Izraženost koneksina Cx43 u adenomatoznim polipima debeloga crijeva [Connexin 43 expression paterns in adenomatous colonic polyps]

Bišćanin, Alen (2014) Izraženost koneksina Cx43 u adenomatoznim polipima debeloga crijeva [Connexin 43 expression paterns in adenomatous colonic polyps]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

The hypothesis of this study is that expression of connexin 43 (Cx43) is reduced in adenomatous polyps of the colon with a high degree of dysplasia compared to adenomatous polyps with a low grade dysplasia, and in relation to the morphologically normal colonic mucosa. The participants in this study are 87 patients who underwent polypectomy based on indications in our institution. The research includes pathohistological analysis of collected material as well as immunohystochemical analysis of Cx43 expression in adenomatous polyp tissue and endoscopically normal mucosa surrounding the polyps. In patients with high grade adenomatous polyps Cx43 expression was found negative in 29,5 %, positive in 38,6 % and highly positive in 31,8 % of patients. In patients with low grade adenomatous polyps expression of Cx43 was found negative in 27,9 %, positive in 53,5 % and highly positive in 18,6 % of patients. In mucosa surrounding polyps Cx43 expression was found negative in 48,3 %, positive in 34,5 % and highly positive in 17,2 % of patients. Statistical analysis showed no significant difference in Cx43 expression between low and high grade dysplastic adenomatous polyps. Significant correlation of Cx43 expression in mucosa surrounding polyps was found with polyp size (p = 0,013) and villous histology (p = 0,021). Significant correlation of Cx43 expression in adenomatous polyps was found with patients hyperlipidaemia (p = 0,046). To our knowledge, this is the first description of Cx43 expression characteristics in surrounding mucosa of colorectal adenomatous polyps and polyps with high grade dysplasia. Frequent Cx43 expression in observed surrounding mucosa of adenomatous polyps with high grade dysplasia and frequent lack of Cx43 expression in surrounding mucosa of adenomatous polyps with low grade dysplasia suggest there is significant role of Cx43 in the progression of dysplasia in adenomatous polyps as well as in colorectal carcinogenesis. Lack of Cx43 expression in normal colon mucosa surounding polyps may be positive predictive factor for adenomatous polyps prognosis.

Abstract in Croatian

U ovom istraživanju analizirana je izraženost koneksina 43 (Cx43) u adenomatoznim polipima visokog i niskog stupnja displazije, te izgledom zdravoj sluznici debeloga crijeva nasuprot adenoma, koja je i patohistološki bez značajnih promjena. Hipoteza istraživanja je bila da je izraženost Cx43 snižena u adenomatoznim polipima debeloga crijeva visokog stupnja displazije u odnosu na adenomatozne polipe niskog stupnja displazije, te u odnosu na morfološki zdravu sluznicu debeloga crijeva. Na temelju hipoteze, postavljeni su ciljevi istraživanja : 1. Opći cilj: odrediti izraženost Cx43 u adenomatoznim polipima debeloga crijeva niskog stupnja displazije, adenomatoznim polipima visokog stupnja displazije, te u morfološki normalnoj sluznici stijenke crijeva nasuprot polipa. 2. Specifični ciljevi: a) usporediti izraženost Cx43 u adenomatoznim polipima visokog stupnja displazije prema izraženosti u adenomatoznim polipima niskog stupnja displazije, te u odnosu na izraženost u morfološki nepromijenjenoj sluznici crijeva b) usporediti izraženost Cx43 u sluznici crijeva nasuprot adenoma niskog stupnja displazije, prema onoj nasuprot adenoma visokog stupnja displazije c) usporediti izraženost Cx43 u odnosu na pojedine kliničke parametre. Istraživanje je obuhvatilo 87 bolesnika kojima je učinjena endoskopska resekcija adenomatoznog polipa debeloga crijeva. Tom prilikom dodatno je uzeta i biopsija sluznice nasuprot adenoma. Materijal je obrađen standardnom histološkom metodom, a dodatno su učinjeni rezovi tkiva koji su analizirani imunohistokemijski monoklonalnim protutijelima na Cx43. Imunohistokemijska izraženost Cx43 potvrđena je u stanicama pokrovnog epitela i epitela kripti adenomatoznih polipa debeloga crijeva niskog stupnja displazije i izgledom zdravoj sluznici debeloga crijeva uzorkovanoj nasuprot adenoma, dok je prvi put opisana izraženost Cx43 u adenomatoznim polipima visokog stupnja displazije neovisno od histološke građe. Imunohistokemijska reakcija na Cx43 bila je fino zrnata, smještena membranski u epitelnim stanicama zdrave sluznice i adenoma, a u 52 % adenoma je paralelno bila prisutna grubozrnata citoplazmatska reakcija. U adenomima visokog stupnja displazije izraženost Cx43 je bila negativna u 29,5 % ispitanika, srednje visoka u 38,6 % i visoka u 31,8 % ispitanika. Izraženost Cx43 u adenomima debeloga crijeva niskog stupnja displazije bila je negativna u 27,9 % ispitanika, srednje visoka u 53,5 % i visoka u 18,6 % ispitanika. Izraženost Cx43 u zdravoj sluznici bila je negativna u 48,3 % ispitanika, srednje visoka u 34,5 % i visoka u 17,2 % ispitanika. Među ispitivanim skupinama postoji statistički značajna razlika u izraženosti Cx43 (p = 0,039). Razlike izraženosti Cx43 između adenoma niskog stupnja displazije i adenoma visokog stupnja displazije nije bilo (p = 0,229). Nađena je statistički značajna razlika izraženosti Cx43 između zdrave sluznice crijeva nasuprot adenoma niskog stupnja displazije i sluznice crijeva nasuprot adenoma visokog stupnja displazije (p = 0,029). Cx43 je češće pozitivan u zdravoj sluznici nasuprot adenoma visokog stupnja displazije u odnosu na sluznicu nasuprot adenoma niskog stupnja displazije (65,9 % naprema 37,2 %). Nadalje, Cx43 je češće negativan u zdravoj sluznici nasuprot adenoma tubularnog tipa, u odnosu na sluznicu nasuprot adenoma viloznog tipa (69,1 % naprema 30,9 %, p = 0,021). Cx43 je češće negativan u sluznici uzorkovanoj nasuprot endoskopski mjereno manjih adenoma ( Mann-Whitneyev U test, p = 0,013). Izraženost Cx43, a time i razina međustanične komunikacije propusnim vezama, niža je u adenomima ispitanika koji imaju hiperlipoproteinemiju (p = 0,046). Učinkom na izraženost Cx43, prisutnost hiperlipoproteinemije bi mogla utjecati na brzinu maligne pretvorbe adenomatoznih polipa. Koneksin Cx43 je pozitivan u svih adenomatoznih polipa ispitanika koji imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu za karcinom debeloga crijeva, za razliku od onih koji nemaju pozitivnu obiteljsku anamnezu (100 % naprema 65,3 %, p = 0,007), što upućuje na moguću ulogu Cx43 u nasljednoj sklonosti raku debeloga crijeva. Prema našim rezultatima, izraženost Cx43 u adenomatoznim polipima nije prognostički čimbenik malignog potencijala adenoma, dok bi izostanak izraženosti Cx43 u sluznici nasuprot adenomatoznog polipa mogao biti dodatni, pozitivan, prediktivni čimbenik u procjeni malignog potencijala adenomatoznog polipa. Na temelju dobivenih rezultata vidljivo je da Cx43 ima značajnu ulogu u nastanku adenoma debeloga crijeva, odnosno kolorektalnoj karcinogenezi. Prognostičku vrijednost Cx43 u adenomatoznim polipima i sluznici debeloga crijeva tek treba odrediti. Određivanjem izraženosti Cx43 u sluznici nasuprot adenoma debeloga crijeva, jednostavnom i relativno jetinom metodom, moglo bi se kod pojedinih adenoma produljiti vrijeme do kontrolne kolonoskopije i na taj način izbjeći nepotrebne rizike i troškove koje pretraga nosi.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Ljubičić, Neven
Baličević, Drinko
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 99
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Bišćanin, AlenUNSPECIFIED
Date: 17 April 2014
Date Deposited: 08 May 2014 08:42
Last Modified: 08 May 2014 08:42
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2101

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year