Povezanost pojavnosti i proširenosti bubrežnog karcinoma i tkivne ekspresije citokroma P450 [The oxidation/antioxidant profile and cytochrome P450 in RCC]

Šverko, Ana (2011) Povezanost pojavnosti i proširenosti bubrežnog karcinoma i tkivne ekspresije citokroma P450 [The oxidation/antioxidant profile and cytochrome P450 in RCC]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (2MB) | Preview

Abstract

The aim of this study was to determine whether there is a difference in the oxidation/antioxidant profile and P450 expression in renal cell carcinoma (RCC) tissue, adjacent to tumor tissue and nontumor tissue in men and women. The study was conducted on 30 patients with RCC (15 men and 15 women). The control group was composed of 44 healthy individuals (23 men and 21 women). Oxidative status was determined by measuring the concentration of TBARS and MDA. Antioxidant status was tested by determining the enzyme activity of SOD, GPx and CAT. Gene expression for specific AOE and P450 enzymes was determined by the PCR method. Protein levels of CuZnSOD and MnSOD was determined by the Western blot method. Results indicate that men with kidney cancer have a significantly higher LPO in plasma compared to the control group of men (p=0.005). Significantly higher levels of LPO in RCC tissue compared with nontumor tissue was observed only in men (TBARS p=0.007; MDA p=0.006). tSOD and CAT activity in RCC tissue in women was lower compared to RCC tissue in men (p=0.012, p=0.008). Gender-related difference in CuZnSOD and MnSOD in nontumor and RCC tissue was obtained at the level of transcription, translation and activity of these antioxidant isoenzymes. The gene expression of 3 CYPs out of 8 was altered; CYP2D6 mRNA was decreased in both sexes while gender-related changes of mRNA expression for CYP2E1 and CYP2C19 was observed. Taken together, these parameters might be potentially responsible for higher risk of RCC in men than in women and modulation of their activity could have an impact on reducing the risk of RCC development and repercussions on the development of new therapeutic procedures.

Abstract in Croatian

Karcinom bubrega dvostruko je učestaliji u muškaraca u odnosu na žene. Poznato je da su novotvorine uzročno-posljedično povezane s promjenama u oksidacijsko/antioksidacijskom potencijalu u ciljnom organu, ali također i sa sustavom enzima P450 koji sudjeluju u metaboličkoj aktivaciji prokarcinogenih tvari u potencijalno karcinogeni oblik. Hipoteza disertacije je da različita pojavnost karcinoma bubrega u žena i muškaraca proizlazi iz spolno vezane razlike u oksidacijsko /antioksidacijskom statusu i razlike u ekspresiji (time i katalitičkoj aktivnosti) u sustavu proteina P450. Cilj disertacije bio je odrediti razlikuju li se oksidacijski/antioksidacijski pokazatelji u oboljelih osoba te ekspresija enzima u sustavu P450 u oboljelih muškaraca i žena u zdravom, priležećem i neoplastičnom tkivu bubrega. Istraživanje je provedeno na 30 bolesnika oboljelih od karcinoma bubrega (15 muškaraca i 15 žena starosti od 37 do 77 godina). Kontrolnu skupinu sačinjavale su 44 zdrave osobe (23 muškarca i 21 žena). Oksidacijski status određen je mjerenjem koncentracije TBARS i MDA. Antioksidacijski status ispitan je određivanjem aktivnosti enzima KAT, SOD, GPx. Ekspresija gena za pojedine AOE i enzime P450 određena je PCR metodom. Razina proteina za CuZnSOD i MnSOD određena je Western blot metodom. Rezultati pokazuju da muškarci oboljeli od karcinoma bubrega imaju statistički značajno višu LPO u plazmi u odnosu na kontrolnu skupinu muškaraca (p=0.005). Statistički značajno viša razina LPO u neoplastičnom tkivu u usporedbi sa zdravim tkivom opažena je samo u muških bolesnika (TBARS p=0.007; MDA p=0.006). Aktivnost tSOD i KAT u neoplastičnom tkivu u žena u odnosu na neoplastično tkivo u muškaraca je niža (p=0.012, p=0.008). Oba izoenzima SOD (CuZnSOD i MnSOD) različito su, spolno ovisno regulirana u zdravom i neoplastičnom tkivu u oboljelih osoba na razini transkripcije, translacije i aktivnosti enzima. Također, utvrđena je promjena u ekspresiji tri od osam promatranih P450 izoformi: ekspresija za CYP2D6 bila je smanjena u neoplastičnom tkivu u oba spola, a za CYP2E1 i CYP2C19 opažene su spolno ovisne promjene u ekspresiji gena. Rezultati disertacije podupiru pretpostavku da bi oksidacijski stres i prateća antioksidacijska obrana mogli imati važnu ulogu u rastu i progresiji karcinoma bubrega. Navedeni pokazatelji mogli bi biti odgovorni za viši rizik razvitka karcinoma bubrega u muških osoba te bi modulacija njihova djelovanja mogla imati utjecaj na smanjenje rizika obolijevanja. Rezultati ove disertacije mogli bi u konačnici imati učinak razvoj novih terapijskih postupaka putem djelovanja na proteine sustava P450.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Marotti, Miljenko
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 121
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Šverko, AnaUNSPECIFIED
Date: 2 November 2011
Date Deposited: 24 Nov 2011 10:36
Last Modified: 24 Nov 2011 10:36
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1384

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year