Items where Department is "Izvan medicinskog fakulteta" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | F | G | H | I | J | K | L | M | P | R | S | T | V | Z | Š
Number of items: 28.

B

Bućan, Kajo (2008) Odnos između dijabetičke retinopatije, mikroalbuminurije i asimptomatske disfunkcije lijeve srčane klijetke u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 [The relationship between diabetic retinopathy, microalbuminuria and asymptomatic left ventricular dysfunction in patients with type 1 diabetes mellitus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

C

Crnčević-Urek, Marija (2008) Učinak omeprazola na simptome astme u bolesnika s astmom i GERB-om. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

F

Filipčić, Igor (2008) Učestalost depresije i utjecaj liječenja depresije na kvalitetu života bolesnika koji boluju od kroničnih tjelesnih bolesti [The prevalence of depression and the impact of depression treatment upon the quality of life in patients with chronic somatic illnesses]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

G

Galetović, Davor (2008) Uloga oksidativnog stresa pri fotokoagulaciji retine kod neproliferacijske dijabetičke retinopatije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Giljević, Zlatko (2008) Značenje stimulirajućeg hormona štitnjače (TSH) na koštanu masu u štakorskom modelu osteoporoze i u bolesnica sa smanjenom mineralnom gustoćom kosti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

H

Hrstić, Irena (2008) Mutacije virusa hepatitisa C u hipervarijabilnoj regiji 1 i razvoj kvazispecijesa u bolesnika s kroničnim hepatitisom C [Determination of hepatitis C virus quasispecies in hypervariabile region 1 in patients with chronic hepatitis C]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

I

Ivančan, Višnja (2008) Učinak primjene kortikosteroida na upalni odgovor i rani poslijeoperacijski tijek nakon operacijskog zahvata totalne korekcije prirođene srčane greške uz primjenu izvantjelesnog krvotoka. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

J

Jelčić, Jozo (2008) Odnos polimorfizma gena za vitamin-D receptor, alfa-1 lanac kolagena I i estrogeni receptor i koštane mase u bolesnika s hipertireozom [The association of polymorphisms of the vitamin-D receptor gene, collagen type I alpha-1 gene and estrogen receptor gene and bone mineral density in patients with hyperthyroidism]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jukić, Tomislav (2008) Utjecaj unosa joda na epidemiološka i kliničko - patohistološka obilježja karcinoma štitnjače. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

K

Kardum-Skelin, Ika (2008) Morfometrijski i kinetički parametri kao dijagnostički i prognostički čimbenici leukemijskih oblika kroničnih limfoproliferativnih bolesti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Koić, Oliver (2008) Promjene regulacijskih mehanizama hipotalamusa tijekom liječenja shizofrenije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kopić, Jasminka (2008) Usporedba sevofluranske anestezije i TIVA-e s obzirom na hemodinamske i biokemijske pokazatelje funkcije srca nakon velikih abdominalnih operacija. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

L

Ljubin Sternak, Sunčanica (2008) Kliničke i molekularno-epidemiološke karakteristike infekcije humanim metapneumovirusom u Hrvatskoj. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lončar, Božo (2008) Poremećaj funkcije gena FHIT u karcinomima debelog i završnog crijeva. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

M

Mareković, Ivana (2008) Značenje molekularnih metoda u dijagnostici izvanbolničkih pneumonija uzrokovanih bakterijama. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mehulić, Muharem (2008) Učestalost senzibilizacije na pelude u odrasle populacije s atopijom u Zagrebu i okolici. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mišković, Berivoj (2008) Obrasci fetalnog ponašanja u normalnim i patološkim trudnoćama ispitani pomoću četverodimenzionalnog ultrazvuka. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

P

Pavliša, Goran (2008) Karakterizacija intrakranijskih tumora difuzijski mjerenim snimkama magnetne rezonancije i kvantifikacijom pojavnog difuzijskog koeficijenta [Characterisation of intracranial tumors by diffusion-weighted magnetic resonance imaging and quantification of apparent diffusion coefficient]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Puljiz, Ivan (2008) Beta kemokini i metaloproteinaze u imunopatogenezi pneumonije uzrokovane mikoplazmom pneumonije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

R

Rodin, Urelija (2008) Model klasifikacije uzroka perinatalnih smrti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

S

Spajić, Borislav (2008) Procjena rizika biokemijskog relapsa karcinoma prostate nakon radikalne prostatektomije na osnovi patohistoloških obilježja bioptata. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Starčević, Vito (2008) Sadržaj lipida u posteljicama trudnica s tipom 1 šećerne bolesti [The content of lipids in the placenta of the pregnant women with type 1 of the diabetes mellitus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

T

Tomić, Karla (2008) Patološke promjene bubrežnih arterija u bolesnika s karcinomom bubrežnih stanica [Pathological renal artery changes in patients with renal cell carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Turčinov, Drago (2008) Učestalost i rizični čimbenici lipodistrofije i dislipidemije u oboljelih od zaraze virusom humane imunodeficijencije liječenih vrlo djelotvornom kombinacijom antiretrovirusnih lijekova. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

V

Vagić, Davor (2008) Odnos upalne stanične infiltracije i biljega aktivacije upalnih stanica u bolesnika s kroničnim čeljusnim rinosinuitisom [Relation between cellular infiltration and markers in patients with chronic rhinosinusitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Z

Zemba, Mladen (2008) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na senzorno-motorni oporavak štakora nakon primjene intravenskih anestetika [The antagonistic effect(s) of pentadecapeptide BPC 157 in general anaesthesia in rats]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Š

Šendula Jengić, Vesna (2008) Kriminogene specifičnosti psihotičnih počinitelja kaznenih djela. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Škrinjarić-Cincar, Sanda (2008) Razina imunoreaktivnog endotelina-1 u plazmi i induciranom iskašljaju bolesnika s astmom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Sun Jul 3 21:27:05 2022 UTC.