Obrasci fetalnog ponašanja u normalnim i patološkim trudnoćama ispitani pomoću četverodimenzionalnog ultrazvuka

Mišković, Berivoj (2008) Obrasci fetalnog ponašanja u normalnim i patološkim trudnoćama ispitani pomoću četverodimenzionalnog ultrazvuka. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

The study of fetal behavior never sparked much interest with clinicians. Despite this fact much progress has been made mainly on studies that used two dimensional ultrasound. Fifteen years ago there was a noted decline in production of new studies. With the merge of four dimensional ultrasound the studies have begun to interest the investigators. Recent studies by the Zagreb group and others support this. In this study we compared the fetal behavior in 116 high risks and in 110 normal pregnancies. Inclusion criteria are defined and are presented in Material and methods. Based on our present knowledge, experience and in cooperation with other international investigators we have constructed a prenatal neurological screening test called PPNT. The test is a scoring system that is based on specific fetal movement patterns and signs looked at from 20. to 36. week of gestation. The test consists of: overlapping sutures, isolated anteflection of the head, isolated blinking, facial expressions (grimacing, tong expulsion) mouth (mouthing, jawing, swallowing), isolated hand movement, isolated leg movement, hand to face movement, fist and finger movements, Gestalt perzeption of General movements. According to the total score, each fetus is placed in to one of the subgroups of PPNT. The subgroups are: definitely abnormal, moderately deviant from normal and normal. The results of PPNT were compared with neonatal neurological test Amiel Tisson's neonatal assessment test and test of General movements by Prechtl and Hadders-Algra. Both study groups were pared according to age, parity and gestational age. A high reproducibility was show for repeated measurements (Spearman test R= 0.951; P<0,001 for total score). Comparing the two groups reviled that 8 out of 10 observed parameters had a statistically significant difference. The parameters with statistical significance are: isolated anteflection of the head, isolated blinking, facial expressions (grimacing, tong expulsion) mouth (mouthing, jawing, swallowing), isolated hand movement, hand to face movement, fist and finger movements, Gestalt perzeption of General movements. The parameters with no statistical significance are overlapping sutures and isolated leg movements. Although 4 fetuses had presence of overlapping sutures in the group of high risk pregnancy, no statistical significance was reached for this parameter. If we analyze the pregnancies from both groups using a cut of gestation of 32 weeks there is minimal change in the final score. For example isolated anteflexion show significance after 32. weeks and isolated leg movements show significance before 32. weeks. Facial expression are more often after 32. weeks while blinking has the greatest variability in occurrence. If similar movements are grouped in three separate groups we notice that the cumulative end score was identical in both studied groups. For example more than 50% of total score belongs to hand and leg movements, one third to facial expressions and about 10% to General movements. Comparison of PPNT and ATNAT shows moderate correlation of data for the studied groups between 20. to 36. weeks of pregnancy. This relation is kept if we compare them for time period up to 32. week. After 32. week the results show a statistically significant difference for the two tests. These results are pointing to the fact that in future the PPNT should be adjusted for these two periods and that the sign of overlapping sutures should be evaluated more accordingly. In conclusion PPNT is the first prenatal neurological diagnostic test based on four dimensional ultrasound. The first results are promising, but its value has jet to be evaluated in future studies. For now it should not be under or overestimated.

Abstract in Croatian

Istraživanja fetalnog ponašanja nažalost nikad nisu izazivala veći interes kod kliničara. Unatoč tome, zahvaljujući prije svega studijama na dvodimenzionalnom ultrazvuku, postignut je veliki napredak u istraživanju fetalnog ponašanja. Međutim, prije petnaestak godina došlo je do evidentnog zastoja u istraživanjima. Posljednjih nekoliko godina istraživanja fetalnog ponašanja tehnikom 4DUZV pobuđuju sve veći interes znanstvene javnosti. U ovom istraživanju uspoređivali smo fetalno ponašanje na 116 patoloških i 110 normalnih trudnoća. Kriteriji za uključivanje u patološke trudnoće opširno su prikazani u poglavlju Materijali i metode. Na osnovi dosadašnjih saznanja i iskustava naše grupe te u suradnji s drugim istraživačima, konstruiran je tzv. prenatalni probirni neonatološki test – PPNT. Test podrazumijeva sustav bodovanja pojedinih pokreta koji se analiziraju s 4DUZV u razdoblju od 20. do 36. tjedna trudnoće. Pokreti koji se analiziraju i boduju su: izolirana antefleksija glavice, izolirano treptanje, promjene izraza lica (grimase, plaženje jezika), usta (pućenje, zijevanje, gutanje), izolirani pokreti rukom, izolirani pokreti nogom, pokreti rukom prema licu, šaka – pokreti prstiju, gestalt percepcija općih pokreta – OP (istraživačev dojam o općim pokretima). Prema ukupnom broju bodova, svaki fetus se svrstava u jednu od skupina PPNT. Skupine su označene kao „nedvojbeno abnormalno“, „umjereno odstupanje od normalnog“ i „normalno“. Rezultati PPNT uspoređivani su s neonatološkim neurološkim testovima: test prema Amiel – Tisson, tzv. ATNAT test i, po potrebi, s testom Općih pokreta prema Prechtlu i Hadders-Algri. Obje skupine trudnoća bile su usporedive prema dobi, paritetu i trajanju trudnoće. Dokazana je visoka reproducibilnost za ponovljena mjerenja (Spearman test R=0.951; p<0.001 za ukupni skor). Usporedbom normalnih i patoloških trudnoća uočeno je da se osam od ukupno deset analiziranih obrazaca fetalnog ponašanja PPNT statistički razlikuju. To se odnosi na pokrete glavicom, pokrete treptanja, pokrete lica, pokrete usta, pokrete rukom prema licu, izolirane pokrete rukom, pokreti prstiju i šake. Nije uočena statistički značajna razlika za pokrete nogom i suture. Iako su u patološkoj skupini trudnoća uočena četiri ploda sa sraštenim suturama, nije dobivena statistički značajna razlika. Kada se trudnoće iz obje skupine analiziraju prije i nakon 32. tjedna, rezultati se neznatno mijenjaju. Tako npr. antefleksija glavice pokazuje statističku značajnost unutar promatranih skupina nakon 32. tjedna, dok za pokrete nožica vrijedi obrnuto. Pokreti fetalne mimike se češće pokazuju nakon 32. tjedna, dok pokreti treptanja pokazuju najveću varijabilnost u pojavljivanju. Kada se slični pokreti grupiraju u tri veće zajedničke skupine (pokreti ekstremiteta, pokreti mimike i OP) uočava se da razdioba ukupne sume bodova ostaje podjednaka u obje skupine trudnoća. Tako npr. više od 50% ukupne sume bodova otpada na pokrete ručica i nožica, više od jedne trećine na pokrete mimike, a oko 10% na OP. Usporedba PPNT-a i ATNAT-a ukazuje na umjerenu povezanost dobivenih rezultata za promatrano razdoblje od 20. do 36. tjedna. Isti odnos se zadržava ako ih uspoređujemo za razdoblje do 32. tjedna. Nakon 32. tjedna rezultati PPNT-a i ATNAT-a pokazuju statistički značajnu razliku što ukazuje na njihovu slabu povezanost u tom razdoblju. Takav nalaz upućuje na to da se sustav bodovanja prilagodi kvalitativnim i kvantitativnim promjenama pokreta u navedenim razdobljima trudnoće te da se na adekvatniji način valorizira nalaz sraštenih sutura. Može se zaključiti da je PPNT, za sada, prvi prenatalni neurološki probirni test koji se temelji na tehnici 4DUZV. Prvi rezultati su obećavajući, a njegovu vrijednost će potvrditi ili odbaciti buduća istraživanja. Za sada ga ne treba precijeniti, ali niti podcijeniti.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Kurjak, Asim
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Boris Čičovački
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 142
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Mišković, BerivojUNSPECIFIED
Date: 11 July 2008
Date Deposited: 22 Jan 2009
Last Modified: 03 Dec 2012 17:22
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/562

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year