Vrijednosti neuralne povratne telemetrije i psihoakustičkih parametara kod djece s umjetnom pužnicom ovisno o dobi pri operaciji

Vlahović, Sanja (2014) Vrijednosti neuralne povratne telemetrije i psihoakustičkih parametara kod djece s umjetnom pužnicom ovisno o dobi pri operaciji. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (4MB) | Preview

Abstract

Cochlear implantation is a therapeutic procedure of choice for individuals with profound sensorineural hearing loss. There are many factors that influence the outcome of the cochlear implantation, and one of the most important in pre-lingually deaf children is the age at CI. Our study included 40 congenitally deaf children with CI, which were divided into two groups according to their age at operation: mean age of the group 1 was 2.3 years and group 2 11.3 years. Before the operation children were involved in rehabilitation by verbotonal method. The goal was to determine whether the duration of deafness prior to surgery influenced postoperative NRT and behavioral measurements. Analysed parameters were measured on the apical, middle and basal electrode two years after the surgery and compared retrospectively with the values measured immediately after surgery. Results were analyzed statistically in order to determine the differences between groups, among the groups (variability within the cochlea) and over time within each group. The hypothesis was that the indicators of preservation of spiral ganglion neurons in all parts of the cochlea are better in children operated at the optimal age. Overall results did not clearly and consistently confirmed hypothesis, but indicated possible distinctions in perceptual abilities that are relevant to programming cochlear implants and the ability to use electrical stimulation, which are associated with age at surgery and preoperative rehabilitation. In addition, the values of NRT, in particular when analyzed together with the values from the maps, help gaining insight into the state of hearing in each particular CI user.

Abstract in Croatian

Ugradnja umjetne pužnice je terapijski postupak izbora za osobe s teškim zamjedbenim oštećenjem sluha. Brojni su čimbenici koji utječu na ishod ugradnje UMP, a jedan od najznačajnih kod prelingvalno gluhe djece je dob u kojoj je operacija učinjena. Istraživanje je uključilo četrdesetero prelingvalno gluhe djece s UMP koja su podijeljena u dvije skupine s obzirom na dob u vrijeme operacije: prosječna dob skupine 1 bila je 2,3 godine, a skupine 2 11,3 godina. Prije operacije djeca su bila uključena u rehabilitaciju po verbotonalnoj metodi. Cilj je bio ispitati utječe li trajanje gluhoće prije operacije na poslijeoperacijske vrijednosti NRT-a te psihoakustičkih mjerenja. Učinjena su mjerenja na apikalnoj, srednjoj i bazalnoj elektrodi dvije godine nakon operacije te uspoređena retrogradno s vrijednostima izmjerenim neposredno nakon operacije. Analizirane su razlike između skupina, unutar skupina s obzirom na ispitivanu elektodu (varijabilnost unutar pužnice) i tijekom vremena. Hipoteza je bila da su pokazatelji očuvanosti spiralnog ganglija u svim dijelovima pužnice bolji kod djece operirane u mlađoj dobi. Rezultati ispitivanja nisu nedvojbeno i konzistentno potvrdili hipotezu, no ukazali su na potencijalne razlike u perceptivnim sposobnostima koje su relevantne za programiranje umjetnih pužnica i sposobnost korištenja električne stimulacije, a povezane su s dobi u vrijeme operacije i prijeoperacijskom rehabilitacijom. Osim toga, vrijednosti NRT-a, posebice kad se analiziraju zajedno s vrijednostima iz mapa, pomažu stjecanju uvida u stanje slušnog puta pojedinog korisnika UMP.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Trotić, Robert
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 103
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Vlahović, SanjaUNSPECIFIED
Date: 22 April 2014
Date Deposited: 08 May 2014 12:24
Last Modified: 08 May 2014 12:24
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2102

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year