Items where Department is "Izvan medicinskog fakulteta" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | G | H | I | J | K | L | M | P | R | S | T | V | Ć | Č | Š
Number of items: 48.

B

Benjak, Tomislav (2010) Kvaliteta života i zdravlje roditelja djece s pervazivnim razvojnim poremećajima. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bokarica, Pero (2010) Značaj preoperativnih vrijednosti koncentracije spermija i ukupnog broja progresivno pokretnih spermija u procjeni uspješnosti varikocelektomije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brajković, Lovorka (2010) Pokazatelji zadovoljstva životom u trećoj životnoj dobi. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

D

Dodig-Ćurković, Katarina (2010) Učestalost raznih oblika autodestruktivnog i heterodestruktivnog ponašanja kod adolescenata i njihova karakteristična obilježja [Frequency of various forms of autodestructive and heterodestrucitve behaviors in adolescents and their characteristic feature]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Džepina, Davor (2010) Kliničko-patološke osobitosti papilarnog mikrokarcinoma štitnjače [Clinical and pathological characteristics of papillary microcarcinoma of the thyroid gland]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

G

Grgić, Ozren (2010) Metode probira u dijagnostici prijevremenog poroda. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grgurević, Ivica (2010) Uloga koštanih morfogenetskih proteina i srodnih molekula u procesu eksperimentalno izazvane fibroze jetre u štakora. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grubić, Marina (2010) Utjecaj ranog izlaganja androgenima na ponašanje povezano sa spolom u bolesnika s kongenitalnom adrenalnom hiperplazijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

H

Herceg, Miroslav (2010) Uloga vrste antipsihotika i drugih čimbenika na rehospitalizaciju bolesnika nakon prve epizode shizofrenije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hercigonja-Szekeres, Mira (2010) Vrijednost tekstualnih podataka u opservacijskim epidemiološkim istraživanjima [Value of textual data in observational epidemiological research]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hojsak, Iva (2010) Lactobacillus GG u prevenciji gastrointestinalnih i respiratornih infekcija u hospitalizirane djece i djece u kolektivu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Horvatić Herceg, Gordana (2010) Kliničko značenje urokinaznog aktivatora plazminogena i njegovog inhibitora PAI-1 u bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

I

Ivaniš, Ana (2010) Značajke autorstva znanstvenih članaka u akademskoj medicini. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

J

Jelinčić, Željko (2010) Terapijski efekt BPC 157 na ishemijsku leziju slezene štakora s reperfuzijskim efektom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

K

Kalac, Matko (2010) Uloga epigenetski usmjerene terapije u liječenju difuznog B-velikostaničnog limfoma [Role of epigenetically oriented therapy in the diffuse large B-cell lymphoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Knežević, Bojana (2010) Stres na radu i radna sposobnost zdravstvenih djelatnika u bolnicama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kulić, Ana (2010) Uloga i značenje telomeraze u raku dojke. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kuljanac, Ilko (2010) Značenje Dermatophagoides pteronyssinus-a u nastanku i pogoršanju atopijskog dermatitisa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kusačić-Kuna, Sanja (2010) Usporedba različitih doza joda 131 u ablaciji ostatnog tkiva štitnjače zbog papilarnog karcinoma, te uloga rekombinantnog humanog tireotropina (rhTSH) kod ablacije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

L

Lepur, Dragan (2010) Procjena vrijednosti određivanja CO2 reaktivnosti moždanih arterija transkranijskim Dopplerom u infekcijama središnjeg živčanog sustava. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ljubić, Nives (2010) Uloga adhezijskih molekula i izvanstanične potke u mijelodisplastičnom sindromu [Role of Adhesion Molecules and Extracellular Matrix in the Myelodysplastic Syndromes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

M

Mahovlić, Vesna (2010) Morfometrijski i kinetički parametri (AgNOR, DNK-citometrija) u citodijagnostici hiperplastičnog i malignog endometrija [Morphometric and kinetic parameters (AgNOR, DNA cytometry) in cytodiagnostics of hyperplastic and malignant endometrium]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Manola, Šime (2010) Utjecaj atrioventrikulskog intervala na interventrikulsku disinkroniju i udarni volumen u bolesnika s totalnim AV blokom i implantiranim DDD elektrostimulatorom srca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marušić, Ante (2010) Epidemiologija, slikovni prikaz i kliničko značenje infekcija uzrokovanih netuberkuloznim mikobakterijama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marušić, Zlatko (2010) Miofibroblastična i upalna reakcija strome u neinvazivnom (Ta) i invazivnom (T1) papilarnom urotelnom karcinomu mokraćnog mjehura [Myofibroblastic and inflammatory stromal reaction in non-invasive (pTa) and invasive (pT1) papillary urothelial carcinoma of the urinary bladder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matovinović Osvatić, Martina (2010) Biomehanika šake u bolesnika s akromegalijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Miškić, Blaženka (2010) Ovisnost ultrazvučnih parametara petne kosti u dječjoj dobi o genskim polimorfizmima [The association of ultrasonography indicators of the pediatric bone mineral density and genetic polymorpisms]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mrzljak, Anna (2010) Čimbenici rizika i etiologija kronične bubrežne bolesti nakon transplantacije jetre [Chronic kidney disease afther liver transplantation - risk factor and etiology]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Musić Milanović, Sanja (2010) Demografske, bihevioralne i socio-ekonomske odrednice debljine odraslih u Hrvatskoj. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

P

Pastorčić-Grgić, Marija (2010) Prognostička vrijednost određivanja nm23, MAGE-3 i NY-ESO-1 u planocelularnim karcinomima glave i vrata. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Poljičanin, Tamara (2010) Uloga praćenja dijabetičkih bolesnika pomoću registra CroDiab u prevenciji komplikacija. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

R

Rudman, Franjo (2010) Odnos debljine melanoma i debljine kože kao prognostički pokazatelj metastaza u sentinel limfnom čvoru [Melanoma thickness and skin thickness ratio as the prognostic factor of sentinel lymph node metastasis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

S

Sardelić, Sanda (2010) Metalo-β-laktamaze u kliničkih sojeva Pseudomonas aeruginosa otpornih na karbapenemske antibiotike [Metalo-β-lactamases in carbapenem-resistant clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sorić, Maroje (2010) Povezanost antropometrijskih i kardiorespiratornih funkcionalnih obilježja s pokazateljima tjelesne aktivnosti adolescenata i odraslih - longitudinalno istraživanje. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stipančić, Gordana (2010) Incidencija, klinička prezentacija i regionalne razlike u tipu 1 šećerne bolesti u djece u dobi od 0 do 14 godina u Hrvatskoj: devetogodišnje praćenje. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

T

Tomašković, Igor (2010) Procjena vrijednosti određivanja izraženosti proteina c-myc i caveolina-1 na bioptatima u otkrivanju signifikantnog raka prostate u skupini bolesnika niskog rizika [Immunohistochemical expression of c-myc and caveolin-1 on biopsy cores in detection of significant prostate cancer in low risk patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Trtica–Majnarić, Ljiljana (2010) Uzroci smanjenja imunosne reaktivnosti na cjepivo protiv influence u osoba starijih od pedeset godina. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tudor, Mario (2010) Neuroprotektivni učinak egzogenog pentadekapeptida BPC 157 pri eksperimentalnoj kraniocerebralnoj ozljedi. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

V

Vidović, Anđelko (2010) Međudjelovanje endokrinog sustava i imunosustava u osoba s posttraumatskim stresnim poremećajem: longitudinalno istraživanje. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vlašić, Željka (2010) Kondenzat izdaha kao komplementarna metoda u dijagnostičkoj procjeni djece s astmom i djece s gastroezofagealnom refluksnom bolešću. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vogrin, Matjaž (2010) Utjecaj faktora rasta aktiviranih trombocita na uraštanje presatka, kod rekonstrukcije prednje ukrižene sveze koljenskog zgloba. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vrabec Branica, Božica (2010) Primjena lužnate lize u izolaciji DNA kao novi pristup analizi genskih biljega bronhalne sluznice iz rutinskih citoloških uzoraka dobivenih tijekom bronhoskopije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ć

Ćavar, Ivan (2010) Uloga prostanoida u mehanizmima akutnog toksičnog oštećenja jetre [The role of prostanoids in acute acetaminophen hepatotoxicity]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćurić, Josip (2010) Niskodozni protokol CT urografije u obradi bolesnika s makrohematurijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Č

Čolak, Božo (2010) Morfologija testikularnih i ejakuliranih spermija u procjeni plodnosti muškarca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Š

Šarić, Dean (2010) Vrijednost frequency-doubling perimetrije u ranom otkrivanju glaukoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šikić Vagić, Jozica (2010) Psihosocijalne karakteristike kao čimbenici rizika u hospitaliziranih koronarnih bolesnika u Hrvatskoj. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Štimac, Goran (2010) Detekcija karcinoma prostate u ponovljenoj biopsiji na osnovi pojavnosti proliferativne upalne atrofije u inicijalnoj biopsiji prostate [Detection of prostate carcinoma on repeat biopsy by the presence of proliferative inflammatory atrophy on initial biopsy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Sun Jul 3 21:04:55 2022 UTC.