Epidemiološki modeli programa prevencije, dijagnostike i liječenja melanoma

Benčina, Goran (2017) Epidemiološki modeli programa prevencije, dijagnostike i liječenja melanoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img] PDF
Download (1MB)

Abstract

Melanoma is a malignant tumor of the skin and it counts for less than 5% of all skin cancers. The incidence of melanoma is growing all over the world, also in Croatia. Due to the increase in the incidence of melanoma it is important to assess the economic impact and the cost of diagnosis and treatment of melanoma. The diagnosis of cutaneous melanoma at an early stage can save lives, reduce treatment costs and generate substantial savings. In the present study we have examined the epidemiological and pharmacoeconomic characteristics of patients with skin melanonom in Croatia in 5-year periods, taking into account different strategies of prevention and treatment. In addition to the number of patients, deaths and costs, DALYs are calculated according to the methodology of the World Health Organization. For the purposes of modeling, the Markov model is used to estimate the costs and epidemiological burden of disease specific to melanoma in the 5-year period. The aim of the research included the analysis of prevention strategies for early detection of melanoma, the cost of treatment and diagnosis of melanoma in Croatia and comparison to the potential prevention programs in the national program in the upcoming five-year periods. Epidemiological models and models of economic costs melanoma are made, estimation of total costs and costs per patient, the cost structure to the stages of the disease and recommendations for potential diversion of healthcare budget. The results show that there is a significant difference in the incidence of melanoma by stages in period without screening period and in the period during the program "Euromelanoma", but there is no statistically significant difference in mortality. It has been shown that the program "Euromelanoma" is a very cost-effective intervention, and ICER is € 385.6 / DALY. The average cost per patient is lowest with screening of high risk population (935 €; 95% CI 906-963 €), and the largest with screening of entire population over 50 years (2 281 €; 95% CI 2078-2484 €). In comparison with the program "Euromelanoma" with implementation of the screening of the risk population 2 273 DALYs can be avoided and despite significantly higher costs resulting from the high cost of vemurafenib, screening of risk populations is very cost-effective intervention (ICER = 5 516 €/ DALY). Screening of risk population is the dominant strategy compared to screening of the entire population older than 50 years.

Abstract in Croatian

Melanom kože je zloćudni tumor kože te čini manje od 5% od svih vrsta raka kože. Incidencija melanoma raste u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. S obzirom na porast incidencije melanoma važno je procijeniti ekonomski utjecaj i troškove dijagnostike i liječenja melanoma. Dijagnoza kožnih melanoma u početnoj fazi spašava živote, smanjuje troškove liječenja i generira znatne uštede. U opisanom istraživanju ispitane su epidemiološke i farmakoekonomske karakteristike pacijenata sa melanonom kože u Hrvatskoj u 5-godišnjim razdobljima uzimajući u obzir različite strategije prevencije i liječenja. Osim broja novoboljelih, umrlih i troškova izračunati su i DALY-ji prema metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije. Za potrebe modeliranja, koristio se Markovljev model kako bi se procijenili troškovi i epidemiološki teret bolesti specifično vezanih za melanom u 5-godišnjem razdoblju. Cilj istraživanja obuhvatio je analizu preventivnih strategija ranog otkrivanja melanoma, troškova liječenja i dijagnostike melanoma u Hrvatskoj te usporebu sa potencijalnim programima prevencije u nacionalnom programu u budućem petogodišnjem razboblju. Isto tako izrađeni su epidemiološki modeli i modeli ekonomskih troškova melanoma, procjena ukupnih troškova i troškovi po pacijentu, struktura troškova prema stadijima bolesti i preporuke za potencijalno preusmjeravanja sredstava. U rezultatima je pokazano da postoji značajna razlika u incidenciji melanoma po stadijima u razdoblju bez probira i razdoblju sa programom „Euromelanoma“, no ne postoji statistički značajna razlika u mortalitetu. Pokazano je da je program „Euromelanoma“ je vrlo isplativa intervencija, te ICER iznosi 385,6 EUR/DALY. Prosječni troškovi po pacijentu najmanji su sa probirom rizične populacije te iznose 935 EUR (95% CI 906 – 963 EUR), a najveći sa probirom cijele populacije iznad 50 godina te iznose 2 281 EUR (95% CI 2 078 - 2 484 EUR). Usporedbom sa programom „Euromelanoma“ probirom rizične populacije moguće je izbjeći 2 273 DALY-ja te je unatoč znatno većim troškovima koji su posljedica visoke cijene vemurafeniba, probir rizične populacije vrlo isplativa intervencija (ICER = 5 516 EUR/DALY). Probir rizične populacije je dominantna strategija u usporedbi sa probirom cijele populacije starije od 50 godina.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Stevanović, Ranko
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Anja Majstorović
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 83
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Benčina, GoranUNSPECIFIED
Date: 20 June 2017
Date Deposited: 21 Jan 2019 09:30
Last Modified: 21 Jan 2019 09:30
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/3075

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year