Items where Department is "Izvan medicinskog fakulteta" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | I | K | M | P | S | T | V | Č | Đ | Š
Number of items: 38.

A

Abdović, Slaven (2013) Procjena kvalitete života djece oboljele od upalnih bolesti crijeva. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ajduk, Jakov (2013) Promjene regulacijskih limfocita T nakon specifične imunoterapije cjelogodišnjim i sezonskim uzročnim alergenima [Regulatory T cells during immunotherapy with chronic and seasonal allergens]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Alimović, Sonja (2013) Razvoj funkcionalnog vida kod djece s perinatalnim oštećenjem mozga. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Aljinović, Ana (2013) Određivanje i uloga centra rotacije kuka na poslijeoperacijske rezultate u osoba sa sekundarnim osteoartritisom zbog displazije kuka. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Arbanas, Goran (2013) Metabolički sindrom u osoba s posttraumatskim stresnim poremećajem [Metabolic syndrome in subjects with posttraumatic stress disorder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

B

Baršić, Neven (2013) Važnost povišenih vrijednosti gama-glutamil transpeptidaze za otkrivanje i procjenu težine nealkoholnoga steatohepatitisa [Importance of elevated gamma-glutamyl transpeptidase in detection and prediction of severity of non-alcoholic steatohepatitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Benko, Goran (2013) Prognostička vrijednost izraženosti EpCAM-a i connexina 43 u adenokarcinomu prostate [Prognostic value of EpCAM and connexin 43 expression in prostate cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bogdanić, Branko (2013) Analiza uporabe antimikrobnih lijekova i mikrobioloških nalaza kao metoda praćenja prevalencije bolničkih infekcija u kliničkoj bolnici [Analysis use of antimicrobial drugs and microbiology findings as a method for hospital infection prevalence in a clinical hospital]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bogović, Anamarija (2013) Osobni prostor oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja [Personal space of inidividuals with posttraumatic stress disorder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bulj, Nikola (2013) Prognostička vrijednost ehokardiografije i plazmatskih razina srčanih biljega u bolesnika s akutnom plućnom embolijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

D

Dediol, Emil (2013) Učestalost visokorizičnih tipova humanoga papiloma virusa u karcinomima usne šupljine u bolesnika bez rizičnih čimbenika. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Drača, Nataša (2013) Učinkovitost sevelamera na koštanu masu u štakorskom modelu osteoporoze [The effect of sevelamer on the bone volume in the rat model of osteoporosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

G

Grubišić-Čabo, Filip (2013) Promjene koncentracije magnezija u serumu bolesnika s upalom sluznice probavnoga sustava kao posljedicom kemoterapije [Changes in serum concentration of magnesium in patients with chemotherapy induced alimentary tract mucositis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

H

Hadžibegović, Irzal (2013) Ekspresija glikoziltransferaza u leukocitima bolesnika s akutnim koronarnim sindromom [Expression of glycosyltransferases in leukocytes of patients with acute coronary syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hadžimuratović, Emina (2013) Hipoksično oštećenje bubrega u donešene novorođenčadi kao pokazatelj njihova neurološkog ishoda [Hypoxic renal injury in term newborns as an indicator of neurological outcome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

I

Ikić Matijašević, Marina (2013) Diferencijacija i aktivnost osteoblasta i osteoklasta u mišjem modelu reumatoidnoga artritisa [Differentiation and activity of osteoblasts and osteoclasts in a mouse model of rheumatoid arthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

K

Kljaić Bukvić, Blaženka (2013) Povezanost endotoksina i polimorfizma gena za CD14 i TLR4 u djece s astmom [The association of endotoxin and polymorphisms in CD14 and TLR4 among children with asthma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Knežević Štromar, Ivana (2013) Vrijednost citološke analize, DNA kvantifikacije protočnom citometrijom i određivanja ekspresije topoizomeraze II-α u procjeni stupnja displazije sluznice debelog crijeva. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kralik, Marko (2013) Objektivizacija mjerenja radnoga opterećenja radiologa i procjena trenda u jedanaestogodišnjem razdoblju [Objectification of measuring the workload of radiologists and estimate of the trend in the eleven-year period]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kuliš, Tomislav (2013) Prevencija gubitka koštane mase pamidronatom nakon transplantacije bubrega [Efficacy of pamidronate in prevention of bone loss after renal transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

M

Maraković, Jurica (2013) Učinak promjene osmolarnosti krvi i cerebrospinalnog likvora na volumen i tlak cerebrospinalnog likvora [Effect of changes in serum and cerebrospinal fluid osmolarity on cerebrospinal fluid volume and pressure]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marton, Ingrid (2013) Izraženost HIF-1 (alpha) i VEGF u neuroendokrinima karcinomima dojke. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mustapić, Željka (2013) Čimbenici rizika za razvoj eritricitoze nakon transplantacije bubrega [Risk factors for development of erythrocytosis after kidney transplantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

P

Pavić, Ivan (2013) Dijagnostička vrijednost interferona gama iz limfocita djece mlađe od pet godina s latentnom tuberkuloznom infekcijom [Diagnostic value of interferon gamma from lymphocytes of children under five years with latent tuberculosis infection]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pejnović Franelić, Iva (2013) Sklonost studenata prve godine sveučilišnih studija prema kockanju i klađenju [Affinity of first year university students towards gambling and betting]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Perović Mihanović, Marta (2013) Uspješnost početnog antiretrovirusnog liječenja u Hrvatskoj u razdoblju od 1998. do 2007. godine [The success of initial antiretroviral treatment in Croatia in the period 1998-2007]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

S

Silić, Ante (2013) Povezanost metaboličkoga sindroma, trombocitnoga serotonina, kortizola i čimbenika upale u bolesnika s velikim depresivnim poremećajem [Metabolic syndrome, platelet 5-HT, cortisol and inflammatory markers in patients suffering from major depressive disorder]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sičaja, Mario (2013) Povezanost eozinofilnoga kationskoga proteina s uznapredovalošću ateroskleroze karotidne arterije i sveukupnim preživljenjem bolesnika na programu kronične hemodijalize [Correlation of eosinophil cationic protein with severity of carotid atherosclerosis and all-cause mortality in patients on hemodialysis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

T

Topić Grahovac, Iva (2013) Regulacija diferencijacije stanica akutne promijelocitne leukemije koštanim morfogenetskim proteinima [Effect of bone morphogenetic proteins on differentiation of human promyelocytic leukemia cells]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Treiber, Milena (2013) Cistatin-C kao endogeni marker bubrežne funkcije u novorođenčadi [Cystatin-C as a marker of glomerular filtration rate in the newborn]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

V

Vasung, Lana (2013) Analiza kvantitativnih i kvalitativnih promjena fetalnih zona, prikazanih magnetskom rezonancijom, kao pokazatelja glavnih histogenetskih događaja u normalnom razvoju ljudskog mozga. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vučak, Jasna (2013) Učinak programirane intervencije liječnika obiteljske medicine na stavove pacijenata prema preventivnim aktivnostima i na čimbenike rizika za cerebrovaskularne bolesti [The effects of the programmed intervention of familly medicine doctors on the patients' attitudes towards preventive activities and the risk factors for cerebbrovascular diseases]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Č

Čavka, Mislav (2013) Radiološka obrada mumificiranih ostataka iz Egipatske zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu [Radiological analysis of mummified remains of Egyptian Collection of Zagreb Archeological Museum]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Đ

Đanić Hadžibegović, Ana (2013) Utjecaj ekstraezofagealnog refluksa na učestalost komplikacija i kvalitetu glasa bolesnika s govornom protezom [Influence of extraesophageal reflux on the occurrence of voice prosthesis complications and voice quality after total laryngectomy and voice prosthesis implantation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Š

Šarac, Helena (2013) Koncentracija serotonina u trombocitima i polimorfizam serotoninskoga transportera u bolesnika sa Sjögrenovim sindromom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Šekerija, Mario (2013) Uzroci smrti osoba sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj [Causes of death in persons with diabetes mellitus in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škoro, Ivan (2013) Dugoročni rezultati i učinkovitost laminektomije sa spondilodezom u usporedbi s laminoplastikom u bolesnika s degenerativnom lumbalnom stenozom [Long term results and efficacy of facet sparing laminectomy with fusion vs. Young laminoplasty for the treatment of degenerative spinal stanosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Špiček Macan, Jasna (2013) Utjecaj pozitivnoga tlaka na kraju ekspirija na oksigenaciju i hemodinamske promjene tijekom operacije na plućima u bolesnika s redukcijom plućne funkcije [Influence of ePEEP on oxygenation and hemodynamic changes during lung operation in patients with reduction of lung function]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Sun Jul 3 02:43:34 2022 UTC.