Prezentizam i apsentizam zdravstvenih djelatnika i kultura sigurnosti bolesnika [Presenteeism and absenteeism of health care workers and patient safety culture]

Brborović, Hana (2015) Prezentizam i apsentizam zdravstvenih djelatnika i kultura sigurnosti bolesnika [Presenteeism and absenteeism of health care workers and patient safety culture]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img] PDF
Download (1MB)

Abstract

Introduction: Presenteeism is the situation when employees show up, but fail to adequately work for various reasons. Reasons can be health-related (sickness presenteeim). Opposite, absenteeism is when employees are absent from work. Patient safety culture includes attitudes and behavioural patterns towards health and safety in a healthcare organisation. Aim: To investigate the prevalence of presenteeism and absenteeism in hospitals; their relationship with patient safety culture. Based on the results give possible presenteeism and absenteeism preventive measures. Prticipants: Medical doctors and nurses; 399 of from the clinical hospital center and 196 from county general hospital. Methods: The cross-sectional study made by questionnaires: Stanford Presenteeism Scale (SPS-6), WHO Health and Work Performance Questionnaire (WHO HPQ), Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSPOSC) and Perceived Stress Scale (PSS-10). Distributions were described by conventional measures of descriptive statistics and analyzed using t-test and ANOVA analysis. Distributions of qualitative data were analysed using the χ2 test and the Fisher exact test. Data were examined using explorative factor analysis (PCA with Varimax rotation), to determine dimensionality reduction of patient safety culture space. Linear regression and discriminant analysis were used to asses the relationship between presenteeism, absenteeism and patient safety culture. Results. The complexity and reciprocity of relations of presenteeism and absenteeism reflected in the seemingly contradictory results, arising from the heterogeneity of the importance of certain predictors in assessment criteria at different levels of events and analysis (individual level, department, hospital). Only analysis by individual hospitals, departments and occupations provides data that can be interpreted. Conclusion: Presenteeism, absenteeism and patient safety cutlture are a part of the culture in the specific case of departments and hospitals. Presenteeism and absenteeism, are frequently grouped in individual departments and in some professions, which supports their property as a form of behavior.

Abstract in Croatian

Uvod: Prezentizam je pojava kad zaposlenici dođu na posao, ali iz različitih razloga ne rade svoj posao na odgovarajući način. Razlog prezentizmu mogu biti i zdravstvene poteškoće (prezentizam zbog bolesti). Suprotnost prezentizmu je apsentizam - pojava kad zbog tih poteškoća zaposlenici izostaju s posla. Kultura bolesnikove sigurnosti rezultat je obrazaca ponašanja i stavova prema zdravlju i sigurnosti u zdravstvenoj organizaciji. Cilj: Ispitati učestalost prezentizma i apsentizma u bolnicama; njihov odnos s kulturom bolesnikove sigurnosti. Temeljem rezultata dati prijedlog mogućih mjera prevencije prezentizma i apsentizma u bolnici. Ispitanici: Liječnici i medicinske sestare; 399 iz kliničkog bolničkog centra i 196 iz opće županijske bolnice. Metode: Presječno istraživanje provedeno je upitnicima Stanfordska ljestvica za mjerenje prezentizma (SPS-6), Svjetske zdravstvene organizacije za mjerenje zdravlja i radne učinkovitosti (WHO HPQ), Bolničko istraživanje o kulturi bolesnikove sigurnosti (HSPOSC). Distribucije kvanitativnih varijabli su opisane konvencionalnim mjerama deskriptivne statistike, analizirane t-testom i ANOVA analizom, a kvalitativnih varijabli χ2 testom i Fisherovim egzaktnim testom. Redukcije dimenzionalnosti prostora kulture bolesnikove sigurnosti učinjena je faktorska analiza po komponentnim modelom primjenom Keiserov kriterija uz rotaciju Varimax. Odnos prezentizma i apsentizma s kulturom bolesnikove sigurnosti, analiziran je linearnom regresijskom i diskriminacijskom analizom. Rezultati: Složenost i uzajamnost odnosa prezentizma i apsentizma odrazila se u naizgled proturječnim rezultatima proizašlim iz heterogenosti važnosti pojedinih prediktora u procjeni kriterija na različitim razinama događaja, odnosno analize (individualna razina, odjel, bolnica). Tek analiza po pojedinim bolnicama, odjelima i zanimanjima daje podatke koje je moguće interpretirati. Zaključak: Prezentizam, apsentizam i kultura bolesnikove sigurnosti, dio su kulture neke zajednice, u konkretnom slučaju odjela i bolnice. Pojave oba promatrana oblika prezentizma (rada sa smanjenim učinkom zbog bolesti ili iz drugih razloga) kao i apsentizma, učestalije su grupirane na pojedinim odjelima i u pojedinim zanimanjima.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Mustajbegović, Jadranka
Departments: Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 123
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Brborović, HanaUNSPECIFIED
Date: 18 June 2015
Date Deposited: 22 Jan 2016 11:14
Last Modified: 22 Jan 2016 11:14
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2381

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year