 0,004), and vein diameter after dilatation (P = 0,002). However, multivariate analysis showed that only body-mass index (P = 0,038), artery diameter (P = 0.001), and the diameter of the vein after dilatation (P = 0,018) significantly affected maturation. In a group of patients with vein diameter before dilatation ≤2 mm, among vessel characteristics found by multivariate analysis, only vein diameter after dilatation (P = 0,004) significantly affected function. Conclusion: Vein diameter after intraoperative dilatation with vessel probes and artery diameter were the main predictors of fistula function.

Abstract in Croatian

U ovom se radu istraživala prediktivna vrijednost promjera vene nakon intraoperacijske dilatacije žilnim sondama. To je novi čimbenik koji upućuje na sposobnost vene za dilatacijom, što je jedan od glavnih preduvjeta za razvoj funkcionalnog AVF-a za potrebe HD-a. Osim ovog glavnog cilja, istraživala se i prediktivna snaga ostalih čimbenika koji mogu utjecati na uspješnost kreiranja AVF-a. Također se ispitivala njihova moguća interkorelacija i mogućnost stvaranja bodovnog zbroja čijim bi se korištenjem mogli intraoperacijski procijeniti izgledi za kreiranje funkcionalnog AVF-a. U razdoblju od 1.2.2006. do 31.1.2009. godine u Općoj bolnici Bjelovar ukupno je učinjeno 118 AVF-a za potrebe HD-a. Za statističku obradu podataka preostalo je 93 ispitanika. Ispitivana je prediktivna vrijednost sljedećih značajki: dob, spol, ITM, prisutnost šećerne bolesti i visokog krvnog tlaka, lokalizacija AVF-a, prisutnost SVK-a, prvi pokušaj kreiranja AVF-a, promjer vene, promjer arterije te promjer vene nakon intraoperacijske dilatacije. Praćenje je trajalo 48 mjeseci nakon operacije. Bolesnici su podijeljeni u dvije skupine, ovisno o funkcionalnosti AVF-a: skupina ispitanika kod koje je fistula bila funkcionalna te skupina s nefunkcionalnim AVF-om. Neposredni neuspjeh operacije je zabilježen kod 16 % slučajeva, rani neuspjeh kod 20 %, a kod 70 % ispitanika AVF je zadovoljio kriterije funkcionalnog pristupa krvožilnom sustavu. Primjenom univarijatne analize kao prediktivni čimbenici pokazali su se: promjer vene (P = 0,004), promjer arterije (P < 0,001), promjer vene nakon intraoperacijske dilatacije (P = 0,002) i granično ITM (P = 0,041). Multivarijatna je analiza uzela u obzir interakcije svih čimbenika koji su se pokazali utjecajnim na funkciju AVF-a prema univarijatnom modelu. Nakon isključenja svih nesignifikantnih prediktora iz multivarijatnog logističkog modela, promjer arterije se pokazao signifikantnim (P = 0,001), zatim promjer vene nakon dilatacije (P = 0,018), ITM se pokazao granično signifikantan (P = 0,038) dok se promjer vene nije pokazao značajnim prema ovom modelu. U skupini pacijenata koji su imali promjer vene prije dilatacije ≤2 mm primjenom univarijante i multivarijatne analize samo je promjer vene nakon intraoperacijske dilatacije (P = 0.004) pokazao statistički značajan utjecaj na ishod operacije. Ovo je istraživanje pokazalo da je promjer vene nakon intraoperacijske dilatacije vrlo značajan prediktivni faktor uspjeha formiranja funkcionalnog AVF-a, naročito kod manjih promjera vene. To upućuje na zaključak da je sposobnost vene za dilatacijom važnija od samog inicijalnog promjera vene. Uzimajući u obzir promjer arterije, promjer vene i promjer vene nakon dilatacije kreiran je bodovni zbroj koji može znatno pomoći pri predviđanju uspješnog formiranja AVF-a za HD.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Sonicki, Zdenko
Pavlović, Draško
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Anja Majstorović
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 67
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Fila, BrankoUNSPECIFIED
Date: 13 July 2017
Date Deposited: 18 Jan 2019 10:46
Last Modified: 18 Jan 2019 10:46
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/3072

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year