Značenje imunohistokemijske izraženosti FHIT-a, EGFR-a i Bcl-2 u bolesnika s oralnim lihenom planusom [The significance of immunohistochemical expression of FHIT, EGFR and Bcl-2 in patients with oral lichen planus]

Pavić, Ivana (2015) Značenje imunohistokemijske izraženosti FHIT-a, EGFR-a i Bcl-2 u bolesnika s oralnim lihenom planusom [The significance of immunohistochemical expression of FHIT, EGFR and Bcl-2 in patients with oral lichen planus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (3MB) | Preview

Abstract

Oral lichen planus is a chronic inflammatory disease of unknown cause in which autoimmune mechanisms are most likely involved. Malignant transformation in OLP lesions may be favoured by changes in the expression of proteins that regulate cell proliferation and apoptosis. Conventional clinic and histopathologic guidelines are not sufficient enough. This study aimed to investigate these issues by immunohistochemical staining for FHIT, EGFR and Bcl-2 and by correlating histopathological finding in samples from lesions of OLP, oral carcinoma and health oral mucosa. The study samples represented 90 subjects with OLP (n=50), oral carcinoma (n=20), and normal buccal mucosa (controls, n=20). New sections were subjected to histological examination and immunohistochemistry for FHIT, EGFR and Bcl-2 in the whole epithelial thickness layer and FHIT and Bcl-2 in inflammatory infiltrate, respectively. The analysis showed that individual expression of FHIT, EGFR and Bcl-2 did not correlate to the density of inflammatory infiltrate (P>0.05). Bcl-2 significant positive correlation (rho=0.946, P<0.001) between epithelial layer and inflammatory infiltrate especially in older OLP subjects select them in potential subgroup of OLP subjects that are in increased risk of malignant potential, more over if we include their average age (49.1 ± 14.3) that is significantly lower than subjects with oral carcinoma (62.7 ± 8.1) (P<0.001). Positive correlation somewhat lower intensity of Bcl-2 in epithelium and FHIT in inflammatory infiltrate (rho=0.440, P=0.001) and FHIT in epithelium and inflammatory infiltrate (rho=0.327, P=0.020) sort out these markers as potential markers for larger and prospective studies in which their dual role in tumor development and progression could be tested. These findings could determinate cut off for every single marker that could help in early detection and potential malignant transformation in OLP. Long term follow up of these OLP patient could extract OLP individual at risk of malignant transformation who will have the most benefit of often clinical screening contributed in successful treatment. Significant higher expression of EGFR in OLP subjects (P<0.001) in comparison to subjects with oral cancer could in further prospective studies answer does EGFR represents as potential biological target for novel therapeutic investigation of OLP treatment. This study underline that histological evaluation in OLP lesion is not sufficient for malignant transformation estimation. In conclusion, OLP subjects, non smokers, especially female, with long standing disease that is not responding to any therapy could have benefit of regular and frequent monitoring. Immunohistochemical analysis in OLP could be helpful in the estimation of malignant potential and in individual cases obtain the most benefit. The prognostic value of FHIT, EGFR and Bcl-2 under these results in the evaluation of precancerous oral lesions requires further investigation.

Abstract in Croatian

Oralni lihen planus je kronična upalna bolest nepoznatog uzroka u kojem autoimuni mehanizam najvjerojatnije ima glavnu ulogu. Maligna transformacija u OLP lezijama može biti potaknuta ekspresijom proteina koji reguliraju staničnu proliferaciju i apoptozu. Izazov u polju oralnih prekanceroza je predvidjeti koja lezija se može transformirati u karcinom. Konvencionalne kliničke i histopatološke smjernice su nedostatne i neprecizne u analiziranju OLP lezija. Hipoteza je istraživanja da snižena izraženost FHIT-a i povišena izraženost EGFR i Bcl-2 u epitelu ovise o gustoći subepitelnog upalnog infiltrata. Cilj je bio odrediti podgrupu OLP bolesnika koji su u većem riziku od maligne transformacije. U istraživanje je retrospektivno uključeno 90 ispitanika; OLP bolesnici (n=50), bolesnici s karcinomom pločastih stanica usne šupljine (n=20) i ispitanici sa zdravom oralnom sluznicom usne šupljine (n=20). Imunohistokemijska analiza pokazala je da pojedinačna izraženost istraživanih biljega u epitelu u OLP-u ne ovisi o razini gustoće subepitelnog upalnog infiltrata (P>0,05). Utvrđena je izrazito značajna pozitivna korelacija izraženosti Bcl-2 u epitelu i upalnom infiltratu (rho=0,946, P<0,001), poglavito u starijih OLP bolesnika iako je njihova srednja životna dob (49,1 ± 14,3) značajnije niža u odnosu na bolesnike s oralnim karcinomom (62,7 ± 8,1) (P<0,001) izdvajajući ih tako u potencijalnu podgrupu OLP bolesnika s povišenim rizikom maligne transformacije. Pozitivne korelacije nešto slabijeg intenziteta između Bcl-2 u epitelu i FHIT-a u upalnom infiltratu (rho=0,440, P=0,001) te FHIT-a u epitelu i upalnom infiltratu (rho=0,327, P=0,020) izdvajaju ih kao potencijalne biljege za koje bi se većim prospektivnim studijama mogle odrediti granične vrijednosti (“cut off“) s kojima bi se s još većom vjerojatnošću mogao izdvojiti pojedini OLP bolesnik u riziku od maligne transformacije. Češćim kliničkim praćenjem uz redovitu analizu patohistološkog materijala te uočavanjem nepopravljivih oštećenja sluznice usne šupljine u obliku displazije ili ranog karcinoma, doprinijelo bi se uspješnijem liječenju, uključujući i kirurške zahvate. Značajno veća izraženost EGFR-a u OLP-u u odnosu na karcinom pločastih stanica (P<0,001) mogla bi u većim prospektivnim studijama dati odgovor na pitanje; predstavlja li EGFR u OLP bolesnika potencijalnu biološku metu u istraživanju novih terapijskih postupaka što bi doprinijelo i racionalizaciji daljnjih istraživanja. Rezultati ovog istraživanja upućuju na to da histološka analiza oralnog lihen planusa nije dostatna u procjeni malignog potencijala. Može se zaključiti da stariji OLP bolesnici nepušači, poglavito ženskog spola, s dugotrajnim i sporo regredirajućim OLP lezijama mogu imati koristi od pomnijeg praćenja u svrhu ranog otkrivanja maligne transformacije. U procjeni i odlučivanju pri prepoznavanju malignog potencijala OLP lezija, imunohistokemijska analiza navedenim biljezima u pojedinačnim slučajevima mogla bi biti od velike koristi, a OLP bolesnicima bi se omogućilo češće praćenje, rano otkrivanje i promptno reagiranje u smislu kirurškog zahvata koji bi s obzirom na rano otkriveni karcinom usne šupljine bio poštedniji, a preživljenje ukoliko se otkrije u ranim stadijima, dulje.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Baličević, Drinko
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 92
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Pavić, IvanaUNSPECIFIED
Date: 22 April 2015
Date Deposited: 10 Sep 2015 08:12
Last Modified: 10 Sep 2015 08:12
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2238

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year