Items where Department is "Izvan medicinskog fakulteta" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | M | O | P | S | V | Ž
Number of items: 32.

A

Ajduk, Marko (2009) Mogućnost detekcije potencijalno vulnerabilnih karotidnih plakova višeslojnom kompjuteriziranom tomografijom - korelacija rezultata analize sa nalazima histološke analize. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

B

Bićanić, Goran (2009) Ugradnja endoproteze modificiranim izravnim lateralnim pristupom u bolesnika s izrazitom displazijom kuka [Total hip arthroplasty through a modified direct lateral approach in patients with high hip dysplasia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Boban, Marina (2009) Vrijednost određivanja ukupnog i fosforiliranog tau proteina iz likvora u diferencijalnoj dijagnozi sindroma demencije [CSF total tau phosphorylated tau proteins in the differential diagnosis of dementia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bojanić, Ines (2009) Sakupljanje krvotvornih matičnih stanica iz krvi postupkom leukafereze velikog volumena krvi. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bujas, Tatjana (2009) Imunohistokemijska analiza izraženosti antigena MAGE-A3/4 i NY-ESO-1 u metastatskom karcinomu pločastih stanica jednjaka. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

C

Cigrovski Berković, Maja (2009) Uloga citokina i čimbenika rasta u nastanku i napredovanju gastroenteropankreatičnih neuroendokrinih tumora (GEP-NET) [The role of cytokines and growth factors on development and progression of neuroendocrine tumors of gastrointestinal tract and pancreas (GEP-NETs)]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

D

Daraboš, Nikica (2009) Utjecaj Interleukina 1 na proširenje koštanog tunela nakon operacijske rekonstrukcije prednje ukrižene sveze koljenskog zgloba. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

F

Filipec Kanižaj, Tajana (2009) Utjecaj eradikacije Helicobacter pylori i čimbenika virulencije na promjenu premalignih obilježja sluznice želuca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Franić, Miljenko (2009) Meta-analiza uspješnosti prednjeg i stražnjeg operacijskog pristupa u trodimenzijskom ispravljanju idiopatske torakalne skolioze. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

G

Gaćina, Petar (2009) Koncentracija inhibitora faktora tkivnog puta u bolesnika s dubokom venskom trombozom liječenih nefrakcioniranim i niskomolekularnim heparinom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gjergja Juraški, Romana (2009) Klinički značaj interiktalne jednofotonske emisijske kompjuterizirane tomografije mozga u procjeni funkcionalnog oštećenja mozga u djece s parcijalnom epilepsijom [Clinical value of interictal photon emision computerized tomography in evaluation of functional brain impairment in children with partial epilepsy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grgić, Marko Velimir (2009) Prediktori učinkovitosti kirurškog liječenja polipoznog sinuitisa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

H

Hrabak Paar, Maja (2009) Količina i raspodjela abdominalne masti u osoba s morfološkim promjenama aorte kod MSCT aortografije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hudetz, Damir (2009) Utjecaj biofilma kod stafilokokne infekcije oko čeličnih i titanijskih implantata. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

I

Ivanac, Gordana (2009) Konvencionalni ultrazvuk i obojeni dopler u dijagnostici promjena na zglobovima oboljelih od reumatoidnog artritisa. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ivanuša, Zrinka (2009) Afazija i hemodinamske promjene analizirane transkranijskom dopler sonografijom u bolesnika s moždanim udarom [Aphasia and hemodynamic changes analyzed by transcranial doppler sonography in patients with stroke]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ivković, Alan (2009) Cijeljenje oštećenja zglobne hrskavice nakon liječenja genski promijenjenim ugruškom autologne koštane moždine. PhD thesis, Sceučilište u Zagrebu.

J

Janjanin, Saša (2009) Izolacija i karakterizacija mezenhimskih matičnih stanica iz nepčanih tonzila. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

K

Klobučar, Hrvoje (2009) Istraživanje čvrstoće fiksacije tetive infraspinatusa ovce transosealnom metodom i metodom dva reda koštanih sidara. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kolčić, Ivana (2009) Populacijsko-genetičke i okolišne odrednice metaboličkog sindroma u populaciji otoka Visa [Population-genetics and environmental determinants of metabolic syndrome in the population of island Vis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krnić, Anton (2009) Povezanost insuficijencije venskih perforatora s dubokom i površinskom kroničnom venskom insuficijencijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

M

Mažuran, Berislav (2009) Utjecaj sile zatezanja suspenzijskih šavova na uspješnost transvaginalnih suspenzijskih operacija u žena sa statičkom inkontinencijom mokraće. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mitrović, Zdravko (2009) Utjecaj genskih polimorfizama FcγRIIIa i FcγRIIa receptora te izražaja survivina i kaspaze-3 na prognozu bolesnika s difuznim B-velikostaničnim limfomom liječenih kombinacijom rituksimaba i kemoterapije po shemi CHOP. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mišak, Zrinjka (2009) Razrada dijagnostičkog postupnika za celijakiju u djece mlađe od dvije godine starosti [Diagnostic algorithm for coeliac disease in children younger than two years of age]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

O

Obad, Ante (2009) Utjecaj ronjenja na komprimirani zrak i primjene vitamina C i E na izabrane funkcije ljudskog srca i endotelnu funkciju nadlaktične arterije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

P

Petric Vicković, Ivanka (2009) Prognostička vrijednost endotelina-1 za razvoj glaukomskog oštećenja kod bolesnika s eksfolijativnim sindromom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

S

Sambunjak, Dario (2009) Mentorstvo i preporučiteljski odnos u akademskoj medicini. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Smojver-Ježek, Silvana (2009) Morfometrija i statička DNA citometrija makrofaga u bronhoalveolarnom ispirku bolesnika sa sarkoidozom [Morphometry and statical DNA cytometry of macrophages in bronchoalveolar lavage fluid in patients with sarcoidosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

V

Vilibić Čavlek, Tatjana (2009) Seroprevalencija i faktori rizika za infekciju virusom hepatitisa C u skupinama rizičnog spolnog ponašanja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vlajčić, Zlatko (2009) Ispitivanje biomehaničkih karakteristika modificiranih šavova fleksornih tetiva na animalnom modelu [Biomechanical trial of modified flexor tendon sutures - in vitro study]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vrsalović, Mislav (2009) Sezonske promjene pojedinih upalnih i hemostatskih pokazatelja i njihova povezanost s klimatskim faktorima u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom [Seasonal variations of some inflammatory and haemostatic markers and their association with climatic data in patients with acute coronary syndromes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ž

Žitnjak, Daniela (2009) Koštani fenotip miševa s transgenom za interleukin 7 (IL-7) [Bone phenotype of IL-7 transgenic mice]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Sun Jul 3 20:55:08 2022 UTC.