Items where Department is "Izvan medicinskog fakulteta" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | V | Š | Ž
Number of items: 49.

A

Adamec, Ivan (2014) Akutno liječenje bolesnika s vestibularnim neuronitisom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Aras, Ivana (2014) Kvaliteta života roditelja djece sa smetnjama sluha i govora [Health related quality of life in parents of children with speech and hearing impairment]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

B

Bagarić, Dario (2014) Usporedba depresivnoga i demoralizacijskoga sindroma kao predskazatelja suicidalnosti u kroničnoj fazi shizofrenije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bajs Janović, Maja (2014) Povezanost promjene gama-aminomaslačne kiseline mjerene spektroskopijom putem magnetske rezonancije s obilježjima kliničke slike i terapijskog odgovora u depresivnom poremećaju [Correlation of the change of the gama-aminobutyric acid measured with the magnetic resonace spectroscopy in correlation with clinical state and therapy response in depression]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bakota, Bore (2014) Metaanaliza uspješnosti i sigurnosti opće, regionalne i lokalne anestezije kod otvorenih operacija preponskih kila u odraslih. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Berisha-Muharremi, Venera (2014) Osteocalcin and type 2 diabetes mellitus. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bilić, Petar (2014) Povezanost terapijske rezistencije u oboljelih od shizofrenije i varijabilnosti gena DAT, SERT i MDR1/ABCB1. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bišćanin, Alen (2014) Izraženost koneksina Cx43 u adenomatoznim polipima debeloga crijeva [Connexin 43 expression paterns in adenomatous colonic polyps]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bobek, Dubravka (2014) Značenje alarmina HMGB1 i S100A12 te njihova receptora RAGE u juvenilnom idiopatskom artritisu [The significance of alarmins HMGB1 and S100A12 and their receptor RAGE in juvenile idiopathic arthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Budimir, Ivan (2014) Dijagnostičke ocjenske ljestvice kao predskazatelj ishoda liječenja u bolesnika s krvarenjem iz vrijeda želuca i dvanaesnika [Diagnostic scores as predictors of outcome in patients with bleeding gastric and duodenal ulcers]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

D

Duduković, Mladen (2014) Određivanje anatomske lokalizacije pupka uz pomoć matematičkoga modela [Determination of an anatomical localization of umbilicus using mathematical model]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

G

Gabelić, Tereza (2014) Procjena oštećenja moždanoga debla vestibularnim evociranim miogenim potencijalima (VEMP) u relapsno-remitirajućoj multiploj sklerozi. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grošić, Vladimir (2014) Terapijski odgovor i promjena koncentracije N-acetil aspartata u liječenju shizofrenije novim antipsihoticima [Terapeutical effect and change in N-acetyle aspartate concentration in treatment of schizoprenic patients with atypical antipsychotics]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

H

Hodžić, Damir (2014) Kvaliteta života bolesnica nakon "sling" operacija zbog statičke urinarne inkontinencije [Quality of life in patients after "sling" operations for stress urinary incontinence]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

I

Iveković, Hrvoje (2014) Ocjena potrebe za ranom endoskopskom intervencijom u bolesnika s akutnim krvarenjem iz gornjega dijela probavne cijevi. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ivezić-Lalić, Dragica (2014) Metabolički sindrom, pandemija pretilosti i učinkovitost intervencije liječnika obiteljske medicine [Metabolic syndrme, obesity pandemia and effectiveness of intervention of family practitioners]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

J

Jandrić, Ivan (2014) Učinci pentadekapeptida BPC 157 na modelima stresne inkontinencije kod ženki štakora [The effects of pentadecapeptide BPC 157 in stress urinary incontinence models in female rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Janković Makek, Mateja (2014) Epidemiologija i klinička važnost plućnih infekcija uzrokovanih netuberkuloznim mikobakterijama [Epidemiology and clinical relevance of nontuberculous mycobacteria isolated from pulmonary samples in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurjević, Ivana (2014) Učinak prekida komunikacije na različitim mjestima unutar likvorskoga sustava na tlak i volumen likvora. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

K

Konjhodžić, Rijad (2014) Identifikacija polimorfizama kontrolne regije mitohondrijske DNA u populaciji Bosne i Hercegovine i razvoj protokola za njihovu forenzičku primjenu [Identification of the mitochondrial DNA control region polymorphisms in population of Bosnia and Hercegovina and the development of the protocol for their forensic application]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krajinović, Vladimir (2014) Procjena težine sepse i utjecaj na ishod bolesnika s infektivnim endokarditisom [Sepsis severity estimation and influence on outcome of patients with infective endocarditis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krakar, Goran (2014) Ultrasonografski biljezi mozga u dijagnozi kongenitalne citomegalovirus infekcije [Brain ultrasonographic markers in the diagnosis of congenital cytomegalovirus infection]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kranjčević, Ksenija (2014) Učinkovitost sustavne intervencije na ukupni kardiovaskularni rizik i određivanje glomerularne filtracije u prevenciji kardiovaskularne i kronične bubrežne bolesti u obiteljskoj medicini. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krebs, Bojan (2014) Primjena sinbiotika u prijeoperacijskoj pripremi bolesnika za elektivnu operaciju debeloga crijeva [Synbiotics application in the preoperative preparation of patients for elective colorectal cancer surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krnić, Nevena (2014) Kliničke, biokemijske i molekularne karakteristike bolesnika s neklasičnom kongenitalnom adrenalnom hiperplazijom zbog manjka 21-hidroksilaze [Clinical, biochemical and molecular characteristics of the patients with nonclassical congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kudumija Slijepčević, Marija (2014) Predisponirajući čimbenici agresivnoga ponašanja u muškaraca oboljelih od paranoidne shizofrenije [Predictive factors of aggressive behavior in men suffering from paranoid schizophrenia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

L

Ledić Drvar, Daniela (2014) Izraženost transmembranskih receptora tirozin kinaze, faktora proliferacije Ki67 i proteina p53 u planocelularnom karcinomu kože [Expression of transmembrane receptors of tyrosine kynase, proliferation marker Ki67 and protein p53 in cutaneous squamous cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

M

Marinić, Igor (2014) Integrirani dijagnostički postupak za posttraumatski stresni poremećaj [Integrative diagnostic algorithm for posttraumatic stress disorder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Meštrović, Tomislav (2014) Razvoj modela za predviđanje operacijskoga mortaliteta bolesnika s rupturom aneurizama trbušne aorte [Data mining in development of prediction model for operative mortality in ruptured abdominal aortic aneurysms]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Meštrović, Tomislav (2014) Učinkovitost azitromicina, doksiciklina i levofloksacina in vitro na urogenitalne sojeve Chlamydia trachomatis [In vitro efficacy of azithromycin, doxycycline and levofloxacin against urogenital Chlamydia trachomatis strains]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mihaljević, Sanea (2014) Utjecaj duhovnosti na suicidalnost i brzinu oporavka u oboljelih od depresije [The influence of spirituality on suicidality and recovery rate from depression]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mirošević Skvrce, Nikica (2014) Utjecaj farmakogenetičkih varijacija metaboličkih enzima i transportnih proteina na nastanak nuspojava inhibitora 3-hidroksi-3-metil-glutaril koenzim A (HMG-CoA) reduktaze. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Munivrana Škvorc, Helena (2014) Čimbenici rizika atopijskih bolesti u školske djece [Risk factors for atopy diseases in schoolchildren]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mustapić, Matej (2014) Prediktivna vrijednost inicijalnoga pregleda kralježnice magnetskom rezonancijom za klinički ishod liječenja vertebralnoga osteomijelitisa [The predictive value of initial spinal MRI findings for post-therapeutic clinical outcome of vertebral osteomyelitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

N

Navratil, Marta (2014) Lokalni i sistemski biomarkeri upale u djece s kontroliranom i nekontroliranom astmom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

P

Pavić, Tajana (2014) Utjecaj bilijarne opstrukcije na koncentraciju grelina, kolecistokinina, humoralnih pokazatelja upale i nutritivni status [Effect of biliary obstruction on ghrelin, cholecystokinin, inflammatory markers and nutritional status]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petričević, Mate (2014) Perioperacijska procjena rizika krvarenja kardiokirurških bolesnika primjenom impendacijske agregometrije i tromboelastometrije [Perioperative bleeding risk assessment in patients following cardiac surgery using whole blood impedance aggregometra and rotational thromboelastometry]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prijić, Sanja (2014) P-glikoprotein i aktivirane molekule signalnih putova PI3K/Akt i MAPK u blastima akutne mijeloične leukemije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prstačić, Ratko (2014) Osobitosti metastaza papilarnog karcinoma štitnjače u lateralnim regijama vrata [Characteristics of papillary thyroid carcinoma metastases in lateral neck levels]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Punda, Marija (2014) Uloga modificiranoga upitnika kao mjernoga instrumenta u predviđanju niske vrijednosti mineralne gustoće kosti [The role of a modified questionnaire as a tool in prediction of low bone mineral density]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

R

Rebić, Damir (2014) Čimbenici rizika oboljenja srčanožilnoga sustava kod bolesnika na kontinuiranoj ambulatornoj peritonejskoj dijalizi [Risk factors for cardiovascular disease in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ries, Sunčica (2014) Morfološke i citogenetičke promjene, razina ekspresije WT1 te duplikacija gena FLT3 u novootkrivenim akutnim mijeloičnim leukemijama sa znacima mijelodisplazije [Morphologic and cytogenetic alterations, level of WT1 expression, and duplication of FLT3 gene in de novo acute myeloid leukaemia with myelodysplasia-related changes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rinčić, Martina (2014) Molekularna citogenetika nekih neurorazvojnih poremećaja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

S

Sekelj, Sandra (2014) Utjecaj vaskularnog endotelnog čimbenika rasta na odbacivanje transplantata ljudske rožnice [Prediction of corneal graft reaction/rejection due to preoperative measurement of vascular endothelial growth factor in recipient cornea]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Solter, Darko (2014) Osjetljivost osi hipofiza-hormoni štitnjače u hipotireoidnih i atireoidnih bolesnika [Pituitary-thyroid feedback control in hypothyroid and athyreotic patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

V

Vlahović, Sanja (2014) Vrijednosti neuralne povratne telemetrije i psihoakustičkih parametara kod djece s umjetnom pužnicom ovisno o dobi pri operaciji. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Š

Šelović, Alen (2014) Povezanost antropometrijskih pokazatelja trudnica i fetusaRelationship between anthropometric indicators of pregnant woman and fetuses]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šmigovec, Igor (2014) Ultrazvučni probir necentriranih kukova u djece oboljele od cerebralne paralize. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ž

Žokalj, Ivan (2014) Razlikovanje karcinoma bubrega s pomoću kompjutorizirane tomografije [Differentiation of renal cell carcinoma using computed tomography]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Sun Jul 3 20:50:49 2022 UTC.