Model praćenja sustavnog eritemskog lupusa analizom bolničkog morbiditeta te specifičnog mortaliteta mapiranjem [The SLE surveilance model using hospital morbidity and mortality data mapping]

Mayer, Miroslav (2012) Model praćenja sustavnog eritemskog lupusa analizom bolničkog morbiditeta te specifičnog mortaliteta mapiranjem [The SLE surveilance model using hospital morbidity and mortality data mapping]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

SLE is a rare flagship chronic systemic autoimmune disease. We present a new model of population based SLE monitoring in Croatia. We found prevalence and mortality to be to insensitive to detect regional differences in disease related morbidity and mortality. Existing administrative, routinely colected mortality and morbidity data in Croatian Institute of Public Health were proposed as a basic dataset for further analysis. 2372 hospitalizations of 1067 patients with discharge diagnoses of SLE (ICD codes M32.1-32.9) were registered in Croatia from 2002-2007 with female to male ratio 6,1 (incident hospitalizations). 148 hospitalizations had to be omitted from further analysis due to missing or inadequate data, or non-Croatian citizenship. 78 SLE relatd death cases (65 female and 13 male) were noted in the same period. Observed disease specific mortality and hospitalization rates (DSMR and DSHR) were directly standardized using European standard 100000 population. DSMR suggest higher mortality rates in Panonian and Mediterranean regions of Croatia. DSHR suggest higher hospitalization rates in northwestern Croatia. Hospitalizations in patients from northwestern Croatia were shorter than in patients living in Mediterranean and Panonian region. Visualisation of mortality and hospitalization data were presented using coropleth maps of municipality based relative risk for SLE related hospitalizations and mortality. Space scaning of municipality based hospitalization data with SatScan using discrete Poissons method indicate that there are two significant clusters with increased risk of SLE related hospitalizations in Croatia. Same method has not been able to detect significant clusters of SLE related mortality probably due to the low total counts. DSMR and DSHR were also calculated on the county level. Counties were ranked according to both rates and the ranks were combined giving synthetic rank estimating total „population risk“ of SLE. The highest combined rank has been noted in Osiječko Baranjska county. DSMR and DSHR , visual analysis of mapped data of relative risk for SLE related death or hospitalization, county based ranking acording to the DSMR and DSHR, cumulative county ranks, regionaly based differences in DSMR and DSHR coupled with survival analysis and Poissons regression and finaly spacial scan analysis present components of the simple, cheap and effective monitoring system able to detect differences and regional variations in disease prevalence, presentation and severity which could be of important regional public health issues.

Abstract in Croatian

SLE je složena i rijetka bolest, tipični predstavnik kroničnih multisistemskih autoimunih bolesti. U ovoj studiji prikazujemo model populacijskog monitoriranja SLE u Hrvatskoj. Utvrdili smo da su standardizirani indeksi prevalencije i mortaliteta nesenzitivni u detekciji regionalnih razlika u morbiditetu i mortalitetu od SLE. Postojeći rutinski prikupljani podaci u HZJZ se predlažu kao osnovni set podataka za daljnju analizu. U Hrvatskoj su od 2002. do 2007. godine registrirane 2372 hospitalizacije 1067 bolesnika s otpusnim dijagnozama SLE (MKB X kodovi M32.1 do M32.9) uz omjer žena i muškaraca 6:1 u incidentnim hospitalizacijama. 148 podataka o hospitalizacijama je izostavljeno zbog neadekvatnosti ili nedostatnosti podataka ili nehrvatskog državljanstva. U istom je razdoblju zabilježeno 78 smrti povezanih sa SLE, od čega 65 žena i 13 muškaraca. Zabilježene stope bolničkog pobola i smrtnosti su direktno standardizirane na Europsku standardnu populaciju. DSMR za SLE ukazuje na nešto viši mortalitet u Panonskoj i Mediteranskoj regiji Hrvatske. DSHR za SLE ukazuje na učestalije hospitalizacije zbog SLE u Sjeverozapadnoj regiji Hrvatske. Hospitalizacije bolesnika u Sjeverozapadnoj regiji Hrvatske su u prosijeku kraće nego u bolesnika u Panonskoj i Mediteranskoj regiji. Podaci o smrtima i hospitalizacijama su vizualizirani na koroplet mapama relativnog rizika baziranih na razini općina. Prostorno skeniranje podataka o hospitalizacijama s programom SatScan temeljeno na diskretnom Poissonovom modelu upućuje na postojanje dva statistički značajna klastera, u središnjoj Dalmaciji te u istočnoj Slavoniji. Istom metodom nisu detektirani statistički značajni klasteri povećanog rizika smrtnosti od SLE, vjerojatno zbog malog broja umrlih. DSMR i DSHR su izračunate i na razini županija koje su pritom rangirane, a rangovi zbrajani kako bi se dobio sintetski rang kojim se procjenjuje ukupni „populacijski rizik“ od SLE. Kombiniranim rangom se ističe Osječko Baranjska županija, moguće i zbog povećanog opterećenja bolešću u regiji. Izravno standardizirane stope hospitalizacija i smrtnosti vezane uz SLE, vizualna analiza koroplet mapa relativnog rizika smrtnosti i hospitalizacija od SLE na rezoluciji razine općina, rangiranje na županijskoj razini prema navedenim stopama, kumulativno rangiranje županija, usporedba regija prema DSMR i DSHR uz analizu preživljenja i Poissonovu regresijsku analizu te konačno spacijalna analiza rizika prostornim skeniranjem čine sastavnice jeftinog, jednostavnog i učinkovitog sustava monitoriranja koji može kumulativno detektirati regionalne varijacije u prevalenciji, težini i prezentaciji bolesti, ali također detektira razlike vezane uz javno zdravstvena pitanja.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Čikeš, Nada
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 74
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Mayer, MiroslavUNSPECIFIED
Date: 28 December 2012
Date Deposited: 30 Sep 2013 11:29
Last Modified: 30 Sep 2013 11:29
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1939

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year