Items where Department is "Izvan medicinskog fakulteta" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 61.

Balog, Marta (2019) Utjecaj kroničnoga stresa i starenja na lipidne splavi moždanih stanica u štakora [Influence of chronic stress and aging on lipid rafts in rat brain cells]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Batista, Maja (2019) Psihološka prilagodba i sociokulturni stavovi u adolescentica s anoreksijom nervozom [Psychological maladjustment and sociocultural attitudes towards appearance in adolescents with anorexia nervosa]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Behin Šarić, Ivana (2019) Postnatalni porast tjelesne mase kao prognostički čimbenik za razvoj retinopatije nedonoščadi [Postnatal weight gain as a prognostic factor for retinopathy of prematurity]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Biščević, Alma (2019) Prospective comparison of two excimer laser platforms in treatment of high astigmatism with laser in situ keratomileusis [Prospektivna usporedba dvije laserske platforme u tretiranju visokog astigmatizma laser in situ keratomijeluzom]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bobić Lucić, Lana (2019) Učinak terapijskih vježbi propriocepcije na bol i funkcionalnu sposobnost u usporedbi sa standardnim vježbama u bolesnika s osteoartritisom koljena. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bolanča, Željana (2019) Vrijednost trihoskopije u dijagnostici primarnih ožiljnih alopecija. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Borlinić, Tajana (2019) Čimbenici rizika za razvoj zloćudnih nemelanomskih tumora kože nakon transplantacije bubrega [Risk factors for development of non-melanoma skin cancer after renal transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bruketa, Tomislav (2019) Medicinsko svrdlo s protočnim hlađenjem otvorenoga tipa u koštano-zglobnoj kirurgiji [Medical drill with open type internal cooling in bone and joint surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Cvitanović, Hrvoje (2019) Utjecaj stresa na kliničke manifestacije infekcije humanim papiloma virusom [Influence of stress on clinical manifestations of human papilloma virus infection]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dasović Buljević, Andrea (2019) Analiza ishoda liječenja djece sa sindromom hipoplastičnoga lijevoga srca u Hrvatskoj [Analysis of treatment outcome in children with hypoplastic left heart syndrome in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dawidowsky, Barbara (2019) Povezanost insuficijencije konvergencije očnih jabučica sa sindromom poremećaja pažnje u djece [Relationship between convergence insufficiency and attention deficit hyperactivity disorder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Doko, Ines (2019) Procjena funkcije šake elektoničkim dinamometrom u bolesnika s reumatoidnim artritisom [Evaluation of the hand function using an electronic dynamometer in patients with rheumatoid arthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Domazet, Ivan (2019) Utjecaj ugradnje umjetnoga vratnoga intervertebralnoga diska na biomehaniku vratnoga dijela kralježnice [Influence of implementing the artificial cervical intervertebral disc on the biomechanics of the cervical spine]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ehrenfreund, Tin (2019) Razvoj topline u zoni bušenja kosti - usporedba utjecaja svrdla vođenoga rukom ili strojno [Heat Buildup In The Bone Drilling Zone: Machine Vs. Hand Guided Drill]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Filipec, Manuela (2019) Utjecaj terapijskoga vježbanja na smanjenje sakroilijakalne disfunkcije u trudnoći [The influence of exercise on reduction of sacroiliac dysfunction in pregnancy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Galić, Slobodan (2019) Rani biokemijski biljezi i napredni hemodinamski nadzor u procjeni uzroka akutne ozljede bubrega u djece nakon kardiokirurškoga liječenja [Early biomarkers and advanced hemodynamic monitoring in assessment of acute kidney injury causes in children after cardiac surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Galunić Bilić, Lea (2019) Učinkovitost i nuspojave radioterapije infradijafragmalnih polja u bolesnika s limfomima [The efficancy and the side-effects of infradiaphragmal radiotherapy fields in patients with lymphoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ganoci, Lana (2019) Utjecaj farmakogenetičkih varijacija CYP2D6 i ABCB1 na liječenje pripravkom risperidona s produljenim oslobađanjem [Impact of pharmacogenetic variations of CYP2D6 and ABCB1 on the long-acting risperidone treatment]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gereš, Natko (2019) Significance of traditional masculinity for the prediction of injuries and accidents in male adolescents [Značenje tradicionalne maskulinosti u predviđanju ozljeda i nesreća adolescenata muškog spola]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Granec, Darija (2019) Utjecaj multimodalne analgezije metamizolom na poslijeoperacijsku bol i ranu rehabilitaciju u bolesnika nakon ugradbe totalne endoproteze koljena [The influence of multimodal analgesia with metamizole on the postoperative pain and early rehabilitation in patient with total knee replacement]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grizelj, Danijela (2019) Adiponektin i omentin u masnom tkivu vrata i serumu bolesnika s metaboličkim rizikom [Adiponectin and omentin in the adipose tissue of the neck and in blood serum of patients with metabolic risk]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gulin, Dario (2019) Primjena balona s otpuštanjem lijeka u postraničnu granu bifurkacije koronarnih arterija [Use of drug-eluting balloons in side branch of bifurcation lesions on coronary arteries]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurin, Ivana (2019) Povezanost izraženosti rezistina s histološkom slikom aterosklerotskoga plaka [Expression of resistin in atherosclerotic plaque]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kelava, Iva (2019) Dijagnostička vrijednost širokopojasne timpanometrije u pacijenata oboljelih od otoskleroze [Diagnostic value of wideband tympanometry in patients with otosclerosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kralj, Tamara (2019) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na posljedice kauterizacije episkleralnih vena štakora [The effect of pentadecapeptide BPC 157 on consequences of episcleral vein cauterization in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krčmar, Tomislav (2019) Akutna okluzija koronarne arterije kao pretkazatelj ishoda bolesnika s akutnim infarktom miokarda [Acute coronary occlusion as a predictor of outcome in patients with acute myocardial infarction]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lila, Albert (2019) Impact of obesity on ovarian reserve [Utjecaj debljine na ovarijalnu rezervu]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Majerović, Matea (2019) Transrektalna elastografija u razlikovanju Crohnove bolesti i ulceroznoga kolitisa [Transrectal elastography in differentiation between Crohn's disease and ulcerative colitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Markovinović, Leo (2019) Usporedba kliničke djelotvornosti probiotika Lactobacillusa reuteri i enteroadsorbenta polimetilsiloksana u liječenju rotavirusnog gastroenteritisa u djece u dobi od 6 do 36 mjeseci [Comparison of clinical efficacy of probiotic Lactobacillus reuteri versus enteroadsorbent polymethylsiloxane (Enterosgel®) in the treatment of rotaviral gastroenteritis in children 6-36 months old]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marković, Ivana (2019) Utjecaj polimorfizma rs3812718 gena SCN1A na učinkovitost lamotrigina u bolesnika s parcijalnom epilepsijom [Influence of rs3812718 polymorphism in the SCN1A gene on lamotrigine efficacy in patients with partial epilepsy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matijaca, Hana (2019) Učinak produljenoga radnoga vremena na aktivaciju hemostatskoga sustava [The effect of prolonged working time on activation of hemostatic system ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mašina, Tonći (2019) Povezanost antropometrijskih osobina, motoričkih sposobnosti, zdravih životnih navika i samopoštovanja studenata medicine [Relationship between anthropometric characteristics, motor abilities, healthy habits and self-esteem among medical students]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mesar, Ines (2019) Izraženost Wnt 4 u presađenim bubrezima [Expression of Wnt 4 in transplant kidneys]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Milivojević, Iva (2019) Učestalost patološkoga odgovora na ortostatsku provokaciju u bolesnika oboljelih od klinički izoliranoga sindroma [Prevalence of pathological response to orthostatic provocation in patients with clinically isolated syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Nenadić Baranašić, Nataša (2019) Evaluacija strukture i organizacije spavanja te procjena poremećaja disanja u spavanju u djece s epileptičkim encefalopatijama cjelonoćnom video-polisomnografijom [Evaluation of sleep structure and organisation and assessment of sleep-disordered breathing in children with epileptic encephalopathies using all-night polysomnography]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ninković, Dorotea (2019) Omjer S-adenozilmetionina i S-adenozilhomocisteina i polimorfizmi gena za S-adenozilhomocistein hidrolazu u novorođenčadi s prirođenim srčanim greškama i njihovih majki [Concentration of S-adenosylmethionine, S-adenosylhomocysteine and S-adenosylhomocysteine hydrolase gene polymorphisms in newborns with congenital heart diseases and their mothers]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ostojić, Ana (2019) Povezanost polimorfizma gena za kemokine CXCL9 i CXCL10 s pojavom akutnog odbacivanja jetrenoga presatka [Association between CXCL9 and CXCL10 chemokine gene polymorphisms and acute graft rejection after liver transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ostojić, Vedran (2019) Promjene razine izotipova specifičih imunoglobulina u atopičara i zdravih ispitanika prije i tijekom prirodne izloženosti peludu biljke Ambrosia elatior L. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ostojić, Zvonimir (2019) Vrijednost testova agregacije trombocita u procjeni paravalvularne regurgitacije nakon transkateterske ugradnje aortnog zaliska [Validity of platelet aggregation tests in the assessment of paravalvular regurgitation after transcatheter aortic valve implantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavlinović, Silvana (2019) Ovisnost adolescenata o internetu [Internet addiction in adolescents]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavlović, Nikola (2019) Comparison of irrigated multi-electrode radiofrequency ablation and point-by-point ablation for pulmonary vein isolation in patients with persistent atrial fibrillation with persistent atrial fibrillation. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Piskač Živković, Nevenka (2019) Dijagnostička vrijednost ultrazvučnoga pregleda prsnoga koša u razlikovanju pleuralnih izljeva maligne i nemaligne etiologije [Diagnostic validity of thoracic ultrasound in distinguishing malignant and nonmalignant pleural effusions]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Planinić, Pavao (2019) Kliničko značenje određivanja limfnoga čvora čuvara u ranim stadijima raka vrata maternice FIGO stadija IA2–IIA1. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Podrimaj-Bytyqi, Arjeta (2019) Microncronucleus index in epithelial exfoliated cells of urothelium and buccal mucosa, and peripheral blood lymphocytes of patients with papillary urothelial carcinoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prenc, Ema (2019) N-glikozilacija imunoglobulina G u kroničnoj bolesti presatka protiv primatelja nakon presadbe alogeničnih matičnih krvotvornih stanica [N-glycosylation of immunoglobulin G in chronic graft-versus-host disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prijić, Radovan (2019) Arterijska krutost kao pokazatelj vaskularnoga starenja u bolesnika s upalnim bolestima crijeva [Arterial stiffness as a marker of vascular aging in IBD patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prka, Željko (2019) Prognostičko značenje izraženosti Fas, FasL i c-FLIP u klasičnom Hodgkinovom limfomu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prkačin, Ivana (2019) Pojavnost mutacije gena BRAF u displastičnom nevusu i melanomu in situ. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ramosaj-Morina, Atifete (2019) Clinical, biochemical and immunogenetical characteristics of celiac disease in Albanian pediatric patients from Kosovo. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Roglić, Srđan (2019) Antimikrobni peptidi u bronhoalveolnom ispirku djece s infekcijom donjih dišnih putova uzrokovanom respiratornim sincicijskim virusom [Antimicrobial peptides in bronchoalveolar lavage fluid in children with respiratory syncytial virus lower respiratory tract infection]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Roguljić, Ana (2019) Imunohistokemijska analiza izraženosti antigena skupine rak-testis u neinvazivnim duktalnim karcinomima dojke [Immunohistochemical analysis of cancer/testis antigens in noninvasive ductal breast cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Savić, Aleksandar (2019) Identifying characteristics of thalamo-cortical changes and their relationship with symptoms in schizophrenia [Utvrđivanje obilježja talamo-kortikalnih promjena i njihovog odnosa sa simptomima u shizofreniji]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Skoblar Vidmar, Marija (2019) Procjena oštećenja bubrežne funkcije i kvalitete života bolesnika nakon poslijeoperacijske radiokemoterapije zbog karcinoma želuca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Solak Mekić, Meliha (2019) Otkrivanje prognostičkih čimbenika u bolesnika s karcinomom prostate pomoću proteomske analize tumorskoga tkiva [Discovering prognostic factors in prostate cancer patients using tumor tissue proteomic analysis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vidas Pauk, Sania (2019) Procjena debljine lipidnoga sloja mjerenjem pucanja suznoga filma ručnim instrumentom [Non-invasive tear break-up time measurement using handheld lipid layer thickness assessment tool]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vlaić, Josip (2019) Usporedba biomehaničkih svojstava tetiva mišića plantarisa i gracilisa za rekonstrukciju medijalnoga patelofemoralnoga ligamenta [Comparison of biomechanical properties of the plantaris and gracilis tendons for medial patellofemoral ligament reconstruction]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Završnik, Matej (2019) Polymorphisms of inflammatory genes as potential predictors of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes [Polimorfizam upalnih gena kao mogući predskazatelj diabetičke nefropatije u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zejnullahu Raçi, Pranvera (2019) High-risk HPV infection in Kosovar female population. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ćelić, Ivan (2019) Utjecaj supstitucijske terapije i zaraženosti virusom hepatitisa C na kvalitetu života ovisnika o opijatima [Influence of substitution therapy and hepatitis C virus infection on the quality of life of individuals with opioid dependence]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škegro, Ivan (2019) Povezanost operacije senilne katarakte i vrste implantirane leće s kvalitetom spavanja [Association between cataract surgery and type of implanted intraocular lens with sleep quality]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škifić, Marijana (2019) Biološke značajke mezenhimskih matičnih stanica umnoženih in vitro u mediju s lizatom ljudskih trombocita [Biological properties of mesenchymal stem cells expanded in vitro in medium with human platelet lysate]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Tue Aug 16 06:52:24 2022 UTC.