Procjena kvalitete života djece oboljele od upalnih bolesti crijeva

Abdović, Slaven (2013) Procjena kvalitete života djece oboljele od upalnih bolesti crijeva. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

Background: With dramatic increase in incidence, life-long and remmiting course, debilitating symptoms, increased risk of surgery and treatment complications, Inflammatory bowel diseases (IBD) pose a growing medical and epidemiological problem. Health-related quality of life (HRQOL) has emerged as informative mean of assessing the impact of the disease burden on health as well ass determining the efficacy of medical care. ----- Objectives: To assess the reliability and validity of culturally adapted pediatric disease-specific HRQOL instruments, to compare HRQOL results of children suffering from IBD with results of healthy peers, to investigate accordance of selfreport and proxy reports, to disclose disease-specific variables which greatly influence patients' HRQOL and to report the prognostic validity of disease-specific HRQOL questionnaires. ----- Materials and methods: In a multicentric study, 104 children with IBD and 89 parents participated. HRQOL was assessed by generic (PedsQL™) and diseasespecific (IMPACT-III (HR) and SHS) questionnaires that were previously crosculturally adapted for use in Croatia. Factor analysis was used to determine optimal domain structure of IMPACT-III (HR), analysis of Crombac's alpha coefficients to test internal reliability, ANOVA and Kruskal-Wallis to assess dicriminant validity, correlation with PedsQL™ using Pearson coefficients to assess concurent validity. MCID sores were calculated for each IMPACT-III (HR) scale using the standard error of means. Accordance of self-reports and proxy reports was analysed by interclass correlation coefficients. Binary logistic models were inmplemented for the prognostic validty analysis. ----- Results: Cronbach’s alpha for the IMPACT-III (HR) total score was 0.92. The most robust factor solution was a 5-domain structure: Symptoms, Concerns, Socializing, Body Image, and Worry about Stool, all of which demonstrated good internal reliability (α=0.60-0.89), but two items were dropped to achieve this. Discriminant validity was demonstrated by significant differences (P < 0.001) in mean IMPACT-III (HR) scores between quiescent and mild or moderate-severe disease activity groups for total (148 vs. 139 or 125) and following factor scores: Symptoms (84 vs. 71 or 61), Socializing (91 vs. 83 or 76), and Worry about Stool (significant only between quiescent and moderate-severe groups, 90 vs. 62, respectively). For SHS, significant difference in domain scores beetween disease activity groups was confirmed for Symptoms (P=0.022) and Functinonig (P=0.003). Concurrent validity of IMPACT-III (HR) or SHS showed significant correlation, which was strongest when similar domains were compared. Responsivennes to change was showed for following SHS scales: Symptoms (P=0.032), Functioning (P=0.008), and Worries (P=0.021). Standard errors of measurement, which represent the MCID for each scale, were ranging between 4.9-11.4. Patients in remission had comparable HRQOL scores to healthy peers, with significantly higher scores in emotional functioning (P<0.01). When conpared to healthy peers, patients with active disease had significantly worse PedsQL™ scores for Physical Health (P<0.05), Social (P<0.05), and School Functioning (P<0.0001). In comparison of self and proxy reports, accordance was moderate to good (ICC=0.581-0.779). Mean total IMPACT-III (HR) scores significantly differed between Crohn's disease and ulcerative colitis (P=0.019). Hospitalisations for relapse, previous use of corticosteroids or azathioprine were were correlated with significantly lower HRQOL scores,P<0.001, P=0.047, P=0.008, respectively. Drop in HRQOL results of Worry About Stool domain of IMPACT-III (HR) predicted escalation of medicamentous therapy in next 6-12 months (OR=5.3; 95% CI=1.2-24.2). ----- Conclusion: IMPACT-III (HR) and SHS appear to be useful tool to measure health-related quality of life in Croatian children with Crohn’s disease and ulcerative colitis. It seems that induction and maintaince of remission in patients with IBD may provide HRQOL comparable to the healthy peers.

Abstract in Croatian

Uvod: Upalna bolest crijeva (IBD) predstavlja izražen medicinski i epidemiološki problem zbog porasta incidencije, učestalih relapsa, ograničavajućih simptoma te brojnih komplikacija. U pedijatrijskom IBD-u, kvaliteta života ovisna o zdravlju (HRQOL) je prihvaćna mjera utjecaja bolesti i liječenja na zdravlje. ----- Cilj rada: Lingvistički i psihometrijski validirati specifične HRQOL upitnike, usporediti HRQOL s nominalnim vrijednostima, ispitati usuglašenost posredničkog i djetetovog samoizvješća HRQOL-a, istražiti bolest-specifične varijable koje utječu na HRQOL i testirati prognostičku valjanost specifičnih HRQOL instrumenata. ----- Uzorak i metode: U multicentričnom prospektivnom istraživanju sudjelovalo je 104 pedijatrijska ispitanika i 89 roditelja koristeći generički (PedsQL™) i specifične upitnike (IMPACT-III (HR) i SHS) koji su međukulturološki adaptirani. Faktorskom analizom ispitana je struktura IMPACT-III (HR), izračunom Crombachovih α testirana je pouzdanost, ANOVA-om i Kruskal Wallisovim testom ispitana je diskriminantna valjanost, a korelacijom s PedsQL™ primjenom Pearsonovih koeficijenata istražena je konkurentna valjanost. Minimalna klinički vrijedna razlika (MCID) skala IMPACT-III (HR) analizirana je standardnom pogreškom za aritmetičke sredine. Usuglašenost je ispitana interklasnim korelacijskim koeficijentom (ICC). Binarni logistički modeli primjenjeni su za analizu prognostičke valjanosti. ----- Rezultati: Za ukupni rezultat IMPACT-III (HR) α=0,92. Optimalna faktorska struktura imala je 5 domena: Simptomi, Strepnja, Socijaliziranje, Tjelesna slika i Zabrinutost za stolicu, s dobrom unutarnjom pouzdanosti (α=0,60-0,89), međutim 2 pitanja su izbačena kako bi se ovo postiglo. Za SHS α=0,74. Diskriminantna valjanost potvrđena je značajnim razlikama aritmetičkih sredina IMPACT-III (HR) skala između pacijenata u remisiji i aktivnoj bolesti za ukupni rezultat (P<0,001) i faktore: Simptomi, Socijaliziranje i Zabrinutost za stolicu (sve P<0,001). Za SHS, značajna razlika potvrđena je za domene Simptomi (P=0,022) i Funkcioniranje (P=0,003). Konkurentna valjanost IMPACT-III (HR) i SHS-a pokazala je značajnu i jaku korelaciju između sukladnih domena. Osjetljivost na promjene dokazana je u SHS-u za domene Simptoma, Fukcije i Brige (P=0,032; 0,008; 0,021). MCID za skale IMPACT-III (HR) iznosila je od 4,9-11,4 jedinica. Usporedbom s PedsQL™ rezultatima zdravih vršnjaka, pacijenti u remisiji imali su značajno bolje Emocionalno funkcioniranje (P<0,01), a ispitanici s aktivnom bolesti su imali značajno lošiji ukupni rezultat, Tjelesno zdravlje, Socijalno (P<0,05) te Školsko funkcioniranje (P<0,0001). Usporedbom s PedsQL™ posredničkim izvješćem, suglasnost je bila umjerena do dobra (ICC=0,581-0,779). Između Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa nađena je značajna razlika u aritmetičkim sredinama ukupnih IMPACT-III (HR) rezultata (P=0,019). Hospitalizirani zbog relapsa, kortikosteroidi ili azatioprin u dosadašnjoj terapiji su povezani sa značajno nižim IMPACT-III (HR) rezultatima (P<0,001; P=0,047; P=0,008). Negativne promjene faktora Zabrinutost za stolicu povećavaju šansu porasta razine medikamentoznog liječenja (OR=5,3; 95% CI=1,2-24,2). ----- Zaključak: IMPACT-III (HR) i SHS su pouzdani i valjani instrumenti procjene HRQOL-a u djece s IBD-om, a skala IMPACT-III (HR) ima prediktivnu vrijednost budućeg kliničkog ishoda. Kvaliteta života oboljele djece i adolescenata zavisna je o stupnju aktivnosti bolesti. Spoznaje iz provedenog istraživanja upućuju da mjere prevencije relapsa i održavanje remisije mogu omogućiti oboljelima jednaku kvalitetu života kao u vršnjaka.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Kolaček, Sanja
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 162
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Abdović, SlavenUNSPECIFIED
Date: 17 October 2013
Date Deposited: 24 Oct 2013 10:49
Last Modified: 24 Oct 2013 10:49
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1960

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year