Prognostička vrijednost intraoperativne telemetrije umjetne pužnice [Prognostic value of intraoperative cochlear implant telemetry]

Ries, Mihael (2013) Prognostička vrijednost intraoperativne telemetrije umjetne pužnice [Prognostic value of intraoperative cochlear implant telemetry]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (884kB) | Preview

Abstract

Neural response telemetry (NRT) has been available for over 20 years. Impedances, evoked compound action potential (ECAP) threshold, amplitude growth factor (AGF) and some seldom used parameters are obtainable. Programming of the speech processor is done individually. Hearing threshold (T levels) and comfort thresholds (C levels) are basic parameters that must be set for each user. The interval between the two is the dynamic range (DR). The aim of many researchers is to find the algorithm that would automatically program the speech processor and set T and C levels based on NRT data. The objective of this study is to determine whether intraoperative NRT on the apical portion of the cochlea correlates better to final T and C levels comparing to NRT performed on the basal and middle portion. The aim is to show if intraoperative NRT on any of the three portions of the cochlea, compared to each other, has a better predictive value for final T and C levels. Correlation of AGF to T and C levels, AGF to DR and the dynamic of change of objective parameters from intraoperative values to those measured 12 months after the surgery is also shown. Intraoperative NRT data of 31 children were compared to NRT data and subjective T and C levels collected 12 months following surgery. All candidates were younger than 18 years and all were implanted with Nucleus Cochlear CI 24R or RE cochlear implant. Complete insertion of the electrode and presence of all required NRT data on electrode 19, 11 and 5 intraoperatively and 12 months later in addition to T and C levels, were set as inclusion criteria. Electrode 19 is representing the apical, 11 the middle and 5 the basal part of the cochlea. No statistically significant difference in prognostic value of NRT data for final T and C levels collected at the apical portion of the cochlea compared to the other two was found. No statistical difference was found comparing any of the three portions of the cochlea. Evaluation of changes of intraoperative NRT data showed that there is a statistically significant decrease of all parameters 12 months following surgery. The biggest decrease occurred on electrode 19. There is no statistically significant difference between the electrodes for ECAP and AGF. Impedances decreased statistically significant less on electrode 5 compared to the other two. Statistically significant correlation of AGF to T level (r=0,45, p=0,011) and AGF to DR (r=-0,458, p=0,010) was found. Again, difference between the electrodes was not significant. In the same manner intraoperative ECAP threshold shows statistically significant correlation to C levels on electrode 19, to T and C levels, and DR on electrode 11, and T and C levels on electrode 5. Hypothesis was not confirmed. NRT on apical segment of the cochleae does not correlate significantly better to final T levels, C levels and DR compared to NRT on middle and basal electrodes. Statistically significant correlations that were found must be taken with precaution. Correlation is weak to moderate, with large standard error and low precision of prediction.

Abstract in Croatian

Više od 20 godina umjetna pužnica pruža mogućnost povratne neuralne telemetrije (NRT). Mogu se mjeriti impedancije, pragovi javljanja akcijskog potencijala slušnog živca (ECAP), funkcija prirasta amplitude (AGF) i još neki rjeđe korišteni parametri. Programiranje govornog procesora je individualno i obuhvaća postavljanje stimulacijskih mapa. Osnovne su postavke mapa prag čujnosti (T vrijednost) i najjači intenzitet podražaja koji još ne izaziva neugodu (C prag). Interval između T i C vrijednosti je dinamički raspon (DR). Pokušava se iskoristiti objektivne parametre dobivene telemetrijom za predviđanje subjektivnih parametara. Hipoteza istraživanja je veća prognostička vrijednost telemetrije apikalnih elektroda umjetne pužnice za konačne T i C vrijednosti, od telemetrije srednjih i bazalnih elektroda. Također se želi pokazati na kojem segmentu pužnice mjerenja imaju najveću prognostičku vrijednost za iste parametre. Prikazana je dinamika promjene objektivnih parametara dobivenih intraoperativno u odnosu na mjerenja 12 mjeseci nakon operacije. Istražen je odnos AGF-a i T i C vrijednosti i AGF-a i DR-a, kao i drugih parametara na svakoj elektrodi i u usporedbi pojedinih elektroda međusobno. Obuhvaćen je 31 ispitanik, svi su mlađi od 18 godina, ugrađena im je pužnica Cochlear CI24R ili RE. Uvjeti za uvrštenje u istraživanje su potpuna insercija elektrode i prisutnost ECAP-a na eletrodama 19, 11 i 5, intraoperativno i godinu dana nakon operacije te raspoloživost stimulacijskih mapa, također godinu dana nakon operacije. Spomenute elektrode izabrane su kao reprezentanti apikalnog, srednjeg i bazalnog segmenta pužnice i odgovarajućeg frekvencijskog područja. Nije pokazana statistički značajna razlika u prognostičkoj vrijednosti intraoperativne telemetrije za konačne subjektivne parametre na apikalnom segmentu pužnice u odnosu na ostala dva ispitivana segmenta, a isto tako nije se niti jedan drugi segment pokazao boljim u odnosu na ostale. Najveće promjene intraoperativno izmjerenih parametara dogodile su se na elektrodi 19, ali ako se uspoređuju pojedine elektrode, tada statistički značajne razlike promjena nema, osim elektrode 5 na kojoj se statistički značajno najmanje mijenja impedancija. AGF je statistički značajno povezan s T vrijednosti i DR-om samo na elektrodi 19, ali ponovo nema statistički značajne razlike ako se usporede promjene između ispitivanih elektroda. Prag javljanja ECAP-a je na elektrodi 19 statistički značajno povezan s C vrijednostima, na elektrodi 11 s T i C vrijednostima i DR-om, te na elektrodi 5 s T i C vrijednostima. Hipoteza nije potvrđena, apikalni segment pužnice nije se pokazao boljim u odnosu na druga dva što se tiče prognostičke vrijednosti za konačne subjektivne parametre. Povezanosti koje jesu nađene valja uzeti s rezervom jer se radi o slaboj do umjerenoj povezanosti uz veliku standardnu pogrešku i malu preciznost predikcije.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Bedeković, Vladimir
Departments: Katedra za otorinoloringologiju s audiologijom i fonijatrijom
Depositing User: Marijan Šember
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 68
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Ries, MihaelUNSPECIFIED
Date: 14 November 2013
Date Deposited: 16 Dec 2013 12:24
Last Modified: 16 Dec 2013 12:24
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1978

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year