Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Vazoreaktivnost stražnjeg moždanog krvotoka u bolesnika s relapsno remitirajućom multiplom sklerozom [Vasoreactivity of the posterior circulation in patients with relaps-remitting multiple sclerosis]

Roje Bedeković, Marina (2011) Vazoreaktivnost stražnjeg moždanog krvotoka u bolesnika s relapsno remitirajućom multiplom sklerozom [Vasoreactivity of the posterior circulation in patients with relaps-remitting multiple sclerosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (2078Kb) | Preview

  Croatian abstract

  Mjerenjem vidnog evociranog odgovora stražnje moždane arterije (ACP) funkcionalnim transkranijskim doplerom (fTCD) u ovom istraživanju procijenjena je vazoreaktivnost stražnjeg moždanog krvotoka u 50 bolesnika s relapsno remitirajućom multiplom sklerozom (RRMS), podijeljenih u dvije podskupine (nonRBN – bolesnici koji nisu preboljeli retrobulbarni neuritis; RBN – bolesnici koji su preboljeli retrobulbarni neuritis) i uspoređena s rezultatima u 30 zdravih ispitanika. Mjerene su srednje brzine strujanja krvi (SBSK) i srednje vrijeme reagiranja (SVR) u ACP, u mraku (zatvorene oči) i tijekom podraživanja bijelim svjetlom (otvorene oči, gledanje u električnu žarulju), tijekom tri susljedna mjerenja u trajanju od 1 minute svaki. Utvrđena je statistički značajna razlika između skupine RRMS bolesnih i zdravih ispitanika u usporedbi prosječnih SBSK u obje ACP u mraku i pri izloženosti bijelom svjetlu za tri susljedna mjerenja. Skupine su se međusobno razlikovale u obrazcu vazoreaktivnog odgovora u obje ACP obzirom na SBSK; u skupini zdravih te u podskupini nonRBN bolesnih ispitanika dolazi do habituacije vazoreaktivnih mehanizama; u podskupini RBN bolesnih ispitanika dolazi do jače podražljivosti neurovaskularnih mehanizama stražnjeg moždanog krvotoka. Vrijeme reagiranja u ACP u tri susljedna mjerenja je u bolesnika s RRMS-om značajno kraće u odnosu na zdrave, poglavito u podskupini RBN. Skupine su se međusobno razlikovale u obrazcu vazoreaktivnog odgovora u obje ACP i obzirom na SVR; u zdravih dolazi do zamora vazoreaktivnih mehanizama; u podskupinama bolesnih, poglavito u podskupini RBN, neurovaskularni je odgovor brži. Ovim je istraživanjem fTCD-om u bolesnika s RRMS-om ispitana neuronska aktivnost u okcipitalnoj kori i mogući kompenzacijski kortikalni adaptivni odgovor te je utvrđeno kako bolesnici s RRMS-om imaju promijenjenu moždanu vazomotornu reaktivnost u stražnjem moždanog krvotoku u odnosu na zdravu populaciju zbog moguće insuficijencije inhibicijskog kortikalnog sustava uslijed demijelinizacije i mogućeg aksonskog oštećenja te je predstavljena i dinamička komponenta neurovaskularnog odgovora u živom vremenu kao neovisnog i značajnog hemodinamskog parametra.

  English abstract

  We evaluated the vasoreactivity of the posterior circulation by assessing visual evoked response in posterior cerebral artery (PCA) by means of functional transcranial Doppler (fTCD) in 50 patients with relaps-remitting multiple sclerosis (RRMS), divided into two subgroups (nonRBN – subgroup of patients who did not have retrobulbar nuritis and RBN – subgroup of patients who had a retrobulbar neuritis) and compared it with 30 healthy subjects. Mean blood flow velocities (MBFV) and mean reaction time (time to peak velocities) (MRT) in each PCA were measured, in a dark (closed eyes) and during a white light stimulation (opened eyes, looking at the electric bulb), during three consecutive repetitive periods of 1 minute each. The results of our study testing the neuronal activity of the occipital cortex in RRMS patients by means of fTCD showed a possible compensatory cortical adaptive response and altered vasoreactivity of the posterior cerebral circulation in RRMS patients as compared to healthy, as a possible result of the insufficient cortical inhibition caused by demyelinisation and axonal damage. A dynamic component of the visual evoked response as an independent and significant real-time parameter of cerebral hemodynamic is presented.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Mentor: Demarin, Vida
  Divisions: Izvan medicinskog fakulteta
  Depositing User: Marijan Šember
  University: Sveučilište u Zagrebu
  Institution: Medicinski fakultet
  Number of Pages: 148
  Status: Unpublished
  Creators:
  CreatorsEmail
  Roje Bedeković, Marina
  Date: 02 June 2011
  Date Deposited: 18 Jul 2011
  Last Modified: 23 Sep 2011 18:11
  Subjects: /
  Related URLs:
   URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/996

   Actions (login required)

   View Item

   Document Downloads

   More statistics for this item...