Items where Department is "Izvan medicinskog fakulteta" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | P | S | U | V | Z | Ć | Č | Š | Ž
Number of items: 41.

B

Badžek, Saša (2012) Prognostički značaj serumske koncentracije HER2/ECD u bolesnica s lokaliziranim tumorima dojke. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bradarić, Anteo (2012) Analiza dinamike pokazatelja respiracijske izmjene plinova i srčane frekvencije tijekom kardio - pulmonalnog testa opterećenja [Analysis of dynamic of indicators for respiratory gas exchange and heart frequencies during cardiopulmonary exercise testing]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

C

Car, Siniša (2012) Serumska koncentracija mokraćne kiseline i ishod akutnog koronarnog sindroma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Cepika, Alma-Martina (2012) Toll-uslični receptori u patogenezi sistemskog eritemskog lupusa [Toll-like receptors in pathogenesis of systemic lupus erythematosus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Cvitković, Ante (2012) Međudjelovanje dijagnostičkih biljega endemske nefropatije [Interaction of markers endemic nephropathy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

D

Dika, Živka (2012) Evaluacija dijagnostičkih kriterija za endemsku nefropatiju. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dotlić, Snježana (2012) Imunohistokemijski algoritmi subklasifikacije difuznog B-velikostaničnog limfoma [Immunohistochemical algorithms for diffuse large B cell lymphoma subclassification]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

E

Erdeljić, Viktorija (2012) Utjecaj primjene antimikrobne terapije na selekciju mikroorganizama koji produciraju beta-laktamaze proširenog spektra (AmpC i ESBL) i ishod liječenja bolesnika [The impact of antimicrobial consumption on the selection of extended-spectrum beta-lactamases producing (ESBL, AmpC) strains and on patients outcomes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

F

Furić Čunko, Vesna (2012) Izražaj koštanih morfogenetskih proteina u kirurški odstranjenim presađenim bubrezima. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

H

Hrabar, Davor (2012) Prognostička vrijednost izraženosti sindekana-1 i sindekana-2 u adenokarcinomu gušterače [Prognostic value of syndecan-1 and -2 expression in pancreatic adenocarcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

J

Jelavić, Boris (2012) Prognostička vrijednost kolonizacije rinosinusne sluznice s bakterijom Helicobacter pylori na učinkovitost funkcijske endoskopske kirurgije sinusa [Prognostic value of Helicobacter pylori sinonasal colonization for efficacy of functional endoscopic sinus surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jendričko, Tihana (2012) Razvoj psihičkih poremećaja u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

K

Kaić, Bernard (2012) Utjecaj medikamentnog liječenja na trajanje opsežnih lokalnih reakcija nakon primjene kombiniranih acelularnih cjepiva protiv pertusisa [Effect of medication on the duration of large local reactions following administration of combination acellular pertussis vaccines]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kaić, Gordana (2012) Povezanost broja Foxp3+ limfocita u citološkim otiscima sentinel limfnih čvorova s prognostičkim čimbenicima kod bolesnika oboljelih od melanoma kože [Foxp3+ lymphocyte counts in cytologic imprints of sentinel lymph nodes in reletion to prognostic factors in cutaneous melanoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Katušić, Ana (2012) Učinak zvučnih vibracija frekvencije 40 Hz na spastičnost i motoričke funkcije u djece sa cerebralnom paralizom [The effect of 40 Hz sound wave vibration on spasticity and motor functions in children with cerebral palsy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kirac, Iva (2012) Utvrđivanje učestalosti rizičnih genskih polimorfizama rs10795668 (LOC338591), rs16892766 (EIF3H ), rs3802842 (LOC120376) i rs4939827 (SMAD7) u pacijenata s kolorektalnim karcinomom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Klinar, Ivana (2012) Uloga specijaliziranog internetskog portala u edukaciji bolesnika [The role of specialized Internet portal in the education of patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kurelac, Ivan (2012) Stanična imunost tijekom liječenja kroničnog hepatitisa C [Cellular immune response during therapy of chronic HCV virus infection]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

L

Lazić Mosler, Elvira (2012) Uloga receptora Fas u sazrijevanju osteoblasta sinovijskoga podrijetla i artritisu potaknutom antigenom u miša [The role of the Fas/Fas ligand system in synovia-derived osteoblasts and murine model of antigen induced arthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Leniček, Tanja (2012) Povezanost pojave peritumoralnih pukotina u duktalnom invazivnom karcinomu dojke s miofibroblastičnom reakcijom strome i gustoćom limfnih žila [The correlation of peritumoral clefts with myofibroblastic stromal reaction and lymph vessel density in invasive ductal breast carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zgarebu.

Lovrić, Eva (2012) Izraženost glipikana-3, beta-katenina i CD34 u hepatocelularnom karcinomu bolesnika s transplantiranom jetrom [Expression of glypican-3, beta-catenin and CD34 in hepatocellular carcinoma in patients with orthotopic liver transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

M

Macan, Marija (2012) Utjecaj antilipidnih lijekova na esteraze, lipide i leptin u biološkom materijalu štakora [The influence of antilipid drugs on esterases, lipids and leptin in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Macolić Šarinić, Viola (2012) Nuspojave lijekova supstrata metaboličkog enzima citokroma P450 CYP2C9 i transportnog P-glikoproteina. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mayer, Miroslav (2012) Model praćenja sustavnog eritemskog lupusa analizom bolničkog morbiditeta te specifičnog mortaliteta mapiranjem [The SLE surveilance model using hospital morbidity and mortality data mapping]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

P

Pjevač, Neda (2012) Utjecaj organizirane edukacije iz područja medicinske nastave na kvalitetu rada nastavnika medicinskog fakulteta. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prpić, Marin (2012) Učinak različitih terapijskih aktivnosti radioaktivnog joda (131I) na ablaciju ostatnog tkiva štitnjače u bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače [The effect of applying the different therapeutic activities of radioiodine (131I) on thyroid remnant ablation in patients with differentiated thyroid carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

S

Slaviček, Jasna (2012) Citokini u serumu bolesnika s kroničnim hepatititsom C na hemodijalizi [Cytokine serum levels in patients with chronic hepatitis C infection of regular hemodialysis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stamenić, Valerija (2012) Čimbenici rizika za rak dojke u populacijskom probiru žena u dobi 50-69 godina u Republici Hrvatskoj [Breast cancer risk factors among women aged 50-69 in population-based screening program in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Starčević, Mirta (2012) Rani neurološki ishod novorođenčadi s intrauterinim zastojem u rastu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

U

Ulamec, Monika (2012) Odnos pojavnosti periglandularnih pukotina i izraženosti proteina vanstaničnog matriksa tenascina, fibronektina i galektina u adenokarcinomu prostate. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

V

Vranić, Semir (2012) Human Epidermal Growth Factor Receptors 1 and 2 (EGFR/HER1 and HER-2/NEU) status in invasive apocrine carcinoma of the breast. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vujaklija Brajković, Ana (2012) Hiperglikemija u teškoj akutnoj bolesti - rizični čimbenik kasnijeg poremećaja metabolizma glukoze [Hyperglycemia in critical illness – risk factor for later development of glucose metabolism abnormalities]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Z

Zlatar, Marijan (2012) Usporedba učinkovitosti hrvatskog integralnog zdravstva i drugačijih organizacijskih modela u zbrinjavanju ranjenika [Comparison of the effectiveness of Croatian for integral health and other organizational models in the management of the injured]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ć

Ćorić-Martinović, Valentina (2012) Učinak pentadekapeptida BPC 157 i losartana na nefrotoksičnost epirubicina u eksperimentalnih životinja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Č

Čerimagić, Denis (2012) Elektroneurografska procjena pouzdanosti Wormserovoga i Phalenovoga testa u dijagnostici sindroma karpalnoga tunela [Electroneurographic assessment of Wormser's and Phalen's tests reliability in the diagnosis of carpal tunnel syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čikara, Igor (2012) Mogućnosti ultrazvuka visoke rezolucije u prikazu i nadzoru biopsija mamografski suspektnih nakupina mikrokalcifikacija [Role of the high resolution ultrasound in the detection and biopsy guidance of mammographically suspicious microcalcification clusters]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čuljat, Marko (2012) Razvojne promjene mediosagitalnog presjeka korpusa kalozuma kao pokazatelji perinatalnog rasta interhemisferičnih veza u mozgu čovjeka [Developmental changes in the midsagittal are of the corpus callosum as indicators of perinatal growth of interhemispheric connections in humans]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Š

Šimić Klarić, Andrea (2012) Povezanost dinamike rasta opsega glave i neurorazvojnih poremećaja u predškolske djece rođene nakon intrauterinog zastoja rasta [The relationship of postnatal head growth dinamics and neurodevelopmental impairment in preschool children born with intrauterine growth retardation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Štajduhar, Emil (2012) Ekspresija autokrinog hormona rasta, receptora hormona rasta, plakoglobina i NEDD9 u duktalnom invazivnom karcinomu dojke s i bez metastaza. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ž

Žižić Mitrečić, Marica (2012) Uloga gena Noto u razvoju kaudalnog notokorda u zametku miša [The role of Noto in development of the caudal part of notochord in mouse embryo]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Žura, Marijana (2012) Imunomodulacijski utjecaj opće i regionalne anestezije na serumsku razinu proupalnih i protuupalnih citokina [Immunomodulation effect of spinal and general anaesthesia on serum concentration of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Sun Jul 3 19:53:57 2022 UTC.