Intratumorska heterogenost ekspresije katepsina D, ciklina D1, nm23 i nm23 H1 gena u planocelularnom karcinomu grkljana [ Intratumoral heterogeneity of cathepsin D, cyclin D1, nm23 and nm23H1 gene expression in laryngeal squamous cell carcinoma ]

Ćorić, Marijana (2005) Intratumorska heterogenost ekspresije katepsina D, ciklina D1, nm23 i nm23 H1 gena u planocelularnom karcinomu grkljana [ Intratumoral heterogeneity of cathepsin D, cyclin D1, nm23 and nm23H1 gene expression in laryngeal squamous cell carcinoma ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

Intratumoral heterogeneity is defined as the parallel existence of diploid and aneuploid clones as well as different abnormal cell lines within a given tumor. This implies that different tumor parts express different behavior (e.g. propensity to invade or metastasize, resistance against chemo- or radiotherapy). One of the most important goals of different investigations is to predict the biological behavior of tumors. Current investigations mostly neglect intratumoral heterogeneity in general and completely ignore the possibility of regional intratumoral heterogeneity. The goals of my investigation, performed on a group of 170 patients with laryngeal cancer undergoing partial or complete laryngectomy were to define intratumoral heterogeneity of cyclin D1, cathepsin D and nm23 protein as well as nm23H1 gene in three different tumor regions (tumor center, invasive margin and transformation region), to establish potential prognostic significance of regional factors and to establish potential correlation between the investigated factors and classical prognostic factors (T, N, M, histological grade). Taken together the results of this study give some intriguing answers to the above questions. It was clearly shown that the intratumoral heterogeneity is not a diffuse, random event, but that there is a clear areal distribution of immunoreactivity to cathepsin D and cyclin D1, with the invasive margin expressing the strongest immunoreactivity followed by the tumor center. There is positive correlation for expression of cathepsin D in tumor cells with T (p=0,003), and negative correlation for stromal expression of cathepsin D with T (p=0,006), N (p=0,01) and histological grade (p=0,02). Areal expression of cathepsin D and cyclin D1 showed prognostic significance on Kaplan-Meier curves (cathepsin D (p=0,001) cyclin D1 (p=0,008)). Using RPART statistics the expression of cathepsin D in tumor stromal cells of tumor center was demonstrated as being a classificator equal to standard prognostic parameters.

Abstract in Croatian

Intratumorska heterogenost definira se kao postojanje diploidnog i aneuploidnog sadržaja DNK ili postojanje višestrukih abnormalnih staničnih linija s ekspresijom različitih gena/antigena ili produkcijom različitih proteina/onkoproteina u različitim djelovima jednog tumora. U dosadašnjim istraživanjima uglavnom nije vođeno računa o mogućnosti postojanja prostorno određene intratumorske heterogenosti, pa smo za cilj ovog rada odredili utvrditi intratumorsku heterogenost ekspresije bjelančevina katepsina D, ciklina D1, nm23 i nm23 gena u planocelularnom karcinomu grkljana istražujući tri različite tumorske regije te odrediti postoji li prognostička vrijednost bjelančevina katepsina D, ciklina D1, nm23 i nm23 gena u planocelularnom karcinomu grkljana vezano za njihov prostorni raspored unutar tumora. Također se pokušalo ustanoviti da li intratumorska heterogenost navedenih bjelančevina i gena pokazuje povezanost s klasičnim prognostičkim čimbenicima (TNM i histološki gradus) te preživljenjem. U studiju je uključeno 170 bolesnika s karcinomom grkljana koji su bili operirani (hemilaringektomirani i laringektomirani) na Klinici za otorinolaringologiju KBC Šalata u Zagrebu te Odjelu za otorinolaringologiju Opće bolnice Slavonski brod, od 1987 do 2003 godine. Statistika preživljenja rađena je na 127 bolesnika kod kojih je postojala sva medicinska dokumentacija. Rezultati su pokazali da postoji prostorna intratumorska heterogenost koja se manifestira različitim stupnjem ekspresije katepsina D i ciklina D1 u različitim djelovima tumora, tako da je najjača ekspresija u invazivnom rubu, zatim u centru, a najslabija u transformacijskom rubu tumora. Utvrđena je značajna korelacija ekspresije pojedinih proteina u različitim područjima tumora s klasičnim prognostičkim čimbenicima (veličinom tumora - T, metastazama u limfne čvorove – N, te stupnjem histološke diferencijacije (anaplazije) – G), a jače je izražena za invazivni rub, zatim za centar, a manje za transformacijski rub tumora, bez obzira o kojem istraživanom proteinu se radi. Kod katepsina D ustanovljena je pozitivna korelacija za ekspresiju u tumorskim stanicama s veličinom tumora (p=0,003) te negativna korelacija za ekspresiju u stromi s veličinom tumora (p=0,006), infiltracijom limfnih čvorova (p=0,01) te stupnjem diferencijacije (anaplazije) (p=0,02). Utvrđena je povezanost prostorne heterogenosti s preživljenjem (Kaplan-Meier krivulje) kako za katepsin D (p=0,0001) tako i za ciklin D1 (p=0,008). Klasični prognostički parametri (T, N, G) pokazali su svoju prognostičku vrijednost. Kao jedini od svih istraživanih novih parametara katepsin D u stromi centra tumora pokazao se kao klasifikator u naprednom klasifikacijskom modelu RPART što upućuje na njegovu moguću prognostičku vrijednost. Za nm23 i nm23H-1 gen nisu dobiveni statistički relevantni pokazatelji.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Seiwerth, Sven
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 98
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Ćorić, MarijanaUNSPECIFIED
Date: 24 May 2005
Date Deposited: 14 Dec 2006
Last Modified: 03 Oct 2011 12:31
Subjects: UNSPECIFIED
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/189

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year