Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Changes in brain metabolites measured with magnetic resonance spectroscopy in antidepressant responders with comorbid major depression and posttraumatic stress disorder

Henigsberg, Neven and Bajs, Maja and Hrabač, Pero and Kalember, Petra and Radoš, Marko and Radoš, Milan and Radonić, Elizabeta (2011) Changes in brain metabolites measured with magnetic resonance spectroscopy in antidepressant responders with comorbid major depression and posttraumatic stress disorder. Collegium Antropologicum, 35 (Suppl.). pp. 145-8. ISSN 0353-3735

[img]
Preview
PDF
Download (110Kb) | Preview

  Croatian abstract

  PROMJENE RAZINA MOŽDANIH METABOLITA MJERENIH MAGNETSKOM REZONANTNOM SPEKTROSKOPIJOM U ISPITANIKA S KOMORBIDITETOM DEPRESIJE I POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KOJI SU ODGOVORILI NA ANTIDEPRESIVNO LIJEČENJE ----- U ovom pilot-ispitivanju, provedenom na 11 ispitanika, koristili smo metodu protonske magnentno rezonantne spektroskopije (1H-MRS) kako bismo prikazali promjene u osoba koje su imale pozitivan rani odgovor (3–6 tjedana) na antidepresivno liječenje selektivnim inhibitorima ponovne pohrane serotonina (SSRI). Svi ispitanici imali su dijagnozu teške rekurentne depresije u komorbiditetu s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP). Magnetskom spektroskopijom na uređaju od 3T promatrano je područje dorzolateralnog prefrontalnog korteksa. Iz većeg uzorka izabrani su oni ispitanici koji su pokazali rani odgovor na antidepresivno liječenje tijekom 3–6 tjedana, mjereno ljestvicom Beck Depression Inventory (BDI). Metodom 1H-MRS mjerene su razine neuronskog markera N-acetil-aspartata (NAA), kolina (CHO) i kretina (Cr). Između prvog i drugog spektroskopskog mjerenja nije bilo značajnih razlika u omjeru NAA/Cr (p=0,751). S druge strane, omjeri CHO/Cr pokazali su tendenciju povećanja sa srednjom vrijednosti na prvom mjerenju od 1,09 (SD=0,22), dok je srednja vrijednost na drugom mjerenju iznosila 1,25 (SD=0,24), što je rezultiralo statistički značajnom razlikom (p=0,015). Značajno povećanje omjera kolina prema kreatinu od prvog do drugog spektroskopskog mjerenja, tijekom antidepresivnog liječenja, u usporedbi s gotovo identičnim vrijednostima omjera NAA prema kreatinu, sugerira da bi za mehanizam ranog odgovora na liječenje antidepresivnim lijekovima mogao biti odgovorno pojačano prepravljanje staničnih membrana.

  English abstract

  In a present pilot study, performed on 11 subjects, we studied proton magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS) changes in early to intermediate (3-6 weeks) responders to antidepressant treatment with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). All subjects had diagnosis of major recurrent depression comorbid to posttraumatic stress disorder (PTSD). Magnetic spectroscopy was done in the region of dorsolateral prefrontal cortex on a 3T MRI-unit. Participants were selected out of the larger sample due to an early response to antidepressant treatment within 3–6 weeks, measured with Beck Depression Inventory (BDI). We measured levels of neuronal marker N-acetyl-aspartate (NAA), choline (CHO) and creatine (Cr). There was no difference in NAA/Cr ratios between the first and the second spectroscopic scans (p=0.751). However, CHO/Cr ratios showed increasing trend with mean value at the first scan of 1.09 (SD=0.22) while mean value at second scan was 1.25 (SD=0.24), displaying statically significant difference (p=0.015). In conclusion, significant increase in choline to creatine ratio from the first to the second spectroscopic scan during the antidepressant treatment, compared to almost identical values of NAA to creatine ratio, suggests increased turnover of cell membranes as a mechanism of the early response to the antidepressant drug therapy.

  Item Type: Article
  Divisions: Katedra za radiologiju i opću kliničku onkologiju
  Hrvatski institut za istraživanje mozga
  Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu
  Depositing User: Marijan Šember
  Status: Published
  Creators:
  CreatorsEmail
  Henigsberg, Neven
  Bajs, Maja
  Hrabač, Pero
  Kalember, Petra
  Radoš, Marko
  Radoš, Milan
  Radonić, Elizabeta
  Date: January 2011
  Date Deposited: 03 Mar 2011
  Last Modified: 23 Sep 2011 18:11
  Subjects: /
  Related URLs:
   URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/958

   Actions (login required)

   View Item

   Document Downloads

   More statistics for this item...