Items where Department is "Izvan medicinskog fakulteta" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Č | Š
Number of items: 61.

A

Alduk, Ana Marija (2015) Povezanost morfoloških i kinetičkih osobitosti duktalnoga invazivnoga karcinoma dojke dobivenih magnetnom rezonancijom s patohistološkim prognostičkim pokazateljima [Correlation of morphological and kinetic features at magnetic resonance imaging and pathohistological prognostic factors in invasive ductal breast cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Andrijević Derk, Biljana (2015) Morfološke i angiografske promjene periferne mrežnice u bolesnika sa senilnom makularnom degeneracijom [Morphologic and angiographic peripheral retinal changes in patients with age related macular degeneration]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

B

Baranović, Senka (2015) Utjecaj opće anestezije i interskalenskoga bloka brahijalnoga spleta na koncentracije hormona štitnjače i kortizola nakon elektivnih operacija ramena [Influence of general anaesthesia and interscalene block anaesthesia on thyroid hormones and cortisol levels after elective shoulder surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Barić, Davor (2015) Udaljeno ishemijsko prekondicioniranje kao metoda zaštite srčanog mišića od ishemije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bazina, Antonela (2015) Genetski biljezi ateroskleroze u cerebrovaskularnoj bolesti. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bekavac Vlatković, Ivanka (2015) Značaj ukupne i fetalne slobodne DNA iz majčine krvi u neinvazivnom otkrivanju fetalnih aneuploidija [The significance of total and fetal cell free DNA from maternal blood in noninvasive detection of fetal aneuploidies]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Belošić Halle, Željka (2015) Neuroleptici, donji jednjačni i pilorički sfinkter, sustav dušik oksida i pentadekapeptid BPC 157. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bečejac, Tomislav (2015) Učinak pentadekapeptida BPC 157 u terapiji lezija jezika, jednjaka, želuca i dvanaesnika izazvanih 96%-tnom otopinom alkohola u štakora [The effect of pentadecapeptide BPC 157 in the therapy of lesions of the tongue, esophagus, stomach and duodenum caused by 96% alcohol in rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bralić Lang, Valerija (2015) Klinička inercija liječnika obiteljske medicine u regulaciji glikemije oboljelih od šećerne bolesti tip 2 [Family physician's clinical inertia in glycemic control among patients with type 2 diabetes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brunetta Gavranić, Bruna (2015) Obilježja bolesnika liječenih plazmaferezom [Characteristics of patients treated with plasmapheresis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

C

Cvjetičanin, Bruno (2015) Učinak koštanoga morfogenetskoga proteina na remodeliranje miokarda u modelu akutnoga infarkta miokarda u štakora [Bone morphogenetic protein impact on myocardial remodelling in acute myocard infarction rat model]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

E

Ević, Jelena (2015) Čimbenici koji utječu na želju studenata medicine za specijalizacijom iz obiteljske medicine [Factors influencing medical students in their career choice of family medicine]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

F

Fodor, Ljiljana (2015) Prognostičko značenje serumske razine BNP na uspjeh endovaskularne intervencije u renovaskularnoj hipertenziji. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

G

Gomerčić Palčić, Marija (2015) Ekspresija i distribucija kaveolina-1 i transformirajućeg čimbenika rasta beta u hepatocitima bolesnika s nealkoholnom masnom bolešću jetara [Expression and distribution of caveolin-1 and transforming growth factor beta in hepatocytes of patients with nonalcoholic fatty liver disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Goranović, Tatjana (2015) Utjecaj primjene sugamadeksa na glikemijski status [The effect of sugammadex on glycemic status]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Grahovac, Gordan (2015) Utjecaj orhidektomije na izvanorbitalnu suznu žlijezdu štakora [Effect of orchiectomy on extra orbital lacrimal gland of the rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Gregl, Ana (2015) Poremećaji ponašanja kod djece s govorno-jezičnim poteškoćama u predškolskoj dobi i emocionalna kompetencija njihovih majki [Problems of behaviour in preschool children with speech and language impairment and emotional competence of their mothers]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

H

Homolak, Damir (2015) Uporabna vrijednost sadašnjih kriterija u određivanju indikacije za biopsiju limfnog čvora čuvara u bolesnika s primarnim melanomom kože [Values of the current criteria in determining the indications for the sentinel lymph node biopsy among the patients with primary skin melanoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

I

Ivanac Janković, Renata (2015) Koštani morfogenetski protein-7 u dijabetičkoj nefropatiji [ Bone morphogenetic protein-7 in diabetic nephropathy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

J

Jurić, Ivana (2015) Učestalost čimbenika rizika razvoja kroničnog zatajenja bubrega u bolesnika starije životne dobi. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

K

Karanović, Sandra (2015) Molekularno profiliranje karcinoma prijelaznog epitela gornjega dijela mokraćnoga sustava u nefropatiji aristolohične kiseline [Molecular profiling of the upper urinary tract transitional cell cancers associated with aristolochic acid nephropathy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Koršić, Marta (2015) Promjene količine masnoga i krtoga tkiva u bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolešću i metaboličko značenje humoralnih čimbenika [Proportion of body fat and lean mass in patients with chronic obstructive disease and metabolic role of humoral factors]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kosović, Vilma (2015) Korelacija nalaza kalcificiranih arterija dojki s aterosklerotskim promjenama karotidnih arterija [Correlation between breast arterial calcifications and atherosclerotic changes of carotid arteries]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kraljević, Ivana (2015) Klinička i hormonska obilježja incidentaloma nadbubrežne žlijezde [Clinical and biochemical caracteristisc of patients with adrenal incidentalomas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kranjčec, Darko (2015) Sastavnice metaboličkog sindroma kao nezavisni čimbenici rizika u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom [Components of the metabolic syndrome as independent risk-factor in patients with acute coronary syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kuhar, Martin (2015) Eugenika u hrvatskoj medicini i njezin utjecaj na javnost u razdoblju od 1859. do 1945. [Eugenics in Croatian medicine and its public influence 1859-1945]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

L

Lacmanović Lončar, Valentina (2015) Usporedba vidnog ishoda i komplikacija nakon operacije katarakte i vađenja silikonskog ulja aktivnom i pasivnom metodom [Comparison of visual outcomes and complication after cataract extraction and silicone oil removal with active and passive methods]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lojo, Nermin (2015) Učinak pentadekapeptida BPC 157 i visokih doza diklofenaka na inducirani sindrom kratkoga crijeva [Massive small intestine resection, diclofenac, L-NAME, BPC 157 and L-arginine]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lončarić-Katušin, Mirjana (2015) Učinak pregabalina na kroničnu bol i kvalitetu života nakon operacije preponske kile [The effect of pregabalin on a chronic pain and the quality of life after inguinal hernia surgery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

M

Macan, Bojan and Petrak, Jelka (2015) Bibliometrijski pokazatelji za procjenu kvalitete znanstvenih časopisa. In: Hrvatski znanstveni časopisi: iskustva, gledišta, mogućnosti. Školska knjiga, pp. 37-53. ISBN 978-953-0-61770-4

Makar-Aušperger, Ksenija (2015) Utjecaj kombinacije polimorfizma gena CYP2C9, VKORC1 i MDR1 na individualizaciju terapije varfarinom [Influence of combination of CYP2C9, VKORC1 and MDR1 gene polymorphisms on individualization of warfarine therapy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marić Bešić, Kristina (2015) Procjena pouzdanosti i učinkovitosti primjene balona s izlučivanjem lijeka u perkutanoj koronarnoj intervenciji u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom bez elevacije ST-segmenta [Drug-eluting balloons in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matošević, Petar (2015) Prognostička vrijednost imunohistokemijske ekspresije 8-okso-7,8-dihidro-2'-deoksigvanozina u bolesnika s kolorektalnim karcinomom [Prognostic value of 8-oxo-7,8dihydro-2'-deoxyguanosine immunohistochemical expression in patients with colorectal cancer ]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mayer, Dijana (2015) Povezanost pušenja duhana adolescenata s medijskim porukama o pušenju [The association of tobacco smoking habits of adolescents with media messages about smoking]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mužić, Vedrana (2015) Utjecaj promjene temperature i epigenetskih lijekova na razvoj pupoljaka udova štakora ex vivo [Effects of temperature changes and epigenetic drugs on ex vivo rat limb bud development]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

N

Novosel, Irena (2015) Pokazatelji intenziteta intoksikacije terminske posteljice duhanskim dimom [Indicators of the intensity of intoxication of the term placenta by tobacco smoke]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

O

Orešković, Zrinka (2015) Korist transfuzija autologne krvi kod operacija ugradnje totalne endoproteze kuka [The benefit of autologous blood transfusion in total hip arthroplasty]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

P

Papić, Neven (2015) The role of liver sinusoidal endothelial cells in HCV infection. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavelić Turudić, Tatjana (2015) Učinak pentadekapeptida BPC 157 i uloga sustava dušikova oksida na oštećenje stijenke maternice cisteaminom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavić, Ivana (2015) Značenje imunohistokemijske izraženosti FHIT-a, EGFR-a i Bcl-2 u bolesnika s oralnim lihenom planusom [The significance of immunohistochemical expression of FHIT, EGFR and Bcl-2 in patients with oral lichen planus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavić, Predrag (2015) Uloga Dopplera u planiranju revaskularizacijskoga zahvata u perifernoj arterijskoj bolesti [The role of Doppler in revascularisation procedure planning in peripheral arterial disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Perović, Darko (2015) Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje ozljeda sakrokokcigealne kralježnične moždine u štakora [Sacrococcygeal spinal cord injury in rat – therapeutic effect of pentadecapeptide BPC 157]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pećin, Ivan (2015) Aldosteron u metaboličkom sindromu. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Polić Vižintin, Marina (2015) Značajke izvanbolničke potrošnje psihofarmaka od 2001.-2010. godine u Gradu Zagrebu [The characteristics of outpatient utilization of psychopharamaceuticals in Zagreb 2001-2010]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Q

Qëndresë, Daka (2015) Classification and quantification of risk factors and treatment strategies for ocular hypertension and primary open-angle glaucoma. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

R

Radonić, Jelena (2015) Biokemijski pokazatelji cerebralne ishemije i vazospazma u bolesnika liječenih zbog cerebralne aneurizme. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Radulović, Petra (2015) Imunohistokemijska izraženost NEDD9, gamma-katenina i e-kadherina u adenokarcinomu gušterače [Immunohistochemical expression of NEDD9, gamma catenin and e-cadherin in pancreatic adenocarcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rožanković, Marjan (2015) Primjena umjetnoga diska u kirurškom liječenju degenerativne bolesti vratne kralježnice. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

S

Sabolić Pipinić, Ivana (2015) Međudjelovanje genskog polimorfizma filagrina i načina života kod atopijskih bolesti u mladoj odrasloj populaciji [Interaction of filaggrin gene polymorphisms and environmental factors with atopic diseases in young adult population]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sakan, Sanja (2015) Promjena koncentracije čimbenika rasta fibroblasta 23 u odnosu na stadij akutnoga zatajenja bubrega [Fibroblast growth factor 23 concentration changes in relation to acute kidney failure stage]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Strinić, Dean (2015) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na produljeni QT interval u štakora uzrokovan ponavljanim dozama antipsihotika i antiemetika [The influence of pentadecapeptide BPC 157 on prolonged QT interval in rats caused with repetitive doses of antipsyhotics and antiemetics]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

T

Tomac, Aran (2015) Psihopatološke specifičnosti adolescenata sa samoozljeđujućim ponašanjem [Psychopathological features of adolescents who self-harm]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tršek, Denis (2015) Transosealna fiksacija tetive infraspinatusa ovce jednim redom sidara [Transosseous fixation of the infraspinatus tendon in a sheep with suture anchor technique]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Turčić, Marijana (2015) Raspodjela genotipova moždanoga neurotrofnoga čimbenika (BDNF Val66Met) i razina N-glikana u plazmi kao pokazatelji prekomjerne tjelesne mase u djece [Distribution of the brain derived neurographic factor (BDNF) genotypes and plasma N-glycans levels as predictors of overweight in children]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

V

Veček, Nenad (2015) Uloga obojenoga doplera u dijagnostici fetalnih nakaznosti [The role of color Doppler in diagnosis of fetal malfomation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vukić, Tamara (2015) Procjena kvalitete života u odnosu na ishod protetičke rehabilitacije nakon amputacije donjega uda. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vukić Dugac, Andrea (2015) Endotelna funkcija i fenotipska obilježja bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti sklonih čestim egzacerbacijama [Endothelial function and phenotypic characteristics of patient with chronic obstructive pulmonary disease and frequent exacerbations]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Vučemilo, Luka (2015) Uvažavanje prava bolesnika na obaviještenost o medicinskom postupku tijekom bolničkoga liječenja u Hrvatskoj [Respecting patients' right to information regarding the medical procedure during hospital treatment in Croatia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Č

Čavčić, Anamarija (2015) Kemokini CXCL10 i CXCL11 u patogenezi enterovirusnoga meningitisa [Chemokines CXCL10 and CXCL11 in the pathogenesis of enteroviral meningitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Š

Šitum, Andrej (2015) Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje rane u uvjetima inducirane ishemije stražnjih nogu štakora [Pentadecapeptide BPC 157 and wound healing after hind limb ischemia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Štulhofer Buzina, Daška (2015) Određivanje vrijednosti antigena buloznoga pemfigoida 1 i 2 za procjenu aktivnosti bolesti [Determination of antigen bulous pemphigoid 1 and 2 values for assessment of disease activity]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Sun Jul 3 20:22:46 2022 UTC.