Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Psychological distress within cardiovascular risks behaviors, conditions and diseases conceptual framework

Brborović, Ognjen and Vukušić Rukavina, Tea and Pavleković, Gordana and Džakula, Aleksandar and Šogorić, Selma and Vuletić, Silvije (2009) Psychological distress within cardiovascular risks behaviors, conditions and diseases conceptual framework. Collegium antropologicum, 33 (Suppl.). pp. 93-98. ISSN 0350-6134

[img]
Preview
PDF
Download (105Kb) | Preview

  Croatian abstract

  PSIHOLOŠKA PATNJA PREPOZNATA KAO DIO KONCEPTUALNOG OKVIRA »RIZIČNO PONAŠANJE-STANJE-BOLEST« ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI ----- Psihološka patnja (PP) postaje prepoznatljiv rizični čimbenik kardiovaskularnih bolesti (KVB). Cilj ovoga istraživanja bio je prepoznati povezanost PP i KVB u odrasloj populaciji Hrvatske. Također smo istraživali snagu povezanosti putem relativnog rizika za PP na tri razine: kardiovaskularnih rizičnih ponašanja, stanja i bolesti. U istraživanju su korišteni podaci Hrvatske zdravstvene ankete 2003 (HZA 2003). Ukupno je prikupljeno 9070 odgovora ispitanika državljana Hrvatske starijih od 18 godina. Kompletan uzorak je podijeljen u dvije podgrupe, prva s PP a druga bez PP. Postojanje PP procijenjeno je temeljem Skale mentalnog zdravlja koja je dio SF-36 upitnika. Prevalencije kardiovaskularnih rizičnih ponašanja, kardiovaskularnih rizičnih stanja te KVB prema iskazu ispitanika unutar svake podgrupe izračunate su korištenjem »bootstrap« metode. U općoj populaciji, žene imaju veću prevalenciju PP. U populaciji s PP žene imaju veću prevalenciju indeksa tjelesne težine većeg od 30, metaboličkog sindroma, angine pectoris te zatajenja srca. A muškarci u skupini s PP imaju veću prevalenciju povišenog krvnog tlaka, infarkta miokarda te kontradiktorno manju prevalenciju angine pectoris naspram infarkta. Tjelesna neaktivnost pokazala se kao rizično ponašanje s najviše utjecaja na mentalno zdravlje. Sve KVB konzistentno su povezane s većim relativnim rizikom za PP kako u muškaraca tako i u žena.

  English abstract

  Psychological distress (PD) is being increasingly recognized as a risk factor for cardiovascular diseases (CVD). Our aim was to recognize an association of PD and CVD in the Croatian adult population. We also explored association's strength obtainable as relative risk of PD on three levels; cardiovascular risk behaviors, conditions and diseases. This study used Croatian Adult Health Survey 2003 (CAHS 2003) data (N = 9,070). PD status was measured by the five-item Mental Health Scale of the Short Form questionnaire (SF-36) hence one distinguished subgroup consisted of population with PD and other without PD. Prevalence of cardiovascular risk behaviors, cardiovascular risk conditions and self-reported cardiovascular diseases within each subgroup were calculated using bootstrap method. Women had higher prevalence of PD in general population. Among distressed population women had higher prevalence of body mass index over 30, metabolic syndrome and angina pectoris. Men with PD had higher prevalence of high blood pressure and myocardial infarction with contradictory lower prevalence of angina pectoris then myocardial infarction. Physical inactivity was proven to be a risk behavior determinant with most impact on mental health. All CVD are consistently associated with higher prevalence and relative risks for PD both in men and women.

  Item Type: Article
  MeSH: Adult ; Cardiovascular Diseases/epidemiology ; Cardiovascular Diseases/prevention & control ; Comorbidity ; Croatia ; Female ; Health Behavior ; Health Surveys ; Humans ; Life Style ; Male ; Prevalence ; Stress, Psychological/epidemiology
  Divisions: Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite
  Depositing User: Marijan Šember
  Status: Published
  Creators:
  CreatorsEmail
  Brborović, Ognjen
  Vukušić Rukavina, Tea
  Pavleković, Gordana
  Džakula, Aleksandar
  Šogorić, Selma
  Vuletić, Silvije
  Date: April 2009
  Date Deposited: 26 Aug 2009
  Last Modified: 23 Sep 2011 18:10
  Subjects: /
  Related URLs:
   URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/619

   Actions (login required)

   View Item

   Document Downloads

   More statistics for this item...