Vrijednost blijede staze u artroskopskim zahvatima u prednjem dijelu gležnja [Value of tourniquet use in anterior ankle arthroscopy]

Dimnjaković, Damjan (2016) Vrijednost blijede staze u artroskopskim zahvatima u prednjem dijelu gležnja [Value of tourniquet use in anterior ankle arthroscopy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img] PDF
Download (942kB)

Abstract

Use of the tourniquet in arthroscopic sugery is taken for granted worldwide, with the main goal to improve intraoperative visualization and hopefully shorten the operative procedure. Although rare, complications after arthroscopic surgery can be related to the tourniquet time, with the infection and the deep vein thrombosis being the most severe of complications. During the last decade reasearches have been made which did not confirm the advantages of tourniquet use in knee arthroscopy. The main goal of this research was to clarify if there are differences in postoperative intraarticular bleeding and also in course and outcome related to tourniquet use in anterior ankle arthroscopy. The patients were evaluated by the course of the surgery, postoperative intraarticular bleeding, pain during the early postoperative period and using the subjective and objective functional scores to evaluate the condition of the ankle before and 3 and 6 months after the surgery. In our randomized controlled trial, we have concluded that postoperative bleeding won't be higher if the tourniquet is not used during the surgery. In addition, arthroscopic surgery of the anterior part of the ankle can be performed without a tourniquet, not influencing the course of the surgery and making sure that the result of the surgery won't be worse than in cases when the tourniquet is used during the surgery.

Abstract in Croatian

U svakodnevnoj praksi uobiĉajeno je korištenje blijede staze kod svih artroskopskih zahvata kako bi se poboljšala intraoperacijska vizualizacija i skratilo vrijeme operacije. Iako vrlo rijetke, komplikacije nakon tih zahvata mogle bi biti povezane s trajanjem korištenja blijede staze, a najznaĉajnija komplikacija, uz razvoj infekcije, jest duboka venska tromboza. Posljednjih desetak godina provedena su istraţivanja koja nisu potvrdila prednosti korištenja blijede staze kod artroskopije koljena. Cilj ovog istraţivanja bio je ispitati postoji li razlika u poslijeoperacijskom intraartikularnom krvarenju te je li tijek i ishod lijeĉenja isti kod artroskopskih zahvata u prednjem dijelu gleţnja koji se ĉine uz uspostavljanje blijede staze, kao i kod zahvata koji se ĉine bez uspostavljanja blijede staze. Provedeno je istraţivanje u kojem je 50 bolesnika randomizirano ili u skupinu u kojoj se zahvat ĉinio bez blijede staze ili u skupinu u kojoj se zahvat ĉinio uz uspostavljanje blijede staze. Kod bolesnika je evaluiran tijek operacijskog zahvata, poslijeoperacijsko krvarenje, intenzitet boli u ranom poslijeoperacijskom tijeku te ishod zahvata pomoću subjektivnih i objektivnih upitnika kojima se ispitala funkcija operiranog gleţnja prije operacijskog zahvata te 3 i 6 mjeseci nakon operacije. Ovim randomiziranim kontroliranim istraţivanjem utvrĊeno je da poslijeoperacijsko krvarenje neće biti veće ukoliko se za vrijeme artroskopskih zahvata u prednjem dijelu gleţnja ne koristi blijeda staza. Rezultati ovog istraţivanje takoĊer ukazuju na to da se artroskopski zahvati u prednjem dijelu gleţnja mogu ĉiniti bez blijede staze, a da time tijek operacije bude isti te da ishod operacije ne bude lošiji nego kad se isti zahvat ĉini uz uporabu blijede staze.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Bojanić, Ivan
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 63
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Dimnjaković, DamjanUNSPECIFIED
Date: 7 November 2016
Date Deposited: 09 Apr 2018 15:11
Last Modified: 09 Apr 2018 15:11
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2937

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year