Items where Department is "Izvan medicinskog fakulteta" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Š | Ž
Number of items: 89.

A

Altabas, Velimir (2011) Utjecaj stresne hiperglikemije u akutnom infarktu miokarda na klinički ishod u bolesnika bez šećerne bolesti [Influence of stress hyperglycaemia in acute myocardial infarction on clinical outcomes in patients without diabetes mellitus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Anzić, Srđan, Ante (2011) Povezanost laringofaringealnog refluksa i kroničnog rinosinuitisa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

B

Bagić, Anto (2011) Uloga socio-demografskih i iskustvenih čimbenika u formiranju stavova i socijalne distance prema epilepsiji i oboljelima [The role of socio-demographic and empiric factors in the formation of attitudes and social distance towards epilesy and people with epilepsy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bago Rožanković, Petra (2011) Utjecaj CagA antigena bakterije Helicobacter pylori u razvoju aterosklerotske karotidne bolesti [Influence of CagA-positive Helicobacter pylori strains on atherosclerotic carotid disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Balenović, Antonija (2011) Trovremenska scintigrafija kosti u utvrđivanju lokalnog recidiva bolesti kod osteosarkoma i sarkoma Ewing donjih ekstremiteta. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barada, Ante (2011) Imunoterapija u subakutnoj proksimalnoj dijabetičkoj neuropatiji [Immunotherapy in subacute proximal diabetic neuropathy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barišić, Zvonimir (2011) Uropatogena Escherichia coli : povezanost otpornosti na kinolone s prisutnošću činitelja virulencije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Benjak, Vesna (2011) Strukturne promjene korpus kalozuma i periventrikularnih križanja putova u terminskoj dobi u nedonoščadi s abnormalnim kliničko-laboratorijskim nalazima u prvom postnatalnom tjednu [Structural changes of the corpus callosum and periventricular crossroads of pathways at term-equivalent age in preterm born infants with abnormal clinical and laboratory findings during the first postnatal week]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Boban, Ana (2011) Metabolizam kosti u bolesnika s hemofilijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Borić, Igor (2011) Procjena i klasifikacija početnog oštećenja hrskavice koljena magnetskom rezonancijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Boričević Maršanić, Vlatka (2011) Povezanost usklađenosti roditelja u odgoju s emocionalnim i ponašajnim problemima adolescenata [The relationship between coparenting and adolescent emotional and behavioral problems]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bošnjak, Jelena (2011) Vidni evocirani potencijali kod ispitanika s cistično promijenjenom pinealnom žlijezdom [Visual evoked potentials in patients with pineal gland cyst]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brangan, Sanja (2011) Razvoj formula čitkosti za zdravstvenu komunikaciju na hrvatskom jeziku [Developing readability formulas for healthcare communication in Croatian language]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bumči, Igor (2011) Procjena stabilnosti osteosinteza Kirschnerovim žicama na arteficijelnom modelu loma tibijalnog maleola [Evaluation of stability of osteosynthesys with K-wires on artificial model of tibial maleolus fracture]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Butković, Diana (2011) Učestalost i osobitosti boli djece sa solidnim malignim tumorima [Incidence and characteristics of pain in children with solid malignant tumors]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

D

Davidović-Mrsić, Sanja (2011) Prognostička vrijednost citogenetskih promjena u liječenju akutne leukemije [The value of chromosomal findings in treatment of acute myeloid leukemia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Demirović, Alma (2011) Povezanost izraženosti VEGF-a i HIF-1α s promjenama bubrežne arterije u bolesnika s karcinomom bubrežnih stanica [Correlation of VEGF and HIF-1α expression with pathological renal artery changes in patients with renal cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dobec Meić, Biserka (2011) Prikaz anatomskih varijacija sfenoidnog sinusa kompjutoriziranom tomografijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dobrić, Ivan (2011) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na refluksni ezofagitis tijekom akutnog pankreatitisa [The effect of pentadecapeptide BPC 157 on reflux esophagitis during acute pancreatitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

G

Gazdek, Davorka (2011) Informirani pristanak u liječenju ovisnosti o opijatima [Informed consent in opioid dependence treatment]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gjadrov Kuveždić, Koraljka (2011) Citomorfološka i imunocitokemijska analiza u dijagnostici T i B nodalnih i Hodgkinovih limfoma [Cytomorphologic and immunocytochemical analyses in nodal T- and B-cell and Hodgkin´s lymphoma diagnostics]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Golubić Ćepulić, Branka (2011) Izvori grešaka i njihova kontrola: Model upravljanja neželjenim događajima u kliničkoj transfuziologiji. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grubišin, Jasmina (2011) Značenje anhedonije i poremećaja emocionalne percepcije za opće funkcioniranje u shizofreniji [The significance of anhedonia and deficits in emotion perception for global functioning in schizophrenia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

H

Hrelec Patrlj, Maša (2011) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na stvaranje ugrušaka u aortnoj anastomozi u štakora [Effect of pentadecapeptide BPC 157 on clot formation at aortal anastomosis in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Huljev, Dubravko (2011) Tipizacija vrste tkiva u kroničnim ranama na temelju digitalne fotografije rane. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hunyadi-Antičević, Silvija (2011) Analiza čimbenika koji utječu na osposobljenost polaznika organiziranog programa trajnog usavršavanja iz područja reanimacije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Huzjan Korunić, Renata (2011) Vrijednost ciljanog ultrazvučnog pregleda u dijagnostici lezija uočenih na magnetskoj rezonanciji dojke na postkontrastnim suptrakcijskim sekvencama [The value of second look US examination in diagnosis of MRI detected breast lesions on dynamic postcontrast sequences]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

J

Jadrijević, Stipislav (2011) Dinamika koštanog metabolizma nakon transplantacije jetre. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jergović, Matijana (2011) Prisutnost metala i drugih rijetkih elemenata i utjecaj na zdravlje stanovništva Istočne Hrvatske [Presence of metals and other rare elements and health influence on eastern Croatian population]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurčević, Slavica (2011) Osobitosti sjećanja oca i majke na traumatski događaj nestanka i posmrtne identifikacije sina deset godina poslije nestanka : kvalitativna analiza. PhD thesis, Sveučilište u u Zagrebu.

K

Kalafatić, Držislav (2011) Aktivacija Hh-Gli signalnog puta u zloćudnim epitelnim tumorima jajnika. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Karaman Ilić, Maja (2011) Povoljni učinak vremenskog usklađivanja elektivnih kirurških zahvata u bolesnika s buloznom epidermolizom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Knežević, Nikola (2011) Leydigove stanice u muškaraca s neopstruktivnom azoospermijom [Leydig cells in patients with non-obstructive azoospermia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kojić Katović, Sandra (2011) Intratumorska heterogenost izraženosti citokina CXCR4 i CXCL12 i njihova prognostička vrijednost u planocelularnim karcinomima grkljana [Intratumoral heterogeneity of CXCR4 and CXCL12 expression and their prognostical value in laryngeal squamous cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kotrulja, Lena (2011) Utjecaj liječenja izotretinoinom na kliničku sliku i psihološki status bolesnika s acne vulgaris. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kovačić, Sanja (2011) Djelovanje dušik (II) oksida na propusnost krvno-moždane barijere u šarana (Cyprinus carpio L.) [Role of nitric oxide on blood-brain permeability in common carp (Cyprinus carpio L.)]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kuçi, Zyrafete (2011) Phenotypic and functional characterization of mesenchymal stromal cells generated from human bone marrow CD271+ mononuclear cells. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

L

Laganović, Mario (2011) Utjecaj intrauterinog zastoja u rastu na visinu arterijskog tlaka i bubrežnu funkciju u odrasloj dobi [Influence of intrauterine growth retardation on blood pressure values and kidney function in adult age]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ledina, Dragan (2011) Markeri endotelne disfunkcije i kronične bubrežne promjene u hrvatskih vojnika inficiranih hantavirusima u Domovinskom ratu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ljubičić Ćalušić, Anita (2011) Uloga pH kondenzata izdaha u procjeni učinaka profesionalne izloženosti organskoj prašini na dišni sustav [The role of EBC pH in the assessment of respiratory effects of occupational exposure to organic dust]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

M

Majić, Gordan (2011) Funkcioniranje obitelji djeteta s recidivirajućom abdominalnom boli neorganskog porijekla. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Margetić, Eduard (2011) Ispitivanje učinka trimetazidina na periproceduralno oštećenje miokarda tijekom elektivne perkutane intervencije na nativnim koronarnim arterijama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Margetić, Petra (2011) Utjecaj provokacijske diskografije na kirurško liječenje bolesnika s kroničnom križoboljom [Impact of provocative discography to surgical outcome in patients with chronic low back pain]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marković-Pleše, Silva (2011) Mehanizmi djelovanja interferona beta u liječenju pacijenata s multiplom sklerozom [Immunomodulatory mechanisms of interferon beta in patients with multiple sclerosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marušić, Srećko (2011) Utjecaj farmakoterapijskog savjetovanja bolesnika na učestalost hospitalizacije i hitnih pregleda [Inpatient pharmacotherapeutic counseling and the incidence of hospital readmission and emergency department visits]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matijević, Vesna (2011) Povezanost koncentracije urične kiseline u serumu i ishoda sustavnog trombolitičkog liječenja akutnog infarkta mozga alteplazom [Correlation of serum uric acid level and the efficacy of systemic thrombolyses with alteplase in acute ischemic stroke]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matoković, Damir (2011) Važnost ultrazvučnog praćenja promjena na velikim zglobovima u bolesnika s kroničnim bubrežnim zatajivanjem [The role of ultrasonographic monitoring for large joint changes in patients with chronic renal failure]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Maurac, Ivana (2011) Signalni put HH-GLI i njegova interakcija s genima BRCA1 i BRCA2 u zloćudnim epitelnim novotvorinama jajnika [Interaction of the Hh-Gli signaling pathway with BRCA1 and BRCA2 gene in ovarian cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

N

Naumovski-Mihalić, Slavica (2011) Novi prognostički parametri u ranom prepoznavanju teških oblika akutnog pankreatitisa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Nikolić, Marko (2011) Vrijednost praćenja koncentracije grelina i leptina u serumu u procjeni učinkovitosti liječenja intragastričnim balonom i barijatrijskim zahvatom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

O

Ožanić Bulić, Suzana (2011) Utjecaj izraženosti E-kadherina i N-kadherina u primarnom melanomu i metastazama u limfnim čvorovima na prognozu bolesti [Expression of E-cadherin and N-cadherin in primary cutaneous melanoma and nodal metastases as prognostic markers]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

P

Pavić Šimetin, Ivana (2011) Samoprocjena zdravlja učenika i socioekonomsko okruženje [Pupils’ subjective health and socioeconomic surrounding]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pažanin, Leo (2011) Povezanost izraženosti IGFBP-2 i IGFBP-5 s pokazateljima angiogeneze te njihov prognostički značaj kod glioblastoma [Correlation of IGFBP-2 and IGFBP-5 expressions with the markers of angiogensis in glioblastoma and their prognostic significance]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Peternel, Renata (2011) Utjecaj sezonskih fluktuacija i prostorne raspodjele peludnog spektra na učestalost peludnih alergija u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji [Effect of seasonal fluctuations and spatial distribution of pollen spectrum on the frequency of pollen allergies in Zagreb and Zagreb County]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petrinović-Dorešić, Jelena (2011) Retinopatija nedonoščadi – pojavnost, rizični čimbenici, liječenje i ishod. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petriček, Igor (2011) Utjecaj suznoga filma na vidnu funkciju [The influence of tear film on visual function]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pleško, Sanja (2011) Učinak azitromicina na ekspresiju TLR-4, TNFalfa i TGFbeta u crijevnoj sluznici miševa s eksperimentalnim kolitisom [The effect of azithromycin on TLR-4, TNF alpha and TGF beta expression in bowel mucosa in a murine model of experimental colitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pleština, Sanja (2011) Učestalost, obilježja i liječenje kronične maligne boli u bolesnika s karcinomom pluća ne-malih stanica [Frequency, characteristics and managing of chronic malignant pain in non-small-cell lung cancer patients]. PhD thesis, Sveučište u Zagrebu.

Popović, Alek (2011) Prognostička vrijednost izraženosti sindekana-1 i sindekana-2 u adenokarcinomu prostate [Prognostic value of syndecan-1 and syndecan-2 in prostatic adenocarcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

R

Radeljić, Vjekoslav (2011) Usporedba prognostičke vrijednosti atrijskog električkog potencijala i razine natriuretičkih peptida na pojavu asimptomatske fibrilacije atrija kod bolesnika s totalnim atrioventrikulskim blokom i elektrostimulatorom srca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rakovac, Marija (2011) Središnja temperatura tijela u procjeni anaerobnog praga pri progresivnom testu opterećenja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Reljić, Ante (2011) Značenje fluorescentne in situ hibridizacije (FISH UroVysion®) u ranoj dijagnostici recidiva karcinoma mokraćnog mjehura [Meaning of fluorescence in situ hybridisation (FISH UroVysion) in early detection of bladder cancer reccurence]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Roje Bedeković, Marina (2011) Vazoreaktivnost stražnjeg moždanog krvotoka u bolesnika s relapsno remitirajućom multiplom sklerozom [Vasoreactivity of the posterior circulation in patients with relaps-remitting multiple sclerosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rudić, Milan (2011) Uloga angiotenzina II i 4-hidroksinonenala na stanice slične osteoblastima s posebnim osvrtom na metabolizam stapesa [The role of Angiotensin II and 4-Hydroxynonenal on Osteoblast like Cells and Stapes Metabolism]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu; Universite Paris. Diderot (Paris 7).

Rumboldt, Zoran (2011) Magnetska rezonanca u dijagnostici cerebralnih aneurizmi [Magnetic Resonance in Diagnostic Evaluation of Cerebral Aneurysms]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

S

Stasenko, Sandra (2011) Procjena izloženosti otrovnim metalima i njihovih učinaka na funkcije posteljice u zdravih rodilja [Assessment of exposure to toxic metals and their effects on placental functions in healthy parturients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stepanić, Vesna (2011) Kliničko značenje određivanja limfnog čvora čuvara u početnom stadiju raka stidnice [Clinical significance of sentinel lymph node detection in early vulvar cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

T

Tabain, Irena (2011) Virološke, kliničke i epidemiološke osobitosti adenovirusnih dišnih infekcija u djece u Zagrebu i okolici [Virological, clinical and epidemiological features of adenovirus respiratory infections in children in Zagreb region]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tadić, Mario (2011) Protein IMP3 u solidnim lezijama gušterače. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tomičić, Maja (2011) Serološke, molekularne i kliničke osobine aloimune neonatalne neutropenije [Serological, molecular and clinical characteristics of alloimmune neonatal neutropenia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Topić, Antea (2011) Dokaz bakterije Mycoplasma genitalium u muškaraca sa sindromom kroničnog prostatitisa: prevalencija, dijagnostički kriteriji te rutinski probir [Detection of Mycoplasma genitalium in men with chronic prostatitis syndrome: prevalence, diagnostic criteria and population-based screening]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Trbušić, Matias (2011) Ekspresija i lokalizacija endotelne lipaze u karotidnom aterosklerotskom plaku. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

V

Vadla, Draženka (2011) Značaj samoprocjene zdravlja za ocjenu mentalnog zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite starijih osoba. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vasilj, Ankica (2011) Prognostička vrijednost intratumorske heterogenosti ekspresije beta-katenina i E-kadherina u planocelularnim karcinomima grkljana [Prognostic value of intratumoral heterogeneity of beta-catenin and e-kadherin in the squamous cell laryngeal carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vidović, Tomislav (2011) Vizualno senzorni deficiti u ranoj dijagnostici multiple skleroze [Visual sensory impairment in early stage of multiple sclerosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vokač, Damijan (2011) Idiopatska ventrikulska tahikardija iz istisnog dijela desne klijetke novi pristup liječenja radiofrekventnom ablacijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vurnek Živković, Maja (2011) Psihološki status i percepcija bolesti u bolesnika s melanomom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Z

Zgaga, Lina (2011) Utjecaj genomske heterozigotnosti na kompenzaciju akutnog psihološkog stresa [The effect of genome heterozygosity on compensation of acute psychological distress]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zlopaša, Gordan (2011) Adipokini u bolesnica sa sindromom policističnih jajnika [Adipokines in patients with polycystic ovary syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zovko, Siniša (2011) Utjecaj politike smanjenja šteta zlouporabe droga na promjenu zdravstvenog ponašanja intravenskih korisnika droga [Influence of harm reduction to intravenous drug users health behaviour changes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ć

Ćupurdija, Kristijan (2011) Izraženost survivina u karcinomu želuca i metastaskim limfnim čvorovima. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Č

Čolak, Željko (2011) Poremećaj kognitivnih funkcija i uloga cerebralne oksimetrije kod kirurške revaskularizacije srca [Congitive dysfunction and the role of cerebral oximetry in patients with coronary artery bypass graft surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Š

Šimurina, Tatjana (2011) Model predviđanja povraćanja nakon opće anestezije pri laparoskopskim ginekološkim zahvatima [Predictive model for postoperative vomiting in patients undergoing general anesthesia for laparoscopic gynecological surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škerk, Vedrana (2011) Povezanost ventrikulske tahikardije i endotelne disfunkcije u bolesnika s koronarnom bolešću. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škrtić, Anita (2011) Izraženost proteina NOTCH1 i JAGGED1 u monoklonalnoj gamapatiji neodređenog značenja i multiplom mijelomu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Špero, Martina (2011) Magnetna rezonancija tehnikom „zadržavanja daha“ u dijagnostici i preoperativnoj procjeni proširenosti malignih tumora bubrega [Magnetic resonance imaging in diagnosis and preoperative staging of renal cell carcinoma using “breath-hold” technique]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šupe, Svjetlana (2011) Uloga genskog polimorfizma CYP2C9 i VKORC1 u individualizaciji terapije varfarinom kod pacijenata sa akutnim moždanim udarom [The role of genetic polymorphism of CYP2C9 and VKORC1 in the individualization of warfarin therapy in patients with acute stroke]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šverko, Ana (2011) Povezanost pojavnosti i proširenosti bubrežnog karcinoma i tkivne ekspresije citokroma P450 [The oxidation/antioxidant profile and cytochrome P450 in RCC]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ž

Župić, Tomislav (2011) Ploidnost tumorskih stanica i tip humanog papiloma virusa u cervikalnim intraepitelnim neoplazijama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Sun Jul 3 00:23:01 2022 UTC.