Uloga modificiranoga upitnika kao mjernoga instrumenta u predviđanju niske vrijednosti mineralne gustoće kosti [The role of a modified questionnaire as a tool in prediction of low bone mineral density]

Punda, Marija (2014) Uloga modificiranoga upitnika kao mjernoga instrumenta u predviđanju niske vrijednosti mineralne gustoće kosti [The role of a modified questionnaire as a tool in prediction of low bone mineral density]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

Introduction: Osteoporosis is a major health concern, however massive screening on low bone mineral density (BMD) using dual-energy x-ray absorptiometry (DXA) is not recommended in a clinical practice. The aim of our study was to develop a modified questionnaire based on risk factors for osteoporosis that will be applicable in population of women as a prescreening tool aimed to predicit an increased risk for low BMD. ----- Study participants and methods: Our study included 1000 women aged 45 years or more without previous diagnosis of osteoporosis or treatment that affects bone metabolism, who underwent bone density measurements of the hip and the lumbar spine using DXA machine. Data on risk factors for osteoporosis were collected by completing the questionnaire and those risk factors that best predicted required T-score ≤ -2,5 at the femoral neck were selected for inclusion into the modified questionnaire. Receiver-operating characteristic (ROC) analysis was used to identify the specific cut-point value of risk factors that would identify women at increased risk for low BMD. ----- Results: A modified questionnaire using simple scoring system was developed based on 4 variables: age > 65 years, duration of postmenopausal period > 14 years, weight ≤ 73 kg and height ≤ 160 cm. Cut –off value of > 6 points (out of 9 possible) showed the best ability (sensitivity, specificity) in prediction of a T-score ≤ -2,5 at the femoral neck. The modified questionnaire showed the similar performance in prediction of low BMD compared to other clinical risk tools (OST, ORAI, ABONE). However, due to its higher specificity and somewhat lower sensitivity, modified questionnaire showed better performance in discrimination of women in whom BMD testing is unnecessary. A modified questionnaire showed better performance in prediction of low BMD in women >65 years compared to women aged 45-64 years mostly due to the high-scored criterion “age > 65 years”. ----- Conclusion: Applying of modified questionnaire in clinical practice using a simple scoring system based on clinical risk factors for osteoporosis may contribute to cost-effective screening program that would be acceptable to the public health system. Further investigation is needed to determine scoring system based on risk factors for osteoporosis aimed for better selection for BMD testing among women aged 45-64 years.

Abstract in Croatian

Uvod: Osteoporoza je veliki javnozdravstveni problem, međutim u kliničkoj praksi se ne preporuča masovni probir radi utvrđivanja niske vrijednosti mineralne gustoće kosti (BMD) primjenom dvoenergetske apsorpciometrije (DXA). Cilj istraživanja je napraviti modificirani upitnik na temelju rizičnih čimbenika za osteoporozu koji će u populaciji žena biti primjenjiv kao instrument pred-probira u cilju predviđanja povećanog rizika za niski BMD. ----- Ispitanice i metode: Istraživanje je obuhvatilo 1000 žena u dobi od 45 godina i više bez prethodno utvrđene dijagnoze osteoporoze ili uzimanja lijekova koji utječu na koštani metabolizam, i u kojih je učinjeno mjerenje gustoće kosti u području kuka i lumbalne kralježnice DXA uređajem. Podaci o čimbenicima rizika za osteoporozu dobiveni su od ispitanica popunjavanjem upitnika a oni čimbenici rizika koji su najbolje predvidjeli zadanu T-vrijednost ≤ -2,5 u regiji vrata bedrene kosti odabrani su za uključivanje u modificirani upitnik. Analiza oblikovanjem krivulje osjetljvosti (ROC) korištena je radi utvrđivanja granične vrijednosti rizičnih čimbenika koji će identificirati žene sa povećanim rizikom za niski BMD. ----- Rezultati: Modificirani upitnik primjenom jednostavnog sustava bodovanja oblikovan je na temelju 4 varijable: dobi > 65 godina, trajanju menopauze > 14 godina, tjelesnoj težini ≤ 73 kg i tjelesnoj visini ≤ 160 cm. Granična vrijednost od > 6 bodova (od ukupno 9 mogućih) pokazala je najbolju sposobnost (osjetljivost, specifičnost) u predviđanju T- vrijednosti ≤ -2,5 u regiji vrata bedrene kosti. Modificirani upitnik pokazao je podjednaku sposobnost u predviđanju niske vrijednosti BMD-a u usporedbi sa drugim kliničkim pravilima predviđanja (OST, ORAI, ABONE). Međutim, zbog svoje veće specifičnosti i nešto niže osjetljivosti, modificirani upitnik je pokazao znatno bolju sposobnost u identifikaciji žena u kojih nije indicirano denzitometrijsko snimanje. Modificirani upitnik je pokazao bolju sposobnost u predviđanju niske vrijednosti BMD-a u žena starijih od 65 godina u usporedbi sa ženama u dobi od 45-64 godine uglavnom zahvaljujući jače bodovanom kriteriju «dob > 65 godina». ----- Zaključak: Primjena modificiranoga upitnika u kliničkoj praksi korištenjem jednostavnog sustava bodovanja temeljenog na čimbenicima rizika za osteoporozu može doprinjeti ekonomičnom programu probiranja koji bi bio prihvatljiv za javnozdravstveni sustav. Potrebno je daljnje istraživanje u cilju utvrđivanja sustava bodovanja temeljenog na čimbenicima rizika za osteoporozu u cilju bolje selekcije za BMD testiranje u žena u dobi od 45-64 godine.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Kusić, Zvonko
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 74
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Punda, MarijaUNSPECIFIED
Date: 29 December 2014
Date Deposited: 03 Feb 2015 13:21
Last Modified: 03 Feb 2015 13:21
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2186

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year