Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Učinak zvučnih vibracija frekvencije 40 Hz na spastičnost i motoričke funkcije u djece sa cerebralnom paralizom [The effect of 40 Hz sound wave vibration on spasticity and motor functions in children with cerebral palsy]

Katušić, Ana (2012) Učinak zvučnih vibracija frekvencije 40 Hz na spastičnost i motoričke funkcije u djece sa cerebralnom paralizom [The effect of 40 Hz sound wave vibration on spasticity and motor functions in children with cerebral palsy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1309Kb) | Preview

  Croatian abstract

  Uvod: Propriocepcija igra važnu ulogu u kontroli mišićnog tonusa i facilitaciji pokreta. Kako motorički sustav svoje funkcioniranje uvelike temelji na dubokim osjetnim informacijama, novija istraživanja proučavaju učinak vibracijskog podražaja na njegovo funkcioniranje. Iako ova istraživanja sugeriraju pozitivan učinak vibracija na motoričku funkciju u osoba s neurološkim poremećajima, provedeno je vrlo malo istraživanja na populaciji djece sa cerebralnom paralizom (CP). Osnovni cilj ovog istraživanja predstavlja ispitivanje učinaka zvučnih vibracija na spastičnost i motoričku funkciju u djece sa CP te prirode i snage odnosa između promjena u razini spastičnosti i motoričkog ishoda. ----- Materijali i metode: U istraživanje je uključeno 89 djece sa spastičnom CP koja su randomizirana u kontrolnu skupinu čiji su ispitanici nastavili svoj fizioterapijski tretman, ili u ispitivačku skupinu čiji su se ispitanici uz fizioterapijski tretman dvaput tjedno izlagali zvučnim vibracijama frekvencije 40Hz. Randomizacija je izvršena uz stratifikaciju prema stupnju grubog motoričkog funkcioniranja prema GMFCS klasifikacijskom sustavu kako bi se osigurala jednaka zastupljenost u odnosu na tu varijablu. Djeca su procijenjena na početku uključenja u istraživanje i nakon 12 tjedana. Razina spastičnosti u gornjim i donjim udovima procijenjena je primjenom Modificirane Ashworthove skale (MMAS), a motoričke funkcije standardiziranom skalom grubih motoričkih funkcija (GMFM-88). Izvršena je i daljnja analiza o razlikama u učinku zvučnih vibracija u podskupinama djece prema stupnju grubog motoričkog funkcioniranja. ----- Rezultati: Nakon 12 tjedana utvrđena je značajna razlika između skupina za promjene u razini spastičnosti i motoričkom napretku u korist ispitivačke skupine. Analiza u podskupinama nije pokazala razlike u učinkovitosti zvučnih vibracija u djece s različitim stupnjem grubog motoričkog funkcioniranja. Utvrđena je negativna povezanost, umjerene snage između promjena u razini spastičnosti i motoričkog ishoda. ----- Zaključak: Izlaganje zvučnim vibracijama frekvencije 40Hz ima pozitivan učinak na razinu spastičnosti te u kombinaciji s fizioterapijskim tretmanom dovodi do većeg poboljšanja motoričkih funkcija. Dobiveni rezultati govore u prilog primjene vibracijsko akustičnog tretmana kao komplementarne metode u motoričkoj neurorehabilitaciji djece sa spastičnom CP.

  English abstract

  Introduction: Proprioception plays important role in the control of muscle tone and in the facilitation of movements. As motor system heavily rely on deep sensory stimulation, recent studies have investigated the effect of vibration stimuli. Although these researches suggest the positive influence of vibration on motor performance in individuals with neurological disorders, there are very limited numbers of studies in children with cerebral palsy (CP). The primary objective of the present study was to evaluate the effects of sound wave vibration therapy on spasticity and motor function in children with CP. The second objective was to investigate the nature and strentgh of relationship between change in spasticity level and motor outcome. ----- Materials and methods: In this 3-month trial, 89 children with spastic CP were randomized to either continue their physiotherapy treatment (PT) or to receive vibration therapy twice a week in addition to their PT program. The randomization was stratified according to Gross Motor Function Classification System (GMFCS) level to ensure similar functional ability in both study groups. Children were assessed at baseline and after 12-week intervention period. The outcomes measures were spasticity level in upper and lower limb as assessed by Modified Modified Ashworth Scale (MMAS) and gross motor function as assessed by global changes in Gross Motor Function Measurement (GMFM). Subgroup analysis were performed for the GMFCS levels. ----- Results: Significant group differences were detected for changes in spasticity level and gross motor function after three months intervention. Subgroup analysis showed no differences in the effects of vibration treatment for children at different GMFCS levels. There was a clear and statistically significant association between changes in spasticity and motor outcome. ----- Conclusion: In conclusion, the vibration therapy may decrease spasticity and improve motor performance in children with CP. There seems to be great potential for the use of vibration stimuli in the treatment of spastic CP. The obtained results are valuable input for evidencebased treatments in paediatric neurorehabilitation.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Mentor: Mejaški-Bošnjak, Vlatka
  Divisions: Izvan medicinskog fakulteta
  Depositing User: Marijan Šember
  University: Sveučilište u Zagrebu
  Institution: Medicinski fakultet
  Number of Pages: 112
  Status: Unpublished
  Creators:
  CreatorsEmail
  Katušić, Ana
  Date: 13 September 2012
  Date Deposited: 03 Oct 2012 12:08
  Last Modified: 03 Oct 2012 12:08
  Subjects: /
  Related URLs:
   URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1635

   Actions (login required)

   View Item

   Document Downloads

   More statistics for this item...