Dijabetičar kao učestali posjetilac ordinacije obiteljske medicine

Vrca-Botica, Marija (2003) Dijabetičar kao učestali posjetilac ordinacije obiteljske medicine. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (2MB) | Preview

Abstract

Frequent attenders (FAs) represent great workload for general practitioners. Chronic diseases are the leading cause for frequent consultations mentioned in literature. Former studies show that diabetic patients are among Fas at general practices in Croatia. Our study had three parts: A. Determination of standards for attendence at general practice offices and definition of standards for FAs in our settings. Attendence standards in general practice was calculated and followed at eight general practice offices on the sample of 4.312 patients and 58.088 visits. The patients who visited general practitioners above the average value for the upper quartilla of their age and sex groups were considered to be FAs. The study lasted from January 1, 1997 until December 31, 1999. B. Research on diabetics’ visits and factors influencing the number of their visits and the quality of health care of diabetics.Visits of 490 diabetics from 13 general practices were followed up, totally 1.170 absentees(??) and 16.670 visits. Diabetics whose number of visits was above the limited values for the upper quartilla for age and sex group were considered to be FAs. The rest of diabetic patients not categorized as FAs represented the control group in our study. The patients were not treated by any special program apart the usual national care for diabetes. The study lasted from January 1, 1997 until December 31, 1999. C. Qualitative study of subjective factors influencing the quality of care for diabetics - FAs was performed by the method of focus group. Results. There were 4.2 visits at general practice offices in 1997 and 4.7 in 1999 in total (general) population. In 1997 22% patients did 63% of frequent consultations while in 1999 it was 65%. The number of FAs increased in three years for 16.2%. According to the above mentioned methodology we determined that 285 (60%) diabetics out of 490 were FAs.In the course of three years the number of diabetics – FAs decreased for 6 or 2.8% while the number of FAs increased for 1.6%. Epidemiologica variables like age, sex, education and marital status did not influence the frequency of consultaions by diabetic patients. Insulin dependent diabetics, patients with longer history of diabetes, patients whose main disease was diabetes, patients who are using more dugs (frequency 1.6 against low frequency 1.5), patients on self control by strips or by apparatus are more frequently FAs. The patients having the higher index of severity of multimorbid diseases according to ICB-10/ICB-9/CI (by Charlson) (frequency 1.27 against low frequency 0.99) are more frequently FAs. Diabetics with the higher index of complications severity (IDC scale) (frequency 1.37 agaist non frequency 2.62) are less frequently FAs. Multivariate analysis shows that the patients controlled by internist, those treated by the family practitioner have less chance to be frequent attenders. Specific preventive procedures: determination of microalbuminuria, determination of lipids, check up of the posterior part of the retina by ophthalmologist, foot check up, are not optimal in our conditions and are not, according to our study factors for frequent attendence. HbA1c was determined in 24% of diabetics, more in FAs. Qualitative research showed that most diabetics – FAs were visiting their doctors for referrals and drug prescriptions. They did not think of their general practitioners as of professional persons for the treatment of diabetes. They thought that general practitioners did not offer enough instructions and recommendations for the treatment of diabetes. Diabetics thought their health was good. They mentioned their fear from blindness, gangrene and insulin.Their everyday life was restricted and they were socially isolated. Several joined factors - disease, practice and health care system are making diabetic patient to be FA.

Abstract in Croatian

Učestali posjeti čine veliko opterećenje liječnika obiteljske medicine. U literaturi nalazimo kronične bolesti kao stalan razlog za učestale posjete. U dosadašnjim istraživanjima smo našli da dijabetički bolesnici u Hrvatskoj imaju veliki broj posjeta obiteljskom liječniku. Istraživanje se sastojalo iz tri dijela: A. Istraživanje za utvrđivanje standarda dolazaka bolesnika u ordinaciju obiteljske medicine i određivanje standarda učestalih posjetilaca u našim uvjetima. Standard posjeta u općoj populaciji izračunat je i praćen u osam ordinacija obiteljske medicine na uzorku od 4 312 pacijenata i učinjenih 58 088 posjeta. Pacijenti koji u jednoj godini učine broj posjeta iznad granične vrijednosti za gornju kvartilu (Q3) svoje dobno spolne skupine spadaju u učestale posjetioce. Razdoblje praćenja posjeta je bilo od 1.1.1997. godine do 31.12. 1999. godine. B. Istraživanje posjeta dijabetičkog bolesnika i čimbenika koji utječu na broj posjeta i kvalitetu zaštite pacijenata dijabetičara. Praćeni su posjeti kod 490 dijabetičara iz 13 ordinacija obiteljske medicine, ukupno 1 170 bolesničkih godina dijabetičara i 16 670 posjeta. Dijabetičar koji je u toku godine ostvario broj posjeta iznad granične vrijednosti za gornju kvartilu za dobno spolnu skupinu je učestali posjetilac. Ostali pacijenti dijabetičari koji nisu svrstani u učestale posjetioce su komparativna skupina u istraživanju. Pacijenti u liječenju nisu imali poseban program, mimo uobičajenog nacionalnog zbrinjavanja dijabetesa. Razdoblje praćenja je bilo od 1.1.1997. godine do 31.12. 1999. godine. C. Kvalitativno istraživanje subjektivnih čimbenika koji utječu na kvalitetu zaštite učestalih posjetilaca dijabetičara metodom fokus grupe. Uzet je uzorak dijabetičara učestalih posjetilaca. Rezultati. Pacijenti su u općoj populaciji 1997. godine imali 4,2 posjeta, a 1999. godine 4,7 posjeta. 22 % pacijenata je učinilo 63 % (1997. godine), a 65 % (1999. godine) učestalih posjeta. Broj posjeta učestalih posjetilaca porastao je kroz tri godine za 16,2 %. Od 490 pacijenata dijabetičara, navedenom metodologijom, njih 285 spada u učestale posjetioce, ili 60 % dijabetičkih bolesnika su učestali posjetioci. U razdoblju od tri godine broj učestalih posjetilaca dijabetičara je smanjen za 6 ili 2,8 %, a broj učestalih posjeta je povećan za 1,6 %. Epidemiološke varijable, dob, spol, stručna sprema i bračni status pacijenta nisu čimbenici da će dijabetičar biti učestali posjetilac. Dijabetičari na inzulinu, dajabetičari kod kojih je bolest duže trajala, koji imaju dijabetes kao glavnu bolest, koji troše više lijekova (uč.1,6 nasuprot neuč.1,5), koji provode samokontrolu trakama i aparatom su češće učestali posjetioci. Pacijenti koji imaju veći indeks težine multimorbidnih bolesti MKB-10/ICD-9/CI (po Charlsonu) (uč. 1,27 nasuprot neuč. 0.99) su češće učestali posjetioci. Dijabetičari koji imaju veći indeks težine komplikacija bolesti (IDS skala) (uč.1,37 nasuprot neuč. 2,62) rjeđe su učestali posjetioci. Multivarijantna analiza pokazuje da pacijenti koje kontrolira internist, koje liječi specijalist obiteljske medicine imaju manju šansu da će biti učestali posjetioci. Zatim, specifični preventivni postupci: kao određivanje mikroalbuminurije, određivanje lipida, pregled očne pozadine kod okulistâ, pregled stopala, u našim uvjetimsa nisu optimalni, a prema istraživanju nisu čimbenici za učestalog posjetioca. HbA1c je određen kod 24 % dijabetičara, češće kod učestalih posjetilaca. U dijelu kvalitativnog istraživanja dobili smo da većina dijabetičara učestalih posjetilaca dolazi liječniku zbog uputnica i lijekova, u obiteljskom liječniku ne vidi stručnu osobu koja mu zbrinjava dijabetes. Dijabetičar ne dobije od svog obiteljskog liječnika dovoljno uputa i preporuka o liječenju dijabetesa. Dijabetičari zdravlje procjenjuju kao dobro. Navode konkretne objektivne strahove od sljepoće, gangrene i inzulina. Ograničeni su u svakodnevnom životu i socijalno su izolirani. Dijabetičar je učestali posjetilac po združenim čimbenicima bolesti, prakse i zdravstvenog sustava.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Kovačić, Luka
MeSH: Diabetes Mellitus ; Office Visits - statistics ; Office Visits - utilization ; Primary Health Care [ Dijabetes melitus ; Posjet liječniku - korištenje ; Posjet liječniku - statistika ; Primarna zdravstvena zaštita]
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 151
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Vrca-Botica, MarijaUNSPECIFIED
Date: 2003
Date Deposited: 12 May 2006
Last Modified: 03 Dec 2012 17:16
Subjects: W Health Professions > W 87-96 Professional Practice
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/47

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year