Izraženost HIF-1 (alpha) i VEGF u neuroendokrinima karcinomima dojke

Marton, Ingrid (2013) Izraženost HIF-1 (alpha) i VEGF u neuroendokrinima karcinomima dojke. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

In this retrospective study we analyzed 79 samples of breast cancer; 31 analyzed speciment was classified as neuroendocrine breast carcinoma (NEBC) according to the criteria established by the WHO, while 48 speciments represented control group and were diagnosed as invasive ductal carcinoma (IDC). The aim of our study was: to determine expression of HIF-1α and VEGF-C in NEBC tissue, to compare it with the control group (IDC), to establish similarities and differencies between examnied groups in regard to tumor size, grade, expression of hormonal receptors and HER2/neu, lymph node involvment and appearance of relapse. The incidence of NEBC in our data was 1,01% (31/3508). Results showed that NEBC is more frequently diagnosed in tumor size 2 and that they express positive hormonal receptors and are HER2/neu negative, while IDC is poorly differentiated in comparison with NEBC. NEBC are showing weak HIF-1α expression, but are demonstrating tendency towards increased VEGF-C expression. Statistical difference in survival rate between the groups according to HIF-1α expression has not been found, but boundary significant difference in survival of NEBC patients in regard to HIF-1α expression and faster developmet of the diseasse relapse in HIF-1α positive patients was perceived. We conclude, that NEBC and IDC differ according to their morphological and immunohistochemical characteristics, and therefore exists a possibility that NEBC represents a unique group of breast tumors. Further larger studies that include greater tumor speciments are needed in order to determine real origin of NEBC.

Abstract in Croatian

U ovom radu retrospektivno je analizirano tkivo 79 karcinoma dojke; od čega je 31 karcinom zadovoljavao kriterije za dijagnozu neuroendokrinog karcinoma (NEC-a) prema SZO-i, a kontrolnu skupinu predstavljalo je tkivo 48 duktalnih invazivnih karcinoma (DIC) dojke NOS tipa. Hipoteza ovog istraživanja jest kako NEC dojke pokazuju jaču izraženost HIF-a 1 α i VEGF-a C u odnosu na DIC dojke NOS tipa. Ciljevi rada bili su utvrditi izraženost HIF-a 1 α i VEGF-a C u tkivu NEC-a i usporediti nalaze s kontrolnom skupinom, kao i utvrditi moguće sličnosti i razlike između ispitivanih skupina s obzirom na klinički stadij i gradus tumora, izraženost hormonskih receptora i HER-2/neu i zahvaćenost limfnih čvorova te pojavu recidiva. NEC je dijagnosticiran u 31/3508 (1,01%) svih karcinoma dojke u 5-godišnjem razdoblju. Rezultati su pokazali da se NEC značajno češće otkriva u T2 stadiju i da češće pokazuje pozitivne hormonske receptore i negativnost na HER2/neu, dok je DIC značajno češće slabo diferenciran od NEC-a. Ekspresija HIF-a1α u tkivu NEC-a bila je slabija, a ekspresija VEGF-a pojačana (sa graničnom značajnošću). Značajne razlike u duljini preživljenja s obzirom na ekspresiju HIF-a 1α između skupina nisu pronađene ali je utvrđena granično značajne razlike u preživljenju bolesnica s NEC-om u odnosu na ekspresiju HIF-a1α, kao i brži razvoj recidiva u HIF-1α pozitivnih pacijentica. Zaključuje se kako se s obzirom na morfološke i imunohistokemijske osobine NEC i DIC NOS tipa razlikuju, zbog čega postoji mogućnost da NEC dojke predstavlja zasebnu skupinu karcinoma dojke, za dokazivanje čega su potrebna daljnja istraživanja na većim serijama tumora.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Kos, Marina
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 118
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Marton, IngridUNSPECIFIED
Date: 21 February 2013
Date Deposited: 25 Mar 2013 12:52
Last Modified: 25 Mar 2013 12:52
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1874

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year