Items where Department is "Izvan medicinskog fakulteta" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Ć | Đ | Š | Ž
Number of items: 59.

A

Ažman, Dražen (2017) Novi ultrazvučni dijagnostički indeks u procjeni sindroma karpalnoga kanala [Novel ultrasound diagnostic index in confirmation of carpal tunnel syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

B

Babić, Željka (2017) Povezanost polimorfizama citokinskih gena TNFalpha (-308G>A, -238G>A), IL1alpha (-889C>T) i IL10 (-1082G>A) s atopijskim respiracijskim bolestima [Associations between cytokine gene polymorphisms TNFalpha (-308G>A, -238G>A), IL1alpha (-889C>T) and IL10 (-1082G>A)]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barbarić, Katarina (2017) Mjerenje stabilnosti acetabularne komponente totalne endoproteze kuka ovisno o veličini učinjenoga defekta dna acetabuluma na modelu svinjske zdjelice [Measurement of acetabular component stability in total hip arthroplasty in correlation to the size of acetabular medial wall defect in pig pelvis model]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barić, Marko (2017) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje rektovaginalnih fistula u štakora [The effect of pentadecapeptide BPC 157 on healing of rectovaginal fistulas in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Benčina, Goran (2017) Epidemiološki modeli programa prevencije, dijagnostike i liječenja melanoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Blekić, Mario (2017) Povezanost dječje astme s polimorfizmima gena na kromosomu 17q12-21 [Polymorphisms in region 17q12-21 and their associations with asthma presence, asthma severity and lung function among Croatian schoolchildren]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bohač, Maja (2017) Usporedba femtosekundnoga lasera i mehaničkih mikrokeratoma pri laserskoj disekciji rožnice [Comparison of femtosecond laser and mechanical microkeratomes for laser in situ keratomileusis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bokun, Tomislav (2017) Procjena tumora jetre kvantitativnom ultrazvučnom elastografijom [Assessment of liver tumours using quantitative sonoelastography]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

C

Carkaxhiu Hyseini, Linda (2017) Prevalence of new diabetes and impaired fasting glucose in Kosovo. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Crnogorac, Maja (2017) Tvrdoća benignih i malignih promjena dojke mjerena sonoelastografijom posmičnoga vala [Shear-wave sonoelastography stiffness of benign and malignant breast lesions]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

D

Dediol, Iva (2017) Kvaliteta života i psihijatrijski komorbiditet u dermatoveneroloških bolesnika. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Devrnja, Antonela (2017) Povezanost intenziteta aktivnosti i biljega oksidacijskoga stresa u nogometaša [Association between activity intensity and oxidative stress biomarkers in football players]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dujmović, Anto (2017) Utjecaj estetskih rezultata poštedne operacije karcinoma dojke na kvalitetu života i pojavu simptoma depresivnih poremećaja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Džoić Dominković, Martina (2017) Elastografske vrijednosti tkiva dojke u žena [Elastographic values of breast tissue in women]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

F

Fila, Branko (2017) Promjer vene nakon intraoperativne dilatacije kao pretkazatelj uspjeha krvožilnoga pristupa za hemodijalizu [Vein diameter after intraoperative dilatation as a predictor of success of hemodialysis arteriovenous fistulas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

G

Gorgievska-Sukarovska, Biljana (2017) Varijacije u kliničkoj slici i epidemiologiji dubokih dermatomikoza vlasišta [The clinical pattern variations and epidemiology of deep seated tinea capitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gregurić, Tomislav (2017) Kliničko značenje nalaza kompjutorizirane tomografije paranazalnih sinusa u bolesnika s kroničnim rinosinuitisom [Clinical significance of paranasal sinus computed tomography findings in chronic rhinosinusitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

J

Jakovina, Trpimir (2017) Privrženost, samopoštovanje i emocionalna prilagodba u bolesnica s bulimijom nervozom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jančić, Ervin (2017) Polimorfizam promotorske regije gena inhibitora aktivatora plazminogena-1 u bolesnika s moždanim udarom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurčić, Petra (2017) Imunohistokemijska izraženost NEDD9 i E-kadherina u bolesnika s metastatskim i nemetastatskim kolorektalnim karcinomima [Immunohistochemical expression of NEDD9 and E-Cadherin in Patients with Metastatic and Non-Metastatic Colorectal Carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

K

Kekez, Tihomir (2017) Dvostruko slijepa randomizirana studija o učinkovitosti topičke primjene 2% lidokaina u liječenju simptomatskih hemoroida [Double blinded randomized clinical trial of the efficacy of topical 2% lidocaine for the treatment of symptomatic hemorrhoids]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kovačić, Jelena (2017) Istraživanje čimbenika rizika za nastanak alergijskih dišnih bolesti s pomoću Bayesovih mreža temeljenih na podacima iz više izvora [Exploring the risk factors for the development of allergic respiratory diseases by Bayesian networks built on multiple-source data]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kovjanić, Jadranko (2017) Važnost mjesta osteotomije pri planiranju korektivnih osteotomija loše srasloga prijeloma palčane kosti u tipičnoj zoni [Importance of osteotomy line in planning corrective osteotomies of malunited distal radius fractures]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Košec, Andro (2017) Prognostička vrijednost tkivnog proteomskog profila u stadijima I i II malignoga melanoma kože glave i vrata [Prognostic significance of proteomic profiling applied to stages I and II cutaneous malignant melanoma of the head and neck in stages I and II]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krasniqi, Valon (2017) Genetic polymorphism of CYP2C19, CYP2C9 and VKORC1 in Kosovo population [Genetički polimiorfizam CYP2C19, CYP2C9 i VKORC1 u kosovskoj populaciji]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kristović, Darko (2017) Kardioprotektivni učinak sevoflurana s obzirom na vrijeme primjene pri operacijama aortokoronarnoga premoštavanja [Cardioprotective effect of sevoflurane with regard to time of application in patients undergoing coronary artery bypass grafting]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

L

Lucijanić, Marko (2017) Analiza gena i proteina signalnih puteva Wnt i Sonic Hedgehog u primarnoj i sekundarnoj mijelofibrozi [Analysis of genes and proteins of WNT and Sonic Hedgehog signaling pathways in primary and secondary myelofibrosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lukenda, Adrian (2017) Ekspresija i prognostička vrijednost imunohistokemijskih biljega matičnih stanica raka u bolesnika s melanomom srednje očne ovojnice [Expression and prognostic value of cancer stem cell markers in patients with uveal melanoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

M

Maloča Vuljanko, Ivana (2017) Spiroergometrijsko testiranje djece s gastroezofagusnom refluksnom bolesti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mandić, Krešimir (2017) Utjecaj morfologije druza na sloj fotoreceptora u senilnoj makularnoj degeneraciji [Influence of drusen morphology on disruption of photoreceptor layer in age-related macular degeneration]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marinšek, Martin (2017) Usporedba učinaka losartana i ramiprila u liječenju akutnoga infarkta srca s elevacijom ST spojnice [The comparison of the efficacy of ramipril and losartan in treatment of ST-elevation myocardial infarction]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Martinović, Željka (2017) Utjecaj imunosupresiva na brzinu agregacije trombocita u bolesnika s transplantiranim bubregom [Effect of immunosupressive agents on platelet aggregation in renal transplant patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mikačić, Ivana (2017) Sistemska izloženost i nuspojave, te mjere smanjenja rizika nakon bevacizumaba primijenjenoga intravitrealno u liječenju senilne makularne degeneracije [Systemic exposure, systemic adverse reactions and risk minimization measures of bevacizumab applied intravitreally in senile macular degeneration treatment]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mikecin, Lili (2017) Pseudokolinesteraza i pokazatelji oksidacijskoga stresa u djece s tumorskom bolešću u središnjem živčanom sustavu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Miljanović, Maja (2017) Psihosocijalne odrednice zadovoljstva bolničkom skrbi u odraslih bolesnika s uznapredovalim rakom [Psychosocial determinants of the satisfaction with hospital care in adult patients suffering from advanced metastatic cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Moslavac, Sandra (2017) Ekspresija Piwil2 i HMGA2 u papilarnom karcinomu štitnjače [Expression of piwil2 and HMGA2 in papillary thyroid carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Murgić, Jure (2017) MRI guidance in high-dose-rate brachytherapy for prostate cancer. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Murgić, Lucija (2017) Profesionalna etička osposobljenost kao instrument za vrednovanje etičnosti i etičke osposobljenosti studenata medicine [Professional ethical competences questionnaire as a tool for evaluating medical students' professional ethical competences]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mutvar, Andrea (2017) Značenje jednofotonske emisijske tomografije i kompjuterizirane tomografije u otkrivanju limfnog čvora "čuvara" u bolesnika s karcinomom dojke i malignim melanomom [The value of single photon emission tomography and computed tomograpy in detection of sentinel lymph node in breast cancer and melanoma patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

N

Neretljak, Ivan (2017) Utjecaj tipa dijalize prije transplantacije na ishod transplantacije bubrega [The effect of pretransplant dialysis modality on the outcome of renal transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

P

Pavić, Mato (2017) Usporedba kriterija Svjetske zdravstvene organizacije i studije "HAPO" u dijagnostici gestacijskoga dijabetesa [Comparison between World Health Organization criteria and HAPO study criteria in the diagnosis of gestational diabetes mellitus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Perić, Sanja (2017) Korelacija debljine sloja živčanih vlakana te makularnoga područja mrežnice i oštećenje vidnoga polja kod unilateralne ambliopije [The correlation between the thickness of the layer of nerve fibers and the macular area of the retina and changes in the visual field, with unilateral amblyopia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pezo Nikolić, Borka (2017) Primjena intrakardijalnih elektrograma u optimizaciji resinkronizacijskoga elektrostimulatora srca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Podobnik, Josip (2017) Povezanost polimorfizama gena za katehol-o-metil-transferazu i monoaminooksidazu tipa B i aktivnosti trombocitne monoaminooksidaze s agresivnim ponašanjem i psihopatološkim osobinama adolescenata u odgojnim domovima. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Polšek, Dora (2017) Značajke neuroinflamacije tijekom kronične intermitentne hipoksije na mišjem modelu opstruktivne apneje spavanja [Characteristics of neuroinflammation during chronic intermittent hypoxia, a mouse model of obstructive sleep apnea]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Presečki Stanko, Aleksandra (2017) Molekularna analiza gena nim i inducibilne rezistencije na metronidazol u kliničkih izolata grupe Bacteroides fragilis [Molecular analysis of nim genes and inducible metronidazole resistance in Bacteroides fragilis clinical isolates]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

R

Rašić, Ivan (2017) Klinički značaj izraženosti gena BORIS i MYC u karcinomu pločastih stanica hipofarinksa [Clinical significance of BORIS and MYC expression in hypopharyngeal squamous cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

S

Sauerborn, Damir (2017) Utjecaj sternokleidomastoidnoga mišića na protočnost unutarnje jugularne vene nakon disekcije vrata. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Srdić, Dražena (2017) Tumorska kaheksija kao predskazatelj kemoterapijske toksičnosti i vremena do tumorske progresije u bolesnika s proširenim karcinomom pluća [Cancer cachexia as a predictor of chemotherapy toxicity and time-to-tumor progression in patients with advanced non-small cell lung cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Starčević, Neven (2017) Utjecaj BPC 157 na cijeljenje frakture, ektopičnu kost i heterotopnu osifikaciju u štakora [The effect of BPC 157 on fracture healing, ectopical bone and heterotopic ossification in the rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stemberger Marić, Lorna (2017) Kemokini CXCL10, CXCL11 i CXCL13 u aseptičnom meningitisu, neuroboreliozi i akutnom diseminiranom encefalomijelitisu u djece [Chemokines CXCL10, CXCL11 and CXCL13 in aseptic meningitis, neuroborrelioses and acute disseminated enchephalomyelitis in children]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

T

Thaçi, Kujtim (2017) Immunoglobulin G glycosylation in patients with colorectal cancer. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Trogrlić, Mate (2017) Scintigrafija somatostatinskih receptora pomoću oktreotida obilježenoga Tehnecijem-99m u bolesnika s neuroendokrinim tumorima [Somatostatin receptor scintigraphy in neuroendocrine tumour patients using Technetium-99m octreotide]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

V

Vrdoljak, Ozren (2017) Antropometrijske posebnosti stopala djece u dobi od druge do sedme godine. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vuk, Tomislav (2017) Ispitivanje statusa željeza u dobrovoljnih davatelja krvi u Republici Hrvatskoj [Investigation of iron status in Croatian blood donors]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ć

Ćurković, Marko (2017) Razvoj instrumenta za procjenu profesionalnih odnosa među bolničkim liječnicima [Development of an instrument for the evaluation of professional interpersonal relationships among hospital physicians]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Đ

Đurđević, Dragan (2017) Učinkovitost koštanoga morfogenetskoga proteina BMP1-3 u procesu cijeljenja kosti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Š

Šakić, Livija (2017) Utjecaj primjene deksametazona u spinalnoj anesteziji kod prijeloma bedrene kosti [Influence of dexamethasone administration in spinal anesthesia for femur fracture]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ž

Žutelija Fattorini, Matija (2017) Analiza degeneracije diska magnetskom rezonancijom u adolescenata s idiopatskom skoliozom : moguća povezanost s bolnom kralješnicom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Sun Jul 3 06:00:41 2022 UTC.