Items where Department is "Izvan medicinskog fakulteta" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | U | V | Z | Ć | Č | Š | Ž
Number of items: 75.

B

Badovinac, Sonja (2016) Prediktivni značaj nespecifičnih laboratorijskih parametara za tijek kemoterapije u bolesnika s lokalno uznapredovalim i metastatskim karcinomom pluća ne-malih stanica [Predictive significance of nonspecific laboratory parameters in patients with locally advanced and metastatic non-small cell lung cancer treated with chemotherapy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bagat, Mario (2016) Model planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima u sustavu zdravstva u Republici Hrvatskoj [Human resource planning and management model in health care system in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Banić, Tihomir (2016) Usporedba različitih oblika konzervativnog liječenja prijeloma torakolumbalnog prijelaza kralježnice u odnosu na intenzitet i obrasce širenja boli [Comparison of different conservative treatment options of spinal thoracolumbar junction fractures regarding pain intensity and pain distribution patterns]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barbarić, Jelena (2016) Osobitosti trendova incidencije i mortaliteta od melanoma kože u Hrvatskoj i zemljama jugoistočne Europe [Characteristics of incidence and mortality trends of malignant melanoma of the skin in Croatia and South-Eastern European countries]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Blaslov, Kristina (2016) Povezanost serumske aktivnosti dipeptidil peptidaze-4 s inzulinskom rezistencijom, metaboličkim sindromom i mikrovaskularnim komplikacijama u osoba sa šećernom bolešću tipa 1 [Relationship between serum dipeptidyl peptidase-4 activity and insulin sensitivity, metabolic syndrome and microvascular complications prevalence in type 1 diabetic patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Borić, Marta (2016) Analiza koncentracije joda u mokraći trudnica koje uzimaju dodatak prehrani koji sadrži jod [An analysis of ionide concentration in urine in pregnant women who are taking ionide supplementation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bošnjak, Hrvojka (2016) Procjena opravdanosti primjene MSCT koronarografije u pojedinim rizičnim skupinama bolesnika sa sumnjom na koronarnu bolest [Assessment of the clinical utility of MSCT coronary angiography across the PROCAM risk categories in patients with suspected coronary artery disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brida, Margarita (2016) Interatrijsko provođenje u bolesnika s izoliranom fibrilacijom atrija [Interatrial conduction in lone atrial fibrillation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

C

Celić, Dijana (2016) Istraživanje povezanosti krvne grupe i bazocelularnoga i planocelularnoga karcinoma kože [Association between blood group and nonmelanoma skin cancers - basal cell and squamous cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

D

Dabelić, Nina (2016) Ekspresija gena za protein visoke pokretljivosti 2 skupine A (HMGA2) u diferenciranim karcinomima i benignim bolestima štitnjače [High-mobility group A protein 2 (HMGA2) gene expression in differentiated carcinoma and benign thyroid diseases]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Desnica, Lana (2016) Role of clinical markers of inflammation in assessing chronic graft versus host disease activity and severity. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dimnjaković, Damjan (2016) Vrijednost blijede staze u artroskopskim zahvatima u prednjem dijelu gležnja [Value of tourniquet use in anterior ankle arthroscopy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Dojčinović, Bojan (2016) Uloga polimorfizma veznoga mjesta Sp1 gen COL1A1 u ranjivosti ligamenata i tetiva. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Drvar, Željko (2016) Plućni žilni permeabilni indeks i izvanžilna plućna tekućina u bolesnika sa sepsom [Pulmonary vascular permeability index and extravascular lung water in patients with sepsis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

F

Folnegović Grošić, Petra (2016) Objektivnost terapijskog odgovora u liječenju prve epizode shizofrenih bolesnika novim antipsihoticima. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Fučkar, Krunoslav (2016) Otpornost na acetilsalicilnu kiselinu u kasnom poslijeoperacijskom razdoblju nakon kirurške revaskularizacije miokarda [Aspirin resistance in late postoperative period after coronary artery bypass grafting]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Fuštar-Preradović, Ljubica (2016) Citološko predoperacijsko razlikovanje promjena u paratireoidnim žlijezdama [Cytologic preoperative differentiation of parathyroid lesions]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

G

Gašljević, Gorana (2016) Određivanje HER2 statusa karcinoma želuca i metastatskih limfnih čvorova upotrebom tkivne mikropostrojbe. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grgić, Tihomir (2016) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje kolovezikalne fistule u štakora [Effect of the pentadecapeptide BPC 157 on the colovesical fistula healing in rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gulin, Tonko (2016) Povezanost leptina i adiponektina sa smrtnošću tijekom prve godine nakon osteoporotskog prijeloma proksimalnog femura [Association of leptin and adiponectin with one year mortality after osteoporotic fracture of the proximal femur]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

H

Herceg, Davorin (2016) Molekularna dijagnostika bakterijemije i fungemije u bolesnika s febrilnom neutropenijom i malignom bolesti [Molecular diagnostics of bacteremia and fungemia in patients with febrile neutropenia and malignant disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hercigonja-Novković, Vesna (2016) Objektivizacija simptoma hiperkinetskog poremećaja testom varijabli pažnje. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hrkać Pustahija, Ana (2016) Uloga magnetske rezonancije u obradi BIRADS 4 i 5 mikrokalcifikata otkrivenih mamografijom [Role of breast MRI in the evaluation of mammographicaly detected BIRADS 4 and 5 microcalcifications]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hukeljić Berberović, Behija (2016) Ishod bolesti u bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST-elevacijom i šećernom bolesti tipa 2 liječenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom i ishemijskim postkondicioniranjem. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

I

Igrec, Jasminka (2016) Usporedba različitih dijagnostičkih protokola kompjutorizirane tomografije u dijagnostici udruženoga prijeloma lica i baze lubanje [Comparison of different computed tomography diagnostic protocols in the diagnosis of associated fractures of the face and skull base]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

J

Jukić, Mladen (2016) Uloga višeslojne kompjutorizirane tomografije u dijagnostici i procjeni kliničke važnosti koronarnih arterija intramiokardnoga tijeka. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurišić, Darko (2016) Praćenje promjena koncentracije topljivoga receptora za TGF beta III specifičnoga biomarkera u plazmi bolesnica s karcinomom dojke [Monitoring of plasma concentration changes of specific biomarker TGF beta III soluble receptor in breast cancer patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

K

Kasumović, Merima (2016) Evaluacija uspješnosti rekonstrukcije usne šupljine podlaktičnim i perforatorskim režnjem [The effectivness of oral cavity reconstruction using forarm and perforator flaps]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Knežević, Tamara (2016) Povezanost perifernih morfoloških promjena mrežnice i genotipskih promjena u bolesnika sa senilnom makularnom degeneracijom [The association of the peripheral morphological retinal changes and genotypic changes in the patients with age-related macular degeneration]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kogler, Jana (2016) Učinci magnezija primijenjenoga epiduralno u perioperacijskom liječenju torakokirurških bolesnika [Effects of epidural magnesium on perioperative treatment in thoracic surgical patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kosi, Nina (2016) Diferencijacija i sinaptičko povezivanje živčanih matičnih stanica transplantiranih u mozak miša zahvaćen ishemijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kovačić, Dražen (2016) Uloga mikrobiološke dijagnostike ejakulata u dijagnostici sindroma kroničnoga prostatitisa [The role of semen microbiological diagnostics in the diagnosis of chronic prostatitis syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kruljac, Ivan (2016) Hiperglikemijske krize u bolesnika sa šećernom bolesti u Republici Hrvatskoj. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kurečić Filipović, Sanja (2016) Procjena djelotvornosti cjepiva protiv gripe u sezoni 2010.-11. [Influenza vaccine effectiveness estimate in season 2010-11.]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kust, Davor (2016) Prognostičko značenje izražaja gena za citokeratin-20 u stanicama periferne krvi bolesnika s rakom debeloga crijeva [Cytokeratin-20 positive cells in blood of colorectal cancer patients as a prognostic marker]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

L

Leci-Tahiri, Laura (2016) Apoptoza u stijenci nativne vene u neuspjehu arteriovenskih fistula za hemodijalizu [Apoptosis in native vein wall in failure of hemodialysis arteriovenous fistulas ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Limani, Rinë (2016) Correlation between periacinar retraction clefting and the expression of E-cadherin and Beta-catenin proteins in prostatic adenocarcinoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lodeta, Branimir (2016) Usporedba dviju shema biopsije prostate radi odabira optimalnoga protokola na osnovi lokalizacije pozitivnih bioptata i serumske koncentracije PSA u dijagnostici karcinoma [Comparison of two prostate biopsy schemes and selection of optimal protocol regarding PSA serum levels and localisation of positive cores in cancer diagnostics]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lukić, Edita (2016) Intrinzična inzulinska rezistencija u nedijabetičara i pojava hiperglikemije u teškoj akutnoj bolesti [ Intrinsic insulin resistance among nondiabetics and occurrence of hyperglycemia in critical illness]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

M

Magdić Turković, Tihana (2016) Povezanost perkutane traheotomije i ventilacijske pneumonije [Correlation between percutaneous tracheotomy and ventilator-associated pneumonia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matković Puljić, Vlatka (2016) Učinkovitost savjetovanja pri testiranju na virus humane imunodeficijencije na promjenu rizičnog ponašanja [Effectivenes of the HIV counselling and testing on risk behaviour change]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mazalin Protulipac, Josipa (2016) Utjecaj fitosterola na omjer debljina intime i medije karotidnih i femoralnih arterija te metaboličke pokazatelje u bolesnika s metaboličkim sindromom [Phytosterol effects on carotid and femoral IMT and metabolic parameters in patients with metabolic syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mažar, Mirabel (2016) Učinak hemodilucije na bubrežnu funkciju nakon izloženosti izvantjelesnom krvotoku [Effects of hemodilution on renal function after exposure of cardiopulmonary bypass]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Medjedović Marčinko, Vesna (2016) Izraženost simptoma anksioznosti i depresije u trudnica s pozitivnom i negativnom anamnezom ranijih spontanih pobačaja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mladinov, Mihovil (2016) Raspodjela i izraženost dopaminskih D2 receptora u prefrontalnoj moždanoj kori čovjeka i miša [Localization and expression of the dopamine D2 receptors in the prefrontal cortex of man and mouse]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mulliqi Kotori, Vjosa (2016) Metabolic parameters and fetal development in offspring of mothers with gestational diabetes. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

N

Nemir, Jakob (2016) Neurokirurško značenje sfenoidnoga kuta i kuta klivus-tentorij u anatomskim varijacijama subtentorijskoga prostora [Neurosurgical importance of sphenoid angle and clivus-tentorium angle in anatomical variations of subtentorial space]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

P

Padjen, Ivan (2016) Analiza uzroka smrti u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom praćenih u tercijarnom bolničkom centru tijekom desetogodišnjega razdoblja od 2002. - 2011. [Analysis of cause of death of patients with systemic lupus erythematosus followed-up in a tertiary hospital center during a ten-year period (2002-2011)]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavičić-Astaloš, Jasna (2016) Usporedba mjerenja aksijalne duljine očne jabučice ispunjene silikonskim uljem pomoću optičke biometrije i magnetske rezonancije [Comparison of axial length measurement of silicone oil filled eyes using optical coherent biometry and magnetic resonance biometry]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Penezić, Ana (2016) Procjena terapijskih mogućnosti u bolesnika s apscesom mozga [The estimation of therapeutical possibilities in patients with brain abscess]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petričević, Nina (2016) Promjena koncentracije hormona grelina i PYY i uhranjenosti djece nakon godinu dana [Changes in ghrelin and PYY and weight status in children after a one year follow up]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Potočnjak, Ines (2016) Serumska endotelna lipaza, lipidni i upalni pokazatelji u bolesnika s akutnim zatajivanjem srca i metaboličkim sindromom [Serum endothelial lipase, lipids and inflammatory markers in acute heart failure patients with metabolic syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Premužić, Vedran (2016) Krutost velikih arterija u terminalnoj fazi endemske nefropatije [Large-artery stiffness in end-stage Endemic nephropathy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pustišek, Nives (2016) Utjecaj strukturirane edukacije na klinički tijek atopijskoga dermatitisa u dječjoj dobi [The impact of structured education on the clinical course of atopic dermatitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

R

Radić, Jasna (2016) Usporedba izraženosti koneksina 43 u tkivu karcinoma debelog crijeva u bolesnika sa sinkronim jetrenim presadnicama i bez njih [Comparison of connexin 43 expression in colorectal carcinomas in patients with and without synchronous liver metastases]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Radočaj, Tomislav (2016) Uloga receptora 5HT1a i 5HT2a unutar preBotzingerova kompleksa i ventalne respiracijske grupe u postizanju respiracijskog odgovora na sistemsku primjenu selektivnih agonista serotonina [The role of 5HT1a and 5HT2a receptors within the preBötzinger complex (pBC) and ventral respiratory column (VRC) in eliciting respiratory response to systemic administration of selective serotonin agonists]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Radulović, Bojana (2016) Važnost početne hipokloremije za razvitak hiponatrijemije i ishoda bolesti u bolesnika s akutizacijom kroničnog srčanog zatajenja [The importance of initial hypochloremia in developing hyponatremia and adverse outcome in patients with acute heart failure]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rukavina, Iva (2016) Učinak pentadekapeptida BPC-157, L - NAME i L - arginina na adjuvantni artritis u štakora posredovan NO - sustavom uz promjene na srcu i bubregu [Effect of pentadecapeptide BPC - 157, L - NAME and L - arginin on adjuvant arthritis in rats mediated by NO - system along with kidney and heart lesions]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

S

Srkalović Imširagić, Azijada (2016) Provjera postavki biopsihosocijalnoga modela u pojavi postpartalnih psihičkih smetnji [Settings of the biopsychosocial model in the postpartum mental disturbances]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Stambolija, Vasilije (2016) Antagonizacija učinka intramuskularne aplikacije sukcinilkolina u štakora primjenom pentadekapeptida BPC 157 [Antagonisation of intramuscular application of succinycholine in rats by pentadecapeptide BPC 157]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Suton, Petar (2016) Prognostička vrijednost izraženosti koštanoga morfogenetskoga proteina 6 u planocelularnim karcinomima usne šupljine [Prognostic significance of bone morphogenetic protein 6 (BMP6) expression in oral squamous cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

U

Udovičić, Mario (2016) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na plućno srce u štakora inducirano monokrotalinom [Effect of pentadecapeptide BPC 157 on monocrotaline induced cor pulmonale in rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

V

Varda Brkić, Dijana (2016) Detekcija gena virulencije otoka patogenosti cag i gena dupA izolata Helicobacter pylori nakon višestruke neuspjele eradikacijske terapije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vidović, Domagoj (2016) Povezanost samostigme i uvida u bolest s depresivnošću i suicidalnošću u oboljelih od shizofrenije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vrkić Kirhmajer, Majda (2016) Značenje ultrazvučnih pokazatelja krutosti i debljine arterijske stijenke u perifernoj arterijskoj bolesti [The importance of arterial stiffness and intima-media thickness measured by ultrasound in peripheral arterial disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Z

Zenko Sever, Anita (2016) Hepatoprotektivni učinak BPC-a 157 na modelu bilijarne ciroze u štakora [Hepatoprotective effect of BPC 157 on model of biliary cirrhosis in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zlatar, Mirna (2016) Učinak retrobulbarno apliciranoga pentadekapeptida BPC 157 na djelovanje retrobulbarno aplicirane L-NAME u štakora [Effect of retrobulbar application pentadecapeptide BPC 157 on effect of retrobulbar application L-NAME in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zmajević Schönwald, Marina (2016) Intraoperacijske promjene motoričkih evociranih potencijala tijekom neurokirurških operacija tumora mozga i kralješnične moždine u područjima odgovornim za motoričke funkcije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Zmijanac Partl, Jasenka (2016) Diferencijacija stanica trofoblasta u normalnoj i patološkoj trudnoći [Differentiation of human trophoblast cells in normal and pathological pregnancy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ć

Ćosić, Vesna (2016) Demografske i javnozdravstvene odrednice razvoja porodništva i primaljstva u Slavonskom Brodu tijekom 19. stoljeća [Demographic and public health guidelines for the development of obstetrics and midwifery in the town of Slavonski Brod in 19th century]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Č

Čavka, Vlatka (2016) Utjecaj humanoga papiloma virusa na razvoj nemelanomskih tumora kože [The influence of human papillomavirus on nonmelanoma skin cancer etiology]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Čukljek, Snježana (2016) Povezanost prethodne izobrazbe i stavova studenata studija sestrinstva o sestrinstvu kao profesiji [Correlation of formal education and nursing students' attitudes toward nursing as a profession]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Š

Šalamon, Lea (2016) Arterijska hipertenzija u bolesnika s reumatoidnim artritisom i bolesnika s osteoartritisom [Arterial hypertension in patients with rheumatoid arthritis and patients with osteoarthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ž

Žigman, Tomislav (2016) Promjene električnoga potencijala kostiju tijekom operativnoga liječenja prijeloma [Changes in the electrical potential of bone during the surgical treatment of fractures]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Župčić, Miroslav (2016) Sinergistički učinak lokalnih anestestika na hemodinamske promjene tijekom primjene paravertebralnoga bloka [The synergistic effect of local anesthetics on hemodynamic changes during the application of paravertebral block]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Sun Jul 3 21:44:36 2022 UTC.