Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

AXIN-1 protein expression and localization in glioblastoma

Pećina-Šlaus, Nives and Nikuševa Martić, Tamara and Kokotović, Tomislav and Kušec, Vesna and Tomas, Davor and Hrašćan, Reno (2011) AXIN-1 protein expression and localization in glioblastoma. Collegium Antropologicum, 35 (Suppl.). pp. 101-6. ISSN 0353-3735

[img]
Preview
PDF
Download (205Kb) | Preview

  Croatian abstract

  IZRAŽENOST I SMJEŠTAJ PROTEINA AKSINA U GLIOBLASTOMIMA ----- Etiologija i patogeneza tumora središnjeg živčanog sustava još uvijek je nedovoljno razjašnjena. U ovoj studiji istraživani su obrasci ekspresije proteina aksina, izuzetno važne molekularne komponente signalnog puta Wnt, u 42 uzorka glioblastoma čovjeka. Imunohistokemijskom metodom i image analizom utvrđena je jačina ekspresije i lokalizacija proteina u stanicama. Smanjena ekspresija ovog tumor supresorskog proteina uočena je u 31% analiziranih tumora usporedbom s razinom ekspresije aksina u normalnom tkivu mozga. U 69% glioblastoma aksin je pronađen u citoplazmi, u 21,4% u jezgri i citoplazmi, dok je u 9,5% glioblastoma lokalizacija bila isključivo u jezgrama. Srednje vrijednosti relativne ekspresije proteina aksina dobivene image analizom pokazuju da je najveća relativna količina aksina izmjerena kada je protein lokaliziran u jezgri, a najmanja relativna količina aksina kada je lokaliziran u citoplazmi. Rezultati istraživanja aksina u glioblastomima na unutarstaničnoj razini pokazuju da je izraženost aksina i njegova prostorna regulacija vrlo dinamičan proces. Unatoč produbljivanju spoznaja o biologiji i genetici glijalnih tumora, saznanja o prognostičkim parametrima za glioblastom još uvijek nisu dostatna. Naši rezultati o razini izraženosti proteina aksina zasigurno će doprinijeti boljem razumijevanju molekularnog profila glioblastoma, te ponuditi potencijalne prognostičke značajke.

  English abstract

  The etiology and pathogenesis of tumors of the central nervous system are still inadequately explained. In the present study the expression patterns of a critical molecular component of wnt signaling pathway – axin 1 was investigated in 42 patients with glioblastoma, the most aggressive form of glial tumors. Immunostaining and image analysis revealed the quantity and localization of the protein. Downregulation of this tumor suppressor expression was observed in 31% of tumors when compared to the levels of axin in healthy brain tissues. Axin was observed in the cytoplasm in 69% of glioblastoma samples, in 21.4% in both the cytoplasm and nucleus and 9.5% had expression solely in the nucleus. Mean values of relative axin’s expression obtained by image analysis showed that the highest relative quantity of axin was measured when the protein was in the nucleus and the lowest relative quantity of axin when the protein was localized in the cytoplasm. Investigation on axin’s existence at the subcellular level in glioblastomas suggests that axin’s expression and spatial regulation is a dynamic process. Despite increasing knowledge on glioma biology and genetics, the prognostic tools for glioblastoma still need improvement. Our findings on expression of axin 1 may contribute to better understanding of glioblastoma molecular profile.

  Item Type: Article
  Divisions: Katedra za medicinsku biologiju
  Depositing User: Marijan Šember
  Status: Published
  Creators:
  CreatorsEmail
  Pećina-Šlaus, Nives
  Nikuševa Martić, Tamara
  Kokotović, Tomislav
  Kušec, Vesna
  Tomas, Davor
  Hrašćan, Reno
  Date: January 2011
  Date Deposited: 03 Mar 2011
  Last Modified: 23 Sep 2011 18:11
  Subjects: /
  Related URLs:
   URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/956

   Actions (login required)

   View Item

   Document Downloads

   More statistics for this item...